สัมภาษณ์:อ.ยอดพล ถ้าจัดการพิธาด้วยหุ้นไอทีวีแบบไร้หลักการ จะสอนกฎหมายกันต่อไปอย่างไร?

ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอทีวี) ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เรื่องของการจัดการและปกป้องสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์กลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพื่อรักษาความคุ้มครองให้กับผู้สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสายไอทีวี ทางเราจึงได้นัดพบกับอาจารย์ยอดพล เศรษฐศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์สากลและการจัดการวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพิธานในยุคไอทีวี ในสัมภาษณ์นี้ เราจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการจัดการพิธานในยุคไอทีวีและความสำคัญของการปกป้องลิขสิทธิ์ในงานวิจัยทางไอทีวี มาเริ่มกันเลยดีกว่า!

สารบัญ

แนวทางในการจัดการพิธานในยุคไอทีวี

สัมภาษณ์:อ.ยอดพล ถ้าจัดการพิธาด้วยหุ้นไอทีวีแบบไร้หลักการ  จะสอนกฎหมายกันต่อไปอย่างไร? : Matichon TV - YouTube

ในยุคไอทีวี ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร ธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆ อยู่ที่ความสามารถในการนำไอทีวีมาปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์และการก่อการร้ายทางทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น การจัดการพิธานในยุคไอทีวีมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจและความสำเร็จขององค์กร

หลักการในการปกป้องลิขสิทธิ์ในงานวิจัยทางไอทีวี

สัมภาษณ์:อ.ยอดพล ถ้าจัดการพิธาด้วยหุ้นไอทีวีแบบไร้หลักการ  จะสอนกฎหมายกันต่อไปอย่างไร? : Matichon TV - YouTube

ความสำคัญของการจดทะเบียนสิทธิบัตร

การจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและบังคับใช้สิทธิบัตรของผู้สร้างสรรค์ ผ่านการจดทะเบียนสิทธิบัตร ผู้ถือสิทธิบัตรจะได้รับสิทธิในการกระทำตามกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิบัตร และสามารถดำเนินคดีศาลต่อไปได้หากเกิดการละเมิด

การใช้เครื่องหมายการค้าในงานวิจัย

การใช้เครื่องหมายการค้าในงานวิจัยเป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับผลงานวิจัย การมีเครื่องหมายการค้าชัดเจนและน่าจดจำจะช่วยสร้างแบรนด์สินค้าหรือการวิจัยที่เด่นชัด ทำให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์และเข้าใจว่าผลงานดังกล่าวเป็นของใคร

การปกป้องลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์

การปกป้องลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยในยุคไอทีวี เนื่องจากซอฟต์แวร์เป็นทรัพยากรที่มีค่าและสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พัฒนา การใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการเข้ารหัส การใช้ระบบรับรองต่างๆ และการลงลายมือลงทะเบียนทางทรัพย์สินทางปัญญา จะช่วยให้สามารถควบคุมการใช้งานและการกระจายซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในการจัดการพิธานไอทีวี

สัมภาษณ์:อ.ยอดพล ถ้าจัดการพิธาด้วยหุ้นไอทีวีแบบไร้หลักการ  จะสอนกฎหมายกันต่อไปอย่างไร? : Matichon TV - YouTube

การสร้างสัญญาอนุญาต (License Agreement)

สำหรับองค์กรหรือบุคคลที่ต้องการให้ผู้อื่นนำไอทีวีของตนไปใช้ การสร้างสัญญาอนุญาต (License Agreement) เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้งานและการกระจายไอทีวี ซึ่งจะระบุขอบเขตการใช้งาน ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม การสร้างสัญญาอนุญาตจะต้องคำนึงถึงเนื้อหาและลักษณะของไอทีวีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและให้การคุ้มครองที่เหมาะสม

การกำหนดเงื่อนไขการใช้งานและการดำเนินการในสัญญา

สำหรับสัญญาอนุญาตที่มีความซับซ้อนและมีเนื้อหาที่ต้องการความสอดคล้องกัน เช่น ซอฟต์แวร์ที่มีใบอนุญาตเปิด (Open Source License) การกำหนดเงื่อนไขการใช้งานและการดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญ จะช่วยให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ดีขึ้นในการใช้งานไอทีวีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ความชัดเจนในการกำหนดเงื่อนไขยังช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สรุปและข้อเสนอแนะ

ย้อนคำพิพากษา 4 คดีหุ้นสื่อในศาลฎีกาเทียบไอทีวี'พิธา':  ถือ-หยุดกิจการ-ไม่จดเลิก ไม่รอด

ในยุคไอทีวี การจัดการพิธานเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความคุ้มครองและความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร และความสำเร็จของผลงานวิจัยทางไอทีวี โดยใช้หลักการทางกฎหมายและการปกป้องลิขสิทธิ์ เช่น การจดทะเบียนสิทธิบัตร การใช้เครื่องหมายการค้า การปกป้องลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ และการสร้างสัญญาอนุญาต นอกจากนี้ ควรกำหนดเงื่อนไขการใช้งานและการดำเนินการในสัญญาให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการละเมิดและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลงานวิจัยทางไอทีวี

สรุป

ในสัมภาษณ์นี้เราได้รับข้อมูลและแนวทางที่สำคัญในการจัดการพิธานในยุคไอทีวี ความสำคัญของการจดทะเบียนสิทธิบัตร การใช้เครื่องหมายการค้า การปกป้องลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ และแนวทางป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในการจัดการพิธานไอทีวี การใช้หลักการนี้ให้เหมาะสมและครอบคลุม จะช่วยให้องค์กรและผู้สร้างสรรค์สามารถรักษาความสำเร็จและความน่าเชื่อถือในยุคไอทีวีได้

FAQs

1. การจดทะเบียนสิทธิบัตรสำคัญอย่างไรในการจัดการพิธานไอทีวี? การจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นวิธีที่สำคัญในการรักษาความคุ้มครองและการกำกับใช้สิทธิบัตรในการจัดการพิธานไอทีวี ผู้ถือสิทธิบัตรสามารถดำเนินคดีศาลเพื่อป้องกันการละเมิดได้ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือให้กับผลงานวิจัย

2. เครื่องหมายการค้ามีบทบาทในการปกป้องลิขสิทธิ์ในงานวิจัยไอทีวีอย่างไร? การใช้เครื่องหมายการค้าในงานวิจัยเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้กับผลงานวิจัย และช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์

3. สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์มีความสำคัญอย่างไรในการจัดการพิธานไอทีวี? การปกป้องสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์เป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันการละเมิดสิทธิบัตรและการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ การปกป้องสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ยังช่วยสร้างรายได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้พัฒนา

4. สร้างสัญญาอนุญาต (License Agreement) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการพิธานไอทีวีอย่างไร? การสร้างสัญญาอนุญาต (License Agreement) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการพิธานไอทีวี เนื่องจากสัญญาอนุญาตจะกำหนดขอบเขตการใช้งานและเงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาควบคุมการใช้งานไอทีวีและลดความขัดแย้ง

5. การกำหนดเงื่อนไขการใช้งานและการดำเนินการในสัญญาสำคัญอย่างไรในการจัดการพิธานไอทีวี? การกำหนดเงื่อนไขการใช้งานและการดำเนินการในสัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการพิธานไอทีวี เพื่อป้องกันการละเมิดและเพิ่มความเชื่อถือให้กับผลงานวิจัย การกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนช่วยลดความขัดแย้งและเสริมความเข้าใจในการใช้งานไอทีวี

สัมภาษณ์:อ.ยอดพล ถ้าจัดการพิธาด้วยหุ้นไอทีวีแบบไร้หลักการ จะสอนกฎหมายกันต่อไปอย่างไร? [VIDEO]

“สัมภาษณ์พิเศษ:ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรณีหุ้นไอทีวี ถ้าใช้กฎหมายแบบตรงไปตรงมา ไอทีวี ไม่ได้เป็นสื่อตามนิยามกฎหมาย จบแต่แรกแล้ว แต่ถ้าจัดการเล่นงานเอาผิดพิธา ระบบกฎหมายอยู่อย่างไร จะสอนกฎหมายกันอย่างไร ? แยกไม่ออกกระทั่ง คุณสมบัติ และข้อห้าม น่าเป็นห่วงมาก การใช้กฎหมายของบ้านเรา

#หุ้นไอทีวี #ยอดพลเทพสิทธา #MatichonTV

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

เนื้อหาของวิดีโอ สัมภาษณ์:อ.ยอดพล ถ้าจัดการพิธาด้วยหุ้นไอทีวีแบบไร้หลักการ จะสอนกฎหมายกันต่อไปอย่างไร?

สวัสดีครับ สวัสดีครับ อาจารย์มองมองกรณี LINE TV คุณพิธาแล้วเนี่ยเข้าที่ ที่ดูแล้วเนี่ยอาจารย์ที่ว่า ผลบอล บอกมันออกไม่ทุกหน้าเลยนะครับคือ ต้องยอมรับก่อนอีกอย่างนึงว่า คุณพิธาพรรคก้าวไกล พูดตรงๆก็คือคาดไม่ถึง นะครับคาดไม่ถึงว่าจะได้มากขนาดนี้นะครับ อันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นแรกอ่ะนะ ประเด็นที่สองคือเราไม่รู้ว่าไม่อาจก้าวล่วงหน้าพรุ่งนี้ผมไม่สามารถเดาใจ 3 หรือกกตได้คือ ณวันนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบเลยว่า ก็ตอนแรกจะมีจะมีมติอย่างไรจะสงสารหรือไม่หรือจะเห็นว่าโอเคไม่เคยชี้แจงแล้วก็เห็นว่า มันเป็นกรณีที่ ไม่ใช่กิจการที่ประกอบ เรื่องเสือนักก็อาจจะไม่สงสารหนูก็ได้เดี๋ยวจะไปทั้งตัวต่อเลยก็ได้ หรือ ออกมาเลยเว้ยเคสก็คือ อาจจะมีนิสัยแบบนี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะที่มองเป็น 3 สามทางแล้วนะครับ ว่าอาจจะมองว่า ตรงนี้แบบนี้จะพูดอะไรดีวะเนี่ย ไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามแต่มันเคยเป็นหุ้นสื่อและอาจจะอาจจะเล่นเฉยๆนะครับ ดำเนินกิจการสื่อที่เคยวินิจฉัยในหลายๆเคสในตอนปีการเลือกตั้งปี 62 แม่จ๋า ปิดกิจการไปแล้วแต่ก็ เชื่อว่าอาจจะดำเนินกลับมาดำเนินกิจการได้ทุกเมื่ออย่างเงี้ย ว่ามันออกได้ทุกหน้านะครับผมว่าออกได้ทุกหน้าซึ่ง ตรงนี้เนี่ย มันน่ากังวลที่ ไม่มีการตีความกฎหมายได้อย่าง กฎหมายบัญญัติกฎหมาย อนุมาตราเดียวเนี่ย สามารถที่จะตีความได้ออกมาถึง 3 3 แนวทางและมันแสดงให้เห็นหลายอย่างว่า จริงๆแล้วล่ะกฎหมายเรามันไม่ได้มั่นคงเท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใคร หรือองค์กรไหนเป็นผู้มีอำนาจตีความในช่วงเวลานั้นน่ะฮะ อันนี้ผมบอกว่ามันค่อนข้างหน้ากับหมวดน่ะครับแต่สำหรับผมบอกว่า มันออกไปทั้ง 3 ผ่านเลย อาจจะไม่มีอะไร จะส่งให้ดูนั่นอาจจะมองว่าไม่มีอะไรหรืออาจจะ ตัดสินว่ามันมีอะไรจนปฏิกูลพิธาไปก็ได้ บอกมองในฐานะเป็นนักวิชาการก่อนนะครับ ไปสุราษฎร์ครับ อาจารย์ การที่เราเห็นให้คุณพิธา ออกมายอมรับว่ามีการ โอนหุ้นแล้วเพื่อ ป้องกัน อนาคตแต่เขามั่นใจว่าสิ่งที่ คอร์ดเพลง ออกมา คือผมมองอย่างนี้ครับ หุ้นกับคุณพิธาเนี่ยมันมีลักษณะตามข้อเท็จจริงเลยนะพี่ผมหาแจ้งให้ข้อมูลมาแล้วแต่นะ เป็นห่วงนะเนี่ย ถือไว้นะถือไว้ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกถูกไหมครับ ปีนี้เนี่ยในรายการโอนมรดกที่เป็นหุ้นน่ะมันมีหลักเกณฑ์ค่อนข้างมากมายนะครับโดยเฉพาะ ตลาดพระ หุ้นบริษัท มันต้องมีการตั้งศาลขอให้เป็นผู้จัดการมรดกก่อนต้องเป็นคำร้องต่อศาลด้วยนะ วันนี้การโอนหุ้นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่มันไม่เหมือนกันโอนทรัพย์สิน บางอย่างก็จริงนะเนี่ย การที่ภูมิภาคได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก แล้วมีชื่อผู้จัดการมรดกเป็นผู้ถือหุ้นอยู่มันเป็นไปตาม บทบัญญัติของกฎหมายอยู่แล้ว รหัสแตกมันไม่ได้หมายความว่าคุณนะเนี่ยมันเป็นของคุณพิธาพูดอย่างนี้นะ เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเจตจำนงของของเจ้ามรดกในวันที่เสียชีวิตเนี่ย เขาต้องการให้หุ้นจำนวน 10000 ใช่ไหมครับผมถ้าผมจำไม่ผิด มันเป็นของคุณพี่ทานหรือเป็นของพี่น้องทุกวิชาหรือเป็นของญาติวิชาคนอื่น อย่างที่สองคือเจ้ามรดกถึงแก่คนไหนเขามีเจตนาจะให้พรุ่งนี้หากเป็นคนบริหารจัดการโดยการ แบ่งให้ทายาทอื่นๆของของของของเจ้ามรดกไหมฮะ เราไม่รู้เราไม่รู้จักกันนานหรืออาจจะเป็นการตกลงกับพี่น้องพี่ก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่า จะให้ใครจะให้ใครเป็นคนรับผิดชอบหรือจะเป็นใครเป็นคนได้รับ หุ้นตัวนี้ไปมันก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่จะต้อง ถือว่าอยู่แต่มันไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของนะครับ การเป็นผู้จัดการมรดกคือ ผู้จัดการกองทุนน่ะฮะ วันนี้ชื่อคุณเป็นผู้จัดการกองทุนแต่วันนึงเนี่ยคุณเอาไอ้ทรัพย์สินในกองทุนหรือหุ้นเนี่ย ไปให้คนอื่นก็ได้ซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงของผู้ตายของเจ้ามรดก เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะ ถ้าดูตาม ข้อกฎหมายที่อาจารย์ยกตัวอย่าง มันก็พอจะอนุมานได้ คาดการณ์ได้ว่า หุ้นที่คุณ อยู่ในเดิม ถ้าตามกฎ มันไม่ใช่ว่าเป็น อยู่ในสวนครับ ถ้ายืดตามตัวบทกฎ จะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้ายึด ในการตีความ อีกแบบนึงมันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ ประมาณนั้นครับคือสิ่งนี้ มรดกที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะเป็นผู้ถือของแท้ แผนผังญาติ คนอื่นไว้ก่อนไอ้คนที่ไม่มีการทำพินัยกรรมหรือการแบ่งกันเรียบร้อยนะคะ ที่มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของพี่ทหารเราไม่ทราบแต่ แล้ววันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ถ้าข้อมูลมาว่าเขาถือในฐานะเป็น ผู้จัดการมรดกหุ้นตัวนี้เนี่ยมันยังไม่มีการแบ่งให้ใคร ยังไงตรงไหนอ่ะ สถานะเป็นผู้จัดการมรดก 9277 อลงกตหมายถึงเป็นอย่างนี้นะฮะ มองอย่างนี้อ่ะ กฎหมายไทยมันแปลกอย่างหนึ่ง เราไปเอา อธิบายคุณสมบัติ กับสิ่งที่เรียกว่านี้ขอดีกว่าผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะมันจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้น ลำบากเหมือนกันหมดเลย เงินหมดเลยว่ะ คุณสมบัติกับกับกับข้อ 5 เนี่ย Adelphi หรือข้อห้ามหรือกันการขัดกันเนี่ยนะ เรามาเป็นกันหมดเลยทั้งนั้น ตอนนี้เนี่ย ถ้าเรายึดตามกฎหมายไทย ผมยังไม่มีจานนะว่ากฎหมายมันดีหรือไม่ดียังไงแต่ผมพูดว่า ถ้าเรามองตามกฎหมายไทยในปัจจุบันนะตีความกันแบบตัวอักษรเป๊ะๆเลยนะฮะ คติคำสอนที่เราไม่รู้จักกันอารมณ์เราไม่ดูเจตนาของคุณพิธาหรือเราไม่ดูอะไรทั้งสิ้นเลย เราดูกันแบบอ่านได้แบบแบนๆที่ชื่อเลยเนี่ย โอนไปแล้วช่วยอะไรได้ไหมก็ต้องตอบว่าช่วยไม่ได้แต่นี่อันนี้ผมพูดว่า มันคือการตีความแบบเป็นๆนะฮะไม่ใช่ความเห็นผมนะที่ผมเห็นผม ตัวนี้คือบ่บอกว่า กระติกน้ำแบบแบนๆอ่ะเอาตัวอักษรเป็นที่ตั้งโดยไม่ต้องสนใจอะไรเลยเนี่ย มันไม่ช่วยอะไร อันนี้มันเป็นแบบแมนๆเลยนะ จะกลับแต่นิดชีวิตต้องดู ต้องไปดูเจตนาใช่ไหมอาจารย์คือถ้าไม่ตีความรู้สึกเข้าไปดูในเชิงของเจตนาของการ การได้มาซึ่งหุ้นตัวนี้ถูกไหมคะ ใช่ครับคือมันไม่ใช่เรื่องของการได้มาซึ่งหุ้นนะ เรื่องหุ้นในทีวีเนี่ยผมบอกว่า ความยากของมันจริงๆผมว่ามันจริงๆไม่ได้ทำยากแต่มัน มันมีการทำให้มันยากเหมือนกันนะจริงๆเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะ ผมจะถามว่า ไอทีวีเนี่ยนะวันนี้ยังประกอบกิจการหรือเปล่าเนี่ยผมถามอย่างนี้ผมถามกลับสำหรับคนในวงการ น่าจะตอบได้ดีกว่า วันนี้เนี่ย จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่เราไปทำให้มันยากขึ้นผมก็ไม่ทราบว่ามันจะไปทำให้ย่ากลับมาอีก ไม่ง่ายก่อน หนึ่งเลยถือกฎหมายที่บอกว่าคุณสมบัติต้องห้ามของผู้รับสมัคร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนคือสสนั่นแหละ ยังไม่พูดนะว่าเป็นอะไรยังไงก็ต้องห้ามก่อนถือหุ้นถือหุ้นสื่อหรือสิ่งพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ คำถามง่ายๆก่อนเลยคือ ไอ้หุ้นสื่อสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์อะไรพวกนี้บริษัทที่ดำเนินกิจการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นยังไง บริษัทที่เคย ประกอบแล้วปิดไปแล้ว แล้วไม่มีใบอนุญาตแล้ว ถือหรือไม่ นะนะนะวันนี้ถึงเดี๋ยวก็ไม่มี เป็นการประกอบกิจการได้แล้ว หรือ เราจะมีความเสี่ยงต่อลมเลยคืออะไรคือ เอาล่ะ ไม่ว่ามันจะมันจะทำอยู่หรือไม่ทำอยู่เนี่ยแต่มันเป็นหุ้นที่มี ประกอบกิจการเป็นลักษณะของสื่อสารมวลชนเนี่ยโดนหมดทุกอย่างนี้ไม่ใช่ กฎหมายไม่ใช่แบบนี้นะที่สำคัญคือ เฉลิมพลกฎหมายที่มัน มันลึกซึ้งกว่านั้นผู้หญิง เราลองมาดูนะครับ ผม เขาอยากย้อนกลับไปนิดนึง กลับในตอนการเลือกตั้งปีตอนที่คุณทักษิณคุณทักษิณเป็นนายกยุคแรกสมัยแรก มีการขึ้นศาลในการวินิจฉัยคุณสมบัติของทักษิณถ้าจำไม่ผิดใช่ไหม อยู่ในมาตรา 295 ไอ้เรื่องอาจารย์ บกพร่องโดยสุจริตแต่ผมใช้คำถามภาษาที่ติดต่อได้แล้วพูดได้ ระบบข้อมูลทรัพย์สินคืออะไร คืออะมันมีกันครับ มีการ ไม่ได้จดแจ้งหุ้นต่อคณะกรรมการ ปัญหาบางส่วน ซึ่งอาจจะผิดหรือไม่ผิดแต่ผมไม่ทราบ มีแบบนี้เนี่ย บางคนเกิดขึ้นไหมถ้ามองตามมองตามมองตามกฎหมายกฎหมายถึงมันต้องแยกกัน ทักษิณไปตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะผมไม่ได้พูดตอนนี้นะ ในตอนนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติในการเป็นนายกมนตรีเป็นต่อไม้มีครบทุกข้อ แต่สิ่งที่คุณทักษิณ อาจจะไม่มีปัญหาถ้าไม่จัดการเคลียร์ตัวเองได้ตอนไหนเนี่ย ก็คือคุณสมบัติต้องห้ามคือข้อห้ามในการดำรงตำแหน่งผู้ทรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมันแยกกันแต่ของเราไปรวมกันเนี่ยฮะ ถามว่าสมมุติวันนี้ผมอยากจะเป็นสสถามอยากจะเป็นสส ผมต้องขายหุ้นทิ้งให้หมดสิ้นโดยที่ไม่สนใจเลยว่าผมจะขาดทุนหรือเปล่า ปรากฏว่าผมสอบตก ไอ้หุ่นนี่ผมติดดอยอยู่นะผมจะปล่อยไปอย่างนี้เนี่ย นี่ผมจะขนาดนั้น เลือกบ้างก็ได้รับเลือก หุ้นกำลังจะเข้าเกณฑ์ก็ไม่ได้ติดแดงมา กฎหมายไทยเราไปปะปนกันไงครับ เราไปทำเป็นคุณสมบัติและข้อห้ามจริงมันต้องแยกกัน ข้อห้ามเหยียบมันควรจะเป็น ข้อห้ามสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นโพสต์ ผู้ได้รับเลือกตั้งถูกไหมคะ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินถูกไหมปรากฏว่าในช่วงที่คุณยื่นบัญชีแสดงบัญชี ทักษิณ คุณมีหุ้นสื่อ ไปฮะ มีหุ้นสื่อคุณต้องทำการจำหน่ายจ่ายโอนไปให้หมด ก่อนที่คุณจะเข้ารับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เหตุผลกว่าจะไป ผมบอกตรงๆสมมตินะสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างกับตัวผมก็ได้ ผมมีหุ้นกองทุนหนึ่งที่ลงทุนในหุ้นสื่อสารมวลชนอยู่ประมาณ 500 รุ่น ผมสมัครต่อไม่ได้ ผมต้องขายทั้งที่ตอนที่ผมซื้อมาราคา 10 บาทตอนนี้ผมต้องยอมขาดทุนขายในราคา 7 บาท ผมขาดทุนและผมอยากเป็นสสสอบตก ไม่ใช่มันควรจะเป็นลักษณะที่ปะ Intel ได้รับเลือกตั้ง แสดงบัญชีทรัพย์สิน มีการชี้แจงพรุ่งนี้เป็นหุ้นสื่อ ผมจำหน่ายสายเกินไป แล้วก็ได้ครับตกลงตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่ว่า ผมเนี่ยทำอะไรมาก็ไม่รู้ผมต้องทิ้งชีวิต ก่อนที่ผมจะมารับเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย มันไม่ใช่มันๆกฎหมายมันต้องเผื่อ เผื่อไว้เผื่อก็ได้เผื่อโอกาสสำหรับคนที่ไม่สมหวังไว้ด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่า คุณผมต้องขายบ้านขายรถขายหุ้นขายกิจการขายมันทุกอย่างเนี่ย เพื่อลงสมัครสสนะมันไม่ใช่ไหมฮะ กฎหมายมันควรจะเป็นแบบนี้แต่ของไทยเวลาเราไปพูดกับคุณสมบัติและข้อห้าม มันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันเหมือนที่ผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษว่า อันนี้ของอีกฝ่ายกลับ disciple ดูมวยปล้ำเนี่ย ปิดคนตายกูทำผิดกฎขณะที่ปล้ำอยู่ วันนี้คุณนิภาเป็นอะไรคะเป็นนายพิธา เขามีหุ้นสื่อผิดไหม นายพิธานถือหุ้นถึงผิดป่ะ ถ้าไม่ผิด วันนี้คุณมีคนมีฐานะเป็นนายทหารนะครับไม่ใช่พระนะ วันนี้คุณพี่ทานเป็นคณะท่านพิธานแต่บังเอิญมีหุ้นสื่ออ่ะพูดถึงผู้ใด ผมพึ่งตื่นสักตัวนึงก่อน ผิด อารมณ์มันไม่ต้องการให้ใช้อำนาจในการเชื่อมประโยชน์ หรือใช้สื่อในการ พากันหน้าตัวเองใช่ไหมฮะกฎหมายเขา นายพิธานมีหุ้นหรือไม่ผิดท่านพิธาที่เป็น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตถ้ามีหุ้นสื่ออันนี้ผิด มันต้องแยกกันระหว่างพอดีไฟล์กับ Differin ไฟล์ครับ ถ้าฟังปัญญาแบบนี้เท่ากับว่าตอนนี้ การที่คุณพิธา โอนหุ้นออกไปให้ทายาท ตามเจตจำนงของการส่ง ส่งทอดมาตั้งแต่แรก จบแล้ว อันนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ถ้าเอาตามนี้นะอาจารย์ เอาตามนี้นะเอาตามนี้นะ ตามที่ผมความเห็นผมนะพี่ผมดีกว่านะมันควรจะเป็นแบบนี้และกฎหมายมันควรจะเป็นแบบนี้ แล้วปกติก็ไม่ควรยืนตรง ถึงศาลด้วยถูกไหม ถ้าแนวนี้ คือถ้ามาแนวนี้ทำไมเนี่ยมัน ปกติก็ไม่เคยลองยื่นแล้วขอ 1 นายพิภาณตอนนี้นะเพราะเขามีฐานะ บรรดาแม่ยกของคุณนิดนิดนึงนะอาบน้ำ แบบนี้นะ นายพิธาที่เป็นคนธรรมดาบุคคลธรรมดาไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองนะ มีหุ้นสื่อไม่ผิด แต่ถ้าหลังจากนี้ นะครับ มีการรับรองส.ส เป็นกรรมเป็นของคุณสื่อไม่ได้นะผมไม่ได้พูดอะไรที่ดีกว่านั้นอีกนะ เพิ่งตื่นสักตัวนึงเนี่ยอันนี้ผิด นะครับ ก็ให้โอกาสคนนั้นเราไม่ต้องการคนที่ เดินตัวเปล่าล่อนจ้อนหน่อยนะ เพื่อมาเป็นสส เมื่อเขาไม่สมหวังเขาควรจะมีทางไปกับเขาต่อครับอันนี้เจตนารมณ์มันเป็นอย่างนี้ฮะ กับอาจารย์แต่ว่าด้านหนึ่งเราเห็น คนที่เป็นคนร้องหรือว่าคนที่ เขามี อากาศพรุ่งนี้เขาจะอ้างนะ ว่าแต่ ทั้งคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีไทย อสเนี่ย เรียกว่ารับรองตั้งแต่ตอนที่กู เมื่อต้นเดือน เมษายนแล้ว วันนี้ผมได้ตอนนั้นแล้ว รัตนพิธานก็ยังคือ ถือหุ้นสื่อ ไม่ถึง 20 นาที ไม่เข้าใจตรงนี้ ที่อย่างนี้ผมหน่อยว่ากฎหมายไทยมันก็ข้างค่อนข้าง ผมจะใช้คำว่าไงมีผิดเพี้ยนหรือบิดเบี้ยวดีผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำไหน อย่างนี้อย่าบอกนะว่า ถ้าอย่างนั้น คนที่จะมาเป็นสสแล้วเธออยู่ต้องมาตัวเปล่าเลยทำไมอ่ะ ตัวเปล่าคือ ดีไม่ดีครับผมอาจจะสึกมาจากวัดตึกใหม่ได้ผม ไม่มีอะไรติดตัวเลย ไม่อ่ะ คนๆกูชนทั่วไปเนี่ย ผู้ชมทั่วไปเดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้บางทีเรา เราถือหุ้นกองทุนกองทุนในกองทุนยังอยู่อย่างนี้มันกองทุนนั้นบังเอิญไปถือหุ้นสื่ออีกทีนึงอย่างเงี้ย ตอนนี้งานเข้าเลยนะครับถ้าจะตีความแบบนักร้องอย่างนี้ไหมฮะ วันนี้ผมถือหุ้นบริษัทเหล็กอยู่บริษัทนึงสมมุตินะ หนังสือว่าจดบริคณห์สนธิของบริษัทเล็กนะเนี่ยประกอบกิจการสื่อครับ ผมซื้อใน App Streaming Streaming ครับผมไม่เคยผ่านการประกอบกิจการของของบริษัทนี้เลยอ่ะ มีขาย community เป็นเหล็ก วันดีคืนดีมีคนไปร้องผมบอกบริษัทที่ผมถืออยู่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการสื่อสารและสื่อสิ่งพิมพ์ อ้าว มันไม่ใช่ แบบนี้มันไม่ใช่อ่ะครับ อย่างที่บอกคือการ disqualify เนี่ยมันควรจะมาหลังจากที่เขา ไปดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วมันขวาง เราเราไม่ต้องผลิตอะไรไม่ได้เลยจำได้ไหมตอนที่ 62 ทั้งสองปรารถนาตลอดไปร้องกันไขว้กันมั่วไปหมดเลย บ่อยากให้เกิดภาพแบบนั้นเหรอกูไม่ได้จะตีความแบบนั้น น้องไขว้กันไปหมดเลย ไอ้คนนี้ถือหุ้นบริษัทนี้คนนู้นถือหุ้นบริษัทนู้นที่มีวัตถุประสงค์ในการ หนังสือหนังสือบริคณห์สนธิอย่างนี้ สุดท้ายเป็นอะไรครับ ลำบากสารเนี่ยต้องมานั่งวินิจฉัยเป็น Case by Case เนี่ยผมถามจริง ประเทศมันจะเดินหน้าไปข้างหน้ากับการ ว่างหรอกฎหมายที่ ที่มัน solid ได้ที่มันมั่นคงและแน่นอนตรงไหนอ่ะที่มันมั่นคงและแน่นอน กลายเป็นว่าเราต้องมานั่งตีความกันว่า อยู่เคยถือหุ้นไอทีวี Like TV หนังสือหรือเปล่าที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครหรือเปล่าไม่ใช่ คุณสมบัติด้วยกัน ข้อต้องห้ามในการรับสมัครมันไม่ควรมีแต่แรกครับ TubeMate จบปริญญาตรีอายุ 35 ไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุกไม่รู้ไม่ได้ถามว่ากันไป คุณสมบัติ ข้อต้องห้ามมันคือมันเป็นเรื่องของความผิดซึ่ง วันนี้คุณเป็นนายที่ฐานะคุณประโยชน์ใครได้ สมมตินะ ถ้าสมมุติว่าในอนาคตถัดไป มีการชี้ว่าเรื่องนี้ เอาแหละอย่างที่ สรุปได้แน่ๆคือโอกาส แต่ว่าถ้าเกิดกรณี ในเรื่องของการเป็น คุณสมบัติคือผมถึงบอกไงว่ากฎหมายไทยมันมีปัญหา คุณสมบัติปู่ โรคระบาดไปถูกกับพ่อ 5 เนี้ย ไปดูมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญอย่างนี้ มนตรีต้องไม่มีคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้าม อันนี้เราก็ไม่เขียนตามมาตรา 98 ที่เป็นคุณสมบัติและข้อห้ามตามของสส พ่วงไปด้วยกัน ปัญหาคือปัญหามันคือเราเรา ร่างกฎหมายกฎหมายออกมาแบบนี้แบบนี้ แบบอัลมิกซ์แผนที่มันไม่แมตนะ ของที่มันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันน่ะมัน มันเลยเกิดปัญหาทุกวันนี้ไงครับคือผมบอกว่าผมไปผมจะขอใช้คำว่าพอดีกว่าไอ้คนอยู่กับ พอดีฟาย Different file คือมันถึง optimax หลังจากที่คุณดำรงตำแหน่ง มันต้องแยกกัน มันต้องแยกกัน คุณไปเอามารวมกันหมดวะ คุณสมบัติคือการไม่ถือหุ้นสื่อไม่ใช่ มันไม่ใช่คุณสมบัติครับ สมบัติมันคือ capacity ของเราอ่ะฮะ สามารถรับว่าอย่าพูดคุณวุฒิ การศึกษา หรืออะไรก็ตามนั่นคือคุณสมบัติ ข้อห้ามลืมห้ามหลัง หลังจากเปลี่ยนสถานะนายนางนางสาวเป็น พะนะท่าน ตำแหน่งทางการเมือง เอามารวมกันไม่ได้นะ OK จัดไปว่าแต่ว่าตอนนี้หลังกฎหมายที่มันเขียนมันเขียนมันถูกอย่างนี้ ถ้าผมถามคำถาม ที่ผมถามยังไม่ใช่คู่ มันจะเกี่ยวพัน เอาแบบว่าเอาเนี่ยตีความตามกฏหมายที่เขียนมาค่ะ จะเอาเป็นแฟนเลยนะครับ ถ้าโดนถ้าโดนว่าฝันว่า สส นายกหรือว่า เกี่ยวรถเกี่ยวข้าว 60 ใช้คุณสมบัติตามมาตรา 98 ประกอบครับ ข้อห้าม อันนี้ตอบแบบบ้านๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะ อาจารย์บอกว่ามัน จะอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ต้องแยกครับ กลับกลับ ถ้าเกิดว่าสมมุติผมถามต่อเนื่องเลย มัน ถ้าเกิดเขาถูกจริงๆถูก มันจะมีผลกระทบอะไรกับการเมือง โหผม มันจะส่งไปสู่สุคติหมายเลขที่ผมพูดเนี่ยแหละว่า เอาไก่ออกมาได้ไกลคือก้าวไกลคือมาได้ไกลจน ผมคิดว่าตัวพักเองก็ไม่คาดไม่ถึงอันนี้ผมพูดจริงๆนะเนี่ย คนที่ติดตามมานะฮะ ได้ 14 ล้านเสียงเนี่ย มามันไม่ใช่เรื่องธรรมดา นี่เกือบสูสีพรรคไทยรักไทยของคุณทักษิณในยุคที่เฟื่องฟูนะครับ ผมผมผมไม่อยากจะพูดว่าการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรผมอยากจะพูดว่า ระบบกฎหมายในอนาคตมันจะอยู่ยังไงมากกว่า มันมีคนไม่พอใจแน่ๆต้องไม่ลืมนะครับ จำนวนเสียงของพรรคก้าวไกลเองเนี่ย ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง หลายทั้งปวงนะฮะ ไม่พอใจแน่ๆครับที่คุณพี่ทานจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยจะมีผู้ใด นักร้องถึงใครจะพูดทำตัวเองผมว่ามันไม่ใช่ ผมว่ามันไม่ใช่ อย่างที่ผมถามหามึง วันนี้ไอทีวีเผยแพร่ภาพอยู่ช่องไหนต้องดูได้ทางไหนบ้าง ทำสื่อเนี่ยไม่มีใครตอบได้ ถูกไหมฮะ แล้วจะย้อนกลับไปดูที่สายการบินไปเอาทีวีเมื่อก่อนนะมันไม่มีให้ดูเลย ออกมันมีข้อถกเถียงอยู่ 2 ประเด็นก็หนึ่งก็ถือว่าโอเค LINE TV เป็นสื่อหรือเปล่า อีกก้อนหนึ่ง คุณพิธา หุ้นนี้บริษัทนี้ หรือเปล่าใช่ไหมไอ้อาร์มมันแย่ไป ถ้าเกิดเราตัดไปครับ ไม่ถามไม่ได้ และมันไม่ได้เกี่ยวข้องคือมันไม่ได้เป็น ข้อบังคับ คุณสมบัตินี้มันก็ไม่ต้องไปโทษกันเอง 2 ข้อนี้ถูกไหม ถูกครับถ้าเรามองมันเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วในอนาคตอะนะ เราไม่ต้องมาถามแล้วครับ ไอทีเป็นสื่อหรือเปล่ามันจบแล้วครับ วันนี้นายพิธา มีหุ้นสื่อมีผู้ใดจะมีธุระไม่ต้องดูว่าผิดหรือไม่ผิดแต่เมื่อกกตรับรองอยู่ตังค์ไม่มี ก็ไปขยันอย่างนี้มันไม่ต้องมาเถียงกันครับ ม้ง มาแบบแบนละกัน ผมก็คุยกับคุณเล็กมัน ที่น่าสนใจ ซื้อหุ้นแบบเดียวกันเลย ถือของผู้ใด กสทช แล้วก็กดมันก็เจอแบบเดียวกัน กรณีปมถือหุ้นสื่อแบบนี้ หุ้น itd แบบนี้ แล้วปรากฏว่าเขาไป เข้าไปร้อง แล้วก็สู้ไปถึง โดย ใช้กรณี อาชีพเกี่ยวกับสื่อ อาจารย์แนวนี้ถ้ายึดเป็นแนวในการ มันเทียบเสียงได้เสียงนี้ครับ ไอทีวีเนี่ยเป็นเห*้ยอะไรอ่ะ เคยเป็นน่ะกูเคยเป็นเคยเป็นแล้วกัน บริษัทที่ทำเป็นสื่อสารมวลชนกันนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยบริษัทคือไม่ใช่ว่าผมอยากทำ ทีวีดาวเทียมตั้งช่อง 1 อะนะ ไม่ใช่ผมอยากทำแบบนี้แล้วผมเคยแพ้อะไรพวกนี้ได้เลยมันไม่ใช่ มันต้องมีอะไรให้มันต้องมีใบอนุญาตจากกสทช ถามว่าใบอนุญาตนี้ไปทีวีมีหรือเปล่า ไม่มี ประกอบกิจการสื่อได้หรือเปล่าสื่อสารมวลชนได้ไหม ประกอบสวิทช์ประกอบได้ไหมได้ผิดกฎหมายไหม อันนี้ 1 คือกสทช. ฟันแน่นะฮะ 2 คือ ผู้ถือหุ้นไม่เอาไว้แน่ๆใช่ไหมครับอยู่ๆผมถือหุ้นบริษัทอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆทะลึ่งไปประกอบกิจการสื่อ แล้วคนอื่นโดนโดนโดนลงโทษน่ะ มันไม่มีตรรกะคือกฎหมายเราตลอดวะ การประกอบกิจการสื่อสารมวลชนต้องมีเป็น กิจการที่ต้องได้รับอนุญาต ไปที่มีใบอนุญาตไหมอ่ะผมตอบเลยว่าไม่มีเพราะอะไรคะ สำนักปลัดนายกเนี่ย บอกเลิกสัญญาไปแล้วมันเป็นสัญญาสัญญาลักษณะของการ เอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการของรัฐระยะสัญญาไปแล้ว สิทธิประโยชน์ทุกอย่างๆมัน มันจบแล้วไงอ่ะ กฎหมายใหม่ของสื่อสารมวลชน ก็ไปโหลดไว้ชัดว่าผู้จะประกอบกิจการสื่อสารมวลชนก็ต้องมีใบอนุญาต ถามไปทีวีใบอนุญาตไหม ไม่มีเลยครับ ให้สิทธิคืนเนี่ยนะ กินเค้กมาสำรอง วินิจฉัยให้ 10 คืนบันทึกการคืนสิทธิ์ต่างๆนะครับเช่นสิทธิค่าเสียหายที่ เพิ่งมีหรือค่าเสียโอกาสต่างๆแต่เขาไม่ได้คืนสิทธิ์ในการประกอบกิจการสื่อ ทีวี อยากจะประกอบกิจการสื่อมีเงินทุนและเคลียร์บัญชีเรียบร้อย ไปขออนุญาตก็รอหน่อยนะ อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนแบบนั้น ไม่สามารถประกอบกิจการที่เรียกว่าสื่อสารมวลชนได้นะ โดยถูกกฎหมายนะได้ครับ ถ้าเกิดคุณพิธาใช้แนวนี้ไป คือคุณพิชาเนี่ยผมว่าใช้ทุกอย่างที่ผมพูดได้หมดอ่ะ ศาลปากน้ำเปล่านั้นผมไม่เอาเรื่องนะผมไม่กล้าร่วม ยกตัวอย่างครับผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างอย่างนึง ในปี 62 นะคะดีไม่ได้ใช้ของคุณธนาธร ไปนอนไปบอกศาลว่าผมไม่เดือดร้อนเรื่องเงินคือจริงๆกันเช่นกันเช่นกันนะครับมันจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นสิทธิ์เฉพาะตัว ของของของผู้ส่ง นะครับ ซื้อแต่ศาลก็บอกว่ามัน กันไม่รีบเอาไปขึ้นให้มันผิดวิสัย ผมเลยบอกว่าต่อให้เหตุผลดีแค่ไหนเนี่ย สถานที่ไม่รับฟังเนี่ยเห็นว่ามันไม่น่ามันไม่น่ารับฟังเนี่ย มันๆ มันก็มันก็มีโอกาสผิดพลาดก็มีโอกาสที่จะไม่รอด เชียงใหม่ ไม่ก้าวล่วงฐานะไม่ก้าวล่วงหน้าด้วยนะครับ จะไป การตัดสินของศาลเนี่ย มันมี การขึ้นอยู่หรือว่าเขาให้น้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนัก ทางกกต. ให้กกต. ก็จะมีอะไรส่งไปที่มีน้ำหนัก คือผมคิดว่ามันอยู่ที่สำคัญในการตั้งจำนวนแล้วนะครับของ ของกกต ไม่หนักแน่นแค่ไหนเราก็อธิบายข้อกฎหมายและข้อความ เรียกว่าการขาดคุณสมบัติและกันครับของคุณพี่ทานเนี่ย ไว้ประมาณไหนแล้วกันครับ อาทิตย์นี้มีมีคนฝากถาม ผมไม่เข้าใจคำถาม ยังไงตัดประมาณนี้คือว่ามีคนฝากถามว่าเอาผิด กกตได้ไหม ถ้าบอกว่า คิดในแง่ไหนครับในแง่ที่ว่า ถึงแล้วทำไมเห็นแล้ว เห็นหรือไม่เห็นหรืออะไรก็ตามทีละเลยเนี่ย ผมว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตอบยากครับอันนี้ตอบยากเพราะว่า ผมเชื่อว่านะครับ เรื่องนี้มันจะมีคนที่รัก อุปกรณ์ต่อเห็นว่า พรุ่งนี้ไม่ใช่หุ้นสื่อไม่ส่งมาให้ดู ผมเชื่อว่ามีคนไปฟ้องกกต 157 จูนสมเมื่อกองเชียร์ของร 9 มันๆ มันเป็นเรื่องที่ผมพูดมันเป็นเรื่องไร้สาระอ่ะครับมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะมีอะไรมันมีได้ยังไงมันจะเกิดปัญหา นี่มันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเองที่มันไม่ควรจะมีอะไรแต่ ก็ไป ttt กวนกันจนมันมีอะไหล่แล้วสุดท้ายเนี่ยมัน มันกลับไปสู่กรณีที่อื่นไม่ทราบว่าที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะครับของของ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับน้ำโค้กได้ไหมผมเชื่อว่า มันมีคนบอกได้ครับแต่ผมเชื่อว่าผลจะออกมายังไงก็ต้องโดนหมดนะ ไม่มีการไปฟ้องกกตผม ผมก็เข้าใจว่าเข้าใจว่าส่งเรื่องไปว่าคุณวิภา มีความผิดแต่ศาลบอกไม่ผิด กกตส่งเลื่อนศาลบอกไม่ผิด อ้าว กระแตมีความผิดหรือเปล่า ทำตามหน้าที่ หน้าที่ ไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะ สวยนะ ก็ต่อตรงศาลไม่เกี่ยวนี่ อันนี้ออกตรวจ นักร้องผู้ร้องเมียก็ Win Win กองเชียร์พรรคอนาคตใหม่เองก็วิน ทุกฝ่ายแล้วแต่ผมถึงบอกไงครับว่าจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันไม่ควรจะมาเป็นประเด็นแต่แรกเลยครับ เราบอกว่าถ้ากรณีถ้า กดผิด ทำไมกกตปล่อยให้สมัคร นี่แหละครับคือปัญหาหน่อยครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ายังไงก็ต้องโดนแบบนี้แหละ ปิดจริงมีการย้อนไปถึงปี 62 จะรีบเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมคะ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างนี้ ถาม มันมีแต่มันมีการพูดจริงป่ะ แบบนี้สมควรจะไปเอาผิดอบตย้อนหลังได้หรือเปล่าปี 62 ภูมิศาสตร์แจ้งแล้ว เนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่น่ากินแล้วมันจะทำให้งงกัน หลักกฎหมายที่มันพัวพันมั่วซั่วไปหมดเลยเนี่ยผมจะบอกว่า ปัญหาบางทีมันเรื่องมันเล็กเล็กขี้ปะติ๋วเลยนะครับแต่บางทีมันขยายวงได้ไงอ่ะ มันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายไอจีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อ จบแล้ววันนี้เราไม่ต้องมานั่งคุยกันหรอกครับ คำถามนึง ผมถามว่าเหมือนกันถ้าในกรณีว่าไป ชั้น 3 และ 3 มิติ ตัวคุณเอง เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกร้อยนึงคือ ผมบอกว่าคุณพี่ทานพร้อมกับต้องถามว่าของใครครับ กกตทางหลวงทำหน้าที่ นักร้องนักร้องการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่ เขาบอกว่าคุณนิทานมีหุ้นในทีวี มันเป็นชื่อคุณวิทยาจริงๆอีก เป็นความเสียเปรียบครับมันเป็นความเสียเปรียบในการตีความกฎหมายตรงนี้ มีประชุมบอกว่าณเดชนายก คุณสมบัติก็ต้องไม่มีหุ้นสื่อนะ ผมถึงบอกไงครับว่านั่นคือสิ่งที่ หมายเราเนี่ย ออกมาแบบที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างพิกลพิการ คุณสมบัติคือมันควรจะเป็นจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือไม่นานนี้ 1 อายุไม่ต่ำกว่า 35 ไปฮะ 1 การศึกษาหรืออะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปเคยเป็นผู้มีประสบการณ์หรืออะไรนี่คือคุณสมบัติ แต่การถือหุ้นมันคือข้อห้ามของการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ได้คุณสมบัติค่ะ ไม่งั้นมึงบอกว่างั้นใครจะมาเป็นสสอย่างนี้ทำไงฮะ เพิ่งออกมาเลยครับจากวัด เดินมาตัวเปลืองตัวเปล่าๆไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเนี่ย สำนักงานสสสเราไม่ได้ต้องการคนที่ตลาดแล้วเรื่องทางโลก ได้รับการรับรองเป็นคุณไปแล้วคุณต้องทำถูกต้องไม่มีอาการเป็นแบบนี้ งั้นผมผมผมไล่ทีละประเด็นนะ สรุปให้อาจารย์รายการหนึ่งคือการมองว่าไอ้เคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหา จากตัว ข้อกำหนดและตัวบทกฎหมาย ที่มันก็แยกกันให้ชัด ระหว่างคนไทยกับ อันนี้คือจุดที่ 100 ที่ 1 นะ 2 ถามว่า แต่ถ้าเราอ่าน สายปัจจุบันเนี่ย ที่มันกำหนดมาแล้วแบบนี้เพเนี่ย มันก็มีโอกาส ที่จะออกได้ทุกหน้าเลย ว่าจะโดนไม่โดนกัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล อภิชัยจริงล้วนๆเลยครับ ล้วนๆเลยซึ่งมัน มีโอกาสตั้งแต่โดนแล้วไม่โดน ใครอะ แต่ถ้าสมมุติสมมุติอันนี้ สมมุติ ยึดตามที่เรา แต่ถ้ากรณีที่ว่า คุณพี่ทานโดจิน โดนในการตัด มันก็จะ โยงไปถึง ใช่ครับ สยาม มีอะไรอยากจะ ทิ้งไว้หน่อยนะ สำหรับคนอาจจะไม่ใช่การค้า ก้าวก่าย พี่ตามไป มันไม่รู้จะฝากอะไรอ่ะครับคือผมไม่หานะที่เป็นคนในวงการกฎหมายนะ จดหมาย ผมคิดว่าเรามาไกลจน จนหลักกฎหมายมันไม่มีอะไรเหลือให้ผมสอนหนังสือแล้วนะครับ สอนสอนหลักไปอย่างนี้แล้ว คนไม่ออกมาแบบอย่างนี้มันรักษาก็ถามผมบอกทำไมสิ่งที่อาจารย์สอนมันไม่เหมือนความเป็นจริง ผมก็ตอบ 13:00 น ระบบกฎหมายเนี่ยเราอย่ามองว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำร้ายกันและกันพูดอย่างนี้ เราอยากให้บอกให้กฎหมายเป็นหลักที่ทุกคนควรยึดถือเพื่อให้สังคมมันไปต่อได้ จะเอากฎหมายเนี่ยที่มันเป็นหลักไปเอามาทำร้ายกัน มันสร้างความวุ่นวายในชีวิตของของนักวิชาการนักกฎหมายสินะ กฎหมายใดเป็นหลักเป็นคนซื้อไหมไม่เป็นใครทีมันตอนจบ มันง่ายทุกอย่างง่ายเราไม่ต้องมานั่งคุยกันวันนี้ นักศึกษาไม่ต้องมาทำผมอาจารย์ครับอาจารย์ครับ ทำไมสิ่งที่อาจารย์สอนหลักกฎหมายกับสิ่งที่มันออกมาจริงมันไม่เหมือนกัน ผมตอบไงอ่ะ อาจารย์ สอนกฎหมายคนบนบัตรประชาชน สอนกศน สิ่งที่เกิดขึ้นจริง มาถามเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน OK ผมขออีกประเด็นหนึ่ง อันนี้มันเกี่ยวข้องกับสถาบันเพื่อการสอน สุดท้ายก็ต้อง cancel งานตรงนี้ไปแล้วไม่เอากุญแจ จริงๆมันเป็น มันเป็นเรื่องเป็นดุลพินิจของทั้งผู้จัด ผมไม่ผมไม่อาจก้าวล่วงได้จริงๆคือ คือผมได้ไม่ได้รู้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นหนึ่งในทีมงานที่จะสอนให้ก็คือ เคารพทุกความเห็นแล้วนะผมเคารพทุกความเห็นในการตัดสินใจนะเนี่ยคือเราก็เคารพความเห็นของผู้จัด หาว่า ทั้งๆก็รู้จักนิสัยแบบนี้อาจจะมีเหตุผล บางประการ ต้องเคารพความเห็นเขาไปครับ กัปตันที่เห็นมี สภานิสิตมนเข้าออก บันทึก เอาได้มาตัดจริงนะครับด้วยความสัตย์จริงคือ ผมยังไม่เห็นเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะแถลงการณ์ต่างๆเลยอ่ะฮะยังไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่เห็นด้วยตาแล้วกันครับได้ยินจากหูมาแล้วอันนี้ก็เพิ่งได้ยินเลยนะ Ok ok ได้ครับ อาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากที่มาสายภาพเรื่องนี้กัน เดี๋ยวถ้ามีกรณีประเด็นกฎหมายหวังว่าจะได้คุยกับอาจารย์ 3 คน อาจารย์ครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ

Read More  หึ่ง! "บิ๊กป้อม"อำลาการเมือง ส.ส.พปชร. แห่เข้า พท. หมอชลน่านยันไม่มีการพูดคุยในพรรค