พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. เลื่อนใช้กม.ป้องกันอุ้มหาย ขัดรธน. ส่อไม่เคารพรธน. – ปชช.

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. ได้กลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นในหมู่ผู้สนับสนุน หรือกล่าวหาว่าเขากระทำผิดหรือทำตามหลักหรือไม่ เรื่องราวนี้ได้สร้างความขัดแย้งและความเสียหายให้กับทั้งหน่วยงานทหารและประชาชนอย่างมาก

สารบัญ

1. พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ.

พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. เลื่อนใช้กม.ป้องกันอุ้มหาย ขัดรธน.  ส่อไม่เคารพรธน. - ปชช. : Matichon TV - YouTube

1.1 พื้นที่และประวัติของ พ.ต.อ.วิรุตม์

พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. เป็นบุคคลที่มีผลงานและความสำเร็จในสายงานทหารอย่างมาก โดยเขามีประสบการณ์ในการทำงานในหลายแผนกและหน่วยงานทหาร นอกจากนี้ เขายังเป็นบุคลสำคัญที่มีผลในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ

1.2 ความขัดแย้งและความขัดแย้งล่าสุด

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาหลังจากความสำเร็จของพ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. ได้เกิดความขัดแย้งและวิวาทในหน่วยงานทหาร ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้สังคมได้รับรู้ถึงเรื่องราวของเขาและผลกระทบจากความขัดแย้งนี้

2. กม.ป้องกันอุ้มหาย

พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. เลื่อนใช้กม.ป้องกันอุ้มหาย ขัดรธน.  ส่อไม่เคารพรธน. - ปชช. : Matichon TV - YouTube

2.1 ภาพรวมเกี่ยวกับ กม.ป้องกันอุ้มหาย

กม.ป้องกันอุ้มหาย เป็นหน่วยงานที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองและรักษาความเป็นอันเนื่องมาจากการถูกหายไป ภายในหน่วยงานทหาร กม.ป้องกันอุ้มหาย มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอันเนื่องมา

2.2 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ กม.ป้องกันอุ้มหาย

กม.ป้องกันอุ้มหาย เป็นหน่วยงานที่สำคัญที่มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความเป็นอันเนื่องมาและความเป็นระเบียบในหน่วยงานทหาร วัตถุประสงค์หลักของ กม.ป้องกันอุ้มหาย คือการให้ความคุ้มครองแก่คน สิ่งของ และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการในหน่วยงานทหาร

3. ขัดรธน. ส่อไม่เคารพรธน.

พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. เลื่อนใช้กม.ป้องกันอุ้มหาย ขัดรธน.  ส่อไม่เคารพรธน. - ปชช. : Matichon TV - YouTube

3.1 คำอธิบายเกี่ยวกับ ขัดรธน. ส่อไม่เคารพรธน.

ขัดรธน. ส่อไม่เคารพรธน. เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่เคารพและไม่เคารพราชการต่อรธน. ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบและความเคารพในหน่วยงานทหาร

3.2 ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ไม่เคารพรธน.

ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ไม่เคารพรธน. ส่อไม่เคารพรธน. อาจมีหลายกรณี เช่น การพูดคำพูดที่ไม่เหมาะสม การดูถูกและกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน หรือการทำการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบและความเคารพในหน่วยงานทหาร

4. ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความเครียด

พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. เลื่อนใช้กม.ป้องกันอุ้มหาย ขัดรธน.  ส่อไม่เคารพรธน. - ปชช. : Matichon TV - YouTube

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. และการกระทำขัดแย้งเชิงรุกต่อ กม.ป้องกันอุ้มหาย และพฤติกรรมขัดสันนี้ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและเกิดความเครียดในสังคม มีผลกระทบทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ การขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางทหารส่งผลต่อการทำงานและความสามารถในการรักษาความมั่นคงของประเทศ

5. ประชาธิปไตยและความคิดเห็นของประชาชน

พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. เลื่อนใช้กม.ป้องกันอุ้มหาย ขัดรธน.  ส่อไม่เคารพรธน. - ปชช. : Matichon TV - YouTube

เรื่องราวเกี่ยวกับพ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. และการขัดแย้งทางทหารได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก ความคิดเห็นและความเห็นของประชาชนแบ่งแยกกันอย่างแตกต่าง ซึ่งมีการสนับสนุนและค้านทั้งสองฝั่ง

6. การตอบสนองของรัฐบาลและมาตรการที่ดำเนินการ

รัฐบาลต้องรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. และการขัดแย้งทางทหารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การตอบสนองของรัฐบาลสามารถรวมถึงการดำเนินมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ และการแก้ไขปัญหาทางทหารที่เกี่ยวข้อง

7. ผลกระทบต่อชื่อเสียงของกองทัพ

เลื่อนใช้กม.อุ้มหายส่อขัดรธน.

การขัดแย้งและการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกองทัพ ทำให้เกิดความสงสัยและความไม่มั่นใจในการดำเนินงานของกองทัพทั้งในภาคสาธารณสุขและประชาชน

Read More  "อรรถจักร์":เพื่อไทยต้องสู้กับเผด็จการร่วมกับก้าวไกล ถ้าหนีไปก่อน เพื่อไทยตายแน่ !

8. การเรียกร้องความรับผิดชอบและความโปร่งใส

การเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. และการขัดแย้งทางทหาร ได้เรียกร้องให้มีความรับผิดชอบและความโปร่งใสจากหน่วยงานทหาร การเรียกร้องเหล่านี้สำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

9. ความสำคัญของความเคารพและระเบียบในหน่วยงานทหาร

ชูวิทย์ บี้ บิ๊กตู่-ผบ.ตร.เด้ง ผบช.น.เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุง : Matichon  TV - YouTube

ความเคารพและระเบียบเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในหน่วยงานทหาร เป็นหลักและหัวใจของการดำเนินงานทางทหาร การเคารพและรักษาความเป็นระเบียบในหน่วยงานทหารเป็นที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานทหารจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมืออาชีพและยึดถือหลักอัจฉริยะได้อย่างเต็มที่

10. การแก้ไขปัญหาภายในทหาร

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. และการขัดแย้งทางทหาร จำเป็นต้องมีการดำเนินการภายในทหารเพื่อสร้างสภาวะความเป็นระเบียบและความเคารพในหน่วยงานทหาร การแก้ไขปัญหาภายในทหารสามารถปฏิบัติได้โดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและวินัยในหน่วยงานทหาร

11. การรักษาความมืออาชีพและจรรยาบรรณ

จับสัญญาณต่างชาติขายหุ้นย้ายฐาน ไม่เกี่ยวขึ้นค่าแรง  อ่านขาดแผนล้มรัฐบาลประชาธิปไตย #wakeupthailand - YouTube

การรักษาความมืออาชีพและจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสำคัญในหน่วยงานทหาร ความมืออาชีพในการปฏิบัติงานทางทหารและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่หลักและไม่สามารถแทนที่ได้ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณที่ดีจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใช้บริการและสังคมในระยะยาว

บทสรุป

เรื่องราวเกี่ยวกับพ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. และเหตุการณ์การขัดแย้งทางทหารเป็นเรื่องที่สร้างความสั่นสะเทือนในสังคมไทย การรักษาความเป็นระเบียบและความเคารพในหน่วยงานทหารเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อมั่นให้กับประเทศและสังคมได้ การสร้างความเข้าใจและเคารพกันเองเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความสงบเรียบร้อยและความเจริญของสังคมไทย


FAQs

1. เป็นไปได้หรือไม่ที่พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. จะถูกลาออกจากตำแหน่งหลังเกิดเหตุการณ์นี้? คำตอบ: การลาออกหรือไม่ลาออกของพ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. ขึ้นอยู่กับมาตรการและการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเสริมสร้างความโปร่งใสและการรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นธรรมในการดำเนินงาน

2. มีมาตรการใดที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงทหารในช่วงนี้? คำตอบ: รัฐบาลได้ดำเนินการโดยการเสริมสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสและการรับผิดชอบ และได้มีการสนับสนุนให้กับการฝึกอบรมและการปรับปรุงคุณภาพในหน่วยงานทหารเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานทางทหาร

3. สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อประชาชนทั่วไป? คำตอบ: สถานการณ์นี้ส่งผลให้ประชาชนแบ่งแยกความคิดเห็นและมีความสงสัยและความไม่มั่นใจในการดำเนินงานของหน่วยงานทหาร สภาวะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นในสังคมไทย

4. วิธีการแก้ไขปัญหาทางทหารและสร้างความเข้าใจและเคารพกันเองควรทำอย่างไร? คำตอบ: เพื่อแก้ไขปัญหาทางทหารและสร้างความเข้าใจและเคารพกันเอง จำเป็นต้องมีการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและวินัยในหน่วยงานทหารเป็นสิ่งสำคัญ

5. ความสำคัญของการรักษาความมืออาชีพและจรรยาบรรณในหน่วยงานทหารคืออะไร? คำตอบ: การรักษาความมืออาชีพและจรรยาบรรณในหน่วยงานทหารเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้กองทัพสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมืออาชีพและยึดถือหลักอัจฉริยะได้อย่างเต็มที่ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณที่ดีจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใช้บริการและสังคมในระยะยาว

พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. เลื่อนใช้กม.ป้องกันอุ้มหาย ขัดรธน. ส่อไม่เคารพรธน. – ปชช. [VIDEO]

“พ.ต.อ. วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กล่าวในงานเสวนาเวทีญาติวีรชน 35 และภาคประชาชน ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ ลำดับเวลาการออกพ.ร.ก. เลื่อนการบังคับใช้บางมาตราของ พ.ร.บ. ป้องกันอุ้มหาย-ซ้อมทรมาน ชี้เป็นกฎหมายที่ครบถ้วน ปกป้องสิทธิ-เสรีภาพ ประณามรบ. ไม่มีความรับผิดชอบเหตุขัดรัฐธรรมนูญ ส่อมีเจตนา

#matichontv #ข่าวการเมืองมติชน

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

เนื้อหาของวิดีโอ พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. เลื่อนใช้กม.ป้องกันอุ้มหาย ขัดรธน. ส่อไม่เคารพรธน. – ปชช.

แต่ที่สำคัญก็คือว่า การใช้อำนาจของนายกและคณะรัฐมนตรี เป็นผู้จัดการที่กระทำความผิด ต่อรัฐธรรมนูญจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 นะครับ อนุมาตรา 1 จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติคำนูณ มีหน้าที่นะครับ ตัวจริงๆประชาชนไม่ต้องไปยื่นคำร้องอะไร ก็มีหน้าที่เมื่อมี มาตรา 235 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหา ปปชก็ดูทีวีใช่ไหมก็ทราบดูเหมือนกับประชาชนแล้วคุณก็ไม่เห็นหรอว่านี่มันจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐนูญ กฎหมายกฎหมาย คุณก็มีข้อมูลข่าวสารมีกองสืบมีอะไรแตกต่าง จริงๆขนาดนี้ปปชไม่ทำหน้าที่ หรือเขาอาจจะคิดว่าเขา กำลังทำอะไรอยู่ หรือจะมารอให้มึงทุกข์มีผู้ยื่นคำร้องจึงไม่จำเป็น นะครับ แต่เราไม่เห็นความเคลื่อนไหว ทางการเมืองของ ตัวคณะมนตรี กล้อง ขอท้าวความเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบ ในภาพรวม นะครับอย่างสมบูรณ์ว่า ประเทศของเราเนี่ยในช่วงเวลานี้ มีกฎหมายที่สำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กระบวนการยุติธรรมของประเทศ นะครั้งใหญ่ ในรอบ อาจจะ 50 ปีขึ้นไป ก็คือพรบป้องกัน และปราบปรามการทรมานและการ กระทำให้บุคคลสูญหาย ณัฐพร 2000 Break 3 แล้วกลับเมื่อ ปลายปี แล้วจะมีผลใน 120 ทุกวันก็คือ 22 กุมภาพันธ์ 2500 กฎหมายฉบับนี้นะครับมีความสมบูรณ์ เนื้อหาความผิด หรือที่กฎหมาย ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าสารบัญญัติ เพิ่มเติมไปตามประมวลกฎหมายอาญา นะแล้วก็มีความสมบูรณ์ทั้งในแง่ วิธีพิจารณาความ นะครับก็คือการนำ ตัวบุคคลผู้กระทำผิดตามกฎหมายไปรับโทษ เป็นกฎหมายที่ผมถือว่ามีความก้าวหน้าสมบูรณ์มากแล้วจะยกระดับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นะครั้งใหญ่ วันที่ 22 ที่ว่านั้น นะครับ มีทั้งเรื่องของการ บันทึกภาพเสียงกัน จับกุมตัว แล้วก็ การควบคุมตัวทุกครั้งต้องแจ้งให้พนักงานในการและ อำเภอทราบทันทีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแม้กระทั่งกรุงเทพฯก็ต้องแจ้งให้ สํานักสอบสวนและนิติการกรมการ รวมไปถึงอาการ กฎหมาย มีความ หลวงปู่หมุนยันต์สูงยิ่ง นะฮะว่าวันที่ 22 นี้จะมีผล 22 กุมภาพันธ์ แทบไม่น่าเชื่อ นะครับ ว่า ก่อนจะถึง 22 กุมภาพันธ์ แค่ 2 วัน รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนด มาให้เลื่อนการใช้ มาตราสำคัญของกฎหมายนี้ เสียง การแจ้งอาการละ Namba อ้างเรื่องความไม่พร้อมเรื่องกล้อง ก็ต้องการซ่อนใน การเปลี่ยนการใช้นาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือการแจ้ง แล้วก็ มีแผนที่จะล้มเลิกบทบัญญัติเหล่านี้ในอนาคต ชะลอการใช้ไป 6 เดือนให้มีผล 1 มันก็ทำให้กฎหมายฉบับนี้ถูกชะลอไปด้วยพระราชกำหนด อาจจะบังคับใช้ได้ 22 กุมภา มาตราสำคัญ มันสะท้อนถึงว่ารัฐบาลเองไม่ได้มีความจริงใจ ต่อการออกกฎหมาย ฉบับนี้ การป้องกัน ปราบปรามการทรมานตามที่พูดจาอยู่เสมอว่ารัฐบาลสนับสนุนเขา จำเป็นจะต้องดำเนินการตาม อนุสัญญา นะฮะ กฎหมายระหว่างประเทศ ลักหลับ แปลว่า เขาไม่ต้องการให้มีเนื้อหาในบางเรื่อง พี่จะไป เหตุการณ์ ควบคุมหรือตรวจสอบการใช้อำนาจ โดยเฉพาะ กรอบพระ เข้าไปเอาจริงๆอาการออก นะครับการเลื่อนการใช้กฎหมายบางฉบับ ทำได้ ในตัวกฎหมายนะเนี่ยนะบัญญัติเอาไว้ว่าให้ตาพระตรีกายเลื่อนการใช้ใน ออกไปเพื่อที่ให้สอดคล้องกับภูมิประเทศหรือว่าสถานการณ์ในบางเรื่องแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ บัญญัติไว้ให้สามารถกระทำได้ ไม่ได้เปิดช่องให้ทำได้ มีทางเดียวก็ออกแล้ว นะ กำหนดเท่านั้นเอง การออกพระราชกำหนดได้ก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 ความปลอดภัยสาธารณะอะไรเร่งด่วนฉุกเฉินอย่างยิ่งแล้วก็วรรคสองก็คือว่า เร่งด่วนฉุกเฉินอย่างยิ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่เขาเสนอโดยผบ. ตร. เสนอไปว่าการกระทรวงยุติธรรม นายก พร้อมเริ่มกล้อง จริงๆนะ มันไม่ใช่เหตุผล พี่จะเป็นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินอย่างยิ่ง โอกาสไม่บันทึกนะคะโดยมีเหตุสุดวิสัยก็ไม่ได้มีโทษอาญาอะไร นะครับ แล้วการแจ้งอำเภอรายการทราบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย มันเป็นเรื่องของการ หลอกนะคะหรือจะสมคบคิด หรือเปล่าก็ไม่ทราบ เป็นการสมคบคิดเพื่อจะเลื่อน การใช้กฎหมายมาตราสำคัญที่ออกไป ก็เป็นที่มาของการกล้าออกซึ่งเราก็ไปคาดคิดว่าเขาจะกล้าทำ ในการออกพระราชกำหนด เพราะ นี่มันจะต้องออกในบ้านเมืองที่จำเป็นภัยพิบัติสงครามด้วยก็แล้วแต่ อาจมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงได้ มันไม่เข้าอย่างแน่นอนมันไม่เข้าอย่างชัดเจนใครๆก็ทราบว่ามันไม่เข้า นักกฎหมายนักเรียนกฎหมายนะฮะ กฎหมายอาชีพอะไรเนี่ยผมคิดว่าร้อยละ 99 เขาก็บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะออกพระราชกำหนดได้ อย่างแน่แท้เลย แต่ก็แทบไม่น่าเชื่อว่า นายก ได้ออกพระราชกำหนดเลื่อนการใช้กฎหมายป้องกันการทรมาน 4 มาตรานี้ออกไป หนังอาร์ เลื่อนไปใช้ถึง 16 มันก็ทำให้หมายว่า กฎหมายพรบป้องกันการทรมานไม่ได้ถูกใจทุกมาตราตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 61 มาตรา ที่เขาถือว่าไม่ได้เป็น เรื่องที่กระทบอะไรต่อ ประเด็นมันอยู่ที่ว่า มันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นะฮะ ก็ มี คือการออกโฉนดเนี่ย จะต้องให้สภารับรองนะก็เป็นที่มาของการนำเข้าสู่สภาในวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ สภาก็มีการอภิปรายกันทุกคนก็เห็นว่าการออก ไม่ชอบหนูแน่นอนเพราะทำท่าจะไม่รับรอง พรรคฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าทำท่าจะไม่รับรองก็เข้าชื่อกัน 100 คนไปยื่น ต่อประธานสภาเพื่อให้ยื่นต่อ 3 หนุ่ม ที่ขาดวินิจฉัย เพื่อเป็นการซื้อเวลาออกไปไม่ต้องไป ลงมติในสภา ที่ทำให้เราอาจจะต้องรับผิดชอบ อากาศเมืองหรือ ปฏิทิน ก็เป็นที่มาของ สารหนูก็ใช้เวลาอยู่ร่วม 3 เดือน 2 เดือนเศษๆมีเวลา 60 วัน ก็ พี่ออกมา ในวันที่ 20 นะครับ 8 เดือน เงินเดือนเดือน เมษายนหรือพฤษภาคม ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เป็นเหตุให้ สมัครเน็ตใช้ไม่ได้ ก็เป็นที่มาว่า เมื่อชีวะบริษัทรับหนูเนี่ยนะครับ ก็ทำให้พอที่ออกมาเนี่ยมันเป็นโมฆะตั้งแต่แรก ตั้งแต่วันที่ออก นะฮะ ก็หมายความว่า กฎหมายพรบป้องกันการทรมานทุกมาตราต้องใช้ตั้งแต่ 22 กุมภาก่อให้เกิดปัญหามากมายเพราะคุณไม่ได้ ปฏิบัติไว้ ไม่ได้ถ่ายภาพเลี้ยงใหม่ได้แจ้งอะไรก็แล้วแต่ นะฮะ สร้างปัญหาย้อนหลังไปมากมายแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดการหยิบยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ทางคดีว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นี่คือภาพรวมของ แต่ที่สำคัญก็คือว่า การใช้อำนาจของนายกและคณะรัฐมนตรี เป็นพฤติการณ์ที่กระทำความผิด ต่อรัฐธรรมนูญก็คือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 นะครับ อนุมาตรา 1 จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ปปช มีหน้าที่นะครับ ตัวจริงๆประชาชนไม่ต้องไปยื่นคำร้องอะไรนะฮะก็มีหน้าที่มาตรา 200 มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหา คือปปชก็ดูทีวีใช่ไหมก็ทราบดูเหมือนกับประชาชนนะคุณก็ไม่เห็นเหรอว่านี่มันจงใจฝ่าฝืนกฎมาจากนู้น กฎหมายกฎหมาย คุณก็มีข้อมูลข่าวสารมีกองสืบมีอะไรต่าง จริงๆขนาดนี้ปปชไม่ทำหน้าที่ หรือเขาอาจจะคิดว่าเขา กำลังทำอะไรอยู่ ก็ไม่ทราบ หรือจะรอให้มึงทุกข์มีผู้ยื่นคำร้องจึงไม่จำเป็น นะครับ แต่ก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวในทางการเมืองของ ตัวคณะมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง ก็จึงเป็นที่มาของการ เคลื่อนไหว แจ้งให้ประชาชนทราบว่าเขาทำผิดอย่างไร นอกจากไม่แสดงความรับผิดชอบแล้วยังออกมาจากสาขาท้ายอีกว่า อยากจะไปยื่นก็ไปยื่น จะมารับได้ยังไงก็เป็นฮะ สภาก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจมาก หน้าสำหรับ ข้าราชการการเมือง ของประเทศไทยในยุค ที่อยู่ในพวกกลุ่มโบราณ ขาดความรับผิดชอบอย่างแรงเลยขอโทษประชาชนสักคำก็ไม่ขอโทษ ยังตะแบงอีก นะครับผมจะเข้าวัดกำแพงเลยโดยนักกฎหมาย นักกฎหมายใหญ่ เป็นคำพูดที่ ขายเพราะไม่ชอบอย่างยิ่ง นะครับก็เป็นที่มาของการแสดงเพื่อประชาชนได้ทราบว่า รัฐบาลทั้งหมด ทำผิดรัฐธรรมนูญ จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของปปช ที่จะต้องไต่สวนส่งให้ศาลชี้ วินิจฉัย นะครับทันทีที่ศาลซึ่งจริงๆก็ไม่ควรจะใช้เวลานาน แล้วถ้าหากว่า นะครับ ศาล ฎีกาไม่ใช่ศาลฎีกาชี้นะครับ ชีวารับแค่รับว่าประทับว่ามีมูลเขาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะฉะนั้นตอนนี้ ช่องทางที่เราจะทำได้ก็คือว่ากดดันปปชคุณทำหน้าที่ของคุณตามมาตรา 235 มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างนั้น กูก็ทำหน้าที่ของคุณถ้าคุณไม่ทำหน้าที่ อาจจะมีใครไปยื่นเพิ่มเติม แล้วก็รีบวินิจฉัยไม่ต้องรอให้ครบ อันนี้มี 60 วันก็ใช้มาครบ 10 วันมี 120 วันก็ใช้มัน 120 119วันอะไรอย่างนี้ ถ้าปวช นะครับ รีบไต่สวน วินิจฉัยแล้วส่งให้ศาลฎีกา นะครับ เมื่อศาลฎีกาประทับ นักร้องเนี่ย เขาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะทัน ก่อนที่ จะมีการตั้ง แต่งตั้งนายก นะครับผม รัฐบาลใหม่ ก็จะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งในทางการเมืองของไทย แล้วก็จะเป็นบรรทัดฐานให้ ผู้ชนะการเมืองในระดับใด ตำหนักว่าคุณจะ ปฏิบัติ หน้าที่หรือเปล่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐนูญไม่ได้ กูจะทำแล้วกูจะพ่นแล้วกูรักแต่ว่าความผิดก็จะติดตัวคุณยังมีอยู่ อันนี้คือ เจตจำนงของเรา อีกช่องทางหนึ่งก็ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันได้ 20 ชื่อ เสื้อยืดตรงไม่ต้องไปอาศัยปปช แต่ขณะนี้เราก็ดูใจ ประธานปปชอยู่ เขาจะทำอะไรหรือไม่ไม่ทำอาจจะมีคนไปยื่น มิน่าอะไรก็แล้วแต่ หรือ อีกครั้ง เข้าชื่อกัน ศาลฎีกา การเมือง ซึ่งอาจจะเร็วกว่านั้น น่าจะมีผลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 23 ช่องทางที่เท่าไหร่ ขอยืนยันว่าเรามาคุยกัน พระราม 4 ออกตรวจตราพื้นบทบัญญัติธรรมนูญอย่างชัดแจ้งไม่ใช่เรื่อง 50 50 เป็นเพื่อนอย่างชัดแจ้งเลยเขาทำได้อย่างไรเขาไม่ได้ อีนังขังขอบไม่ได้ไอดีต่อบทบัญญัติแห่งรัฐนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เลย นะครับก็ขอให้พวกเรากำลังกัน เพื่อจะ ใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายในการดำเนินการกับเขาเราไม่ต้องไปรอ สำนึกทางการเมืองหรือความรับผิดชอบทางการเมืองเราไม่พูดแล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ เป็นความเคลื่อนไหวของญาติวีรชนหรือผู้สูญหายไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดเท่านั้น นะครับ แต่เป็นเรื่องของการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหน้าที่ของ กลุ่มชนชาวไทยทุกท่านทุกคน นะครับจะต้องตระหนักว่าได้มี นะครับ นักการเมืองอำนาจรัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่นะฮะ ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ นะครับ ปรับพื้นให้ป๋าปืนนั่นน่ะ ได้สรุปแล้วโดยสารละมูลชี้ว่า สิ่งที่พูดออกมาเป็นการกระทำที่ ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญประเด็นอยู่ที่ว่าเขาจงใจ ฝ่าฝืนหรือไม่ เจตนาฝ่าฝืน หรือว่าโง่ ไม่รู้เรื่องรู้ราว มันก็เลวพอกันเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องเลยว่า กรณีอย่างนี้ออกพระราชกำหนดไม่ได้มันขัดต่อมาตรา 172 เนี่ย มันก็เป็นเรื่อง ไม่สมควรจะเป็นรัฐบาลหรือนายกและคณะกรรมทุกคน แต่จากพฤติการณ์ผมเชื่อว่าเขามีเจตนาฝ่าฝืน คือจงใจฝ่าฝืนอันนี้คือประเด็นที่ ปปชจะต้อง ไปสวรรค์ ว่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่แล้วไม่ต้องใช้เวลานาน นะครับเพราะว่า 30 ชิ้นแล้วมันจมมันขาดต่อรับนู่น ใช้เวลาไม่ต้องมี 60 วันก็ใช้ 60 วัน เอามา 1 อาทิตย์นี้ได้ไหมครับประธานปปช ชี้มาเลยนะครับแล้วมันจะได้นำไปสู่ การรับของของศาลฎีกาการเมืองจะส่งผลให้เกิด การสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ได้ นะครับ ก็ มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับไม่ใช่เรื่องของญาติของผู้เสียหายของผู้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เป็นเรื่องของเราจะต้องพิทักษ์ รัฐธรรมนูญที่มีปัญหาอย่างที่พวกเราทราบแต่เราก็ต้อง พี่ครับความศักดิ์สิทธิ์ที่ขนาดว่าคุณร่างกันเองกันเองอำนวยการสร้างเอง แล้วคุณก็ยังไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ในบางกรณีที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ

Read More  พีมูฟ หนุน พิธา เป็นนายกฯ เรียกร้องผู้เกี่ยวข้องตัดสินคดีหุ้นสื่อเป็นธรรม