คดีหุ้น”พิธา”เดือดถึง กกต. ถูกถล่มจนต้องปิดเพจ “สนธิญา”ยื่นฟันถึงยุบพรรค“พอล”เชื่อรอดแน่

คดีหุ้นเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่เทียบเท่ากับการเป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าว คดีหุ้นสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีการละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดข้อพิพาทหรือข้อแรงกลัวในการดำเนินกิจการของบริษัทนั้นๆ

สารบัญ

พิธา “เดือดถึง” กกต.

คดีหุ้น"พิธา"เดือดถึง กกต. ถูกถล่มจนต้องปิดเพจ “สนธิญา”ยื่นฟันถึงยุบพรรค“พอล "เชื่อรอดแน่:Matichon TV - YouTube

คดีหุ้นล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับพิธาเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อพิธา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการควบคุมบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ สร้างความเดือดร้อนเมื่อกองควบคุมการเงินและตลาดหลักทรัพย์ (กกต.) เริ่มต้นกระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายกับพิธา เนื่องจากข้อกล่าวหาในการละเมิดกฎหมายซึ่งแสดงถึงความผิดปกติในการดำเนินกิจการของบริษัทนี้

กกต. ถูกถล่มและการยื่นฟันของ “สนธิญา”

คดีหุ้น"พิธา"เดือดถึง กกต. ถูกถล่มจนต้องปิดเพจ “สนธิญา”ยื่นฟันถึงยุบพรรค“พอล "เชื่อรอดแน่:Matichon TV - YouTube

เหตุการณ์นี้ทำให้กองควบคุมการเงินและตลาดหลักทรัพย์ถูกถล่มจนต้องปิดเพจสื่อสังคมออนไลน์ของตน เนื่องจากความกดดันที่เพิ่มขึ้นจากสาธารณชนและสื่อมวลชน ในขณะที่เธอสนับสนุนการยื่นฟันต่อกกต. หลังจากที่พิธาถูกกล่าวหา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายในการซื้อขายหุ้น

การยุบพรรค “พอล” และเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ถ้า กกต. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย "พิธา" จะโดนอะไรบ้าง? l  เปิดปากกับภาคภูมิ | ThairathTV - YouTube

เหตุการณ์นี้ได้ส่งผลให้พรรค “พอล” ที่เคยเป็นพรรคที่มีอิทธิพลและเสียงสูงในการดำเนินงานทางการเมือง ต้องเผชิญกับการยุบและการสูญเสียความเชื่อมั่นจากสมาชิกและผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นผลกระทบที่สำคัญต่อทั้งพรรคและการเมืองในประเทศ

คำสั่งศาลและผลกระทบต่อการลงทุน

ศรีสุวรรณร้องเอาผิด "พิธา" จ้อชื่อสุราออกสื่อ ผนึกกำลังจี้ กกต.ฟันหุ้นสื่อ  | ทุบโต๊ะข่าว | 07/06/66 - YouTube

ศาลมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดีหุ้นและเป็นผู้ตัดสินในคดีเหล่านี้ คำสั่งศาลอาจมีผลกระทบต่อตลาดหุ้น ทั้งตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในคดีนั้นๆ และตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป เนื่องจากสภาวะความไม่แน่นอนที่เกิดจากกระบวนการคดีหุ้นสามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและตลาดทั่วไปได้

ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงที่สูง ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดทางการเมือง นักลงทุนควรทราบถึงความเสี่ยงเหล่านี้และจัดการกับการลงทุนให้เหมาะสม

แนวทางการลงทุนที่ปลอดภัย

กรณี “พิธา” ถือหุ้นสื่อ ITV ขึ้นอยู่กับ กกต. ชี้ขาด! l เปิดปากกับภาคภูมิ |  ThairathTV - YouTube

ในการลงทุนในหุ้น ควรมีการวางแผนและบริหารจัดการที่ดีเพื่อลดความเสี่ยง อย่างเช่น การแบ่งพอร์ตการลงทุน การกระจายลงทุนในหลายบริษัทที่มีความเสี่ยงต่ำ และการติดตามและปรับปรุงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุน

การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมั่นใจ การศึกษาเกี่ยวกับบริษัทที่น่าสนใจ ประวัติการเงิน และผลประกอบการของบริษัทจะช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

บทบาทของ SEO ในการเผยแพร่ข่าวสาร

ประธาน กกต. แจงกรณี พิธา ถือหุ้นไอทีวี ยังไม่ถึงขั้นตั้งกรรมการไต่สวน  ยังพิจารณารับคำร้องหรือไม่ - YouTube

การเผยแพร่ข่าวสารทางออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้สึกและการตอบรับของผู้อ่าน การใช้เทคนิค SEO (Search Engine Optimization) ช่วยให้เนื้อหาข่าวสารปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่และเพิ่มผู้อ่าน

ผลกระทบของเหตุการณ์ทางการเมืองต่อตลาดหุ้น

เหตุการณ์ทางการเมืองสามารถมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนใจหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพย์มักเป็นที่ตอบรับกับเหตุการณ์เหล่านี้ และการลงทุนในหุ้นในช่วงเวลาเช่นนี้ควรพิจารณาความเสี่ยงและต้องเคารพในการวางแผนการลงทุน

การเตรียมตัวในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนใจในตลาดหุ้น

นักวิชาการนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ มองปลายทางคดี “พิธา” ถือหุ้นสื่อฯ | ขยายข่าว  กับ กาย สวิตต์ - YouTube

นักลงทุนควรมีการเตรียมตัวในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนใจในตลาดหุ้น โดยการสร้างส่วนเกินการเงิน เช่น การออมเงิน และการกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ผิดปกติได้อย่างมั่นคง

คำแนะนำสำหรับนักลงทุนใหม่

สำหรับนักลงทุนใหม่ ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นอย่างถี่ถ้วน ให้มีการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ การวิเคราะห์หุ้น และการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนการลงทุนที่มั่นคงและไม่ยึดติดกับแรงขับของตลาด

การรักษาสมดุลในการลงทุน

หุ้นไอทีวี “พิธา” ไม่มีอะไร ก็ทำให้มี หวังกดดัน กกต.ส่งศาลรธน. ให้จบเหมือน  “ธนาธร”-Talking Thailand - YouTube

การรักษาสมดุลในการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยง โดยการกระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์ ไม่ใช่เพียงแค่หุ้นของบริษัทเดียวเท่านั้น การรักษาสมดุลยังช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างยืดหยุ่น

การวิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น

การวิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตลาดที่ต้องการลงทุน โดยการใช้ข้อมูลทางการเงิน ข่าวสารเศรษฐกิจ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบริษัทนั้น

Read More  "ปลอดประสพ"อัด"บิ๊กตู่"เบื่อจังเลย ทู่ซี้อยู่ทำไม หลีกทางคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารได้แล้ว

สรุปและข้อสรุป

สัญญาณเริ่มขัดข้อง ปมพิธาถือหุ้นสื่อ ส.ว. ชี้ไม่เกี่ยวรับรอง ส.ส. - วิษณุ  ขอเงียบ : Matichon TV - YouTube

เหตุการณ์คดีหุ้น “พิธา” เดือดถึง กกต. ถูกถล่มจนต้องปิดเพจ “สนธิญา” ยื่นฟันถึงยุบพรรค “พอล” เชื่อรอดแน่ เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเร้าใจในตลาดหุ้นและมีผลกระทบต่อนักลงทุน นักลงทุนควรระมัดระวังในการลงทุนในหุ้น และใช้การวางแผนและการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ความรู้และการศึกษาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนในหุ้น เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเพิ่มโอกาสในการลงทุนอย่างมั่นคง


FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. คดีหุ้นคืออะไร? คดีหุ้นเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่เทียบเท่ากับการเป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าว คดีหุ้นสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีการละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเกิดข้อพิพาทในการดำเนินกิจการของบริษัทนั้นๆ

2. พิธาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดในคดีหุ้น? พิธาเกี่ยวข้องกับคดีหุ้นที่กองควบคุมการเงินและตลาดหลักทรัพย์ (กกต.) ได้เริ่มต้นกระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย เนื่องจากข้อกล่าวหาในการละเมิดกฎหมายซึ่งแสดงถึงความผิดปกติในการดำเนินกิจการของบริษัทนี้

3. กองควบคุมการเงินและตลาดหลักทรัพย์ถูกถล่มจนต้องปิดเพจสื่อสังคมออนไลน์เพราะอะไร? กองควบคุมการเงินและตลาดหลักทรัพย์ถูกถล่มจนต้องปิดเพจสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากมีความกดดันจากสาธารณชนและสื่อมวลชน ที่เกิดขึ้นหลังจากพิธาถูกกล่าวหา และการยื่นฟันต่อกองควบคุมการเงินและตลาดหลักทรัพย์ (กกต.) หลังจากที่พิธาถูกกล่าวหาในการละเมิดกฎหมายในการซื้อขายหุ้น

4. การยุบพรรค “พอล” เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด? การยุบพรรค “พอล” เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คดีหุ้นที่พิธาเกี่ยวข้อง โดยเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลให้พรรค “พอล” ที่เคยเป็นพรรคที่มีอิทธิพลและเสียงสูงในการดำเนินงานทางการเมือง ต้องเผชิญกับการยุบและการสูญเสียความเชื่อมั่นจากสมาชิกและผู้สนับสนุน

5. การวางแผนการลงทุนในหุ้นจะช่วยลดความเสี่ยงอย่างไร? การวางแผนการลงทุนในหุ้นจะช่วยลดความเสี่ยงโดยการกระจายลงทุนในหลายบริษัท และการกระจายลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น โดยเป้าหมายคือการสร้างสมดุลในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้น

คดีหุ้น”พิธา”เดือดถึง กกต. ถูกถล่มจนต้องปิดเพจ “สนธิญา”ยื่นฟันถึงยุบพรรค“พอล”เชื่อรอดแน่ [VIDEO]

“สนธิญา” ยื่น กกต.ฟัน “พิธา” ถือหุ้น itv ผิดถึงยุบพรรค ยขณะที่ ด้อมส้มถล่มเพจ กกต. ต้องปิดคอมเมนต์ ขณะที่ “พอล ภัทรพล” นักแสดงชื่อดัง โพสต์คลิปลงใน TikTok ว่า “คุณพิธารอดคดีหุ้น ITV แน่นอน! แต่ มี 1 คนที่ไม่ควรรอด!”
#MatichonTV #ข่าวเด่นประเด็นฮอต

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

เนื้อหาของวิดีโอ คดีหุ้น”พิธา”เดือดถึง กกต. ถูกถล่มจนต้องปิดเพจ “สนธิญา”ยื่นฟันถึงยุบพรรค“พอล”เชื่อรอดแน่

ที่นี้ไปดูกันต่อหน่อยนะคุณผู้ชมจะพาไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีนักร้องท่านหนึ่งเนี่ยเขาไปที่นั่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา คุณสนธิญาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยึด ติดตามแล้วสิ สิทธิมนุษย์ ศรีชลนะจะพาผู้ ผู้แทนราษฎร เขาไปยื่นกกตยื่นเรื่องอะไรบอกให้ไปตรวจสอบหน่อย ตรวจสอบคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะ รอบนี้มาตรวจ ไหนบอกว่าทำผิดข้อบังคับพรรคก้าวไกลในข้อที่ 10 2 วงเล็บ 6 ที่ระบุว่า ผู้ที่จะเป็นสมาชิก ที่พักต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเนี่ย เพิ่งจะมีการ นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขายตัดสิทธิ์จากกรณีการถือหุ้นสื่อ แสดงให้เห็นว่าอะไร ให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลนะมี พราหมณ์ละเอียด ต่อเรื่องดังกล่าว ซึ่งการที่ ที่มีนักวิชาการเขาออกมาแสดงภูมิรู้ โดยมีการยกข้อกฎหมายคดี มีแผนคดีมรดกมาอธิบายเรื่องการถือหุ้น แต่ว่าก็ต้องไม่ลืมนะ ว่าการกระทำของคุณวิชาญ เป็นการกระทำผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 106 วงเล็บ 6 นะคะ ซึ่งรัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายมหาชน แล้วเป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งมีบทบัญญัติมาตรา 5 กำหนดเอาไว้ว่า บทบัญญัติของกฎหมายข้อบังคับหรือการกระทำใดที่ ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จะเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะยกกฎหมายว่าด้วยมรดก แป้งว่าด้วยอาญาใดๆก็ตาม ขึ้นมาต่อสู้ กูก็ไม่สามารถที่จะเอามาหัก บทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกำหนด การกระทำของนายที่ทาเนี่ยขัดต่อข้อบังคับ แล้วก็รัฐธรรมนูญมาตรา ถ้าได้รับการไม่ได้ เกี่ยวข้องว่าเป็น ก็เท่ากับว่า นายพิธา ไม่มีคุณสมบัติที่จะลงสมัคร และอาจจะไม่ได้รับการเสนอ ชื่อเป็นคดีเด็ด ตามมาตรา 8 ซึ่งจะเท่ากับว่านายพิทักษ์กลายเป็นบุคคลธรรมดา และกระทำการ ไปครอบงำด้วยนะ ชี้นำ ทำให้พรรคก้าวไกลเข้าข่ายมาตรา 28 พ. รปพรรคการเมือง ซึ่งเป็นเหตุนำไปสู่การ ตามมาตรา 90 วงเล็บ ฐานนิยมหมายถึง ถึงเรื่องของการยุบพรรคด้วยนะคุณผู้ชมนะ ซึ่งคุณสนธยาว่ายังไงบอกว่า ก็ยังได้ยื่นคำร้องขอให้กกตเดี๋ยวไปตรวจสอบนะการที่พรรคเพื่อไทยเขาประกาศชะลอการทำ ตามนโยบายหาเสียง เรื่องอะไรด้วยเรื่องนี้คือบอกว่าเป็น กระเป๋าเงิน Digital ใช่ไหม 10000 บาท เข้าข่ายรัฐธรรมนูญมาตรา 258 วงเล็บ 3 และพรบว่าด้วยการเลือกตั้ง สสวท 2561 มาตรา โดยในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็มายื่น ขอให้กกตเข้าไปตรวจ ว่านโยบายดังกล่าวมีการศึกษา ผลกระทบแล้วก็มีการคุ้มค่าของนโยบายหรือไม่ เนื่องจากมองว่าเป็นนโยบายที่ไม่สามารถ มาทำได้จริง ขณะที่นะคะคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายก รัฐมนตรีของภาคเหนือ เพื่อไทยก็ประกาศว่าอะไรนะ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีนโยบายยอดข้าวต้มให้ประชาชนแค่คนละพัน แต่ของพรรคเพื่อไทยจะแจกให้คนละหมื่น ถ้อยคำนี้เนี่ย ทำให้ประชาชนมี แล้วเมื่อเร็วๆนี้กกตเขาก็ปัดตก คำร้องของตัวเองไป โดยเห็นว่าการประกาศนโยบายที่ของพระ เพื่อไทยไม่ได้เป็นสัญญาว่าจะให้แต่กลับพบว่าเพียง 3 วันหลัง คือวันที่ 29 พฤษภาคมร้องเลย พรรคเพื่อไทยกลับออกมาประกาศใช้นโยบายนี้ โดยไม่มีกำหนด แล้วก็อ้างว่าระบบ ดิจิตอลของประเทศไทยไม่พร้อม แบบนี้เนี่ยปาห*่กันหรือเปล่า จึงต้องการให้กกตไปตรวจสอบว่า การประกาศใช้นโยบายใด สาวถือเป็นการหลอกให้ประชาชนนับหมื่นนับแสนคน เลือกหรือไม่ โอ้โหคุณผู้ชม วันนี้คุณสนธยาเนี่ย ไปที่เก่าๆ ร้อง 12 เรื่องเลยนะคะ ไปร้องถึง 2 เรื่องเรื่องแรกก็คือให้ไปตรวจสอบหน่อยครับตรวจสอบคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หน่อยว่า ทำผิดข้อบังคับของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าในข้อ 12 วงเล็บ 6 ส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็ไป ร้องตรวจสอบพรรคเพื่อไทย น้าเรื่องของนโยบายหาเสียง เสียงกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาท เอาเป็น 2 เรื่องนะ 2 เรื่องที่นักร้องอย่างคุณสนธยาเนี่ยเขาก็ ไปร้องเรียนให้กกตเข้าไปตรวจสอบ ขณะเดียวกันค่ะ นอกจากทางฝั่งของคุณสนธยาหน้าที่เขาก็ตามติดๆเลยนะเรื่องของการถือหุ้นถือครองหุ้น ของคุณพิธา มีอีกคนหนึ่ง คุณพอลภัทรพล เขามีการโพสต์ คลิปวีดีโออธิบายอธิบายเรื่องอะไร เรื่องของการถือหุ้น สื่อของคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์นี่แหละค่ะ โดยบอกแบบนี้บอก คุณวิภานะ รอดแน่นอน แต่จะมีหนึ่งคนที่ไม่ควรรอด ก่อนอื่นเนี่ย เขาบอกว่า ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่า ที่ทำคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะเชื่อพี่ทานะ แต่เชียร์ความถูกต้องความยุติธรรมหมายความว่าถ้าคนอื่น จนก็ต้องทำคลิปนี้อยู่ดี แล้วก็เคยผลิตรายการให้ค่ะ จะไปทีวี ที่บ้านเนี่ยก็เคยมีประสบ สงกรานต์ตรงกับ จัดการมรดก เริ่มจากอะไรเริ่มจาก บอกว่าทำไมเขาไม่อยากให้นักการเมือง เพราะว่ากลัวว่านักการเมืองนี้จะมี อิทธิพลต่อสื่อ ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบผู้อื่น ในระยะหลังก็มีคดีที่ ที่คล้ายกัน เป็นคดีของสสพรรคประชาธิปัตย์ 200 หุ้น ซึ่งสื่อสารดังกล่าวนี้ก็มีบริษัทลูก ถ้าศาลตัดสินว่าไม่ผิดด้วยเหตุผลว่าถือหุ้น ซื้อน้อยไป ซึ่งก็เหมือนกับของใคร เหมือนกับของคุณที่ทานี่ไง ของคุณวิชาเข้าถือหุ้น เพิ่งตื่นเนี่ย 40,000 หุ้น พอมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชม 0 จุด 00 35 เปอร์เซ็นต์ ถ้าในหลักคณิตศาสตร์ มันน้อยกว่า 1% มันครึ่งของครึ่งของ 1% ไม่ถึงซะด้วยซ้ำ แต่เรื่องที่ผิดก็คือ คือผู้จัดการมรดก ซึ่งก็มองว่าเรื่องนี้ไร้สาระ เพราะว่าผู้จัดการมรดกนั้นไม่ใช่เจ้าของมรดก เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมก็ระบุว่าผู้จัดการมรดกมีหน้าที่รวบรวมทำบัญชีและแบ่งปันทรัพย์สิน ซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายให้กับ ผู้มีสิทธิ์รับมรดกของพ่อ แล้วที่สำคัญผู้จัดการมรดกต้องเป็นบุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก แต่มีคนนึง ที่ผิดเต็มๆ ผิดเต็มๆคือใคร คสช คุณพ่อบอกแบบนี้เลยนะ นี้นะคะ คนหนึ่งที่ผิดเต็มๆขีดเส้นใต้ไว้เลยคือคสชเพราะการทำปฏิวัติรัฐประหารนั้น ผิดกฎหมายอาญามาตรา 112 อยู่ภายใต้หมวด 2 ว่าด้วยความมั่นคงของรัฐ ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลได้ซึ่งกฎหมายนี้ มีมาหลายทศวรรษแล้วนะ ซึ่งก็เขียนไว้ เดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังกันซะหน่อยว่า คุณพ่อเนี่ย พูดถึงเรื่องนี้ ยังไงกันบ้างคะ จัดการลงขายทีวีเลย ทุกวันนี้รายได้ของไอทีวีมาจากการลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่มาจากสื่อครับ นี่ยังไม่รวมว่ารายได้เพียงแค่ 20 ล้าน แต่เป็นหนี้ถึง 1,600 ล้าน ซึ่งจริงๆแค่นี้ก็จบได้แล้วครับ แต่ยังไม่ใช่เรื่องผี เรื่องผีคือผู้จัดการมรดก เนื่องจากที่บ้านไม่มีประสบการณ์ตรงเรื่องผู้จัดการมรดกนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมว่ามันไร้สาระมาก มันไม่ควรเป็นเรื่องเลยด้วยซ้ำ เพราะว่า ผู้จัดการมรดกนั้น ไม่ใช่เจ้าของมรดกครับที่ผิดเต็มๆ คือคสช เพราะการทำปฏิวัติรัฐประหารนั้น ผิดกฎหมายอาญามาตรา 113 ครับ อยู่ภายใต้หมวด 2 ว่าด้วยความมั่นคงของรัฐ ทุกคนสามารถเปิดได้ตอนนี้เลยครับ พิมพ์คำว่ามาตรา 12 ก็ขึ้นแล้วครับ ซึ่งกฎหมายนี้ มีมานานมากแล้วหลายทศวรรษแล้วครับ เขียนไว้ชัดเจนมากครับข้อ 1 ครับ ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่อยากเห็นใครถูกประหารชีวิตนะครับ ประเด็นคือ ถ้าเราจะคุยกฎหมายก่อนนะครับ ทำไมพี่ไม่ผิด ของคุณพอได้นะ ก็ได้มีการออกมา พูดในข้อบทกฎหมายผู้ใด ส่งข้อมูลความรู้ที่ประชาชน ต้องไปหาเดี๋ยวก็จะเห็นข้อมูลใน พรุ่งนี้นะคุณผู้ชม แน่นอน เรื่องของการล้มล้างหรือการเปลี่ยนแปลงร่าง รัฐธรรมนูญต่อเนื่อง กับเรื่องของข้อ 2 บอกว่าผู้นั้นกระทำ ผิดเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต ชีวิตล้มล้างอำนาจ นิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หรือแบ่งแยก ราชอาณาจักรหรือ ส่วนใด แห่ง นี่คุณพ่อบอกแบบนี้มากๆ คุณพี่ทานเนี่ยไม่ได้ผิดนะคะแต่มีคนนึง ที่ผิดคนนึงที่ คือคสช ทริปนี้ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิด เรื่องที่มีการ พูดถึง ถือหุ้นสื่อไอที คุณพิธานั่นเอง ที่นี้มันต่อเนื่องกันมากๆนะคุณผู้ชมเพราะว่า เรียกว่าทัวร์ลงหนักเลยท่วมหนักเพราะอะไรเพราะว่าเพจกกตเขาบอกว่าไม่รู้พัดลมหน่อย หน้าเช็คบิลคุณมีอะไรยังไงกันคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเข้ารายงานการเข้ามาว่า มีเพจ facebook ชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นเหตุที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเนื้อหาความ ความรู้ความเข้าใจข้อกฎระเบียบข้อกฎ หมายเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งรวมทั้งมีการเผยแพร่เรื่องต่างๆ บอกว่าเนี่ยขณะนี้พบว่ามีผู้ใช้โซเชียลมีเดียแห่ก็ไป comment Comment เข้ามาบอกว่าอะไร ส่วนใหญ่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ ด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็เรียกร้องให้กกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว รวมไปถึง ตำหนิกกต ว่ากำลังพิจารณาคำร้องให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของคุณพิธาด้วย ช่วงเช้าวันเดียวกันสำนักงานกกตเขาโพสต์ข้อมูลการดำเนินกิจการการค้า ความรู้ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด แล้วก็มีการปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็นใต้ภาพนะคะ นี่ค่ะ อันนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนที่เขาจะปิดนะคุณผู้ชม Comment ใจเย็นๆกันนะคะ ใจเย็นๆนะ Comment อะไรเนี่ยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังด้วยนะ เรื่องของ ข้อกฎหมายการใช้ทรงใช้สื่อ น้าค่อม Octopus ประชาชนเองเค้าแน่นอนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด คิดเห็นหน้าเพราะว่าเขาก็ เลือกคนที่เขาอยากจะได้เข้ามาบริหาร อาหารประเทศแต่ว่าก็ยังคงเกิดปัญหา ขึ้นมาดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง นะคะ

Read More  "อมรัตน์"ชี้ 3 ป.ยังไม่แสดงสปิริตรับผลเลือกตั้ง อัด ส.ว.ดันตั้ง รบ.แห่งชาติตื่นได้แล้ว