สัมภาษณ์:วีระ สนับสนุนก้าวไกลตรวจสอบทุจริต รื้อขยะใต้พรม 3ป.ได้เวลาเช็คบิล

ในยุคปัจจุบันที่เรามีความต้องการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมากขึ้น การจัดการขยะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน โครงการรื้อขยะใต้พรมเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ในบทสัมภาษณ์นี้ เรามีคุยกับวีระ เจ้าหน้าที่สนับสนุนในโครงการรื้อขยะใต้พรมเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสอบทุจริตในการรื้อขยะใต้พรมและวิธีการในการเช็คบิลเพื่อยืนยันความถูกต้องของกระบวนการรื้อขยะใต้พรม

สารบัญ

วีระ สนับสนุนก้าวไกลตรวจสอบทุจริต รื้อขยะใต้พรม 3ป.ได้เวลาเช็คบิล: A Brief Overview

สัมภาษณ์:วีระ สนับสนุนก้าวไกลตรวจสอบทุจริต รื้อขยะใต้พรม 3ป.ได้เวลาเช็คบิล  : Matichon TV - YouTube

การรื้อขยะใต้พรมเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ทุกๆ กระบวนการก็ต้องมีการตรวจสอบทุจริตเพื่อรับรองว่ามีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง การตรวจสอบทุจริตในการรื้อขยะใต้พรมเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อความยั่งยืนของโครงการและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง วีระเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจสอบทุจริตในการรื้อขยะใต้พรม และได้นำเสนอวิธีการในการเช็คบิลเพื่อยืนยันความถูกต้องของกระบวนการรื้อขยะใต้พรมที่มีประสิทธิภาพมาให้เราศึกษา

ประเด็นที่สำคัญในการตรวจสอบทุจริตในการรื้อขยะใต้พรม

มติชนคลิป - มติชนออนไลน์

ความสำคัญของการตรวจสอบทุจริต

การตรวจสอบทุจริตในการรื้อขยะใต้พรมเป็นเรื่องสำคัญเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของโครงการ การมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการรื้อขยะทำตามข้อกำหนดที่ถูกต้องและไม่มีการละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับส่วนแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง

การสนับสนุนการตรวจสอบทุจริตในการรื้อขยะใต้พรม

วีระและทีมงานได้มุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบทุจริตในการรื้อขยะใต้พรม ทางทีมงานจึงจัดตั้งคณะกรรมการรื้อขยะใต้พรมที่มีการตรวจสอบทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของกระบวนการ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบของทุจริตในการรื้อขยะใต้พรม

ทุจริตในการรื้อขยะใต้พรมสามารถมีผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ การกระทำทุจริตอาจทำให้เกิดการปล่อยสารพิษหรือวัตถุอันตรายออกไปยังสิ่งแวดล้อมที่สร้างความเสียหายต่อคนและสัตว์ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของโครงการและสร้างความไม่เชื่อถือในประชาชน

วีระ: รับมือกับทุจริตในการรื้อขยะใต้พรม

เจาะลึก เกมปีศาจ : เจษฎาxจิรัฏฐ์ วิวาทะ "ไม่เลือกเรา เขามาแน่"  มันกลับมาแล้ว ! : Matichon TV - YouTube

เพื่อรับมือกับทุจริตในการรื้อขยะใต้พรม วีระมีการดำเนินงานและมีแผนการที่เข้าใจได้ถึงความสำคัญของการตรวจสอบและป้องกันทุจริตในการรื้อขยะใต้พรม

การเข้าร่วมคณะกรรมการรื้อขยะใต้พรม

วีระได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการรื้อขยะใต้พรมที่มีการตรวจสอบทุจริต เขาเข้าใจถึงความสำคัญของการมีคณะกรรมการที่เป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญเพื่อให้การตรวจสอบเป็นอย่างมาตรฐาน

การเตรียมความพร้อมก่อนการรื้อขยะใต้พรม

ก่อนที่จะดำเนินกระบวนการรื้อขยะใต้พรม การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการวางแผนและการตรวจสอบทุจริตต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจรายละเอียดของโครงการ วีระจึงมีการศึกษาและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกำหนดกระบวนการที่เหมาะสมและป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบและกำจัดทุจริตในการรื้อขยะใต้พรม

วีระมีการตรวจสอบและกำจัดทุจริตในการรื้อขยะใต้พรมเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำตามข้อกำหนดและมีความน่าเชื่อถือ วิธีการที่ใช้คือการเช็คบิลซึ่งเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของรายการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรื้อขยะใต้พรม การเช็คบิลนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้เงินอย่างถูกต้องและไม่มีการประมาทในกระบวนการ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สัมภาษณ์พิเศษ : "วิโรจน์xศิธา" ได้กลิ่นความเจริญ ได้เวลา  “ดรีมทีม”บริหารประเทศ : Matichon TV - YouTube

ในบทสัมภาษณ์นี้ วีระเน้นความสำคัญของการตรวจสอบทุจริตในการรื้อขยะใต้พรมและวิธีการเช็คบิลเพื่อยืนยันความถูกต้องของกระบวนการ การมีการตรวจสอบทุจริตเป็นอย่างมาตรฐานช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการรื้อขยะใต้พรมถูกดำเนินการอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ วีระและทีมงานของเขามีความตั้งใจในการสนับสนุนและป้องกันทุจริตในการรื้อขยะใต้พรมเพื่อสร้างสรรค์และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คำถามที่พบบ่อย

อัปยศ !? การเมืองไทยใต้เงา “ทักษิณ” 16 ปีคดีทุจริตติดคุกเพียบ - Pantip

วีระมีโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรื้อขยะใต้พรมหรือไม่?

ใช่ วีระมีโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรื้อขยะใต้พรมอีกมากมาย เช่น โครงการกำจัดขยะอันตรายที่อยู่ใต้พรม โครงการการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมหลังจากการรื้อขยะใต้พรม เป็นต้น

ทำไมต้องใช้เวลาเช็คบิลในการตรวจสอบทุจริต?

การเช็คบิลเป็นกระบวนการที่สำคัญในการตรวจสอบทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ารายการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรื้อขยะใต้พรมถูกต้องและไม่มีการประมาท การตรวจสอบบิลช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการรื้อขยะใต้พรม

สำคัญต่อธุรกิจท้องถิ่นที่จะรับมือกับทุจริตในการรื้อขยะใต้พรมหรือไม่?

ใช่ การรับมือกับทุจริตในการรื้อขยะใต้พรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจท้องถิ่น เนื่องจากการรักษาความเชื่อถือและความน่าเชื่อถือในโครงการรื้อขยะใต้พรมจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความไว้วางใจของธุรกิจท้องถิ่นในสังคม

วีระมีแผนการตรวจสอบทุจริตในอนาคตหรือไม่?

ใช่ วีระมีแผนการตรวจสอบทุจริตในอนาคต เขามุ่งหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบและสร้างระบบที่มีการป้องกันทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วีระสนับสนุนโครงการใดเพื่อส่งเสริมการรื้อขยะใต้พรม?

วีระสนับสนุนและร่วมมือกับหลายๆ โครงการที่ส่งเสริมการรื้อขยะใต้พรม เช่น โครงการศึกษาและการสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการจัดอบรมและสัมนาเกี่ยวกับการรื้อขยะใต้พรม และโครงการส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการรื้อขยะใต้พรม

สรุป

ในสัมภาษณ์นี้ เราได้พูดคุยกับวีระ สนับสนุนก้าวไกลตรวจสอบทุจริต รื้อขยะใต้พรม 3ป.ได้เวลาเช็คบิล เราได้เข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจสอบทุจริตในการรื้อขยะใต้พรมและวิธีการเช็คบิลเพื่อยืนยันความถูกต้องของกระบวนการรื้อขยะใต้พรม วีระมีแผนการที่มุ่งหวังที่จะป้องกันและรับมือกับทุจริตในการรื้อขยะใต้พรมอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเตรียมความพร้อม การเข้าร่วมคณะกรรมการ การตรวจสอบและกำจัดทุจริต โครงการของวีระสนับสนุนและส่งเสริมการรื้อขยะใต้พรมในท้องถิ่น ทุกอย่างนี้เพื่อสร้างสรรค์และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สัมภาษณ์:วีระ สนับสนุนก้าวไกลตรวจสอบทุจริต รื้อขยะใต้พรม 3ป.ได้เวลาเช็คบิล [VIDEO]

“สัมภาษณ์พิเศษ :วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น หนุน วิโรจน์ ก้าวไกล ขจัดส่วยรถบรรทุก ยืนยัน 9 ปีรัฐบาลประยุทธ์ ขยะใต้พรมตรวจสอบไม่ได้ รอเวลาเช็คบิล เชื่อระบอบประยุทธ์ ยื้อไม่ยอมลงจากอำนาจ เพราะกลัวถูกตรวจสอบ

00:00 – “ถ้าตำรวจไม่เอาด้วย ทำไม่ได้”
09:15 – มองท่าที ‘ก้าวไกล’ เปิดโปงส่วย
16:45 – วิชามารต่ออนาคตรัฐบาลก้าวไกล
26:10 – วิโรจน์ นั่งมหาดไทย?
27:20 – สถานีต่อไป ‘วีระ สมความคิด’

#ส่วยรถบรรทุก #วีระสมความคิด #MatichonTV

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

เนื้อหาของวิดีโอ สัมภาษณ์:วีระ สนับสนุนก้าวไกลตรวจสอบทุจริต รื้อขยะใต้พรม 3ป.ได้เวลาเช็คบิล

มาถึงเวลาที่นัดหมายกันไว้พอดีเลยนะ 19:00 น นะครับวันนี้พูดคุยกันนะคุณวีระสมความคิดเอาไว้นะนี่ก็เป็น เป็นรุ่นพี่ที่คอยตรวจสอบมาหลายคุณวิรัชสวัสดีครับ ดีครับ สวัสดีครับ ได้ยินไหมครับ ชัดเจนครับ กับคุณวีระเอาแล้วเราเห็นเรื่องซวยสติ๊กเกอร์มาแล้วเนี่ยนะคุณ วิโรจน์มาถึงก็เปิดประเด็นเลยยังไม่รับรองเท้าแต่ว่าเปิดประเด็นมาแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยจะคบไปหลายๆสติ๊กเกอร์เลยนะ มีประเด็นขึ้นมากูรักเองในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ เข้าใจว่า เคยตรวจสอบว่ามีคนร้องเรียนมาบ้างแล้วล่ะ เห็นแบบนี้เป็นไงคะสบายใจไม่มีคนประสานงานต่อปกติแหละ เรื่องนี้นะครับเรื่องเอาเรื่องสวยรถบรรทุกก่อนนะ เรื่องส่วนรถบรรทุกใน 30 กว่าปีแล้วนะ ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากตำรวจ นะครับไม่ทราบว่า อบอุ่นเมียทันไหม รุ่นของดาบพิชิตทองชิตดาบตำรวจชิตทองชิต นะครับนะครับ ไปตั้งแต่ปี 51 ถูกสังหารถูกลอบสังหารนะ ราชิตทองทิพย์เนี่ยได้ฉายาว่าเป็นเซอร์ปิโก้เมืองไทย นาทีทองคิดเนี่ยนะครับ ในขณะที่ยังรับราชการอยู่เนี่ย น้าแกก็ฟาดฟันต่อสู้กับไอ้พวกส่วนรถบรรทุกเนี่ยนะครับ แล้วปรากฏว่าไอ้คนที่ทำ สติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกแล้วก็ดูแลเนี่ยก็คือตำรวจ ที่เป็นผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของดาบคิดนั่นแหละ อย่าคิดเองนะครับต่อสู้กับเรื่องนี้นะครับเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้วเนี่ยสู้ไม่ได้นะ แกก็โดนไปกระบวนการคั่วนะคะที่เป็นตำรวจด้วยกันเนี่ยกันแกล้งแกก็เลยต้องมา มาร้องเรียนกับผม ผมก็เข้าไปช่วยตรวจสอบ ครับมันก็ เงียบไปอยู่พักนึงก็ไม่ได้เงียบ คือไม่ได้หมดนะแต่แค่เงียบไปพักนึงนะครับ คนหนึ่งที่รู้เรื่องส่วนรถบรรทุกดีที่สุดเนี่ย รู้ไหมใคร พี่เสรี น้าหนาวที่สุดเลยครับ คือพูดง่ายๆเรื่องส่วนรถบรรทุกเนี่ย ถ้าตำรวจ ไม่เอาด้วย ทำไม่ได้ครับ กรมการ ขนส่ง ทั้งหมดเนี่ยนะ ที่ดูแลเรื่องด่าน นะครับ ด่านในควบคุม น้ำหนักรถเนี่ย ทำไมเอาด้วยไม่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยไม่มีทางครับ นี่นี่นี่คือ 2 หน่วยงานหลักๆนะครับ คำ สติ๊กเกอร์ขายให้รถบรรทุก ผมใช้คำนี้เพราะว่าอะไร มันมีหลายสิบ บริษัท Life จ้างเขาเป็นบริษัทเลยนะ เขาทำกันเป็นล่ำเป็นสัน สติ๊กเกอร์ไลน์ใหญ่ๆในเมื่อสมัย 30 ปีที่แล้วนะ ระยะหลังเรียบ มันไม่ได้น้อยหน้า นะครับ ก็เก็บสวยกันอย่างนี้นะครับเป็นล่ำเป็นสันมาตลอด นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เหมือนกับลอตเตอรี่ ถ้าไม่มีนโยบายจากรัฐบาลบอกได้คำเดียวครับกราบไม่ได้ครับ ถ้ารัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังนี่นะครับไม่สั่งการเอาจริงจังเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันจะต้องบูรณาการ มันจะต้อง ร่วมมือกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตำรวจก็ไม่ใช่เฉพาะตำรวจทางหลวงนะ ตำรวจบางที่ตำรวจท้องที่ก็เอาด้วย กองปราบบัญชีก็ ไปผสมโรงกับเขาด้วย นะครับ ถึงบอกไงครับว่าเรื่อง สวยสติ๊กเกอร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่ง สติ๊กเกอร์รถบรรทุกเนี่ยมันจะเป็น สติ๊กเกอร์แรกๆตอนหลังมาเนี่ยมันจะบานปลายมาเป็นสติ๊กเกอร์ คนต่างด้าว อย่างที่เราทราบกัน คืออะไรที่มันจะหาเงินได้เนี่ยนะ แล้วอะไรนี่แหละครับ ที่หน่วยงานราชการเนี่ยนะ เขามีอำนาจหน้าที่ในการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แล้วก็ลงโทษเนี่ย นะครับตรวจสอบเมื่อคืน มีอำนาจจับด้วยเนี่ย คุณไปดูได้เลยครับ หน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะครับจะมีสวย มีเรื่องของการเก็บผลประโยชน์ทั้งสิ้นเลยครับ เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นครับ ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะคุณดูอยู่เนี่ย นะ เรามีรัฐบาล ปปชกับรัฐบาลคสชกระบี่กบฏ น้าพวกกบฏ ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 57 เรียกเข้าโบสถ์นะตอนนั้นยังเป็นกบฏอยู่ นะ พวกกบฏเมียเข้ามาวันแรกก็เอาเลยครับ นะ บอกจะมาคืนความสุขจะมาปฏิรูปประเทศผมถามหน่อยเถอะ นะเรายาวมาจนมันมีรัฐบาล ประยุทธ์ 1 ประยุทธ์ 2 มาเป็นเลือกตั้ง 62 นะครับโอนมา ยังรักษาการอยู่เนี่ย ผมถามคำเดียว ไอ้พวกสวยทั้งหลายเนี่ยมันลดลงไหม ไม่เคยลดลงเลยครับ เราจำได้ไหม ทางภาคตะวันออก เมื่อ เร็วๆนี้ยุค covid ระบาดเห็นไหม PB ไประบาดที่ภาคตะวันออกไประบาดอยู่ในบอล บอลทั้งหลายไม่ว่าบอล สนามมวยบ่อย นะฮะ การพนัน นะครับของหลงจู๊ทั้งหลายเป็นยังไง มีอดีตนายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่นะครับ ระดับผู้บัญชาการภาค แล้วก็สนิทสนมกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลด้วย เห็นไหม แล้วเป็นไงเอาผิดกับมันได้ไหม แล้วตอนกลับกลับใหญ่เป็นไงตอนนี้ก็ลอยนวลแล้ว Good Morning กลับเมื่อไหร่ เพราะอะไรครับเพราะอะไร เพราะมันถึงขั้นหมดไงครับ แล้วเนี่ย ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งแม่ก็ยังเรียกร้องจะให้ลุงกลับมา เฮ้ย 9 ปีมันทำอะไร ปฏิรูปอะไรประเทศ เสียหายชิบหายอยู่ทุกวันนี้นะครับ อันนี้เอาเฉพาะเรื่องผิดกฎหมายนะ กลับหลายเรื่องนะครับนอกจากสวยแล้วก็ยังมีเนี่ยนะที่เป็นเรื่องของ การเรียกรับประโยชน์ มันก็คือสวยอีกแบบนึงเนี่ย องค์การทหารผ่านศึก ไปรับงานไปรับงานเป็น นายหน้ารับงานต่างๆเนี่ยเสียหาย ย่อยยับไป กรมชลประทาน ก็ได้งาน พี่ ไม่มีคุณภาพ ผู้รับเหมาทิ้งงาน องค์การทหารผ่านศึกเป็นคนไปรับงาน ไปกรมบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะ เอาทั้งหมดงบประมาณไปให้ นะกับการจ้างองค์การทหารผ่านศึกแล้วใครอยู่เบื้องหลังองค์การทหารผ่านศึกคุณรู้ไหม ใจเอยชื่อไหม เออแล้วไม่เอาครับถ้าเกิดเราไม่โดนฟ้องก็ได้ครับ เอ้าก็มันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันจะฟ้องได้ยังไงน่ะ พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไง ก็เป็นใหญ่อยู่ในองค์การทหารผ่านศึกอรุณเสถียรผม กลับมายังครับ ยื่นเรื่องไปปปชเองอ่ะ นะครับยึดอำนาจมาวันแรกอ่ะกูรู้มายึดอำนาจมาวันแรกเนี่ยออก คำสั่งคสชฉบับที่ 10 ให้อำนาจ นายกรัฐมนตรีเป็นอํานาจของหัวหน้า คสชด้วย เสร็จแล้วก็เดินหน้าภายใน 1 เดือน นะให้ กับองค์การทหารผ่านศึกคืออะไร มันคืออะไร เงียบไปรับงานเนี่ย เสร็จแล้วก็มีเรื่องที่มีการร้องเรียนกันเยอะแยะมากเลยว่า ต้องมีการจ่ายเงิน เนี่ยผมถามหน่อยครับเมียเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ แล้วก็ยังคงโทษอยู่นะครับ มันยิ่งกว่าขยะใต้พรมอีก ขำขัน อีกนิดนึง ที่สำคัญตลอด 9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตรวจสอบพวกมันไม่ได้ด้วย มันต่างกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง กลับวันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลย อาทิตย์นี้ผมเห็นภาพและปัญหาที่คุณวีระถ่ายภาพมาเนี่ย พอเราเห็นคนอย่างที่รถออกมาชนเรื่องสวยในฐานะอาจจะเป็นรัฐบาลในอนาคตก็ได้ สว่านไปหรือยังกรณี เรามีรัฐบาลที่น่าจะมาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยตรงนี้แหละมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ประชาชนพอ พอจะสบายใจได้ขึ้นหรือเปล่าว่า เรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นต่างๆมันน่าจะดีขึ้น คาดว่าอย่างนั้น คือให้เขาเป็นรัฐบาลให้ได้ก่อน ยังไม่ได้เป็นเลยแล้วไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่า แต่ถ้าเขาได้เป็นนะ ผมก็ เชื่อว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับเขาก็คงอยากจะต้อง ทำผลงานนะครับแล้วเขาก็อยากที่จะ เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาเนี่ย ตอนไปหาเสียงเขาก็บอกแล้วว่า มันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนประเทศใหม่ ถ้าเขาไม่ทำตามที่เขาพูดเนี่ยเขาก็จบนะ ผมก็จริง จึงเชื่อว่านะครับ ถ้าเราได้ คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น พรรคก้าวไกลร่วม กลับ รักใด นะแต่ต้องเขาต้องเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลนะ หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลง เชื่อแล้วก็ไม่ใช่ผมเชื่อคนเดียวผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศโดยส่วนใหญ่นะครับ นะครับเลือก นะครับ 2 พรรคใหญ่เนี่ย แล้วคุณลองคิดดูนะ ก้าวก่ายเนี่ยคนเลือก 14 ล้านคน เพื่อไทยเนี่ยคนเลือกไป 10 กว่าล้านคน 2 ภาพนี้รวมกันเนี่ย คนไทย 24 25 ล้านคนนะ เลือก 2 พักเนี่ย นะ มากมากกว่าภาคอื่นๆอีก นะครับ รวมกัน ยังไม่ได้ ถึงครึ่งนึงเลย นัดรับของ พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทย ก็แสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ย อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก็อยากได้ประชาธิปไตย เต็มใบ ระบอบเผด็จการทหารเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามัน เป็นระบอบที่นะ ไม่ได้สร้างความเจริญเลยนะครับมีแต่มาสร้างความเสียหายให้กับประเทศ แล้วผมเชื่อว่า มันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้า เขาจะขอความร่วมมือผมนี่ผมยินดีเลยนะ มีความสุขเยอะ ยอมคุยกันในขณะที่เราตรวจสอบหลายอย่างเราต่อสู้กันมาทั้งอำนาจรัฐทั้งอะไรด้วยเนี่ยนะครับ มีอะไรจะเสนอแนะหรือว่าจะเตือน กับคนที่จะมาทำงานไหมจะมาตรวจสอบก้าวไกลจะมาตรวจสอบจะมาปฏิรูปโครงสร้างเหล่านี้ เราในฐานะรุ่นพี่เนี่ยจะมีรายเดือนก็ไม่แนะนำครับ ผมก็เชื่อว่านะครับ ลิงในเรื่องทุจริตในน้ำมันตรวจสอบมันไม่ได้ยากเลย ผมจะบอกให้เลย ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับ เพียงแต่ว่าคุณจะทำจริงหรือเปล่า มันอยู่แค่นี้เองอ่ะมันจะทำจริงไหมเพราะอะไรครับล่องลอยการทุจริตนี้มันเยอะมาก เยอะมากๆเลยแล้วยิ่งคุณได้อำนาจรัฐเนี่ย คุณสามารถเรียกข้อมูลได้เลย ประเด็นสำคัญที่ผ่านมาน่ะที่มันตรวจสอบไม่ได้เพราะว่า 1 เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล คุณดูดิยังไม่ต้องอะไรมากเนี่ยกรณีนาฬิกา 22 เดือนคนเอกประวิตรเป็นยังไง ผมต้องต่อสู้มณี 4 ปีเต็มๆแล้วนะครับ เอกสารผมก็ยังไม่ได้เลยขนาดถึงศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ให้ผมแล้วนะ เห็นไหมครับ มันเข้าถึงลำบากมากเลย นะครับ ดังนั้นเนี่ยนะถ้าใครเป็นรัฐบาลและ มีอำนาจ เด็ดขาดอยู่ในมือเนี่ย แล้วก็สามารถจะบูรณาการ หน่วยงานราชการ ทุกๆหน่วยงานเนี่ยนะครับให้มาร่วมกัน นะครับแล้วก็ ใช้วิธีนะครับในการที่จะเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร อย่างเต็มที่เนี่ยซึ่งเท่าที่ผมทราบนะ อันนี้ก็เป็นนโยบายอันหนึ่งของพรรคก้าวไกลนะคะก้าวไกลกับผู้ป่วยชัดเลย เขาก็จะเน้นให้มีการ เปิดเผย รับข้อมูล ข่าวสารของราชการในระบบนี้เป็นหลักเลย แล้วตัวนี้ล่ะครับมันจะเป็นตัวนี้จะช่วยป้องกัน นะครับ ได้ดีระดับนึงเลยครับเพราะว่าถ้าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเนี่ย นะมันก็จะสามารถที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับได้ดี นะครับ อย่าว่าแต่ประชาชนคนนอกเลยครับ คนในหน่วยงานราชการ a นี้เขายังเข้าถึงไม่ได้เลยคุณรู้ไหม เพราะว่ามันเป็นคนที่ทุจริตเนี่ยมันก็มี ระเบียบกกตอะไรเนี่ยนะคนไม่เกี่ยวข้องมันไม่ให้รู้ไม่ให้ดู อย่าว่าแต่พวกเราประชาชนเลย ที่จะเข้า คนในหน่วยงานราชการด้วยกันเองนี้ยังเข้าไม่ได้เลย นี่ก็เป็นเรื่องนึงนะครับพี่ ต้องบอกเลยว่า ถ้าจะตรวจคอรัปชั่นจริงๆไม่ยาก ไม่ยากเลยครับ เพียงแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณจะเริ่มจุดไหน แล้วครับแล้วคุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบอะไร นะครับและที่สำคัญเนี่ย ในทุกหน่วยงานราชการเนี่ย ยังมีคนดีๆอยู่เยอะครับ ผมจะบอกให้เลย ยังมีข้าราชการดีๆนะครับที่เขาไม่ก้มหัวให้กับการทุจริตคอรัปชั่น นะครับยังมีข้าราชการพี่ก็พร้อมที่จะ ให้ข้อมูลเพียงแต่ว่า ปิดแล้วนะ ดูแลเขานะ นะครับ ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมต้องมา ทำหน้าที่นี้ก็เพราะอะไรครับ ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย เจ้าหน้าที่รัฐ นะครับ ถ้าใครก็พบว่าผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ย ไปทำธุระจริต ไปโกงเนี่ย เขาเรียกร้องเรียนไปตามสายงานให้เขาตายสถานเดียวครับไม่มีใครรอดสักคนครับ น้าถูกกลั่นแกล้งถูกทำร้ายร่างกาย นะครับ บีบสารพัดครับในกระบวนการ เขาก็ต้องมาหาภาคประชาชนอย่างผมนะครับเอาข้อมูลมาให้ภาคประชาชนอย่างผมเนี่ย เดี๋ยวเร็วๆนี้ ไม่เกินวันที่ 8 มิถุนายนเนี้ย เดี๋ยวจะมีข่าวใหญ่ เกี่ยวกับตำรวจ คลิปสาวใหญ่ นี่ตำรวจระดับ รองผู้บังคับการก็ต้องมาร้องเรียนกับผมเองนะ เพราะว่าเขาทำแล้ว ก็โดนเล่นงานบริการผมอีกนิดนะครับ Ok ok ถ้าโอนไปของรัฐมันล้มเหลวเนี่ยมันต้องมีองค์กรภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือราชการต้าน ไปก็ออกมาช่วยนะครับหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับแทนจ้า เจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงาน รัตน์นั้นนั่นแหละครับเพราะเขาทำเองไม่ได้ครับ วีระพูดว่าถ้ารัฐบาลใหม่นำรายได้ไปบวกกับคนอื่นตั้งรัฐบาลได้ก็ดู ทิศทางในการปราบปรามทุจริตน่าจะดีขึ้นแต่คุณวีระบอกว่าอย่างแรกคือต้องได้เป็น รัฐบาลก่อน ไหนว่าจะได้เปลี่ยนหรือเปล่า ทำไมมองมองอย่างนั้นน่ะทำไมถึงบอกว่าจะได้เป็นหรือเปล่า ทำไมไม่ได้ยินข้อมูลอะไรมาหรือเปล่าถึง ถึงบอกว่าตั้งประเด็นนี้ขึ้นมา บ่ได้ยิน ไม่ใช่ได้ยินอย่างเดียวได้รู้ ได้ยิน เอาสักนิดนึง คุณ 9 ปีมาเนี่ย ใครมีอำนาจ 9 ปีมาเนี่ยใครสืบทอดอำนาจ 9 ปีมาเนี่ยใครทำ ความผิดพลาดอะไรไว้เยอะใครทำผิดกฎหมายอะไรไว้เยอะ เขาจะไม่กลัวโดนเช็คบิลเหรอ แล้วเขาจะลงอ่ะ มีอะไรเป็นหลักประกันให้เขาป่ะเขาจะไม่ถูก ขุดคุ้ย นะ มีมีอะไรเป็นหลักประกันน่ะ ในเมื่อไม่มีใคร ให้ รับประกันกับเขาให้คำมั่นสัญญา ตกลงอยู่ต่อดิ ได้เงินเขาก็ต้องหนีออกนอกประเทศ แล้วก็อยู่ในประเทศเดี๋ยวก็โดนคดีใดก็คดีหนึ่งติดคุกแน่นอน ที่มันยากที่จะไม่ให้ตั้งรัฐบาลได้ง่ายๆโดยคุณไม่งั้นมันจะเขียนรัฐธรรมนูญทำไม แล้วมึง 60 ใครเขียน ไม่ใช่กบฏพวกนี้มันเขียนเหรอ ให้มีใจเขียนเนี่ยไปแล้วหนูฉบับเดียวในโลกนี้มีประเทศไหนในโลกก็มีแบบนี้บ้าง เลือกตั้งเสร็จ เลือกนายกยังไม่ได้ ต่อให้มีเสียงข้างมากก็ตั้งรัฐบาล ไม่ได้เลือกนายกยังไม่ได้ต้องให้สวมายุ่งด้วย มันมีรถจำนวนที่ไหนในโลกก็เขียนอย่างนี้ อย่างนี้มันสืบทอดอำนาจไหมล่ะ มันเป็นรัฐมนตรีที่ เขียนมาเพื่อพวกตัวเองใช่ไหมล่ะผมก็ไม่ได้พูดเองนะสววันชัยก็พูดนะ วันชัยสอนศิริพูด วัดบวรอ่ะ เคยเห็นคลิปไอซ์ก็บอกเขา นะ นี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้ มันอยู่ที่ว่าจะกล้าพูดความจริงกันหรือเปล่า กลับกันหมายความว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเขา เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลโอเคด้วยด้วยด้วยคะแนนที่แพ้อยู่แล้วตอนนี้เนี่ย เขาเขาจะถูกตรวจสอบอย่างหนัก กับเรื่องราวที่ผ่านมาใช่ไหมคืนละคดีที่ค้างคาอยู่ยังไม่ถึงขั้น ลงถึง 3 เดือนจับ 9 ปีมานี้เขาทันทีเดียวเหรอ กระทำความผิดเรื่องเดียวเหรอ มันเยอะมากผมบอกสำหรับผมนี่ที่ผมอยู่ในวงการนี้ผมรู้ว่ามันเยอะขนาดไหน มีเท่ากันทุกกระทรวง มีแทบจะทุกกระทรวง ไอ้พวกที่ร่วมเป็นรัฐบาลจะโดนทุบ ทักทุก คน บอกได้คำเดียว อายุความยังเหลือเฟือ อายุความเหลือเฟือ ในเมื่อยังเหลืออายุความอยู่เนี่ย แล้วจะไม่ให้เช็คบิลมันเหรอ มันได้สิทธิพิเศษอะไรอ่ะ ผมถามคำเดียว เวลาที่มันไปยึดอำนาจ รัฐบาล คุณยิ่งลักษณ์อ่ะ มันก็กล่าวหาเรื่องทุจริตน่ะ แต่พอตัวเองจะลงจากอำนาจ จะมาขอข้อยกเว้นเหรอบอกว่าเอ้ย เดี๋ยวผมวางมือแล้ว แต่อย่าเช็คบิลผม ได้เหรอ เอาสีอะไรเอาสีพิเศษอะไร ที่กูจะไปยึดอำนาจ เขาคุณก็อ่านเรื่องเขาทุจริต จะไม่ครับ ก็ต้องโดน มึงก็ต้องรับเหมือนกัน นะครับ กูจะมาง่ายๆจะมาเอาสีอะไรอ่ะ ที่อยู่ใต้อำนาจ 9 ปีมาเนี่ย แล้วคุณก็ได้ไม่หนักเท่าไหร่แล้วล่ะ รัฐธรรมนูญคุณก็เขียนเอาเปรียบ เพื่อตัวเองสืบทอดอำนาจทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง จะลงจากอำนาจ ยังจะเอาสีพิเศษอะไรอีกล่ะ มีละแต่สิ่งที่มึงพูดมานี่แสดงว่าฝั่งนั้นเขาจะไม่ถอยแน่ๆแล้วเขาจะใช้วิธีอะไรในการให้ ยืนอยู่ตรงนี้ได้ในเมื่อเสียงประชาชนมา วิชามารมันเยอะแยะ วิชามารมันเยอะแยะ เออแต่ก็อันนี้ก็ต้องพูดตรงไปตรงมานะ G ก้าวก่ายก็ไปพลาด ง่ายๆเลย เรื่องวุ่นคุณพี่ทานเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ทำไมไม่สละออกไปทำอะไรให้มันหมดจดผมก็เข้าใจ ไปทิ้งให้เขาทำไม นะคะคุณพี่ถ้าไม่มีเรื่องพูดในทีวีเดียวจบเลยนะ ใครจะแกล้งคุณพี่ทานเนี่ยโอ้โหเสร็จเลย มีเชื้อให้เขาเนี่ยเอาไปเล่นต่อได้นี่แหละมันก็เป็นเหตุ เป็นเหตุผลอันนึงนะ พี่เขาก็อ้างได้ นะครับ มันก็น่าเสียใจตรงนี้นะว่ามันมีกรณีบทเรียนที่เขา อย่าพูดง่ายสกัด น้ำมาตั้งแต่คุณธนาธรแล้วมันก็บทเรียนเดียวกันเลย ผมก็ไม่เข้าใจ ฝ่ายกฎหมายของพรรคก้าวไกลเนี่ยทำไมชะล่าใจจัง แต่สมมุติว่าถ้ามันเป็น verb แท้จริงๆกรณีหุ้นคุณพี่ทาน ฝั่งประชาธิปไตยก็พักกันมึงก็ยังมีเสียงมากกว่าอยู่นะ ก็มันเสียมากกว่า ก็ต้องดูอ่ะครับว่า มันจะเหลือกี่คน มันไม่ใช่คุณคนเดียวนะ มันจะล่อหมดเลยนะ กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลตั้งแต่สมัยปี 62 ซึ่ง มันก็มีเรื่องวุ่นอันนี้อยู่นะเดี๋ยวมันก็รื้อแล้วคุณพี่ทานโดนเหมือนกันหรือมันก็ยาวไปถึงว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนรับรอง ปี 62 กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันนี้โดนด้วยใช่ไหม มันจะเหลือกี่คน ที่จะไปร่วมไหนก็ไปกับเพื่อนมันจะเหลือสสกี่คน นิก แล้วนาทีนั้นได้นะครับนาทีนะเนี่ย เพื่อไทยเนี่ยจะโดนด้วยไหม ขอบคุณเรื่องอะไรเนี่ยเธอไปยื่น ขอให้ตรวจสอบ ครับพักที่ไปทำ MOU 8 Plus มีไม่ใช่หรือ มันจะไปทั้งหมด 8 Plus หรือเปล่าล่ะ เล่นเกมอันตรายมากนะ คุณ มันต้องอำมหิต คุณยายมีอำนาจคุณพระอำมหิต คุณไม่ด้านหน้านะ เกมของอำนาจมันต้องโหดมันต้องเห*้ยมอำมหิต แสดงว่าเขาจำเป็นต้องฆ่าก็ต้องฆ่าครับ คือเขาไม่แคร์เสียงประชาชนเลยใช่ไหม เขาไม่แคร์เสียงประชาชน เขามี อำนาจอยู่ในมือ มีกองทัพอยู่ในมือ มีกระทะกะทิตัวเองเขียนเอาไว้ มีศาลรัฐธรรมนูญมีศาลปกครอง ปปช ไปจะสู้เขา เข้าใจยัง เข้าใจได้ว่าสมมุติว่าถ้าเป็นตามที่คุณพูด คือตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องเอามาหยิบแต่ว่า จะมีเฉพาะพักเท้าอย่างเดียวมันก็คงยาก พรรคอื่นๆเนี่ย เขาไม่แคร์ประชาชนเลยครับพักที่จะไปจับกับเขาอ่ะ ก็มันเคยร่วมรัฐบาลกันมาเนี่ยมันก็ชอบใจสิ x สสที่เหลืออยู่อ่ะ หอพัก โดนยุบมาก จะไปอยู่ไหนล่ะ นอนนั้นตัวใครตัวมันนะ กลับ จะไม่หาพัดมาอยู่เหรอ กลับละ OK ผมผมผมทิ้งด้วยตัวเองก็แล้วกันนะมันมีมันมีกระแสข่าวมานะเป็นกระแสข่าว ย้อนกลับไปเรื่องตอนต้นนั่นแหละเรื่องสวยนี่แหละ มันมีกระแสข่าวมาว่าคุณวิโรจน์เนี่ยอาจจะได้ไปรับตีมหาดไทย ถ้าตั้งรัฐบาลได้คุณคิดว่าเหมาะสมไหม หรือว่าควรไปกระทรวงอื่นดี ผมว่าคุณวิโรจน์เนี่ย ถ้าเป็นช่วยมหาดไทยอ่ะอาจจะได้ ถ้าจะว่าการเลยเนี่ย ให้คนอื่นน่าจะเหมาะสมกว่านะ กัปตันก็ถือว่ากระทรวงนี้ถือว่าโอเคใช่ไหม เหล็กวิลาสคิดว่าต้นทุนแล้วมีรถน่าจะเหมาะสมหรือไม่มานั่งก็ได้นะครับ ผมว่านะ พี่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็คงต้องคุยกันน่ะ เห็น เขาคุยกันว่ามันคงไม่ เอาเรื่องอายุ น้ำเป็นหลัก คนหนุ่มคนแก่ก็ได้แต่เขาคงเน้นความเหมาะสมนะ พี่ทำงานได้พูดง่ายๆต้องรู้เรื่องทำงานได้ เป็นหลักครับ กะช่อง 7 OK ผมทิ้งท้ายด้วยผมเห็นใน Facebook คุณวีระบอกว่าเลือกก้าวก่ายละ ใช่ครับผมเลือกก้าวก่าย แตะแต่ก่อนให้หยุดลงเสรีรวมไทยใช่ไหม ได้ผมก็ลาออกจากพรรคเสรีรวมไทยตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าผมเป็นสมาชิกพรรคครบ 1 ปี ครับผมก็เห็นบ้าง โอเคตอนนี้ผมต้องรีบตัดสินใจเพราะมันใกล้เลือกตั้งเข้ามาแล้วนะผมควรที่จะแสดงจุดยืน ยืนชัดเจนและอย่างนึงเนี่ย ปัญหาหลักก็คือตั้งแต่ไปเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยสังคมรู้กันทั้งหมดเนี่ยเวลาผมทำงานตรวจสอบ สอบทุจริตเนี่ย มันจะถูก มากล่าวหาผมว่าผมเนี่ยนะเป็นเรื่องการเมือง จะไปเช็คบิลพรรคนั้นพรรคนี้นะครับมันก็เสียทั้งผมเสียทั้งพรรคเสรีรวมไทย ดังนั้นเนี่ยผมกลับมาสู่สถานะเดิมดีกว่า ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองใดๆ ผมก็ทำงานได้ นะครับ จันทร์สบายใจ นะครับและที่สำคัญเนี่ย เป็นแค่สมาชิกพรรคนะ ยังไม่ได้เป็น อื่นเลยนะ ผมก็อึดอัดแล้วบอกตรงๆ ครับผมรู้เลยว่า คนอย่างผมนี่เป็นนักการเมืองไม่ได้หรอก เป็นคนที่ยอมอะไรผมมันไม่เหมาะเป็นนักการเมืองหรือครับ อ้าวแล้วทำไมถึงเลือกก้าวไกลอ่ะ ให้เหตุผลหน่อยได้ไหม ก็อย่างนี้ ทุกคนเนี่ย นะ มันมี Choice ให้เลือกได้เพียงอย่างเดียวเนี่ย คุณก็ต้องเลือกสิ่งที่คุณ ชอบที่สุดใช่ไหม มันก็ต้องเลือกสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดใช่ไหม ในสถานการณ์นี้ผมก็ไม่เห็นพรรคไหนนะ พี่จะมีนโยบายชัดเจนที่สุด และโดยเฉพาะเนี่ย หลังจากที่ผมเห็นการดีเบต นะครับ หลายๆครั้งเนี่ยของทุกพรรคการเมืองแล้วเนี่ยผมก็ยิ่งมั่นใจเลยครับว่า ก็ต้องก้าวไกลเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาดีเบสเขาชัดเจนมาก ทุกคน ชัดเจนมาก นะครับ เวลาเขานำเสนอนำเสนอ รับนโยบายหรือความคิดเขาเนี่ยนะครับการแสดงออกของเขาเนี่ยนะครับถึง ความรู้ความสามารถของ เขาเนี่ยในเวทีดีเบตเนี่ย ก้าวไกลกินขาดหมด แล้วการกระทำของเขาเนี่ยผมก็ไม่ได้มองเพียงแค่ว่า กระแสนะ ผมอายุ 66 แล้วเนี่ย ตอนนี้เรื่องกระแสมาเยอะ ผมไม่ได้ไปสนใจเรื่องกระแส ผมสนใจสาระ ผมสนใจสัจจะ ผมสนใจในความจริง นะครับ ในสิ่งที่เขานำเสนอเพราะอะไร บางคนบอกว่า พรรคก้าวไกลนิยังไม่เคยบริหาร แต่เขาก็อยู่ในสนามการเมืองมา 4 ปีเต็มๆเหมือนกันนะ เขาไม่ได้บริหารแต่เขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็อยู่ในสภาเหมือนกัน ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เขาก็ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านได้อย่างดี ผมถือว่าสอบผ่าน นะครับเพียงแต่ว่า เขากระพริบบทบาท จากที่เคยตรวจสอบว่าจะมาเป็นฝ่ายบริหาร ผมก็เชื่อว่า เพราะก่อนหน้าที่จะ Honda นะครับเพียงแต่ว่าเรา ต้องให้โอกาสเขา ถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ให้โอกาสเขาเขาก็ไม่มีโอกาสนั้นในการที่เข้าไป เป็นผู้บริหารประเทศ ตั้งแต่ต้นนะครับ ทำไมผมจึง เชื่อมั่นก็เพราะอะไร ที่ผ่านมาเนี่ยนะ ถึงแม้หลายคนจะติงว่าพักนี้มีคนหนุ่มคนสาวเยอะ อายุยังไม่มากเนี่ยอาจจะขาดประสบการณ์ ผมเชื่อว่านะครับ การที่เขา พยายามศึกษาหาความรู้ทำการบ้าน นั่ง ผมว่า ความรู้ความสามารถชาวเหนือหลายคนแก่ๆเยอะ คนแก่ๆมันไม่ทำการบ้าน มันไม่สนใจหาความรู้ ผมบอกให้แล้วครับ องค์ความรู้สู้เด็กพวกนี้ไม่ได้หรอกครับ ผมเชื่อว่า คนรุ่นนี้ เขาก็ต้องการที่จะ นะครับ ได้รับ โอกาส ครั้งต่อไป เขาคงไม่อยากจะเข้ามาเป็นรัฐบาลสมัยเดียวแล้วก็จบ ไม่เชื่ออย่างนั้นหรอกครับ ผมเชื่อว่ามีความมุ่งมั่นมากกว่านั้นผมเชื่อว่า คนหนุ่มคนสาวเราเนี่ย เขายังอยากที่จะแก้ปัญหาประเทศอยากจะ อาจนำพาประเทศนะครับ ให้ไปสู่ ความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นหากเขาจะต้องทำทุกวิถีทางครับ ในการที่จะรักษาคุณภาพ แล้วก็ทำทุกทางครับ นะครับพี่จ๋า ทำแต่สิ่งที่ บัญชา ทำให้คนเนี่ย เชื่อถือศรัทธาเขา เพิ่มขึ้นนะ ไม่ใช่ลดลง ถ้าเข้าเขต การเมืองเก่าๆเคยทำก็คือพอได้อำนาจมาก็ทุจริตคดโกงเป็นหลัก เล่นพรรคเล่นพวกเป็นหลัก ไม่ทำอะไรไม่แก้ปัญหาอะไร อยู่ในอำนาจ เสร็จแล้วพอ เลือกตั้งใหม่ นะครับก็ หาเสียงแบบเดิมๆ นะครับมีการ ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกัน อำนาจแบบเก่าๆ ก็เท่าที่ดูตอนนี้คุณคุณเคยเห็น ข้อมูลซักเรื่องนึงหรือยัง ที่พัก 9 ทรายถูกจับได้ว่าซื้อเสียง มีสักเรื่องนึงหรือยังเคยเห็นหรือยัง ยังไม่เห็นครับ ไม่เคยปรากฏก็แสดงว่าพักนี้ 14 ล้านเสียงเนี่ย เขาไม่ต้องซื้อเสียงเลย ยังไง ก็แสดงว่าเขาได้มาจากความ เชื่อมั่น ของประชาชน แล้วประชาชนอยากให้โอกาสเขา อากาศเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่า เด็กเราเนี่ยนะครับเขาไม่ ทำลายอนาคตของเองเหรอครับ มีแต่เขาได้ยินคำแต่ง สิ่งดีๆนะครับแล้วก็สร้างผลงานนะครับ ให้ เกิดประโยชน์กับ ส่วนรวมแล้วก็จริงๆมันก็คือเกิดประโยชน์กับพวกเขานั่นแหละ ประพัฒน์ครับ เพราะเขาก็ยังจะชนะการเลือกตั้ง ในโอกาสต่อไปครับ จะโอเคโอเคเห็นภาพพรุ่งนี้นะครับขอบพระคุณคุณวีระมากวันนี้ที่มาคุยกันในฐานะรุ่นพี่ ที่ตรวจสอบมาก่อน อยากเห็นรูปงานเหมือนกันนะในอนาคตเดี๋ยวคงต้องรอดูในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวีระ วันนี้คุยจากลำปางมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีครับ สนทนากับคุณวีระสมความคิดนาในฐานะ รุ่นที่มีแนวตั้งให้เห็นหน้าที่ตรวจสอบมาก่อนนะครับ เปิดมาก็จัดเลยบอกว่าสวยนี่มัน เป็นปัญหามาหลายสิบปีแล้วนะ หลักหลายสิบนะ 20:30 น ซ้ำไป แต่ว่าก็แก้กันไม่ได้สักทีเพราะว่ามันก็อยู่ใน เรียกว่ามีส่วนร่วมจากหลายหน่วยงานหรือองค์กรใดทำให้แก้ไขไม่ได้นะครับหวังว่าการที่ คุณวิโรจน์หรือก้าวก่ายได้มาเปิดประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การแก้ไข จริงๆ แต่ว่า จะดีกว่านี้ก็ต้องมีอำนาจคือเป็นรัฐบาลด้วย ก็นั่นแหละมีอะไรก็สายผ้าไปยาวเลย นะอัจฉริยะให้ฟังการให้ฟังกันหลายมุมทั้งเรื่องของทุจริตทั้งเรื่องของรัฐบาล วีระเงินมาเยอะ ผักดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ

Read More  เกือบจะให้อภัยอยู่แล้ว ถ้าไม่มีเรื่องเพิ่ม เสรีพิศุทธ์ ยันดำเนินคดี สนธิญาต่อ