“อมรัตน์”ชี้ 3 ป.ยังไม่แสดงสปิริตรับผลเลือกตั้ง อัด ส.ว.ดันตั้ง รบ.แห่งชาติตื่นได้แล้ว

ในการแถลงข่าวล่าสุด เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ อมรัตน์ วงษ์วิเศษ ได้ชี้ว่าผลเลือกตั้งเดือนกันยายนที่ผ่านมายังไม่สามารถแสดงสปิริตรับผลเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีปัญหาที่ต้องจัดการในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยังไม่เสร็จสิ้นอย่างแม่นยำ ในบทความนี้เราจะสำรวจสาเหตุที่ทำให้ผลเลือกตั้งเดือนกันยายนยังไม่ได้รับการเปิดเผยและพิจารณาเป็นอย่างละเอียด

Reason 1: การนับคะแนนเลือกตั้งที่ยังไม่เสร็จสิ้นอย่างแม่นยำ

อมรัตน์"ชี้ 3 ป.ยังไม่แสดงสปิริตรับผลเลือกตั้ง อัด ส.ว.ดันตั้ง รบ. แห่งชาติตื่นได้แล้ว:Matichon TV - YouTube

หนึ่งในเหตุผลที่ผลเลือกตั้งเดือนกันยายนยังไม่ได้รับการเปิดเผยเป็นอย่างละเอียดคือการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยังไม่เสร็จสิ้นอย่างแม่นยำ กระบวนการนับคะแนนในเลือกตั้งมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เนื่องจากต้องตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของทุกๆ รายการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้ง

เราสามารถเห็นได้ว่าการนับคะแนนเลือกตั้งในประเทศไทยใช้เวลานานกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในการเลือกตั้งที่มีความซับซ้อน เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแผ่นดิน ที่ต้องนับคะแนนจากเขตเลือกตั้งต่างๆ ทั่วประเทศ จึงทำให้การประมาณการผลเลือกตั้งใช้เวลานานและต้องรอให้นับคะแนนเสร็จสิ้นทั่วถึง ซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผลเลือกตั้งยังไม่ได้รับการเปิดเผยเต็มรูปแบบ

Reason 2: ความยากลำบากในการก่อตั้งรัฐบาล

อมรัตน์' ชี้ 3 ป. ยังไม่แสดงสปิริตรับผลเลือกตั้ง อัด ส.ว.ดันตั้งรัฐบาล แห่งชาติตื่นได้แล้ว

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผลเลือกตั้งเดือนกันยายนยังไม่ได้รับการเปิดเผยเป็นอย่างละเอียดคือความยากลำบากในการก่อตั้งรัฐบาล หลังจากเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีกระบวนการการลงคะแนนสำหรับเลือกผู้นำรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการต่อรองระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อสร้างรัฐบาล

เรื่องนี้อาจกลายเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อและซับซ้อน เนื่องจากต้องพิจารณาและรับฟังเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ที่มีความสำคัญในการก่อตั้งรัฐบาล การต่อรองและการเชื่อมโยงกันระหว่างพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน ซึ่งทำให้ยังไม่สามารถแจ้งผลการเลือกตั้งได้ทันทีหลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง

Reason 3: ความไม่แน่นอนและความขัดแย้งทางกฎหมาย

อมรัตน์"ชี้ 3 ป.ยังไม่แสดงสปิริตรับผลเลือกตั้ง อัด ส.ว.ดันตั้ง รบ. แห่งชาติตื่นได้แล้ว:Matichon TV - YouTube

เหตุสุดท้ายที่ส่งผลให้ผลเลือกตั้งยังไม่ได้รับการเปิดเผยเต็มรูปแบบคือความไม่แน่นอนและความขัดแย้งทางกฎหมาย มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กำลังถูกพิจารณาหรือพิสูจน์ความถูกต้องในทางกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการโต้แย้งหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่คู่ขัดแย้งยื่นอุทธรณ์ในกระบวนการเลือกตั้ง หรือมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ความไม่แน่นอนและความขัดแย้งทางกฎหมายทำให้เกิดการดำเนินคดีทางกฎหมายและการสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งอาจทำให้การประกาศผลเลือกตั้งถูกล่าช้าและยังไม่สามารถแสดงสปิริตรับผลเลือกตั้งได้อย่างแน่นอนในขณะนี้

ผลที่เกิดขึ้นและการคาดการณ์

อมรัตน์"ชี้ 3 ป.ยังไม่แสดงสปิริตรับผลเลือกตั้ง อัด ส.ว.ดันตั้ง รบ. แห่งชาติตื่นได้แล้ว:Matichon TV - YouTube

ผลที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าในการเปิดเผยผลเลือกตั้งของเดือนกันยายนจะมีผลกระทบต่อการเมืองและสังคมที่สำคัญ ปัจจุบัน เกิดการคาดการณ์และการพิจารณาในทางที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสื่อมวลชน นักวิเคราะห์ทางการเมือง และประชาชนทั่วไป

การล่าช้าในการประกาศผลเลือกตั้งอาจสร้างความไม่มั่นคงทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ นอกจากนี้ การล่าช้าในการประกาศผลเลือกตั้งอาจส่งผลต่อความเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งของประชาชน และอาจเพิ่มความขัดแย้งและความไม่พอใจในสังคม

สรุป

ชญาภา" จวก "บิ๊กตู่" ไร้ความรับผิดชอบ สนใจแต่การสร้างพรรคใหม่ : Matichon TV  - YouTube

ในบทความนี้ เราได้สำรวจสาเหตุที่ทำให้ผลเลือกตั้งเดือนกันยายนยังไม่ได้รับการเปิดเผยและพิจารณาเป็นอย่างละเอียด สาเหตุที่ชี้ว่าองค์การความร่วมมือและพัฒนาของประชาชาติยังไม่สามารถเปิดเผยสปิริตรับผลเลือกตั้งได้รวมถึงมีความยากลำบากในการก่อตั้งรัฐบาล ความไม่แน่นอนและความขัดแย้งทางกฎหมาย ผลที่เกิดขึ้นเป็นการก่อให้เกิดการคาดการณ์และข้อสันนิษฐานที่แตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ว่าการเปิดเผยผลเลือกตั้งยังเป็นเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์ และการเปิดเผยผลเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลในความเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมในประเทศในอนาคต

FAQs

1. ผลการเลือกตั้งเดือนกันยายนจะได้รับการประกาศเมื่อไร? ยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่ชัดในการประกาศผลเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนในการนับคะแนนเลือกตั้งและการแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การล่าช้าในการประกาศผลเลือกตั้งมีผลต่อการเมืองอย่างไร? การล่าช้าในการประกาศผลเลือกตั้งอาจส่งผลต่อความเสถียรภาพทางการเมือง และอาจเพิ่มความขัดแย้งและความไม่พอใจในสังคม

3. อะไรคือปัญหาที่สำคัญในการนับคะแนนเลือกตั้ง? ปัญหาที่สำคัญคือความซับซ้อนของกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งที่ต้องใช้เวลานานและความถูกต้องในการตรวจสอบและยืนยันคะแนนเลือกตั้งทุกๆ รายการ

4. การเลือกตั้งเดือนกันยายนเป็นสิ่งสำคัญอย่างไร? การเลือกตั้งเดือนกันยายนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการกำหนดทิศทางทางการเมืองของประเทศ และส่งผลต่อความเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม

5. เมื่อไหร่ที่ผลการเลือกตั้งจะมีผลต่อประชาชน? ผลการเลือกตั้งมีผลต่อประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกตั้งเริ่มต้น แต่เมื่อผลการเลือกตั้งได้รับการเปิดเผยและพิจารณาเป็นอย่างละเอียดจึงจะมีผลต่อการก่อตั้งรัฐบาลและการดำเนินงานของรัฐ

“อมรัตน์”ชี้ 3 ป.ยังไม่แสดงสปิริตรับผลเลือกตั้ง อัด ส.ว.ดันตั้ง รบ.แห่งชาติตื่นได้แล้ว [VIDEO]

“อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล ชี้ 3 ป. ทำให้นักประชาธิปไตย คนรุ่นใหม่แสดงความโกรธ เกิดพายุของความเปลี่ยนแปลง แต่ตอนนี้ 3 ป.ก็ยังไม่แสดงสปิริตอะไร ส่วน ส.ว.ที่คิดจะให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้นขอให้ตื่นได้แล้ว เพราะมันพ้นยุคไปแล้วรัฐบาลก้าวไกลต้องเป็นรัฐบาลแบบใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศ
#MatichonTV #ข่าวเด่นประเด็นฮอต

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv
Music”

เนื้อหาของวิดีโอ “อมรัตน์”ชี้ 3 ป.ยังไม่แสดงสปิริตรับผลเลือกตั้ง อัด ส.ว.ดันตั้ง รบ.แห่งชาติตื่นได้แล้ว

วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณอมรัตน์โชคปมิตต์กุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลหรือว่า พี่เจี๊ยบนั่นเองนะคะพี่เจี๊ยบที่หลายๆท่าน ติดตามพี่เจี๊ยบอยู่ทั้ง ติ๊กต๊อก ในโลกออนไลน์นะคะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วิธีการทั้ง 2 ท่านและ ผู้ชมได้ค่ะถ้าค่ะพี่เจี๊ยบเราผ่านช่วงของการหาเสียงมาแล้วเห็นติ๊กต๊อก พี่เจี๊ยบดิวโหมีคนไปตามเยอะแยะเลยนะคะ พี่เจี๊ยบวันนี้เรามาพูดคุยในรายการสดๆนะคะแล้วก็ เอาแบบสบายๆอยากให้พี่เจี๊ยบพูดถึง ภาพรวมของพรรคก้าวไกลนะตอนนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของปลอมจัดตั้ง รัฐบาลแล้วก็พูดคุยกับ 8 ทักมาแล้ว พี่เจี๊ยบในฐานะที่ก็ เรียกว่าเป็นกรรมการบริหารภายในพรรคแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ช่วยพัก ก้าวก่ายหาเสียงจะได้อันดับ 1 มาแล้วด้วยค่ะอยากจะเม้าท์ใครก่อนเขาวันนี้ จะเรียกว่าเมาก็เป็นตอนเป็นเวลา ที่สดใส เห็นน้องๆที่ได้มาเป็นสสชุดใหม่ 150 กว่าคนน่ะก็มีความ กระตือรือร้นมาก ในการลงพื้นที่นะคะแล้วก็ หาความรู้กันเรื่องเกี่ยวกับงานสภาค่ะ โทรมาถาม สนุกสนานหาก็เป็นเวลาที่เราเห็น เห็นแสงสว่างเหมือนเราเห็นโลกใหม่ หาแล้วก็ ต้องเดินออกมา อาจจะยุบ ยก 3 ปอได้ยัง ค่ะค่ะ พี่เจี๊ยบแล้วช่วงหาเสียงนะคะ มีเรื่องอะไรประทับใจอยากจะเล่าไหมคะ LINE ท่านรอชมอยู่ชมพี่เจี๊ยบด้วยวันนี้พี่เจี๊ยบสวยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ โทรหาเสี่ยกอล์ฟ อ่อนโค้งสุด ทาย 7 วันนะคะมีการแบ่งกันเป็นคาราวาน 5 สายนะคะ ไปที่ทุกภาค สุดท้ายก็พี่เจี๊ยบก็โดนไปไซส์เดียวกับ คุณเอกคุณธนาธรไปสายอีสาน ไปกับสายไป พลังเยอะนะ แล้วเขาก็ลืมว่าพี่จะอายุเท่าไหร่แล้วนะ จะเอายังไง จัดโปรแกรมจัดตารางให้เหมือนกับเพิ่งจะอายุ 25 ตื่นแต่เช้าแล้วก็นอนดึกค่ะแล้วก็ไปกับสายคุณเอกธนาธร อยากจะทราบนะก็เป็นคนค่ะ แข็งแรงใช่ไหม ไปเที่ยวเกาะเสม็ดกับพวกเรานะพวกเรานั่งเรือไป ไปเกาะเสม็ดคุณเอกก็จะพายเรือไปเอง ก็แบบ คนฟังน่ะค่ะคนมาฟังหาเสียงก็นั่งในร่มนั่งในเต็นท์ ก็จะต้องยืนตากแดด 10:00 น 11:00 น ตอนกลางวันเนี้ย ยื่นไปด้วยแล้วก็คำนวณ ค่ารักษาฝ้ากระ ว่าจะเปิดกับใคร ถ้าพี่เจี๊ยบ เอาอย่างนี้เลยเข้าประเด็นที่ประชาชนตอนนี้ถามพี่เจี๊ยบเข้ามาเยอะมาก อยากจะให้พี่เจี๊ยบมองการเมืองหลังยุค 3 ปอค่ะว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไงคะ ค่ะก็ได้ผลัดกันเลือกตั้งมาประมาณ 2 สัปดาห์ใช่ไหมคะ ก็ยัง ยังไม่เห็น ได้ข่าวว่ามีการ ยังไม่เห็นมีการแสดงสปิริตนะ อาไม่มีการแสดงน้ำใจนักกีฬานะ จะพัง อำนาจเดิม ยังไม่เห็นมีการแสดงความยินดี ว่า ยังไม่ได้มี ไม่ว่าจะเป็นทหารที่ดีก็ต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ลูกค้ารู้ชนะ ยังไม่มีการโทรมาแสดงความยินดียังไม่มีทีท่านั่ง ถ้าข่าวเมื่อวานก็เห็น พี่เจี๊ยบ พูดไปแล้วนะ กรุณาเช็คอะไรอ่ะ เช็คอะไรด่วนๆค่ะเมื่อวาน ของอะไรอย่างนั้น ขอข้อดีของ 2 ลุงสัก 1 ข้อค่ะพี่เจี๊ยบขา ข้อดีหรอคะ ที่นึกออกตอนนี้ก็ สามารถที่จะทำให้คนหนุ่ม สาวคนรุ่นใหม่นะคะเกิดความ ปวดแขน อ่านทำให้คน ที่รักประชาธิปไตยคนรุ่นใหม่เขาโกรธแค้น ทำให้เขาเป็นอัตราเร่งให้เขาได้ออกมา ตื่นตัว ความรู้เรื่องการเมือง หันมาสนใจการเมืองด้วยความโกรธ โทรหาพ่อ กลายเป็น ใส่ลงเป็นพายุ กับการเปลี่ยนแปลง จนเกิดขึ้นทุกวันนี้นะคะ ฉันไม่ได้ยั่วโมโหไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมนะ ไม่ได้ใช้วาจา หยาบคายหรือว่าอะไร ไก่เถื่อนแบบที่ผ่านมาก็ ยังไม่มีอัตราเร่ง สนใจ อากาศเมืองแล้วก็ออกมาต่อต้านแล้วก็จะออกมา แสดงพลังผ่าน ผลการเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัด ข้าก็ ทีนี้มันมีประเด็น ก้าวไกลกับเพื่อนถ่ายรูป ใช่ค่ะ คุณเจี๊ยบเขาก็มีหลายประเด็นนะคะแล้วก็ใน Social Media เมียก็เรียกว่ามี คนที่สนับสนุนก้าวก่าย ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประธานสภาหรือตำแหน่งอื่นๆก็ตามมีทั้งบอกว่าเรื่องของประสบ ตกลงประสบการณ์ ในมุมมองของ คุณเจี๊ยบ ในฐานะที่เราเอง มีมุมมองตรงนี้อย่างไร ถ้าเอาเรือไม่มีประสบการณ์นะคะก็จะเป็น ลูกเดียวกับที่เคยพูดว่า พรรคก้าวไกลก็ไม่เคยมีประสบการณ์เป็นฝ่ายคาน ไม่มีประสบการณ์ในสภา แต่ที่ผ่านมาก็เห็นได้ แล้วนะเป็นรูปประธรรมว่า เราเปลี่ยนแปลงสภาผู้แทนราษฎรไปมากขนาดไหน เรายกระดับ คุณภาพการอภิปรายหรือว่าเปลี่ยนแปลงจะพาไปมากแค่ไหนก็ ความเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัวคือการไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ หาก เหมือนกับ ก็คือเป็นคนที่เคย พูดกลุ่มเดียวกับพี่ เราจะไม่มีวัน เป็นที่หนึ่ง ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับ 1 การเลือกตั้งครั้งนี้ ก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ ไม่เชื่อมั่น มีความอยากจะเปลี่ยนแปลง ประเทศ เป็นรัฐบาลก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะ อะไรที่ คือเป็นแบบเดิมค่ะหาก ที่น่ากลัวค่ะ รัฐบาลแบบใหม่ รัฐบาลก้าวไกลเป็นนายกแบบนี้ นายกประเทศไทย ขนาดหน้าที่จะ 8 ประเทศ 7-8 ให้มันดีขึ้นได้ กลับแบบเก่าค่ะน่ากลัวอย่าไปพูดแบบใหม่เลยนะคะ อย่าไปกลัวแบบมาอีกค่ะข้อเรียกร้องความเป็น แต่ก็ถึงขั้นที่ ไม่มีนะเรียกว่า ชาวโซเชียลที่ไปขุดเลยละกันเดี๋ยวขุดเรื่องของ ถึงความเหมาะสมแล้วก็เอามา Comment กันในโซเชียลในมุมนี้นะ ทางด้านของคุณ คุณเจี๊ยบคิดว่า ยังไม่ให้โอกาสเขาก็ไม่ทำงานเลย ไปทำไมตากสินกันแล้วอย่างงี้ไหมคะ ค่ะ มันพิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับอายุ ขนาดท่านวันนอนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็ได้ออกมาพูดว่าเห็นบทสัมภาษณ์ก็ ไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยค่ะแก่กะโหลกกะลา มีเห็บเยอะแยะแล้วนะคะ เดี๋ยวนี้ความรู้มันเป็นสิ่งที่ ที่สามารถที่จะ หาความรู้ทันกันได้ มันมีแหล่ง ให้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้มันอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความจริงใจ น้ำอยู่ที่ความกล้าหาญ สำคัญที่สุดคือความกล้าหาญ เห็นนักการเมืองรุ่นเก่าๆรุ่น อะไรที่ออกมาแสดง กลัวการเปลี่ยนแปลง อันนั้นเป็นสิ่งที่จะฉุดรั้งความเจริญมากกว่า เราไปดูผู้นำ โลกเอางี้ดีกว่าเราเปรียบเทียบกับโลกประชาธิปไตยสากล ผู้นำแคนาดาผู้นำในประเทศในยุโรป ต่างๆนะเทรนแนวโน้มของโลก มันมาอยู่ตรงผู้นำที่ พี่อายุ 40 กว่า อะไรทั้งนั้นแล้วนะคะระดับผู้นำ ก็ต้องมองมองไปรอบๆตัวด้วยอย่าใช้ พี่นิด แบบเดิม แล้วก็เอามา ติด ลองเปิดใจ วันนี้ขออนุญาตถามประเด็นเรื่องของประธาน ค่ะก็ เรียกว่าอาจเป็นทั้งต้มแล้วกันนะฮะแล้วก็ต้องแดงที่เขาเองก็แสดงความคิดเห็น กันอยู่แม้ว่าตอนนี้ จะจับมือกันเหนียวแน่น แต่เรื่องของตำแหน่งประธานสภาก็ยังเกิดมีภาค คิดว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าพี่เมื่อวานออกมา พี่ไปประชุมล่าสุดเมื่อวานตอนเย็นนะคะพี่ ที่พักประชาชาติ ก็เห็นชัดเจนแล้วนะ ฝากบอก คุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคก็แทบจะ จูบปากคุณพี่ทานแล้ว เรื่องนี้อย่าไปกังวลเลยค่ะ อย่าไปเชื่อพวก อย่าไป อย่าไปสั่นคลอนอ่ะมัน ต้องหนักแน่น อาหารในสถานการณ์ที่มันดู สับสนอลหม่าน เป็นช่วงรอยต่อช่วงเปลี่ยนผ่าน ก็เป็นเรื่องธรรมดา มีการวิพากษ์วิจารณ์ ความเป็นประชาธิปไตยได้มันก็ทำให้คนได้พื้นที่ในการพูดเยอะแยะ อยากบอกว่าอย่าหวั่นไหวนะคะ ให้หนักแน่น มั่นสัญญา พรรคร่วมรัฐบาล ในส่วนตัวก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไร มีคณะเจรจานะคะ ที่ตั้งขึ้นมาเป็นคณะเจรจาแล้วก็เป็นคณะทำงาน ในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่ตั้งมาแล้ว 7 คณะ แถวคิดว่า อ้าวใช้วาระใช้ประเด็น ปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้ง หาไม่ใช่เรื่อง ตำแหน่ง เดี๋ยวพวกคณะทำงาน 7 คณะที่ตั้งไปแล้วเมื่อวานแล้วก็จะตั้งขึ้นอีก หาจนครบ 23 คณะตาม MOU 23 เมื่อตั้งเสร็จแล้วอ่ะก็จะแบ่ง จะทราบว่าจะแบ่งหน้าที่กันยังไง แล้วสุดท้ายประธานสภา มันก็ควรจะเป็นของ ของใครนะ เรื่องนี้มันไม่ได้ ทำให้ถึงกลับ แปลกแยก จะทำงานร่วมกันไม่ได้เป็นเรื่องเล็กอ่ะตามที่คุณพิธาพูดแล้วนะคะ เมื่อเทียบกับ ความหวัง ของเต้ย ความหวังที่จะเห็นการเปลี่ยน แปรเปลี่ยนผ่านอย่าง ระบบนี้ก็ เมื่อเทียบกับตำแหน่งประธานสภาแล้วตำแหน่งประธานสภาก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ คุยกันได้ค่ะขาดคณะทำงาน แล้วยังมีเวลาอีกตั้งเยอะนะอีกเป็นเดือน ค่อยๆ พูดจากใจ พี่เจี๊ยบจะเห็นความสำเร็จ ของนโยบายใดบ้าง นโยบายของก้าวไกลเนี่ย ประชาชนก็ สนใจเยอะโดนจับตามองก็เยอะเหมือนกัน ก็ เรามีนโยบายที่ดี พิมพ์เขียวที่ชัดเจนนะคะว่าจะร้อยวัน 100 วันแรกทำอะไร 1 ปีแรก อะไรแล้วก็ในสมัยแรกทำอะไร ที่ในส่วนตัวที่อยากเขียน 100 วันแรกนะคะ ถ้า ก็น่าจะเป็นลงนามนะคะ Icc ศาลอาญา ศาลอาญาโลก อันนี้ ก็เป็น 1 ใน 100 วันแรก ของรัฐบาล 9 ไก่ เพราะการลงนามใน IG ก็จะเป็น ตัวที่จะปิดสวิตช์ในการรัฐประหารครั้งต่อไปที่สำคัญนะคะ รวมทั้งการแก้กฎหมายความมั่นคง หลายๆฉบับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กฎอัยการศึก แล้วก็ แก้ไขกฎหมายสภากลาโหม หากฎระเบียบต่างๆที่เป็นการ ป้องปราม ไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีก ทหาร เอาทหารออกจากการเมือง แล้วก็ ทหารก็ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี สีที่เป็นพลเรือน อัญญาเป็นเรื่องสำคัญสุดที่อยากเห็น แล้วก็เป็น ที่ทำในร้อยวันแรกได้ค่ะ Score ถ้าเป็น เลือกที่ระยะยาวกว่านั้นก็จะเป็น เรื่องการศึกษา นโยบายการ 100 วัน และก็น่าสนใจที่จะจัด ระบอบอำนาจนิยมในโรงเรียน น้องก็จะได้เห็น ยกเลิกเกณฑ์ทหารจะทำใน 1 ปีแล้วก็ปีหน้าก็จะไม่มีการเกณฑ์ทหารแล้ว เมษาปีนี้จะเป็นปีสุดท้าย ค่ะก็หลายๆเรื่องอยากเห็นแก่แล้วธรรมนูญด้วยค่ะ วิธีทำประชามติ ประชามติเพื่อจะ จัดตั้งสสรขึ้นมา รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยของ หลายอย่างเลยตั้งใจรอคอยแล้วก็ คิดว่าจะทำได้สำเร็จค่ะ เขา เพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากชวนให้ มามีความสุขร่วมกัน ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง มากกว่า ไปกังวลอะไรมากจนเกินไป ค่ะพี่เจี๊ยบ มีเรื่องที่เราอยากจะคุยกันด้วยนะประเด็นเรื่องที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ออกมากล่าวหาว่าคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล มันเป็นการละล้วงข้าราชการ ใช่หรือเปล่า ค่ะ อันนี้รหัสก็บอกสติปัญญา คือ ก็อยู่ในโลกแคบมาก ก็ไม่เข้าใจเลยว่านกกระทา อธิปไตยในการ การตั้งคณะทำงาน ขึ้นมาเพื่อทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล หลักการเลือกตั้งอ่ะ มันเป็นเรื่องตลก ก็ ปีไหนๆเขาก็ต้องมีชุด พนักงานชุดนี้นะคะ ในการเปลี่ยนผ่าน รัฐบาล เพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีรอยต่อ การส่งมอบงาน แล้วก็ รายการ ข้าราชการประจำก็ยินดีที่จะให้ข้อมูล เท่าที่เขาให้ได้ กับคนที่เขาเห็นว่าเป็นความหวัง แล้วมามากล่าวหาว่า นิทานทำในสิ่งที่ไม่สมควรใช่ไหมคะ อันนี้คือ มันๆบอกเลยนะว่าคุณประยุทธ์นี้ไม่ได้ ไปเป็นหลังเขาจริงๆอ่ะ ไม่ได้พยายาม ทำความเข้าใจหลักการประชาธิปไตย อย่าโกรธนะ เข้ามาแบบ การเลือกตั้งมันก็ต้องมีช่วงนี้นะ หาช่วงการเปลี่ยนผ่านตั้งคณะทำงาน มีการเจรจา ขอข้อมูลที่ไม่ได้เป็นการละล้วงนะ ไม่ได้ไปขอข้อมูลการใช้งบประมาณอะไร ก็เขาก็ หนูขับเขตกัน มีแต่ตัวเองนั่นแหละ เปิดหูเปิดตาบ้าง ชายวิจารณ์อะไรมาแบบ โชว์โชว์ 84000เซลล์รางวัลที่ 1 ที่จริงแล้วนี่นา ถ้าเขาทำถูกแล้วนะคะ รัฐบาลใหม่เขาก็ตั้งคณะตั้งตั้งคณะทำงาน เพื่อการเปลี่ยนผ่าน แต่ว่าหน้าที่ของคุณประยุทธ์เอง ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะ ก็คือ เตรียมตัวเก็บข้าวของย้ายออกจากบ้านหลวงสักที ไปสวหน่อยไหมเรื่องสวนี้เพิ่งจะสดๆร้อนๆเลยนะนั่น ก็มีประเด็นเรื่องของหลายๆคนก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคะแม้ว่าจะจับ ในการจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคร่วม วันนี้ได้มีการ ไปพูดคุย กับท่านไหนเป็น พิเศษไหมคะ ที่จะมาหนุนในการโหวตให้คุณ มานั่งเป็นนายก ค่ะมีบ้างนะคะมีได้รับมอบหมายให้คุยกับสวที่พอจะรู้จักคุณบ้างค่ะ ก็มีได้รับการตอบรับที่ดี แล้วก็อาจจะต้องให้เวลาเสาร์อาทิตย์นึง 01:00 น ทำความเข้าใจ ประเด็นที่อ่อนไหวที่ไม่ใช่อ่านจากไลน์กลุ่ม น้าปุ๊ปลายทางปาก มันไม่ใช่ น้าเอ๋ก็ต้องออกมาจากกรุ๊ปไลน์ เลิกงานแล้วก็ มา มาดูในข้อเท็จจริงค่ะเชื่อว่าท่านยังมีเวลา ที่จะทำความเข้าใจ กับการเมืองแบบใหม่ ขอทำความเข้าใจกับ แรงปรารถนาของคนทั้งสังคมที่แสดงออกมา อย่างชัดเจน ผ่านคูหาเลือกตั้ง เพราะฉะนั้น ไม่งั้นจะมีการเลือกตั้งไป นะไม่งั้นจะมีการเลือกตั้งไปทำ สมัยตอนก่อนเลือกตั้งก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวโอนไปที่การเลือกตั้ง เมื่อย คะแนนทันออกมาเป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจนขนาดแจ่มแจ้ง มันไม่ต้องมีคำถามแล้ว คือมันไม่ต้องคิดมากแล้วแต่ก็ ให้เวลาท่าน ก็มีบางท่านก็เป็น ผู้ใหญ่ที่ดีก็มีเยอะค่ะ อ่านแต่ก็อยากให้ท่านเป็นตัวของตัวเองด้วย อีกแค่ปีเดียวเองก็จะค้นหาตำแหน่ง พี่เจี๊ยบวิธี ค่ะค่ะต้องสง่างาม ตากันครึ่ง การขึ้นมา มีอำนาจหรือการขึ้นมามีตำแหน่ง มันไม่ได้ยากเท่ากับการหาทางลง กราบงามแล้วก็มีเกียรติ ชีวิตที่จะลงยังไงถ้าไม่มีเกียรติมากกว่า ดูๆไปไกลมากเลยพี่เจี๊ยบเพราะว่าตอนนี้มีถึงประเด็นบอกว่า อะไรอ่ะทางก้าวไกลส่งคนไปข่มขู่ สวหรอคะ คือคนพูดชนะคนปล่อยข่าว ต่างๆมีอะไรจะพูดอะไรก็พูดได้ แต่อยากให้คนที่ คิดถึงคนที่เสพข่าวมีวิจารณญาณค่ะ ใช่ไหมคะ เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ที่จริงในพักเรานี่เป็นแบบประชาธิปไตยจ๋ามาก เราก็ตรวจสอบกันเองรับฟังด้วย คือยืนยันขนาดนี้ยืนยันอย่างหนัก แม่นาง ตรงนั้นน่ะ พรรคก้าวไกลไม่เคยทำอะไรแบบนั้นแน่นอน แน่นอนถ้ามันเป็นการกระทำที่ เป็นการกระทำที่น่ารังเกียจไปข่ม ได้ยังไง มันเป็นการกระทำของรัฐบาลที่แล้ว ของ ขอบคุณประยุทธ์มากกว่านะในเมื่อเรา ออกมาเรียกร้อง สิทธิพิเศษ คือ คือเป็นสิ่งที่เราเคยไปอนามัย ไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราอยากจะเปลี่ยนอ่ะแล้วเราจะไปทำแบบนั้นได้ยังไง ต้องไปรอตรงนี้ด้วย ค่ะแต่ไม่ได้ที่เราจะไปทำแบบนั้น แต่ก็มีสวบางท่านออกมาบอกว่าเอง เท่ากันเดี๋ยวเขาไปปลุกระดมมวลชน กดดันสว อันนี้พอบอกว่าไม่ได้มีการข่มขู่ตรงนี้จะว่ายังไงคะ ก็ไม่ว่าจะอยู่ข้างในก็เป็นเรื่องจินตนาการ อยากให้รถจินตนาการลง ด้วย เป็นไปไม่ได้เลย พูดแบบนั้น ผมก็ปั่นป่วนกันหมดแล้วอ่ะ พูดกันคนละที ถ้าพูดอะไรแล้วเชื่อเลยอ่ะ ไม่ตรวจสอบข้อมูลแหล่งข่าวแล้วก็ ถ้าใครจะพูดแบบนี้ก็ขอหลักฐานด้วยดีกว่า ขอหลักฐานด้วยให้มันชัดเจนไปเลย อีกา จะมาตั้งสมมติฐานหรือจินตนาการลอยๆนะคะบอกมาเลยว่า คนไหน โทรไปข่มขู่คลิปเสียง ขอหลักฐาน ขออะไรก็ได้มายืนยัน ค่ะค่ะ พี่เจี๊ยบ ประเด็นล่าสุดก็คือมีสวเขาพูดถึงประเด็นเรื่อง รัฐบาลแห่งชาติอ่ะค่ะพี่เจี๊ยบ เพิ่งมาด้วยนะ เออแล้วก็ข้ามไปเลยไปเลยไปรัฐบาลแห่งชาติเลยอ่ะ นี่มันศตวรรษที่เท่าไหร่แล้วคะยังไปพูดเรื่องรัฐบาลแห่ง ชาติอีก ท่าข้าม วิเชียร มันคนยุคที่จะพูดเรื่องนี้ไปแล้ว ตื่นเถอะ ผู้ใหญ่จะไปจับตัวแล้วเขย่าเขย่า อ่านตามข่าว อ่านตามข่าวเลยนะ มีคนแบบนั้นอยู่บ้างนะคะก็เป็นคนที่ ที่คนรุ่นใหม่เขาพูดบอกว่าเธอก็รอเวลาแบบบางคนก็ เกินเยียวยาก็ต้อง เป็นเรื่องของ ธรรมชาติจัดสรรก็แล้วกัน แต่ถ้าไม่ใช่ ไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ราคาที่ เรื่องรัฐบาลแห่งชาติอะไรอย่างนั้น มันโอสคูลมาก กลายเป็นแบบแสดงเลยมัน มันเปิดเปลือยตัวเองเลยว่า แบบไม่ได้เคารพ หาวิถีทางประชาธิปไตยเลย พี่เจี๊ยบตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่แล้วมีคนบอกชื่นชม เสียมากเลยนะ ชอบๆชอบมากถึงแม้ว่าคุณเจี๊ยบจำไม่ได้ ไม่ได้เล่นการเมืองแล้วใช่ไหมอย่างที่คุยกันนะคะแต่ช่วยอยู่เบื้องหลังพี่เจี๊ยบไม่มีประเด็นนึงอยากจะให้พี่เจี๊ยบ เรียกว่า พูดคุยหรือว่าอาจจะเป็น เรียกว่า พูดง่ายเนาะต้องมีทั้ง คนที่นั่งเชียร์ก้าวไกลเพื่อทายเนี่ยเขาก็ตอนนี้ก็สามัคคีกันแล้วเมื่อวานเขาก็ยิ้มชื่นมื่นกันแล้ว แต่เห็นมีมือที่สามที่เรียกว่าปั่น เสียบส้มปลอมแดงปลอมอะไรอย่างนี้ถามที่ปั่นให้คนแตกแยกอ่ะ ก็ เอาจริงๆนะคำว่าเล่นการเมืองอ่ะก็ไม่ค่อยอยากใช้เลย อยากจะใช้คำว่าทำงานการเมือง ชาทำงาน ไม่ใช่เล่นการเมืองการทำงาน การเมือง อยู่ตรงไหน อยู่ในส่วนไหนของพักก็ทำได้ อากาศในสภาเป็นแค่ยอดภูเขาไฟ น้ำแข็งแค่นั้นเอง ทำงานเบื้องหลัง ตั้งพักกันเยอะ แล้วส่วนไอ้โอเคป่ะเนี่ยก็คิดว่า มันจะเป็นวิวัฒนาการไปเอง ตัวเองก็เคยหนักใจนะ เคยกังวล เคยมีความเครียด กัปตัน เขาปั่น ขณะที่ โกรธด้วยยอม โกรธแค้นด้วยนะ จะสร้างความเสียหายให้สังคมเช่น บ้านสื่องั้นเขาจะเรียกว่าสื่อไม่ได้เลยต้องเรียกว่าไอ้โอนะคะ อะไรสักอย่างนึงนะจุดจุดจุด นักข่าวอะไรนะที่ขึ้น ขึ้นต้นด้วยครับแล้วก็จุดจุดจุดน่ะเนี้ย ถ้าฟังไม่ได้เลยอ่ะก็คือ มันเป็นแบบ มันก็คือไอ้โออ่ะ มันไม่ใช่สื่อเรียกว่าสื่อไม่ได้ให้เกียรติเกินไปถ้าจะเรียกว่าสื่อนะคะมันคือ ขบวนการยุยง ปั่นแล้วก็ซื้อมา ให้รัฐบาลใหม่จัดการกับเรื่องนี้ด้วย ก็ มันจะต้องโดนสังคม แล้วสังคมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ คนก็ไม่ได้กินหญ้านะไม่ได้เหมือน คือมันจะสังคมมันจะมีกระบวนการเรียนรู้เชื่อมั่นว่านะ เหมือนกับการซื้อเสียง การซื้อเสียงตอนหลังเนี้ยก็ซื้อเสียไม่ได้ผล ยิงไป ยิงไป 100 นัด อาจจะเข้าเป้าแค่ 30 40 แล้วเรื่องการ อาการข่าวปลอม Fake News ข่าวปั่น ก็เชื่อว่าสังคมจะมีพัฒนาการ ฝนก็จะเรียนรู้ เหมือนที่โทรศัพท์ไปเรื่องอะไรนะ ศึกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สายวิชาชีพ ที่แบบนั้นน่ะมันก็จะทำได้ในช่วงหนึ่งถูกไหมคะได้โปรดในช่วงหนึ่ง คนก็จะโดนหลอก แต่พอเวลามันโดนมากๆเข้าบ้างนะเค้าก็เกิดการเรียนรู้ว่าจะหลอกไม่ได้แล้ว แบบเดียวกันกับ กับข้าวไอ้โอข้าวปั่นแล้วเชื่อว่า คนก็จะมี มีวิจารณญาณ กว่าจะเรียนรู้ไปเองมันต้องให้เวลาเหมือนกับเรื่องการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องให้เวลา เชื่อว่าจะเกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำงานไม่ได้ผล ตอนนี้ก็เชื่อว่ามีการเรียนรู้ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะ คนก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมด ค่ะ แล้วก็ก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยต้องทุ่มเทในการที่จะแบบ รายการที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการแก้ข่าวปลอม ให้ทันท่วงที บํานาญข้าราชการ ถือโอกาส พูดว่าเรื่องบํานาญข้าราชการว่า ก็มีข่าวปลอมค่ะปั่นนาวิธีการสกปรกนะคะ อ่านในช่วงหาเสียงว่าเราจะก้าวไกลจะ ยกเลิกบํานาญข้า ถ้าดูตาม สามัญสำนึกแล้วอ่ะมันเป็นไปได้ยังไง เอาง่ายๆตื่นก็แล้วก็ทราบแล้วอ่ะ ข้าราชการบำนาญมีเป็นล้านคนทั่วประเทศอย่างนี้ แล้วเรากำลังอยู่ อยู่ในช่วงแคมเปญหาเสียงอ่ะ ไข่ที่จะไปโง่แบบที่จะ พี่ไปพูดแบบนั้นเสียคะแนนเอาแบบคิดแบบเต็มๆเลยนะ เพราะฉะนั้นเรื่องไอ้โอขับรถกลับก่อนนะ มันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ใจเย็นๆนะเรียนรู้ ช่วยกัน ช่วยกันเผยข่าวจริงให้ทันท่วงทีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเฟสนิวใช่ไหมคะ เนี่ยหลายๆคนก็พูดถึงกันเนี่ย สหรัฐอเมริกา อยู่เบื้องหลังก้าวไกลจริงไหมคะในวงนโยบายการหมุนเขาเรื่องเยอะหรืออะไรอย่างนี้ทำไมเขาลืม เยอะมากสำหรับเขา พาไปแล้ว หลงยุคใหญ่เลยนะอเมริกามาตั้งฐานทัพอะไรฟังแล้ว ขอให้มองเป็นเรื่องขำๆก็แล้วกันเป็นเรื่องขำๆหลายวันนะเนี่ยมีข่าวอเมริกาไม่ขายอาวุธมันอยากให้เรา ไปเป็นที่ตั้งฐานทัพแล้วทำไมจะไม่มาขายอาวุธให้เรา อ้าว 9 ปีอยู่กับผู้นำแบบนั้นน่ะก็ทำให้ ติดมาจากผู้นำหรือเปล่า กากา ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันจะเข้าสู่ยุคการเมืองใหม่แล้ว ค่อยๆค่อยๆปรับกันไปด้วยกัน เดี๋ยวคิดว่าอย่าพูดนิทานไม่มีการสื่อสารที่ดีนะเราก็จะมีผู้นำที่มีการสื่อสาร ชัดเจนตรงประเด็นทันท่วงที นิทาน น่าจะสยบ ข่าวอะไรที่มัน ปอบพรุ่งนี้เอาไปน่าจะปัญหาลดลงค่ะเรื่องพวกนี้ สาขาก็ ข่าวปลอมเยอะเขาเลยพี่เจี๊ยบวันนี้แถลงไขแล้วพี่เจี๊ยบคนจริงมาแถลงไขแล้วนะคะ โอ้หลายคนตอนนี้ชื่นชมพี่เจี๊ยบบอกชอบชอบ รอยยิ้มสดใสด้วยค่ะพี่เจี๊ยบ วันนี้ทำรายการต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากเดี๋ยวไปติดตามพี่เจี๊ยบก็ต่อในติกตอกนะ เปิดมาแล้วเจอพี่เจี๊ยบขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะ บ๊ายบาย ขอขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยนะคะคุยทุกครั้งมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสเสมอเลยนะคะหลายท่านก็ติด ถามพี่เจี๊ยบกันอยู่นะ พี่เจี๊ยบเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งในพรรคก้าวไกลแล้วก็ เคลื่อนไหวทางด้านการเมืองผู้มีประสบการณ์ แต่ว่าตอนนี้จะไม่ได้ Ru อ้าวไม่ได้ลงในตำแหน่งใดๆไม่ได้ลงสมัครไม่ได้ลงในสนาม กลับแล้วนะคะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กด กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ

Read More  Voxpopเสียงประชาชน:"พิธา"รอดปมหุ้นสื่อ รับไม่ได้เพื่อไทยสลับขั้ว ไม่อยากให้ลุงกลับมา