”จตุพร”ชี้“พิธา”เดินเข้ากับดัก ยากที่จะเป็นนายกฯ “คนที่จะกลับบ้าน”ต้องแลกกับการเสียพรรค

เมื่อเราพูดถึงการเป็นนายกฯของประเทศไทย ไม่มีว่าแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องง่าย มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือความพยายามของผู้ที่ต้องการกลับบ้าน มีคำพูดที่มาจากผู้นำทางการเมือง ได้ยินกันอย่างแพร่หลาย นั่นคือ “จตุพร” และ “พิธา” ทั้งสองเป็นตัวอย่างของบุคคลที่เจอปัญหาในการก้าวสู่ตำแหน่งนายกฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ “คนที่จะกลับบ้าน”

สารบัญ

ความสำคัญของ “จตุพร” และ “พิธา” ในการเมืองไทย

จตุพร”ชี้“พิธา”เดินเข้ากับดัก ยากที่จะเป็นนายกฯ "คนที่จะกลับบ้าน" ต้องแลกกับการเสียพรรค: Matichon TV - YouTube

ในการวิเคราะห์แนวโน้มการเมืองของประเทศไทย จตุพรและพิธาถือเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ทั้งคู่มีความพยายามที่จะกลับมาเป็นนายกฯ แต่ความเป็นไปได้นั้นไม่ได้ง่ายเสมอไป ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น ความต้องการของประชาชน ความซับซ้อนของภาวะการเมือง และการรวมตัวของพรรคการเมือง

การวิเคราะห์อุปสรรคในการเป็นนายกฯ เป็น “คนที่จะกลับบ้าน”

สำหรับ “คนที่จะกลับบ้าน” การเข้าสู่ตำแหน่งนายกฯ นั้นมีความยากลำบากเป็นพิเศษ ต้องเผชิญกับการที่ต้องแลกเปลี่ยนสิ่งที่เขาต้องการ กับสิ่งที่พรรคการเมืองต้องการ ส่วนใหญ่แล้ว คนที่ต้องการกลับบ้านจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือตัวแทนของประชาชน โดยทำงานให้เกิดผลสำหรับชุมชนของตนเอง และต้องสามารถพูดตรงไปตรงมาต่อพรรคการเมืองได้อย่างชัดเจน

การวิเคราะห์ความซับซ้อนของการเมืองไทย

จตุพร” ชี้ตั้งรัฐบาล 312 เสียงถึงทางตัน “พิธา”ถูกดองคุณสมบัติ เจอกับดัก โหวตเลือกนายกฯ - YouTube

การเมืองไทยมีความซับซ้อนและซับซ้อนมาก เป็นผลมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น การแบ่งแยกความเชื่อเชิงครอบครัว การแบ่งแยกภูมิภาค ความผันผวนของการเมืองในระดับภูมิภาค และความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองที่ต่างกัน การเข้าใจและนำเอาปัจจัยเหล่านี้เข้าสู่วิเคราะห์ เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนายกฯ

ผลกระทบของการเสียสละส่วนตัวต่ออาชีพการเมือง

การเสียสละส่วนตัวเพื่อการเมืองมีผลกระทบต่ออาชีพการเมืองในทางที่หลากหลาย ทำให้ผู้สนับสนุนเขาให้ความไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม การเสียสละส่วนตัวบางครั้งอาจเป็นอุปสรรคในการเรียกร้องตำแหน่งนายกฯ จากฝ่ายอื่น ๆ ที่อาจมองว่าการเสียสละส่วนตัวนั้นไม่เพียงพอหรือไม่ได้ให้ผลกับชุมชนเพียงพอ

ตัวอย่างของนักการเมืองที่เผชิญกับความลำบากเดียวกัน

พิธา' พร้อมเป็นนายกฯคนที่ 30 เผยไม่ว่าจะกาหรือไม่กาให้ผม ผมก็จะรับใช้ท่าน - YouTube

มีตัวอย่างของนักการเมืองที่เผชิญกับความลำบากในการเป็นนายกฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ “คนที่จะกลับบ้าน” ตัวอย่างหนึ่งคือ นักการเมืองที่เคยเป็นนายกฯในอดีตและต้องเผชิญกับการต้องเสียพรรคการเมืองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งนายกฯ ซึ่งมีผลกระทบในการบริหารประเทศในทางที่ไม่คาดคิด

กลยุทธ์ในการเผชิญหน้ากับความลำบากในการเป็นนายกฯ เป็น “คนที่จะกลับบ้าน”

เพื่อเผชิญหน้ากับความลำบากในการเป็นนายกฯ ในฐานะ “คนที่จะกลับบ้าน” ความสำเร็จของการเป็นนายกฯนั้นได้ถูกพูดถึงจากเรื่องราวหลายเรื่อง รวมถึงกลยุทธ์ที่ผ่านมาจากนักการเมืองที่เคยเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนหน้านี้ การเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์เฉพาะตัวจะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างฐานะเป็นนายกฯ

บทบาทของพรรคการเมืองในการเสริมสร้างทางเลือกสำหรับนักการเมือง

จตุพร”มั่นใจ พิธากับพวกตั้งรัฐบาลไม่ได้ รวมหนุนได้ไม่ถึง 376 เสียงแน่ หวั่นลุกลาม : Matichon TV - YouTube

พรรคการเมืองมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างทางเลือกสำหรับนักการเมืองที่ต้องการกลับบ้าน โดยการสร้างเครือข่ายภายในพรรคและรับรองแผนการทำงานของนักการเมือง นอกจากนี้ พรรคการเมืองยังสามารถให้แนวทางและคำปรึกษาในการจัดการกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนได้

การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สนับสนุนผ่านการเสียสละส่วนตัว

การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สนับสนุนผ่านการเสียสละส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นนายกฯ ความพยายามและการทำงานที่ดีที่สุดจะถูกประเมินเป็นอย่างสูงในการสร้างความไว้วางใจและความสนับสนุนจากผู้เลือก

บทบาทของความคิดเห็นสาธารณะและสื่อมวลชนในการตัดสินใจทางการเมือง

มองการเมืองกับ 'จตุพร' หลังสิ้นศรัทธา 'ทักษิณ' ถึงเวลาแลนด์สไลด์เสื่อมขลัง? - YouTube

ความคิดเห็นสาธารณะและสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการเลือกตั้งนายกฯ ความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนอาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้เลือก นอกจากนี้ สื่อมวลชนสามารถสร้างแรงกดดันและสร้างความรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการเมืองได้

อนาคตของ “จตุพร” และ “พิธา”

อนาคตของ “จตุพร” และ “พิธา” ทั้งสองเป็นเรื่องที่แอบคาดคิดได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ความเป็นไปได้ในการเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคม ความสามารถในการจัดการกับการเมืองภายในและภายนอก และความรอบรู้ในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกลุ่มเสรีมหาอำนาจในการตัดสินใจทางการเมือง

บทสรุป

เตือนส้มซ่า... "พิธา" ยังไม่ใช่นายกฯ | ข่าวข้นคนข่าว | NationTV22 - YouTube

การเป็นนายกฯในฐานะ “คนที่จะกลับบ้าน” มีความลำบากและซับซ้อน ต้องพิจารณาความพยายามของตัวเองและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ต้องสมดุลระหว่างความพยายามในการสร้างตัวเป็นตัวแทนของประชาชนและการรักษาความสัมพันธ์ดีกับพรรคการเมือง การเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม และการรักษาความไว้วางใจของผู้สนับสนุนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จในการเป็นนายกฯ


FAQs

Q1: “จตุพร” และ “พิธา” เป็นนักการเมืองที่มีผลงานอะไรที่โดดเด่นในอดีต? “จตุพร” และ “พิธา” เป็นนักการเมืองที่มีผลงานที่โดดเด่นในอดีต โดย “จตุพร” เคยเป็นรองนายกฯในอดีตและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ในขณะที่ “พิธา” เคยเป็นรองนายกฯและมีการเสนอนโยบายที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ

Q2: สื่อมวลชนสามารถมีผลกับการตัดสินใจทางการเมืองอย่างไร? สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจทางการเมือง ผ่านการสร้างความรับผิดชอบและความตระหนักในปัญหาทางการเมือง การรายงานและการวิเคราะห์ที่ถูกต้องจากสื่อมวลชนสามารถสร้างแรงกดดันและสร้างความรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการเมืองได้

Q3: ความสำเร็จของการเป็นนายกฯขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง? ความสำเร็จของการเป็นนายกฯขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความพยายามและการทำงานของตนเอง ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน ความรอบรู้ในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกลุ่มเสรีมหาอำนาจในการตัดสินใจทางการเมือง และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สนับสนุนผ่านการเสียสละส่วนตัว

Q4: สถานการณ์การเมืองไทยมีความซับซ้อนอย่างไร? สถานการณ์การเมืองไทยมีความซับซ้อนอย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่มีผลต่อการเมือง เช่น การแบ่งแยกความเชื่อเชิงครอบครัว การแบ่งแยกภูมิภาค ความผันผวนของการเมืองในระดับภูมิภาค และความรุนแรงของการแข่งขันในพรรคการเมือง

Q5: อนาคตของ “จตุพร” และ “พิธา” เป็นอย่างไร? อนาคตของ “จตุพร” และ “พิธา” ยังคงเป็นคำถามที่ยังคาดไม่ได้ อุปสรรคต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาจมีผลต่ออนาคตของทั้งสอง ซึ่งขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ในการเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคม ความสามารถในการจัดการกับการเมืองภายในและภายนอก และความรอบรู้ในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกลุ่มเสรีมหาอำนาจในการตัดสินใจทางการเมือ

”จตุพร”ชี้“พิธา”เดินเข้ากับดัก ยากที่จะเป็นนายกฯ “คนที่จะกลับบ้าน”ต้องแลกกับการเสียพรรค [VIDEO]

“จตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำคณะหลอมรวมประชาชน ชี้แม้ไม่มีกรณี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ถือหุ้นสื่อ ถึงอย่างไรก็เป็นนายกฯไม่ได้เพราะไม่สามารถผ่านด่าน ส.ว. ส่วนคนที่จะกลับบ้านจะต้องเอาการความสูญเสียด้วยทำลายพรรคไปแลก เสียพรรคจึงได้กลับ #MatichonTV

Read More  อ.นันทนาชี้ ผู้นำของไทยต่างกันลิบ คนหนึ่งก้าวไกลฉับไว อีกคนติดอยู่ในกะลาแลนด์

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

เนื้อหาของวิดีโอ ”จตุพร”ชี้“พิธา”เดินเข้ากับดัก ยากที่จะเป็นนายกฯ “คนที่จะกลับบ้าน”ต้องแลกกับการเสียพรรค

เกิดความที่ ไม่ฟังกัน มั่นใจตัวเอง ยโสโอหัง ของทุกฝ่าย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ความเป็นจริงเนี่ยนะครับ ต้องทบทวนเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่า ถ้าวันนั้นประชุมปรึกษาหารือตกลงกัน หลังจากเลือกตั้ง ภายใต้ สมการใดๆก็ตามจะตกลง ยอมรับกันอย่างไร แล้วก็ให้ประกาศในที่สาธารณะ แต่อย่างที่ผมบอกว่าทุกคนต่างมีความเชื่อมั่น ว่าจะมีความได้เปรียบทางการเมือง เพื่อไทยได้บัตร 2 ใบ 400-700 หาร Lancelot ก้าวไกลก็เห็นมุมสู้ฟีเวอร์ พลเอกประยุทธ์ก็เชื่อมั่นในเมืองอนุรักษ์นิยมพลเอกประวิตรก็เชื่อมั่นระบบการจัดการ ภูมิใจไทยก็มีความเชื่อมั่นในฐานะที่มีผู้แทนระบบเขตมาก แต่รับทราบฝ่ายนั้น ต่างก็พกความมั่นใจเต็มเปี่ยม ไม่ได้สน เหรอครับว่าเมื่อผลลัพธ์ออกมา ในลักษณะอย่างนี้เราก็คาดการณ์กันมาตั้งแต่ต้น ว่าจุดที่ขาดมันออกแบบโดยรัฐธรรมนูญ ก็คือหมายความว่าถ้าชนะก็ให้สวพทบครับ แกก็อย่าให้แพงเกินร้อย 26 สวปยืนเฉย แต่ก็ไม่แพ้ จะตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้ ปรากฏการณ์ของประเทศไทยณขณะนี้ก็คือว่า คนเก่าก็ออกไม่ได้ คนใหม่ก็เข้าไปไม่ได้ง่ายๆ คนเก่า อยากอยู่ต่อ หรือจะอย่างไรก็ตามแต่มึงก็ไปไหนไม่ได้ ก็คือหมายความว่าคุณต้องทำหน้าที่รักษาการ จนกว่าจะมีครมใหม่ ครมใหม่ก็ไม่รู้จะไปอย่างไร นี่แหละครับคือทุกฝ่าย จนมุมเหมือนกัน คือความเป็นจริงในสังคมไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมานักการเมืองอาวุโส คนหนึ่งเขาเล่า เรื่อง คนเฝ้าศาล เทพเจ้ามังกร ทุกวัน นี่ก็ทำความสะอาดศาลเจ้า แล้วก็ภาวนาทุกวันสวดว่าอยากจะเห็นเทพเจ้ามังกร เคลื่อนไหวเป็นตัวเป็นๆอยากจะเห็น สวดทุกวันทำความสะอาดทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่งก็สัมฤทธิ์ผล กบจุดธูปปักก็อยากเห็นตัวเป็นๆ เทพเจ้ามังกรเริ่มขยับไหว ปรากฏว่าคนบ้าศาลเจ้าแทนที่ว่าตัวเองจะต้อง ดีใจพวกมันตกใจ ศาลเจ้า ทำความสะอาดทุกชนิด อยากจะเห็นเทพเจ้ามังกรเป็นสักครั้งหนึ่ง ทำมาเป็นปี เทพเจ้ามังกรก็เห็นใจกับความรัก ก็ขยับไม่เห็นเลย วันนี้ก็หาตัวกลับ สังคมไทยเราก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ คือความเป็นจริงที่เรา ควรนำกันอยู่ทุกวัน เพราะเราเองก็เห็นว่าอะไรเป็นได้ อะไรเป็นไปไม่ได้ ข้อเท็จจริงเป็นอะไร โลกแห่งความจริงคืออะไร ซึ่งทุกคนไม่พร้อม ไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริง ในทางการเมืองนั้น มันตัดแล้ว มันไปไม่ได้ 312 เสียง อย่างไรก็จะตั้งรัฐบาล ไม่ได้ และก็ไม่มีวุฒิสภา 64 เสียงมาโหวตให้ วาด 188 ก็ล้วนแต่เป็นปฏิปักษ์ กับพรรคก้าวไกล และความเป็นจริงก็ลามถึงพรรคเพื่อไทยเหมือนกัน ในช่วงโค้งสุดท้ายก็ประกาศตาม ทางที่เราปักคำถามมาตั้งแต่ต้นว่า จะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ และก็อื่นๆ จนกระทั่งโค้งสุดท้ายก็ประกาศเสียงดังฟังชัด โดยเฉพาะหัวหน้าพรรค ว่าถ้าไปจับมือกับพลังประชารัฐเขาต้องลาออก และพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคอังกฤษ จะไปทำอย่างนั้น สมการทางการเมืองทุกคนก็เล็งเห็นแม้ว่าปล่อยพิษอาการ แม้ว่าไม่มีเรื่องกรณีวุ่นในทีวีก็เป็นนายกไม่ได้อยู่ดี เอาข้อเท็จจริงด้านนี้อยู่ การเป็นนายกรัฐมนตรีของพิธา กับกรณีหุ้นในทีวีแม้ว่าไม่มีเรื่องวุ่น คุณก็ไปไม่ได้อยู่ดี แต่ว่าเมื่อมีกรณีเรื่องหุ้นในทีวีนั่น คือสถานการณ์มันคล้ายๆกัน นะครับแต่ไม่เหมือน กรณีบกพร่องโดยสุจริตกรณีซุกหุ้นภาค 1 ของอดีตนายกทักษิณ เสียงศาลรัฐธรรมนูญ 87 ในผช มันได้แปลงนัยยะไว้มากๆ โดยเฉพาะในนะครับของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย คือเป็นการเป็นศาสตร์สอนการเมือง เป็นปรัชญาทางการเมือง ได้เป็นอย่างดี คือบางเรื่องคำว่าตัดไฟแต่ต้นลม อะไรที่ผิดมันก็คือผิด แปลว่า ได้มีการอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญบางคนในพ. ศ. นั้น เรื่องการได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ด้วยเสียงท่วมท้น จึงเป็นเหตุข้อยกเว้น กลัวความวุ่นวายของบ้านเมือง ดังนั้นเห็นนะครับขอให้ผ่านไปด้วยเสียง 800 บิดเบือนไม่เอาหลักสากล รถชน จริงอยู่ศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ แต่ภายใต้หลักรัฐศาสตร์นั้นมันต้องมีนิติศาสตร์ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ กรณีนี้ 1 ตอนนั้นเขาได้เปลี่ยนนะ จะได้เป็นรัฐบาลแล้ว แต่ว่าช่วงต่อสู้ขั้นตอนปวช เป็นช่วงระหว่างการหาเสียง มากรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน วันนี้คุณพิธา ยากที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีใครไปสกัดอะไรคุณพี่ขาถ้าไม่มีกรณี แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ารวมเสียงกันได้ 312 เสียง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีเรื่องวุ่นที่เป็นนกเขาได้ฉายภาพกันไปนั้น มันก็เป็นเรื่องที่เดินเข้าไปในกับดักของกฎหมาย เอก ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า ในสังคมเวลานี้ เราจะใช้ความรู้สึก หรือจะใช้ข้อเท็จจริง หรือจะสร้างบรรทัดฐาน หรือจะใช้หลักกฎหมาย ที่ผ่านมาเราจะพูด 2 มาตรฐานบ้างไม่มีมาตรฐานบ้าง ตราบใดนะครับถ้ากฎหมายพิจารณา ตามหน้าคน บ้านเมืองมันจะหาความสุขไม่ได้ นะครับหลายเรื่องก็เป็นข้อสงสัยกรณีของพลเอกประยุทธ์เราก็สงสัยหลายกรณีเรื่องการถวาย เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องกรณีบ้านหลวง ก็มีข้อสงสัยแม้กระทั่งกรณี 8 ปีซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันตามหลัก จนกระทั่งบัดนี้ ว่าเรื่องนี้ขั้นตอนของกกต จะนำความ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญอย่างไร ฉะนั้นอยู่ไหนครับ สิ่งที่ทุกคนมีความกังวลกันก็คือว่า กลัวเรื่องถนน ซึ่งความเป็นจริงทุกฝ่าย ไม่มีใครกลัว และมีความปรารถนาที่ต่างกัน อยากจะเห็น เพราะว่ารออีกสถานการณ์ ไม่ชนะเลยครับอย่างไรก็ตาม ถ้าว่ากันตามปฏิทินทางการเมือง เหรอครับ ว่าปลายเดือนกรกฎาคม จะได้ประชุมสภา รับรองเน็ตก่อน 13 กรกฎาคมอยู่แล้ว ได้ประธานสภาเลือกนายก แม้ว่าไม่มีกรณีหุ้น itv คุณพิธา ก็ไม่ผ่านด่าน 376 อยู่ดี ก็เธอนั้นนี่แหละครับบรรดานักการเมืองนักเลือกตั้งทั้งหลาย ทั้งสองฝั่ง พวกนี้คิดเกมตอนแข่งขันการหาเสียง ก็คิดอีกเกม เกมในวันนี้หรือว่า ตัวเองจะเข้าไปอยู่ในกระดานอำนาจได้อย่างไร ในกระดานอำนาจมันมีเรื่องผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง การทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านกับรัฐบาลผลลัพธ์ มันคนละเรื่อง ถ้าคิดแบบมิติการเมืองปกติ ไม่มีนอกไม่มีใน เป็นฝ่ายภาคนี้สนุกกว่าเยอะเท่ากันเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น นักการเมืองเขาไม่ได้คิดอย่างนั้น ไอ้นั่นมันปีละ 3.5 ล้านต่อปี ประมาณ 14 ล้านล้านในระยะเวลา 4 ปี เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ที่เราวิพากษ์วิจารณ์ ตั้งนานๆครับหลายคนมีข้อ วิพากษ์ว่าอคติกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่า ในกรณีที่จะมีการย้ายขั้วสลับข้าง หลังจากเคยตั้งคำถาม แรกว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ จนกระทั่งพรรคก้าวไกล นะครับไปขยายมีลุงไม่มีเราอ่ะ และก็ได้รับความนิยมจากความชัดเจน แล้วพรรคเพื่อไทยเองก็มาเน้นความชัดเจน ในตอนหลังในขณะที่ ความเชื่อ มันสูญหายไปแล้ว วันนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้านักเลงจริงเป็นคนจริงกันทุกฝ่าย ไม่มีทางจะตั้งรัฐบาลได้ ยกเว้นจะได้มีนักเลงขี้หมา ถ้าเป็นนักเลงจริงมันจะไม่สบายไม่ได้นะ ก็คือหมายความว่า 312 นิทานมีอันเป็นไป เอายังไงก็ต้องเผื่อใส่ขึ้นมาก็ 312 เสียงนั่นแหละไม่แยกจากกัน ก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ 188 ก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ วุฒิสภาก็เป็นนักเลงจริงก็ไม่เหมือนใครเหมือนกัน ไม่บวชให้พี่ทาก็จะไม่พูดให้ใคร มีนักเลงเป็นยังไงนะก็จัดตั้งรัฐบาล ประยุทธ์ก่อนนอนเก่าเสนอเล่นอยู่ที่ทำเนียบ นี่คือกระดานของคนจริง จะไม่มีรัฐบาลเกิดขึ้นมาได้ ได้ทันทีทำไมถ้ามีนักเลงขี้หมาเกิดขึ้นมา ที่ผมพยายามบอกว่ามันมีทางประตูเดียวเท่านั้น การเมืองไม่มีอะไรสลับซับซ้อน ใน 312 จะต้องมีนะครับถ้า 141 ไม่ไปบวกกับ 18 จะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ เพราะฉะนั้นนี่แหละครับ ถ้าคิดจริงจัง ยังไงเนี่ยครับหัวเด็ดตีนขาดไม่ทิ้งเพื่อน ตามที่ได้ตกลง ใน MOU ได้ประกาศ ในที่สาธารณะ เป็นฝ่ายการก่อไฟข้างด้วยกัน เลยครับมีบางคนพูดกับเจ้าของก็ยังไม่พูดนะ สถานการณ์มันไม่มีปัญหาอะไรเลย บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลาย ในพรรคเพื่อไทย ความเป็นจริงจะเป็นประโยชน์กับพวกท่านเกษมด้วยครับ นะครับถ้าที่ผมพูดและก็มีคนที่ตัดสินใจแล้วก็คิดได้ ลดทันทีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าต้อง ต้องย้ายครัว แต่ว่าถ้าไม่ไปประกาศเสียก่อนในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรนะ ซื้อใหม่การไฟฟ้า พร้อมจะจับมือกับใครก็ได้ไอ้นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไร นี่ก็ประกาศชัดเจน ไม่เอาทั้งกัญชา ไม่เอาทั้งสองรูเลย ได้ครับและก็ไม่เอาสารพัดเพื่อไปก็มาประกาศตอนหลัง ไม่ได้แตกต่างไปจากพรรคก้าวไกลนะแต่ความเชื่อมันต่างกัน รายการประกาศเหมือนกัน โดยนัยยะไม่มีอะไรที่แตกต่างกัน เรื่องที่ยังไม่เกิด เพราะ ขั้นตอนมายังไม่ถึง แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมา เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มาก คือหมายความว่าจัดตั้งรัฐบาล นายกรัฐมนตรีลงมาคณะรัฐมนตรี ต้องใช้ปี๊บคลุมหัว และคนเตะปี๊บดังนะไม่ใช่เฉพาะคนแก่คนจะเตะปี๊บดังตั้งแต่เด็กยันแก่เลย ผมจะบอกให้กับสถานการณ์ มันมีช่องทางบัตรสีอยู่ช่องทางเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นมันก็วันวันนี้มันไม่มีช่องทางไหนเลย รออยู่นะครับบรรดา 188 ย้ายมาทางนี้ไม่ได้แม้แต่บาทเดียว ยกเว้นมือทางนี้ย้ายไปทั้งรถ เหรียญข้างบ้านย้ายไปหาเซ็นทรัลน้อย 188 มันถูกล็อกไว้หมดแล้วหมายความว่าถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ว่านไอซิ่ง 312 เอาใครมาไม่ได้แล้ว นั่นหมายความว่าไอ้ที่เอามาได้ทั้งหมด เอามาหมดแล้ว ไหนว่าจะมีการพยายามไปคุย ประชาธิปัตย์เข้าไปคุย แปลว่ามันจะกล้ามา เพราะฉะนั้นอยู่ในสถานการณขณะนี้ อย่างไรย้ายข้ามมาฝั่งนี้ไหมล่ะ ยกเว้นเรื่องที่ผมบอกว่าต้องพัก คือก้าวไกลกระโดดไม่ได้อยู่แล้วก็ปฏิเสธ Dtac เดียวที่โหลดและมีนัยยะสำคัญ ที่เหลือเป็นองค์ประกอบคือพรรคเพื่อไทย ที่พูดเมื่อวาน หลายคนเลยนะครับบอกเราไปว่า เพราะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า การแรกทางการเมืองมันต้องแลกกับ เกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ได้ประโยชน์ ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่อง ถีบหัวเรือส่ง บอกว่าคนเสื้อแดงไม่ต้องตามผมมาแล้วเนี่ย ต่อไปนี้ผมจะไปเอง ในวันที่ 18 พฤษภาคมปี 2500 วันที่ 19 พฤษภาคมปี 2555 ซึ่งผมพึ่งค้นผู้แทนมา 1 วันในวันที่ 18 จากศาลดำเนินวินิจฉัย และในนะครับก็ถูกเฉลยหลังจากนั้นไม่กี่นาทีคือโทรศัพท์มาบอก คือนายกนักเลง บอกว่าตัวเองกำลังจะได้กลับบ้าน การถีบหัวเรือส่ง กับกระบวนการที่เขาเอาชีวิตไปแลกให้เป็นร้อยศพบาดเจ็บหลาย ศูนย์ธุรกิจสภาพนับไม่ถ้วน เห็นได้อย่างชัดเจน คลองจั่น Like ฝนต้องวิเคราะห์นักวิชาการต่างๆ บรรดาคอการเมืองทั้งหลาย บอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยย้ายไปกับ 188 เสียง เจ๋งอ่ะ หายานะ ล่มสลาย ถ้าไม่เจ๋งไม่หายนะ ไม่ล่มสลาย จะได้กลับบ้าน นี่มันก็ถีบหัวส่งมันจะต่างกันนั่นแหละ ที่ว่าจะส่งกลับกับกรณีนิดไม่ต่างกันเลย แต่เรื่องนี้ยังไม่เกิด แต่ให้พี่น้องจับตาไปผมวาดหวังไว้ จะทำให้คิดได้ มันต้องอัพไปมากนะ มันต้องเอาไปไหนเอาให้พี่นั่นแหละ ไอ้นุ่นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ ล้อเล่นครับคุณจะไปยืนในสังคมนี้ได้ยังไง นี่มันเป็นเรื่องใหญ่มาก และที่สำคัญที่สุดก็คือว่า คุณจะกลายมาเป็นนายกเอง พ่อใหญ่ขวดนึงครับแน่นอนถนนมันเป็นอยู่ล่ะ โดยปริยายอยู่แล้ว ในถนนนั้นก็มีคนที่เลือกคุณด้วย ไม่ใช่เฉพาะวัวชน 9 ใครหรือใครก็ตามนี้แหละ ผมว่าคุณไม่กล้านั่งนายก ไม่ไหวเป็นแคนดิเดตบางคนก็บอกว่า เย็นๆ แค่นี้แหละเพื่อนไทยเขาจะเป็นคนเล่นเอง สุดท้ายก็ต้องไปส่งให้พี่ป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณ แล้วพี่พลเอกประยุทธ์ยืนนิ่งนิ่งก็ประเมินป้อมก็จะเอาไม่อยู่เหมือนกัน ว่าจะบริหารรัฐบาลปี๊บไม่ได้ทักนานเท่าไหร่ อนุสรณ์ทางโน้นอีกหนึ่งและสถานการณ์มันอาจจะวุ่นวายชุดใหม่จะทำหน้าที่ เราอธิบายกระดานนี้เพื่อให้ทุกคนได้คิดกัน ว่ามันมีประตูเดียว พรรคเพื่อไทยประกาศ เจ้าของพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ยอมใช้ช่องทางนี้เลยค่ะ นี่ก็เป็นประโยชน์กับทุกวัย นิทานจะเจอเรื่องหรือไม่เจอเรื่องก็ตาม เราจะไม่ถอยหนี เราจะไม่ทอดทิ้งกัน อยู่ไหนครับ เราต่างก็รู้ว่าพี่ทาอย่างไรมันเป็นนายกรับไม่ได้ ได้รับแม่ว่าไม่มีกรณีเรื่องพูดในทีวีทุกคนนับตัวเลข ได้รับแล้วเราเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปขัดขวางอะไรที่ทามีทางเจ้าหน้าที่ทางเข้าเป็นไป ปานกลางตัวเลขมาแล้วเนี่ย มันเป็นยังไง แน่นอนที่สุดเลยครับ เขาก็จะใช้บทบาทไปเพราะไม่ค่อยว่ากัน ไปขอบคุณประชาชนว่ากันทำยังเต็มที่เพราะว่าในเวลานี้ยังทำได้ ในเวลาที่ยังไม่เสด็จน้ำ ก็ยังเป็นช่องทางการใช้ความคิด ระดับเขาไม่รู้ว่ามันจะทำมันๆ มันจริงหรือไม่จริงจัง อย่างไรก็ตามนั้น วันนี้ถ้าวาดหวังกันที่ผมบอกเมื่อวาน ว่าจะมีสวไม่ต่ำกว่าร้อยเสียงโบสถ์ ไม่มีอยู่เลย ความสุขหาความสำราญได้อยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามแต่มันจบแล้ว แต่ว่าเขาแสดงบทบาทนะคุณได้รับเลือกมาเป็นที่หนึ่ง คุณไปพบเจรจาตรงไหนคุณเต็มที่เลย ใช้วิสัยทัศน์เต็มที่ ปลายทาง มันคือ 376 และวันนี้ยังไปไม่ถึง และก็มีหนังซ้ำต้องไปต่อสู้กับคดีหุ้นในทีวี ซึ่งมันก็พูดออกมาจากตรงไหนบ้าง ระเบิดที่สำคัญที่สุดคุณไปเขียนข้อบังคับพรรคมัดมาตั้งแต่ต้น นะครับมันสอดคล้องเยอะแยะมากมาย ดูหลักฐาน มันมากเกิน ไม่ว่าจับตรงไหนโดนตรงนั้นจับตรงไหนก็โดนตรงนั้น สภาพการณ์แบบนี้คดีความขึ้นศาลเป็นอาชีพ ศาลอาญาล่าสุด มีสาขาไหนที่ยังไม่เคยโดนนะครับยกเว้นไอ้คนไปเจอคุณตั้มศาลเจ้ามังกร ไม่เป็นไรนะครับมันเห็นทิศทางกันว่า มันจะนำไปสู่ ขนาดนี้ จะแรงกดดัน บอกให้แรงกดดันจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากภายนอกก็ตามมันก็กดดันไม่ได้อยู่ดี มันต้องใช้เสียง ตอนนี้เหลือ 2 และสวทุกคนล้วนแต่ผ่านการตรวจเลือด เช่นเดียวกับที่อยู่ในพลังประชารัฐ ย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยก็ผ่านการตรวจเลือด พลเอกประยุทธ์มาทั้งสิ้น แปลว่าเมื่อมาตรฐานทางสังคมมันถูกจำกัดไว้แล้ว วาดไม่รับไอ้หมวดลุงทั้งหลายยกเว้นว่าอ้อมไปอยู่พรรคพลังประชาธิปไตยก่อน วันนี้ก็โดนเอามาใช้ ในการเหน็บในการนำอยู่เหมือนกัน ภายใต้สถานการณ์มากขนาดนี้ คือมันมีความน่ากังวลอยู่หลากหลายเด้อ ว่าไงนะครับว่าสถานการณ์มันจะนำไปสู่จุดไหนแน่นอนที่สุด ความคาดหวัง ในเรื่องการเป็นรัฐบาล คนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการก็ล้วนแต่มีความฝัน แปลว่าภายใต้กับดัก อันนี้กติกาอันนี้ มันก็ไปไม่ได้ สถานการณ์อย่างที่ผมบอกว่ะ ที่เราพยายามให้สติให้ข้อเท็จจริงในแต่ละงานมุมนั้น เพราะให้แต่ละฝ่ายได้นึกถึงสถานการณ์ข้างหน้า ว่ามันได้ไม่ต้องลงท้ายกันแบบ 22 พฤษภาคมปี 57 รออยู่นะครับถ้าเดินไปแบบนี้แหละที่ผมบอก ยังใดจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ในระหว่างทาง ถ้าเจอกรณีของพี่ตาจะลามขนาดไหนก็ไม่รู้ ได้ครับ หรือเป็นแบบวิษณุว่าเลือกตั้ง ซ่อมทั้งประเทศบัญชีรายชื่อใหม่ นำไปสู่การเลือกตั้งโมฆะ หรือนี่นะครับโดนพี่ทาคนเดียว ตามนักวิชาการอธิบาย เข้าสภาเลือกก็แคนดิเดตหมดแล้วก็เหลือพรรคเพื่อไทย แร็ปเปอร์ในขั้นตอนแรกเพื่อไทยก็ไม่ได้เหมือนกัน และหลังจากนั้นก็จะได้สร้างเหตุผลแค่ไหนวะ ประเทศนี้จำเป็นจะต้องมีรถกระบะ แบบพลเอกสุจินดาเสียสัตย์เพื่อชาติ ฉะนั้นไม่ว่ามิติใด นะครับนักเลงจริง มีเรื่องน้อยที่สุด แต่ประเทศก็ไปไม่ได้นะ นักเลงขี้หมาก็มีเรื่องมากขึ้นแม้ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ แปลว่าคนหมดความนับถือ รายละเอียด ได้ครับไปที่ไหนคุณก็สาปแช่ง ประวัติแน่นอนที่สุดคลิปมันจะขึ้นมาประกาศประกาศ คุณหมอชลน่านประธานสภา ดีใจที่สุด โดยตัวตนให้เป็นคนใช้ได้คนหนึ่งแต่ว่าเห็นไหม ล็อกเก็ตของ คนที่เป็นนักการเมืองมันต่างกันอย่างไร ยัง อย่างสูงอย่างต่ำ อยู่ไหนครับ ณขณะนี้ผมก็เชื่อว่าคนในพรรคเพื่อไทยหลายคน พยายามนำเสนอ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นดิ อย่างที่ผมบอก ทุกคนก็เห็นมันแชทมามันจบ ไม่จบก็ไม่ได้กลับ ไม่จบไม่ได้กลับ ถ้าอยากกลับก็ต้องให้จบ นั้นถ้าพิษณท่าพิสดารทั้งหลาย คือกันแหละคือหน้าแรก ธรรมดานั่นแหละ มันต้องแลกกับ การทำร้ายตัวเอง การทำลายตัวเองดีที่สุดนั่นก็คือการประวัติ ทรยศกับประชาชน ผมก็หวังว่าในเวลาไม่กี่วัน ผมจะไม่ได้เห็นภาพนี้ผมอยาก วิเคราะห์คิดว่าติด เพราะไม่ต้องการให้เกิดขึ้น แปลว่าการเมืองมันมีประตูเดียว จะย้ายจากสิงคโปร์ไปฮ่องกงแล้ว โดยข้อเท็จจริงนั้นมันไม่มีประตู มันต้องเลือกตัวไหนครับมันมีแต่ที่ผมบอกอ่ะ ถ้าเป็นคนจริงเหมือนกัน อยู่กะไหน ไม่มีปัญหา แต่อย่างที่บอกว่ามันจะไม่ถึง 2 วันหมดวาระพร้อมเงื่อนไขของนิทานเงื่อนไขเงื่อนไขภาค 9 และสถานการณ์ปัจจัยอื่นๆมากมาย ครับใครจะคิดอ่านอย่างไรกับประเทศนี้แหละ ผมก็เชื่อว่านี่แหละครับ พ่อถึงที่สุด ปลายทางเนี่ย หวังว่าครั้งนี้คนไทยจะคิดได้ สถานการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมาย แต่ว่าถ้าคนไทยเราไม่มีมาตรฐานเหมือนกัน เราจะเริ่มต้นประเทศนี้ไม่ได้ แต่ว่าถ้าเอามาตรฐานมาถึงไม่ดูหน้ากัน หลังจากนี้ไปทำอะไรก็ไม่ได้หมดเลยนะแต่ว่าเราจะได้มาตั้งต้น แต่ถ้าเอาพวกตัวเองถูก พวกอื่นก็ผิดมันผิดตั้งแต่เกิดมาแล้ว ถ้าเกิดพวกมึงก็ผิด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราไม่ต้องการให้ประเทศมันเดินสูงในลักษณะอย่างนั้น ในการนั่งวิพากษ์วิจารณ์กันนะวันนี้หลายคนไม่สบายใจ ไอ้พวกยังหลอกตัวเองกันอยู่อ่ะ คือหมายความว่าตื่นเช้ามาก็ต้องชื่นชมมันให้มันดูดีกันอยู่ แล้วก็อธิบายที่เป็นความหวังทั้งที่มันไม่มีความจริงก็คือได้โกหกตัวเองเว้ย ไม่กี่วันก็ยังดีอยู่ในสภาพอย่างนี้ เห็นได้อย่างชัดเจนในบรรดากองเชียร์ ได้ครับไม่ว่านักวิชาการตอนนี้เขาเริ่มเขาบ้างนะ คือถ้าไม่ยอมรับความเป็นจริงเพียงแค่ความรู้สึกเฉพาะเนี้ย มันเล่นไม่ยะ คือนั่นเนี่ยนะครับเรานี่นั่งเชียร์ง่ายนะ แต่เรารู้ปลายทาง วรวุฒิหลายทางนั้นเราต้องพูดเพื่อ ป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้น แต่ท่านจะร่วมป้องกันยาก เพียงแต่ว่ามันไม่ถึงว่ามันสุดจนถึงขนาด รามคำแหงเลือดนองท้องช้างปลายทางสงครามกลางเมือง สุนัขวันนี้ยังไม่เห็น แปลว่าครั้งนี้มันมีปัจจัยจากภายนอกด้วยครับเพราะฉะนั้นก็พยายามให้สติกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตาม เราก็มีมากมายไม่มีอะไรจะต้องไปอิจฉาริษยาเพราะเป็นอะไรกับเขาไม่ได้ มันไม่ได้เป็นอะไรที่ไหนล่ะ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น ทางออกของบ้านเมืองมันควรที่จะอย่างไร เราดึงออกมาก่อนแล้ว นำเสนอมาก่อนแล้ว และอย่างที่บอกว่าคณะ 3 พอเราวิพากษ์วิจารณ์ คือไม่มีอะไรเหลือให้วิพากษ์วิจารณ์วัน และดูย้อนหลังก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไป บ้านเมืองมันมาถึง ไอ้พวกที่อยู่รักษาอาการมันก็ออกมาไม่ได้ไอ้คนใหม่มึงก็เข้าไปไม่ได้ นี่คือบัตรประชาชน เริ่มทำกัน ขย้ำ กลไกต่างๆเดินกันไป ผมเชื่อว่าลูกหลานตั้งแต่เรื่องกรณีของพี่ทานนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเป็นจุดลาม นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเลยนะครับถ้ามีการย้าย ยายคั่วแบบน่าอับอาย ก็ได้พลเอกประวิตร พลเอกประวิตรรักษาสถานการณ์ไม่ได้ พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไปไม่ได้ก็แอด ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนประเทศไทยมีใครจะคิดยังไงก็ช่าง บางคนเขาบอกมาฟังรายการนี้มีแต่แง่ลบ จะคิดทุกวันทุกครั้งทุกตอนก็บอกทางออกหมด ยอมแค่ไหนอย่างไร ดูแบบตกลง ได้ครับ มีปัญหาก็คือตกลงกันได้ แปลว่าวันนี้ในเมื่อต่างคนต่างดำรงความมุ่งหมาย ได้ครับและก็คิดว่าตัวเองถูก อารมณ์ระหว่างก้าวไกลกับประยุทธ์เก็บของ ต่างคนต่างมีอารมณ์กันอยู่ เพราะว่ามีอะไรครับคลิปประยุทธ์ เอาตัวออกมามันก็ยังต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่รักษาการเขียนอย่างไร จนกว่าจะมีคนเอามาใหม่ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ ยังไม่มีการรับรอง ก็ยังสบายเฉิบอยู่ แม่ครับพ่อชนะหน่อยครับอย่างไรก็ตามนั้นอยากให้พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์ ด้วยใจที่เป็นทำด้วยใจที่มีสติ ประเทศชาติบ้านเมืองตามคำขวัญจังหวัดประเทศไทยต้องมาก่อน ถ้าทุกคนคิดเรื่องตัวเองความรู้สึกตัวเอง เชื่อผมนะครับเลือดนองท้องช้าง ไม่รู้ออกมุมไหน แต่ว่าถ้าทุกฝ่าย ไม่ว่าเราจะชื่นชมใครอย่างไร มีความเชื่อทางการเมืองอย่างไร ประเทศไทยเป็นทางเดียวที่รอดนะครับหวังว่าผมไม่เคย จะได้ไม่เจอรัฐบาลไม่อยากจะไม่มีกรณีกัน สะบัดสัตว์ ในกรณีที่เจ้าของพรรคเพื่อไทย อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาไปแลกคนสุดท้ายก็รู้อยู่แล้วว่าพักมันจะจบ แล้วกันกับชีวิตของตัวเองแบบนี้มันก็สอดคล้องกับกรณีอย่างพี่ตู่ยกตัวอย่างว่า มันเคยเกิดกรณีส่งมาแล้วเพื่อจะแลกกับอะไรบางอย่างรอบนี้เอาเพื่อไทยไปแลกสมมุติ ไปแลก แล้วมันจะมั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเช่นกลับบ้านมันจะได้กลับจริง หรือมันจะมันจะเอาอะไรมาแลก ก็อย่างที่บอก ก็ที่ผ่านมามันเคยสำเร็จไหมครับ กระบวนการนะครับที่มีความตายบาดเจ็บสูญสิ้นอิสรภาพ กันเป็นจำนวนมหาศาลยังเป็นแรกเพื่อการกลับบ้าน วันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาจะไม่เอาความสมบูรณ์ไปและ เขาต้องแลกด้วยความสูญเสีย ฉะนั้นอยู่ไหนครับอะไรที่มากก็คือตอนนี้ก็เหลือสมบัติเดียว ความจริงก็คือ มันต้องเสียคนถึงได้กลับ เสียพักกินจะได้หลับ ก็แปลกนะการเอาไปแลกน้ำลายตัวเอง คือกันเลยคุณจะเอาอะไรไปแลกเอาความสมบูรณ์ไปให้ ตรงนี้แหละที่มันจะเป็น ที่บอกว่าทำไมมันถึงมีฉากประยุทธ์เข้ามากี่โมง การกระทำของทักษิณ รองรับไว้ สถานการณ์ตรงนี้ที่บอกมาตรฐานประชาชนเขารู้สึกของประชาชน พลเอกประยุทธ์ ถ้าไม่อยู่ตรงนั้นมันจะมาเข้า ที่สำคัญที่เราพูดมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นรายการ เราบอกว่า ให้ไปดูพระราชปรารภหรือรำแม่บทของรัฐธรรมนูญฉบับ ว่าปัญหาประเทศอันนึงเนี่ยมันเกิดจากรัฐธรรมนูญไม่มีทาง ขณะนี้ มันกำลังเป็นเรื่องนี้ครับว่ารัฐธรรมนูญไม่มีทางออกครับและพระธรรมนูญไม่มีทางออก ออกมาจึงจบด้วยกัน ฉะนั้นในช่วงนี้ในระหว่างที่รัฐธรรมนูญมันไม่มีทางออก เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ย จะเอายังไงอย่างที่พี่ตู่เข้าบ้านแล้วกองทัพก็คือถ้ายิ่งเงียบก็แปลว่ายิ่ง ก็ไม่จำเป็นต้อง เสือเวลาก็ไปส่ง เงียบ เงียบทั้งป่าก็แล้วกัน ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ

Read More  "จตุพร"มั่นใจ“ก้าวไกล”ตั้งรัฐบาลไม่ได้ เว้นแต่จะมีการหักหลังเพื่อน เปลี่ยนขั้วการเมือง