ก.ก.- พท. เดินหน้าทำงาน พิธา พบท้องถิ่น – วิโรจน์ รับเรื่องส่วย เจอบ่นไม่เคยมีทำมาก่อน

การเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้น การเดินหน้าทำงานอาจเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อกองทุนหรือคณะกรรมการมองหาโครงการใหม่ หรือเมื่อมีการค้นพบปัญหาหรือโอกาสใหม่ในพื้นที่ท้องถิ่น ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการพบท้องถิ่นและการรับเรื่องส่วยในพื้นที่ดังกล่าว

ความสำคัญของการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น

ก.ก.- พท. เดินหน้าทำงาน พิธา พบท้องถิ่น - วิโรจน์ รับเรื่องส่วย เจอบ่นไม่เคยมีทำมาก่อน: Matichon TV - YouTube

การเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการเข้าถึงปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น การทำงานในระดับท้องถิ่นช่วยให้ผู้ดำเนินงานสามารถรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่และความต้องการของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจในระหว่างผู้ดำเนินงานและประชาชนท้องถิ่น

วิธีการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น

การเมือง - 'พิธา-ชัชชาติ'จับมือตั้งคณะทำงานรับ 21 ข้อเสนอ แก้ปัญหาก ทม.'น้ำท่วม-รถติด-ฝุ่น'

 1. การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล: เริ่มต้นด้วยการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลท้องถิ่นที่สำคัญ เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และข้อมูลสังคม การทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ดำเนินงานมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสภาพความต้องการของพื้นที่
 2. การสร้างพันธมิตร: การสร้างพันธมิตรกับองค์กรและคนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่องานที่เรากำลังทำจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือในการเดินหน้าทำงาน การสร้างพันธมิตรอาจเป็นการทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น กลุ่มส่วนท้องถิ่น หรือผู้นำท้องถิ่น
 3. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น ผู้ดำเนินงานควรใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อท้องถิ่น หรือการประชาสัมพันธ์โดยตรงเพื่อแสดงความเข้าใจและความไว้วางใจ

การพิจารณาวิธีการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น

บิ๊กตู่" เคือง "พิธา" อ้างถูกเชิญพบส่วนราชการ ลั่นถามแล้วไม่มีใครขอเจอ - YouTube

 1. ปริมาณการเดินหน้าทำงาน: ผู้ดำเนินงานควรพิจารณาปริมาณของการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับความต้องการและทรัพยากรที่มีอยู่ การจัดทำแผนงานและการกระจายงานให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเดินหน้าทำงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 2. การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น: การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น ผู้ดำเนินงานควรพิจารณาการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพความเหมาะสมของทรัพยากรท้องถิ่น นอกจากนี้ยังควรสร้างการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น

สด! สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือวิโรจน์ ปมส่วยสติกเกอร์ | THE STANDARD - YouTube

 1. การประเมินผล: การประเมินผลเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น ผู้ดำเนินงานควรประเมินผลการเดินหน้าทำงานเพื่อวัดความสำเร็จและการปรับปรุงต่อไป การประเมินผลช่วยให้ผู้ดำเนินงานเข้าใจถึงผลที่ได้รับและวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 2. การปรับปรุงผลการเดินหน้าทำงาน: การปรับปรุงผลการเดินหน้าทำงานเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ผู้ดำเนินงานควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการและเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคต

วิธีการปรับปรุงผลการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น

การเมืองหลังสอย 'พิธา' | เจาะลึกทั่วไทย (1 มิ.ย. 66) - YouTube

 1. การพัฒนาทักษะและความรู้: การพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้ดำเนินงานและคนท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงผลการเดินหน้าทำงาน ผู้ดำเนินงานควรสนับสนุนการศึกษาและการอบรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำ
 2. การสร้างโครงสร้างทีมงาน: การสร้างโครงสร้างทีมงานที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ดำเนินงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างทีมงานที่เข้าใจและรับฟังความต้องการของพื้นที่ท้องถิ่นช่วยให้การเดินหน้าทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นประสิทธิผล
 3. การประชุมและการสร้างเครือข่าย: การประชุมและการสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรท้องถิ่น และสมาคมท้องถิ่นช่วยให้ผู้ดำเนินงานได้รับข้อมูลและคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ในการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น

คำสรุป

การเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้น การพบท้องถิ่นและการรับเรื่องส่วยเป็นสิ่งสำคัญในการเดินหน้าทำงาน ผู้ดำเนินงานควรใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน การประเมินผลและการปรับปรุงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการเดินหน้าทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น

ก.ก.- พท. เดินหน้าทำงาน พิธา พบท้องถิ่น – วิโรจน์ รับเรื่องส่วย เจอบ่นไม่เคยมีทำมาก่อน [VIDEO]

“ก้าวไกลเดินหน้าทำงานต่อเนื่อง พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เดินทางเข้าหารือนอกรอบกับ 3 นายกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชูเรื่องกระจายอำนาจ ขณะเดียวกันตัวแทนกลุ่ม ออกมาระบุก่อนหน้านี้ว่า 8 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยฟังเลย ด้าน วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล พบ อภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย หารือเรื่องส่วย พร้อมรับมอบหลักฐาน

ด้านเพื่อไทย เดินหน้าทำงานเช่นเดียวกัน โดย เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคพท. ระบุว่า วันนี้มีการประชุมเพื่อ เดินหน้าทำงานเรื่องเศรษฐกิจหลายเรื่อง แต่ทั้งนี้โครงการแจกเงิน 1 หมื่น คงต้องพับไปก่อน

#ข่าวการเมืองมติชน #ThePolitics #MatichonTV

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv

Read More  "อิ่ม-ธีรรัตน์"ผู้รอดพ้นสึนามิก้าวไกลในกทม.รับลุ้นมาก อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับมติ ปชช

matichon tv”

เนื้อหาของวิดีโอ ก.ก.- พท. เดินหน้าทำงาน พิธา พบท้องถิ่น – วิโรจน์ รับเรื่องส่วย เจอบ่นไม่เคยมีทำมาก่อน: Matichon TV

เอามาดูกันต่อเรื่องของการทำงานและการทำงานอย่างที่เมื่อวานเนี่ยตั้งประเด็นไปใน Politics เรา ก้าวก่ายในฐานะ แกนนำของว่าที่จะร่วมกันตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยเขา หลังจากเคลียร์ประเด็นปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องเศษส่วนหนึ่งแล้วเนี่ย เขาก็เดินหน้าทำงาน เมื่อวานคุณพี่ทาก็ไปเจอหอการค้าใช่ไหมวันนี้ วันนี้ก็มีนัดหมาย นะครับในการไปเจอกับองค์กรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ไปเจอกันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้ก็ได้พูดได้คุยกัน วันนี้มีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลชั้นเด็ดนายก เขาก็ไปเจอ กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย งั้นก็ไปหารือกัน นอกรอบกับ 3 นายกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งอบจ อบต เทศบาลนะ วันนี้ก็ไปด้วยกันแล้วก็คน ที่ตามไปด้วยในคณะเดี๋ยวก็มี อาจารย์ชำนาญจันทร์เรือง นี่ก็เป็นอดีต อนาคตใหม่ แล้วก็เป็นคนที่ทำเรื่องกระจายท้องถิ่น กระจายอำนาจ ท้องถิ่นมาตลอดนี่นะ มี แต่ว่ามีอาจารย์ถวิลไพรสณฑ์ด้วยคุณถวิลไพรสณฑ์ด้วย แล้วก็มีคุณชัยธวัชตุลาธนตุลาธนเลขาธิการพรรคไปด้วยกันก็ไปเจอกัน ทางสมาคมสันนิบาต เทศบาลเนี่ยเขาบอกขอบคุณก้าวไกลนะ ที่เล็งเห็นความสำคัญ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นนิมิตหมายที่ดี เมื่อเสียงส่วนใหญ่เลือกพรรคก้าวไกลมาเป็นตัวแทน จึงก้าวไกลมีนโยบายที่จะมารับฟังความคิดเห็นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ดี ขณะที่นายกสมาคมก็บอกกับคุณพิธาวาดถ้าเปรียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น Pyramid เราเปรียบเสมือนเป็นฐาน แล้วเราก็จะรับรู้ปัญหาต่างๆและบริบทต่างๆของแต่ละองค์กร ย่อมแตกต่างกันไป นี่ก็เป็นจุดที่ทางองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคม สันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทยในภูมิภาค จากนั้นเนี่ยคุณพี่ถามก็บอกว่าคือเป้าหมายสำคัญที่สุดเนี่ยคือการ กระจายความเจริญ ดังนั้นนี่นะ การกระจายอำนาจ คือกระบวนการ ไปสู่การพัฒนา ความเจริญ ประเทศลาวเนี่ยเมื่อรวม 0 จะมีแต่กรุงเทพฯ ภารกิจอย่างแรกคือการกระจายความเจริญ และที่ตามมาคือกระจายอำนาจ และบุคลากร พักนี้ไม่ได้ทำสิ่งที่สุดโต่งนะต้องมีระยะเวลา แผนแม่บท อีกทั้งต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม น้ำมีส่วนร่วม แล้วคุณพิชาก็บอกว่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาฟังว่า การทำงานที่ผ่านมาเนี่ย มีอะไรบ้าง และเป้าหมายใดที่ สามารถคิด ร่วมกันเพื่อทำงานต่อในอนาคต โดยเฉพาะช่วงร้อยวันแรก จัดตั้งรัฐบาล จะสามารถอำนวยความสะดวกอะไรให้กันได้บ้าง ในการรับใช้พี่น้องประชาชน วันนี้ก็เลยอยากจะมาฟัง ในมุมของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คุณพิธาก็ได้กล่าวขอบคุณตัวแทนจากแต่ละสมาคมที่มาวันนี้ด้วยนะ แล้วก็บอกว่าในสมัยประชุมที่ผ่านมาเนี่ย พรรคก้าวไกลมีความพยายามที่จะ แก้ไข รัฐธรรมนูญนะครับปลดล็อคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสภา ด้วยความมุ่งหวังว่าจะ จะกระจายความเจริญไปสู่แต่ละพื้นที่ แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก เป็นอย่างดี งานเป็นอย่างดี แล้วก็ คุณพี่ทานเนี่ย ให้สัมภาษณ์ต่อด้วยนะ ที่ถ่ายก็ให้สัมภาษณ์นะคะ วันนี้ที่ไปเจอมาเนี่ย บอกว่า ยังมีการพูดคุยกันว่าในช่วง 1 ปีละ 4 ปีเนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่ทำกันได้ รวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่า ผ่านประชามติของประชาชน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประชุมร่วมกัน นะแล้วก็ทำ workshop ในวันที่ 15-16 มิถุนายน โดยสมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพพูดคุย เรื่องรายละเอียดกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมา อิจฉาก็ได้พูดคุยเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าด้วย น้าบอกจะทำ workshop นี่เป็น ส่วนหนึ่งที่ปรากฏนะครับในการพูดคุยของ คุณพิธา ทีมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นะ แล้วท่านผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ย คนหนึ่งที่ เข้าร่วม ในการประชุม ครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็คือ คุณวรรณแก้วฉ่ำ คุณบายเนียร์เป็นอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาในช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือขับเคลื่อน ทางกรรมการชุดนี้มาตลอดนะครับในการติดต่อนัดหมายประสานงาน แล้วคุณวันนี้คุณเข้าใจว่าคุณ ร่วมอยู่ในวงตรงนี้ด้วย แล้วก็กดว่าคุณบ้านเนี่ยนะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณบัน จะโพสต์ Facebook จะโพสต์ Facebook เมื่อวานนะโพสต์เมื่อวาน นะครับก็คือวันก่อนที่จะมาวันนี้ ที่จะมาประชุมร่วมกันเนี่ย คุณบอลจะโพสต์บอกว่า ฝากไปยัง ประยุทธ์ประยุทธ์นี่แหละ อย่าอิจฉาที่สมาคมของท้องถิ่นเขาเสนอกับพรรคก้าวไปบ้าง เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเสนอต่อคุณแล้ว แต่ว่าผ่านมา 8 ปียังไม่ทำอะไรให้เลย เนื่องจากว่ามีบางคนอาจตั้งข้อสังเกตว่าทำไมกรณีผู้บริหาร ราชการท้องถิ่น ไปในนามสมาคมเพื่อร่วมกันเสนอแนะให้ก้าวไกลแก้กฎหมายของท้องถิ่น ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชน ไม่ใช่เป็นเรื่องราชการ คุณวรรณบอกก็ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องไปราชการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7 หลายฝ่ายบอกว่าจะเสนอให้แก้กฎหมายท้องถิ่น ควรจะรอให้เขาตั้งรัฐบาลก่อน ถ้าเช่นนั้นก็ถามว่าแล้วที่พลเอกประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลอยู่แล้ว และยังเป็นอยู่ในเวลานี้ ทำไมทั้ง 3 สมาคมเขาจึงไม่ไปเสนอต่อพลเอกประยุทธ์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ ประยุทธ์ควรจะไป พิจารณาตัวเอง วันที่ผ่านมา 8 ปีในสมาคมเขาเรียกร้องเท่าไหร่ ก็ไม่ยอมแก้ให้เขา ที่ระยำทำร้ายคือในปี 62 ไปแก้เพิ่มอำนาจให้แก่ผู้ว่า ในอำเภอ ใครมีอำนาจ อย่างอำนาจตามมาตรา 44 มาใช้กับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ปกติเค้าหาเสียงไว้ว่าจะทำภายใน 100 วันก็ทำทันที ไม่จำเป็นต้องรอ 8 ปีโดยไม่ทำอะไร แม้หนังสือเชิญแม่หนังสือเชิญออกโดยพระเป็นฝ่ายเชิญ แต่ความจริงคือ สมาคมเนี่ยเป็นไฟล์ เรียกร้องขอให้จัดให้มีการรับฟังเอง นี่คุณบานซึ่งเข้าใจว่าในฐานะหนึ่งเขาเป็นคนที่อื่นๆหายๆนะเลขานะ เป็นคนคอยประสานงานเขาพูดเองนะ เขาบอกว่าสิ่งที่ออกมาเหมือนก้าวไกลจะเป็นคนเชิญแตก จริงๆคือสมาคมเนี่ยเป็นฝ่ายเรียกร้องขอให้จัดเอง แล้วคุณบอกผมได้เป็นผู้ประสาน ทราบข้อมูลดีนะ สมาคมของข้าราชการท้องถิ่นก็ประสานขอเข้ามาเป็นจำนวนมาก ว่าทำไมทักจึงไม่จัดให้สมาคมข้าราชการเข้าไปเสนอด้วย หลายสมาคมหลายสมาพันธ์บ่นน้อยใจว่าผมไม่เชิญสมาคมสมาพันธ์ของเขาด้วย ผมจึงต้องประสานทางพรรค แล้วแจ้งข้อมูลการเรียกร้องดังกล่าว ข่าวว่าเขาจะจัดรับฟังในช่วงกรกฎาคมอีกรอบนึง ดังนั้นที่คุณพิชาเขาพูดว่าฝ่ายจัดการเชิญเขาไปเองเนี่ย เขาพูดไปตามข้อเท็จจริง เพราะเมื่อจะประชุมกันก็ต้องมีฝ่ายออกหนังสือเชิญประชุม ผมพลาดเอง ที่ทำเป็นหนังสือของสมาคมเชิญพรรคก้าวไกล แต่ผมกลับทำหนังสือละก้าวไกล ลงนาม เชิญสมาคมฟุตบอลจะเฉลยแล้วนะ ก็คือบอกแกเป็นคนทำ ซื้อผิดเอง แล้วบอกว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ไม่มีอะไรที่เลวร้ายและไม่เหมาะสมยิ่งกว่าการเริ่มต้นเป็นรัฐบาลด้วยการใช้อำนาจตามมาตรา 44 เรียกให้อาจารย์ไปรายงานตัว นี่เป็นความเห็นหนึ่งนะครับของคุณวรรณแก้วสั่งเป็นความเห็นของเขานะ ย้ำเป็นความเป็นส่วนตัวนี้ครับโพสต์ใน Facebook กรณีที่เกิดขึ้น แล้วมีคำถามกรณีว่าทำไม เหมือนมีคนออกมา ชี้แจงกรณีบอกให้ ก้าวก่ายเป็นคนไปเรียกเขานี่ไม่ใช่สมาคมเชิญตายแต่คุณบอกผมได้ทำจดหมายผิด รหัสจริงๆอ่ะ สมาคมมีแต่ต้องการจะคุย แล้วคุณก็อยู่ในวงวันนี้ด้วยนะครับ นี่เป็นภารกิจของคุณพิธา อีกคนนึงวันนี้นะฮะ วันนี้ของก้าวไกลก็คือ คุณวิโรจน์ลักขณาอดิศร ว่าที่สสบัญชีรายชื่อของก้าวไกลที่ตอนนี้ คนเรื่องสวยอยู่นะ เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผม เข้าไปแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยทาง ประธานสหพันธ์ขนส่ง ทางบกแห่งประเทศไทย คุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองแบบเขาจะ มาหาที่พักและเอาเอกสารเอาหลักฐาน เครื่องสวยเนี่ยมามอบให้กับคุณวิโรจน์ด้วยวันนี้เข้ามาจริงนะคะ วันนี้ที่ก้าวไกลนะครับคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเขานำ ที่มานะ พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการขนส่งสิบสมาคม มาเจอมาคุยกับคุณวิโรจน์ โดยคุณอภิชาติเนี่ยบอกก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยขอบคุณคุณวิโรจน์ก่อน วันนี้คุณอภิชาติ ขอบคุณคุณวิโรจน์ก่อนที่เปิดให้เรามีโอกาสมายื่นเรื่องการจ่ายส่วย และขบวนการที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย วันนี้มีสมาชิก 10 สมาคมนะฮะ มาร่วมแถลงข่าว อยากจะเรียนว่ากลวิธีการมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ปี 39 แล้วมีการพัฒนาที่มันเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทักมาในปี 6 นี้นะครับ แล้วคุณอภิชาติบอกผมรอมา 20 ปี รอมา 20 ปีที่ผ่านมาเราร้องเรียนทุกนายกรัฐมนตรี ผบตร. ตำรวจทางหลวง นึกว่าเป็นใครจนถูกข่มขู่ มีการให้เบอร์โทรศัพท์จากนายสิบนายดาบ ตำรวจชั้นผู้น้อย บอกให้ไปเคลียร์สวยกับเจ้านายเอาเอง ถ้าไม่เคลียร์ก็ถูกหาเรื่องให้เสียค่าปรับ แล้วคุณอภิชาติแกก็บอกราคาสติ๊กเกอร์เนี่ยน่ะ มันมีตั้งแต่ระดับอนุบาล รวมถึงมหาลัยโอนให้มีอย่างนี้ด้วยนะฮะ สติ๊กเกอร์ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย คือตั้งแต่ 3,000 บาท ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน เป็นสติ๊กเกอร์พรีเมี่ยม บรรทุกน้ำหนักได้ไม่จำกัด โดยตอนนี้สติ๊กเกอร์เนี่ยมันมี 40-50 บาทนะ อีกเรื่องคือรถบรรทุกมีกฎหมายให้วิ่งเลนซ้ายอย่างเดียว แต่สิ่งที่มันปรากฏคือทุกวันนี้มีวิ่งเลนขวาด้วย ที่ทำได้เนี่ยเพราะมีค่าเคลียร์ 1,500 บาทต่อเดือน แล้วมีค่าเคลียร์แต่งรถสวยด้วย เอาฮะ พื้นที่ประเทศไทยมีแต่สวยซ่อนรูปทั้งได้เลย แล้วคุณอภิชาติก็บอกว่าเนี่ย ตอนนี้คณะคุณวิโรจน์เนี่ยนะ ยังไม่ได้ไปรับตีอะไรเลยเนี่ย ไปหยิบปัญหาของประชาชนที่เป็นหัวใจสำคัญ เพราะว่าการขนส่งใดเป็นหัวใจสำคัญ เป็นเส้นเลือดใหญ่ ถ้าขนส่งไม่ราบรื่นสินค้าอุปโภคบริโภคก็ติดขัด เพราะว่าต้นทุนค่าขนส่งมันสูงขึ้น รวมทั้งค่าพลังงานที่รถไม่ได้ วันนี้นะ อภิชาติบอกวันนี้เนี่ย เราพบ แสงสีส้มที่ปลายอุโมงค์แล้ว เราพบแสงสีส้มที่ปลายอุโมงค์แล้ว ขณะเดียวกันภายหลังการแถลงข่าวเนี่ย นัดคุณวิโรจน์ก็ทางการแถลงข่าวในยุโรปก็รับ มอบเอกสาร นับเป็นเข้าใจว่าเป็นหลักฐาน นะครับเครื่อง สติ๊กเกอร์สวยๆจากคุณ รวม 46 ป้ายนะที่จะเอามาวันนี้เนี่ย พร้อมกับรายชื่อตำรวจ ที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศ เอามามอบให้กับคุณวิโรจน์ แล้วกูบอกว่ายืนยันเลย รายชื่อทั้งหมด ถึงมือจเรตำรวจแห่งชาติแน่นอน บอกว่าไม่ต้องห่วง ไม่มีสติกเกอร์สวย วงเล็บต้นฉบับรวม 46 ป้าย พร้อมรายชื่อตำรวจที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบให้กับคุณวิโรจน์มีระบบส่งต่อให้แน่นอน ไปยังมือ ของจเรตำรวจแห่งชาติแน่นอน เป็นอีก ภารกิจ 1 วันนี้ ของก้าวก่าย คุณพิธาเจอ ท้องถิ่นก็เจอ สมาคมขนส่งทางบก คุยกันเรื่องสวย มีส่วนของก้าวไกลข้อนะครับ ไปดูอีกพักนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่นำเสนอเดี๋ยวจะน้อยใจเอากัน พักของ เพื่อไทย พรรคเพื่อไทยไปบอกว่าเขาไม่ทำงานไม่ได้นะ เขาทำงานน่ะ วันนี้เนี่ย อุณหภูมิโรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะ กรรมการเลขานุการและโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของเพื่อไทยเขาบอกตอนนี้เพื่อไทยทำงานเดินหน้าเต็มที่นะฮะ วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพระ มากันครบนะคุณหมอพรหมมินทร์คุณกิตติรัตน์ คุณพันศักดิ์คุณศุภวุฒิคุณปานปรีย์ มาคุยกัน เพื่อเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่เป็นแรงผลักในการขับเคลื่อนประเทศ อุณหภูมิบอกว่าที่ประชุมใหญ่ยังได้หารือถึงประเด็นการสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศนะครับเพื่อชดเชยกับรายจ่ายทาง ที่ดูและมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต รวมถึงเรื่องของจุดยืนด้านข้อตกลงทางการค้า การปรับค่าแรงที่เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรของประเทศ คุยกันหมด แล้วคุณขอบคุณบอกว่า ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่มีคุณพิธา นะเป็นประธานเนี่ย ที่จะมีการประชุมที่พรรคเพื่อไทย 6 มิถุนายนนี้นะฮะ ทางเพื่อไทยเนี่ยคงจะได้นำเสนอนโยบายเพื่อพูดคุยกับทางพรรคร่วม เรื่องของค่าแรง เขตธุรกิจใหม่ เพื่อที่จะหาจุดลงตัวกัน และทำงานร่วมกันได้ ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่สอดคล้องกัน แล้วช่วงท้ายในอุณหภูมิก็บอกนะครับ ในส่วนของนโยบาย Digital wallet 10000 บาทเพื่อไทยเนี่ย เรายังเห็น ถึงความจำเป็น ในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่ประเทศอ่อนแอ ยังเห็นความจำเป็นแปลว่า นโยบายดังกล่าวเนี่ยต้องใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เกือบ 6 แสนล้านบาท ขณะที่พักแกนหลักเนี่ยเขาต้องใช้เงินในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน สมัครนโยบายด้านสวัสดิการเพราะฉะนั้น เราจึงต้องพับ โครงการนี้ไปก่อน ครับโครงการนี้ไปก่อน 10000 บาท อันนี้เพื่อนให้เขาพูดเอง บอกว่าชี้แจงเอง กลับก็ต้อง ให้พักงานอันดับเขานำเสนอของเขาไปก่อน เอาเป็นชุด น่าสนใจนะครับว่าภาพใหญ่ตอนนี้คือ 2 พักหลักที่เป็นแกนนำ นะครับที่เป็น แกนนำหลัก ในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้เนี่ย ก่อนเดินหน้าทำงานคือด้านหนึ่งเรื่องการเมืองก็เคลียร์ไปแต่ว่าได้แง่ของการทำงานนะเราก้าวไกล ทำงานแล้ว วันนี้ก็บอก เขาก็ทำเหมือนกันอย่างกับเขาก็เดินหน้า พูดคุยแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เหมือนกันและกัน เดินหน้าทำงานต่อ เออแต่ผมลืมพูดไปเรื่องนึงเมื่อสักครู่ ติดไว้หน่อยละกัน กรณีของก้าวก่ายไม่ใช่ผู้ใดในเรื่องของทั้ง ทั้งที่ไปเจอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็กรณีที่ ทางสหพันธ์ขนส่งทางบกเข้ามาเจอคุยโลด ถ้าจะบอกว่ามันมีจุดร่วมอะไร อย่างหนึ่งนี้นะ ความสนใจมันคือจุดที่ว่า คุณปั่นคุณบางแก้ว ก็พูด แล้วคุณอภิชาติก็พูดบอกว่า คือไม่ใช่ว่าที่ ที่ผ่านมา ในรัฐบาลนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคุยนะ เข้าไปคุย เขาพยายามเสนอปัญหา แต่รัฐบาลไม่ตอบสนอง ไม่ตอบสนอง อยากพูดมันก็พูดชัดบอกว่า 8 ปีที่ผ่านมาก็พยายามจะพูดจะคุยนำเสนอแต่ไม่ทำ ไม่ทำไม่พบไปเพิ่มหน้าสวนทางกันให้ด้วย เออครั้งนี้เขาเลยต้องมาคุยกับ กับการที่นำเสนอเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากกว่า อภิชาติเองก็บอกรอมา 20 ปีที่ผ่านมาก็ร้องทุกข์นายก ก็ไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ร่วมในสิ่งที่เราเห็นจากกรณี ตรงเนี้ย ที่เขามาร้องศาลเจ้าไก่ต่อ ส่วนที่มันร้องเพราะว่าที่ผ่านมา เขาพยายามแล้วแต่ มันไม่มีช่องทางหรือมีช่องทางแต่มันไม่เกิดการแก้ไขปัญหา นี่ก็เป็นสิ่งที่ เห็นหน้าเหมือนกันจากวันนี้ที่ น้องกัน แต่เพื่อความเป็นธรรมนะบางเรื่องเนี่ยมันอาจต้องถ่ายภาพรวมว่ามันหลาย มาหลายครั้งหลายคราวหลายปีแต่ไม่ได้มีการแก้ไข จะหาว่าไปโฟกัสเฉพาะ 8 ปีอีก นามสกุลเงินกัมพูชา อภิชาติก็บอกว่าร้องทุกข์นายกมา 20 ปี แต่มันไม่มีการแก้ไข นี่แหละประเด็นวันนี้นะครับปิดท้ายด้วยเรื่องนี้และการการทำงานของร่างกายแล้วก็เพื่อไทย วันนี้นะครับที่เขาเดินหน้า สไตล์กันไปแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีการรับรอง แม้ว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ก็บอกเขาคอร์ด ทำงานก่อน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ

Read More  สัมภาษณ์ "อ.สุรชาติ" ฝ่ายขวาอย่าปลุกกระแสต้านก้าวไกล แนะตั้งพรรคสู้ ที่ไม่พึ่งทหาร