พีมูฟ หนุน พิธา เป็นนายกฯ เรียกร้องผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีหุ้นสื่อเป็นธรรม

เรียกร้องผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีหุ้นสื่อเป็นธรรม เป็นหน้าที่สำคัญของพีมูฟ (P-Move) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสิทธิและความยุติธรรมในการดำเนินคดีทางธุรกิจหุ้นสื่อในประเทศไทย พิธา (Phitha) ที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะนายกของพีมูฟเป็นผู้เสนอเรื่องร้องเรียนและเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีเหล่านี้ให้เป็นธรรม ในบทความนี้เราจะสำรวจความสำคัญของการตัดสินคดีหุ้นสื่อให้เป็นธรรม การเรียกร้องของพีมูฟ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินคดีที่ไม่เป็นธรรมต่อตลาดหุ้นสื่อ นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อสรุปและคำถามที่พบบ่อยในประเด็นนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะจบบทความ อย่าลืมตรวจสอบข้อความด้านล่างสุดที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงและเข้าร่วมกับพีมูฟ

สารบัญ

1. บทนำ

พีมูฟ หนุน พิธา เป็นนายกฯ เรียกร้องผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีหุ้นสื่อเป็นธรรม :  Matichon TV - YouTube

การดำเนินคดีทางธุรกิจหุ้นสื่อเป็นเรื่องที่สำคัญมากในระบบการเงินและตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการเข้าถึงตลาดสื่อ พีมูฟเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสิทธิและความยุติธรรมในการดำเนินคดีทางธุรกิจหุ้นสื่อในประเทศไทย พิธาเป็นนายกของพีมูฟที่เข้าใจความสำคัญของการตัดสินคดีหุ้นสื่อให้เป็นธรรมและมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นสื่อ ในบทความนี้เราจะสำรวจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีหุ้นสื่อให้เป็นธรรมและทำไมเรื่องนี้สำคัญ จากนั้นเราจะพูดถึงเรื่องราวของพีมูฟและหน้าที่ของพิธาในการรณรงค์เรียกร้องเพื่อความยุติธรรมในการตัดสินคดีหุ้นสื่อ

2. ความเป็นมาของพีมูฟ (P-Move)

พีมูฟ หนุน พิธา เป็นนายกฯ เรียกร้องผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีหุ้นสื่อเป็นธรรม :  Matichon TV - YouTube

พีมูฟ (P-Move) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและปกป้องสิทธิของบุคคลและองค์กรที่ถูกเลือกประจำหน่วยงานในการดำเนินงานทางธุรกิจหุ้นสื่อ องค์กรนี้มุ่งมั่นที่จะเป็นเสียงสนับสนุนและก้าวหน้าในการสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการตัดสินคดีทางธุรกิจหุ้นสื่อในประเทศไทย

3.บทพิธา (พิธา)

พิธา (Phitha) เป็นนายกของพีมูฟ (P-Move) ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการแสดงความเข้าใจและเรียกร้องผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีหุ้นสื่อให้เป็นธรรม พิธาเป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจในการแทนพีมูฟเพื่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและเรียกร้องให้ตัดสินคดีหุ้นสื่อให้เป็นธรรมตามหลักการเท่าเทียม

4. ความสำคัญของการตัดสินอย่างยุติธรรมในคดีหุ้นสื่อ

นายกฯชื่อ “พิธา” เป็นไปไม่ได้ สถานการณ์ ข่าวช่อง8 - YouTube

การตัดสินคดีหุ้นสื่อให้เป็นธรรมมีความสำคัญอย่างมากในระบบการเงินและตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย มีผลต่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงตลาดหุ้นสื่อ และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทางธุรกิจ การตัดสินคดีที่เป็นธรรมเป็นการสร้างระบบที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ทั้งแบบบุคคลและองค์กรในอุตสาหกรรมสื่อ

5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในกระบวนการตัดสินคดีหุ้นสื่อ ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญในการสร้างการเสียสละและความเท่าเทียม ผู้เกี่ยวข้องสามารถเป็นบทบาทของนักลงทุนหรือบริษัทมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจหุ้นสื่อ การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกันเองเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการตัดสินคดีหุ้นสื่อ

6. การเรียกร้องให้มีการตัดสินอย่างยุติธรรมจาก

เรืองไกร” แฉขายหุ้น พ.ค.66 “พิธา” ชิ่งโยน เลขาฯ ก.ก. “

พีมูฟเป็นองค์กรที่เข้าใจความสำคัญของการตัดสินคดีหุ้นสื่อให้เป็นธรรม ภารกิจหลักของพีมูฟคือเรียกร้องผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีให้เป็นธรรมและความยุติธรรม พีมูฟทำหน้าที่เป็นเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินคดีหุ้นสื่อที่ไม่เป็นธรรมและสนับสนุนให้สถาบันที่เกี่ยวข้องตัดสินคดีให้เป็นธรรม

7. ข้อโต้แย้งสนับสนุนจาก

พีมูฟมีเหตุผลที่มีนัยสำคัญในการตัดสินคดีหุ้นสื่อให้เป็นธรรม การตัดสินคดีที่เป็นธรรมจะช่วยสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในตลาดหุ้นสื่อ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดธุรกิจ การดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมอาจส่งผลต่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อ

8. ความท้าทายและอุปสรรคในการตัดสินอย่างยุติธรรม

พิธา รับโอนหุ้นไอทีวีให้ทายาท ปัดหนีผิด ลั่นมีคนจ้องคืนชีพเป็นบริษัทสื่อ

การตัดสินคดีทางธุรกิจหุ้นสื่อให้เป็นธรรมไม่ได้ง่าย เนื่องจากมีอุปสรรคและอุปสรรคในกระบวนการตัดสิน อาทิเช่นผู้เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหรืออำนาจทางการเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสิน การเลือกคณะกรรมการที่ไม่เป็นธรรม และความผิดพลาดในกระบวนการทางกฎหมาย การเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้เป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อสร้างการตัดสินที่เป็นธรรมและยุติธรรมในตลาดหุ้นสื่อ

Read More  "เพื่อไทย"เอาคืน 2 นักร้อง แจ้งจับ"พี่ศรี"ร้องเท็จยุบพรรค จ่อฟ้อง“สนธิญา”ร้องเงินดิจิทัล

9. ผลกระทบของการตัดสินอย่างยุติธรรมต่อตลาดหุ้นสื่อ

การตัดสินคดีหุ้นสื่อให้เป็นธรรมจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นสื่อ การตัดสินที่ไม่เป็นธรรมอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดธุรกิจ นักลงทุนและบริษัทอาจพิจารณาว่าการลงทุนในตลาดหุ้นสื่อไม่เป็นไปตามกฎหมายและมีความเสี่ยงสูง การตัดสินที่เป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตลาดธุรกิจและสร้างสภาพการเงินที่เสถียร

10. ความต้องการความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” แบ่งหุ้น ITV ให้ทายาทอื่น มั่นใจไร้ลักษณะต้องห้าม

การสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการตัดสินคดีหุ้นสื่อทำให้มีความจำเป็นในการสร้างความโปร่งใสและรับผิดชอบในกระบวนการตัดสิน ทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องและผู้ตัดสินคดีจะต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินงานและความรับผิดชอบต่อผลตัดสินที่เกิดขึ้น

11. บทบาทของหน่วยงานกำกับดูแล

หน่วยงานกำกับดูแลการตลาดธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการตัดสินคดีหุ้นสื่อ หน่วยงานดังกล่าวต้องใช้อำนาจและอำนาจทางกฎหมายในการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อให้มีการตัดสินที่เป็นธรรมในตลาดหุ้นสื่อ

12. ความรับผิดชอบของบริษัทสื่อ

สัญญาณเริ่มขัดข้อง ปมพิธาถือหุ้นสื่อ ส.ว. ชี้ไม่เกี่ยวรับรอง ส.ส. - วิษณุ  ขอเงียบ : Matichon TV - YouTube

บริษัทสื่อมีความรับผิดชอบในการสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในตลาดหุ้นสื่อ บริษัทควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล การสร้างระบบที่เป็นธรรมและการรับผิดชอบต่อผลตัดสินที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

13. ขั้นตอนสู่การตัดสินอย่างยุติธรรม

เพื่อสร้างการตัดสินที่เป็นธรรมและความยุติธรรมในการดำเนินคดีหุ้นสื่อ ต้องมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสิทธิที่เสียหายสามารถได้รับการพิจารณาเป็นธรรม หลายขั้นตอนรวมถึงการรับฟังฝ่ายต่าง ๆ การสืบสวนคดี และการวินิจฉัยตามกฎหมาย

14. บทสรุป

พิธา โอนหุ้น ITV แล้ว ยันไม่หลีกหนีความผิด พร้อมสู้ความพยายามคืนชีพไอทีวี

การตัดสินคดีหุ้นสื่อให้เป็นธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในตลาดหุ้นสื่อ พีมูฟเป็นองค์กรที่รณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีให้เป็นธรรม อุปสรรคและอุปสรรคในการตัดสินอาจเกิดขึ้น แต่ความโปร่งใสและรับผิดชอบจากบริษัทสื่อและหน่วยงานกำกับดูแลการตลาดธุรกิจเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างระบบที่เป็นธรรมและยุติธรรมในการตัดสินคดีหุ้นสื่อ

FAQs

1. การตัดสินคดีหุ้นสื่อคืออะไร? การตัดสินคดีหุ้นสื่อเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีการพิจารณาและตัดสินเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหุ้นสื่อในทางที่เป็นธรรมและความยุติธรรม

2. พีมูฟคืออะไรและบทบาทของพิธาในองค์กรนี้คืออะไร? พีมูฟเป็นองค์กรที่สนับสนุนและปกป้องสิทธิของบุคคลและองค์กรที่ถูกเลือกในการดำเนินธุรกิจหุ้นสื่อ พิธาเป็นนายกของพีมูฟที่มีหน้าที่เรียกร้องผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีให้เป็นธรรมและความยุติธรรม

3. การตัดสินคดีหุ้นสื่อที่เป็นธรรมส่งผลกระทบอย่างไรในตลาดหุ้นสื่อ? การตัดสินคดีที่เป็นธรรมจะช่วยสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในตลาดหุ้นสื่อ ส่งผลให้นักลงทุนและบริษัทมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตลาดธุรกิจสื่อ

4. อุปสรรคในการตัดสินคดีหุ้นสื่อมีอะไรบ้าง? อุปสรรคในการตัดสินคดีหุ้นสื่ออาจมีอำนาจหรืออำนาจทางการเมืองที่มีผลต่อการตัดสิน การเลือกคณะกรรมการที่ไม่เป็นธรรม และความผิดพลาดในกระบวนการทางกฎหมายเป็นต้น

5. สิ่งที่บริษัทสื่อและหน่วยงานกำกับดูแลการตลาดธุรกิจสามารถทำเพื่อสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการตัดสินคดีหุ้นสื่อได้อย่างไร? บริษัทสื่อควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ส่วนหน่วยงานกำกับดูแลการตลาดธุรกิจควรใช้อำนาจและอำนาจทางกฎหมายในการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อให้มีการตัดสินที่เป็นธรรมในตลาดหุ้นสื่อ

 

พีมูฟ หนุน พิธา เป็นนายกฯ เรียกร้องผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีหุ้นสื่อเป็นธรรม [VIDEO]

“วันที่ 5 มิ.ย. ที่พรรคก้าวไกล ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) และเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ยื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุด โดยมีนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เป็นตัวแทนรับหนังสือ
.
นายจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารพีมูฟ แถลงว่า พีมูฟมาติดตามนโยบายที่เคยยื่นให้กับพรรคการเมืองก่อนเลือกตั้ง ในฐานะที่พรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ได้อันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาล อยากเห็นว่านโยบายของพีมูฟที่เสนอกับพรรค ถูกบรรจุไปในนโยบายของพรรคมากน้อยแค่ไหน และเราอยากพบนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลด้วย
.
ด้านนายชัยธวัชกล่าวว่า พรรค.รับข้อเสนอนโยบายของพีมูฟ ซึ่งเป็นอีกทิศทางหนึ่งของพรรคก้าวไกล ที่สะท้อนผ่าน MOU จัดตั้งรัฐบาล การมาติดตามของพีมูฟครั้งนี้เหมือนมาตรวจการบ้านที่เคยมอบไว้ให้กับพรรค

#Matichon TV #ข่าวการเมืองมติชน #ก้าวไกล

#matichontv #ก้าวไกล #ข่าวการเมืองมติชน

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

Read More  สัมภาษณ์:วีระ สนับสนุนก้าวไกลตรวจสอบทุจริต รื้อขยะใต้พรม 3ป.ได้เวลาเช็คบิล

เนื้อหาของวิดีโอ พีมูฟ หนุน พิธา เป็นนายกฯ เรียกร้องผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีหุ้นสื่อเป็นธรรม

เดี๋ยวเราก็จะมีแถลงการณ์แต่เขาก่อนที่จะยื่นหนังสือให้กับตัวแทนพรรคก็คือเลขาธิการพรรค จริงๆแล้วพวกเราอยากเจอ คุณพิธาใช่ไหมครับ อยากเจอไหมครับ เรารักเขาใช่ไหมสมบัติของคุณวิภา ลิ้มเจริญรัตน์เราขอเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตและศาลรัฐธรรมนูญ ควรพิจารณาประเด็นปลอมซื้อหุ้นด้วยความเคารพเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และแนวทางวินิจฉัยที่ วงการหลักการประชาธิปไตยของประชาชน พี่น้องเอ้ย กลับในนาม พี่มุกนะครับกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่ เป็นธรรมด้วยครับ หลังจากที่เราได้เคลื่อนขบวนในครับ หาชื่อนโยบายของภาคประชาชนต่อพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง แล้วครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับ เราได้นำเสนอหลายหลาย หลายประเด็นให้กับพรรคการเมืองบางพรรคก็ไม่รับบางพรรคก็รับไงครับ แล้วก็ยืนยันว่าเราก็มาเที่ยวที่พักก้าวไกลด้วย ก่อนการเลือกตั้ง แล้วหลังจากนั้นพอผ่านการเลือกตั้งมานะครับ เราก็ต้องมาติดตามนโยบายว่า นโยบายที่เสนอต่อพรรคการเมือง ในฐานะที่พรรคก้าวไกล เป็นพรรคที่ ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครับ ซึ่งสามารถรวบรวมเสียงได้ทั้งหมด 312 เสียง โดยพระก้าวก่ายเองร้อยได้ 151 เสียง เราก็อยากเห็นว่านโยบายของพี่โมพรรคประชาชนที่นำเสนอ ก็พรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคอันดับ 1 นะครับ ว่า นโยบายต่างๆเนี่ยถูกบรรจุเข้าไปในไฟล์ของ พรรคก้าวไกลขนาดได้ยังไงและจะเป็น จึงได้ขนาดไหนเราก็เลยมาติดตามเลยครับซึ่งหลายคน อาจจะมองว่า พี่มุก เห็นว่าก้าวก่ายได้เป็นพระอันดับหนึ่งแล้ว ก็จะมาเชียร์มาชมไม่ใช่นะครับเราตามนโยบายของเรา ที่เราได้เสนอก่อนหน้านี้แล้ว ไหนครับ เดี๋ยวเราก็จะมีแถลงการณ์แต่เขาก่อนที่จะยื่นหนังสือให้กับตัวแทนพระก็คือเลขาธิการพรรค แต่จริงๆแล้ว พวกเราอยากเจอ คุณพิธาใช่ไหมครับ อยากเจอไหมครับ เรารักเขาใช่ไหม ได้ครับเดี๋ยวคงได้เจอเพราะว่า คุณวิภาก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ เสร็จภารกิจแล้วก็อยากจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่น้อง ถูกต้องไหมครับ โอเคนะ Slash ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมขปสกี่โมง เรื่อง ร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมาก จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุด นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม เป็นเวลากว่า 40 วันแล้ว ที่มีประชาชน ว่า 75% ได้ออกมาร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส เป็นการทั่วไป รวมใจการกำหนดประเทศไทย ด้วยวิถีทางแห่งประชาธิปไตย จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ตอนนี้พรรคก้าวไกล คือพัก การเมืองที่ได้เสียง การเลือกตั้งของประชาชนจำนวนมากที่สุด มากกว่า 14 ล้านเสียง โดยมีว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส จำนวน 151 คน และนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้รับการสนับสนุนจาก 8 Plus การเมือง ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ร่วมจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย ที่มาจากเสียงประชาชนมากกว่า 24 ล้านเสียง เกิน 50% ขอกูมา เลือกตั้งทั้งหมด จนนำมาตั้งเสียงข้างมาก ในการจัดตั้งรัฐบาล และเข้า 8 Plus ได้มี MOU ร่วมกัน สะท้อนเจตจำนง และความหวังอันยิ่งใหญ่ของประชาชน ในการเลือกตั้ง ผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้า โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงของประเทศ ร้ายอำนาจรัฐเผด็จการ ที่ดำรงอยู่จากการทำรัฐประหาร Love ภูคาตอนเมืองไทยมานานกว่า 8 ปี ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพี่มุก เราขอสนับสนุน การทำ MOU ของ 8plus การเมือง พี่สามารถรวบรวมเสียงข้างมาก 312 เสียง ถือว่า เป็นมติมิติใหม่ในการสร้างมาตรฐาน ทางการเมืองที่สะท้อน เจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงประเทศ สู่ความเป็นประชาธิปไตยของประชาชน ด้านที่มีวาระ ด้วย หลากหลายทางเพศ แก้ไขรัฐธรรมนูญ การจราจรศูนย์รวมผูกขาดทางเศรษฐกิจ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูปกองทัพ การสร้างราชการทั่วหน้า การปรับปรุงค่าไฟฟ้า เพื่อลดค่าครองชีพ การยกระดับสิทธิแรงงาน การยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข การปฏิรูประบบการศึกษารวมถึงการจัด งบประมาณแบบฐานศูนย์ มันเป็นนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ ข้อความเท่าเทียม เละ ตอนที่ทำทางสังคมเป็นต้น เราต้องการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม เรื่องสนุกๆ มีการเมืองต้องเคารพ ฉันทามติของประชาชน แจ้งเมืองให้ถูกต้อง ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย โดยพี่มุก ได้เคยยื่นเข้าเรียบร้อยประหยัดสว เลขพรรคการเมือง มาแล้วก่อนหน้านี้ เจอกันการเมืองยังอึมครึม ประชาชน เกิดความสับสน และมีแนวโน้ม อาจารย์นำ สู่ความขัดแย้ง รวมถึงปรากฏการณ์ สูญญากาศทางการเมืองที่จะส่งผลให้กลไกอำนาจรัฐ จะรอนะ พี่เก๋ กระบวนการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน พี่มุกขอแถลง แสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อสถานการณ์ดังกล่าวดังนี้ เราในฐานะประชาชน เรียกร้องต่อพรรคการเมืองทั้งหมด ให้โหวตรับรองนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมกันสร้างหลักการประชาธิปไตย ที่ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ผู้แทนราษฎร กรณีคุณสมบัติของคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เราขอเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต เลิกศาลรัฐธรรมนูญ ควรพิจารณาประเด็นปมถือหุ้น ด้วยความเคารพเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และแนวทางวินิจฉัยที่ มุ้งกางหลักการประชาธิปไตยของประชาชน ตัวที่ 3 กรณีการแก้ปัญหาของพี่น้อง ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพี่มุก เปิดเครือข่ายทั่วทุก ภูมิภาค ต้องเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง อำนาจ มวยหาญ รวมทุนดังนั้น ต้องมีการเร่งรัดติดตามการแก้ปัญหาและจำเป็นต้องมีรัฐมนตรี ที่มีความเข้าใจในปัญหา ไม่มีอคติต่อภาคประชาชน ดำรงตำแหน่งในกระทรวงต่างๆทำงานร่วมกับภาคประชาชน เพื่อสร้างบรรยากาศความร่วมมือ อีกทั้งปีมุก โลกมีส่วนร่วม ในการนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง เราขอยืนยันว่า เสียงของ ประชาชนชั้นตามมติ ที่ทรงพลังอำนาจใดๆ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พรรคการเมืองทุกพรรค ว่าที่สสทุกคน จะร่วมกันสร้างการเมืองที่ตอบ ที่ถูกต้อง เป็นประชาธิปไตยโดยประชาชน ของประชาชนและเพื่อประชาชน สถาปนารัฐสภาอันทรงเกียรติ ซึ่งมีผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ นิติบัญญัติ เพื่อพิทักษ์อำนาจอธิปไตยและประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป เชื่อมั่นและศรัทธาในพลังประชาชน กระบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม พี่มุก 5 มิถุนายนพุทธศักราช 2561 ครับ นี่คือสิ่งที่เรายืนยัน ว่า ในระบอบประชาธิปไตย ที่ผ่านมาพักอันดับ 1 หรือ พักที่สามารถรวบรวม เสียงข้าวมากได้ จะต้อง เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นมันถึงจะเป็นหลักของประชาธิปไตยที่ถูกต้องและก็ ประชาชนส่วนใหญ่ก็มอบฉันทะ ฉันทานุมัติ ให้กลับ ท่านพี่ทานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เรายืนยันว่า ปัญหาของ Truemove หรือปัญหาของพี่น้องภาคประชาชนทั่วไป ก็จะต้องถูกแก้ ด้วย พักกระดำที่จัดตั้งรัฐบาลได้ ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวขอยื่นหนังสือนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด ติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับ

Read More  พิธา ไม่กังวล ไม่ประมาท เจอ 3 ด่าน สกัดนั่งนายกฯ ลั่นจัดตั้งรัฐบาลได้แน่