“อุ๊งอิ๊ง”ยังไม่คุย”พิธา”เรื่องรัฐบาล “ทักษิณ”ยันว่าจะกลับ ก.ค.นี้แน่ แต่ไม่ได้ระบุวัน

ทักษิณ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ยันว่า “อุ๊งอิ๊ง” ศักดินาจารย์และนักการเมืองชาวจีนที่กำลังอยู่ที่ต่างประเทศอย่างอเมริกา จะกลับมาประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ แม้จะยืนยันว่าจะกลับในเดือนนี้แน่ๆ แต่ทักษิณกล่าวว่ายังไม่ได้ระบุวันที่แน่นอนในการกลับมาของ “อุ๊งอิ๊ง” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ออกเดินทางสู่ประเทศต่างๆ เมื่อสถานการณ์ภายในประเทศก่อนหน้านี้เป็นที่สังเกตมากขึ้น รวมถึงเกิดเหตุการณ์ที่ท้าทายให้กับรัฐบาล ทักษิณเห็นว่าเรื่องราว “อุ๊งอิ๊ง” เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันของประเทศไทย

สารบัญ

อุ๊งอิ๊ง: ผู้ก่อตั้งและประวัติความเป็นมา

อุ๊งอิ๊ง"ยังไม่คุย"พิธา"เรื่องรัฐบาล "ทักษิณ"ยันว่าจะกลับ ก.ค.นี้แน่  แต่ไม่ได้ระบุวัน: Matichon TV - YouTube

เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องราว “อุ๊งอิ๊ง” ในการเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน เราควรทราบถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ “อุ๊งอิ๊ง” คือผู้ก่อตั้งและนักการเมืองชาวจีนที่มีความสำคัญทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีประวัติความเป็นมาที่ทำให้เขากลายเป็นบุคคลสำคัญในระดับนานาชาติ อุ๊งอิ๊งเป็นชื่อเล่นของเขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ความสำคัญของการสนทนาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย

อุ๊งอิ๊งค์" ยืนยัน "ทักษิณ" กลับแน่เดือน ก.ค. แต่ยังไม่รู้วันไหน

การสนทนาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแก้ไขปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ที่ท้าทาย การสนทนาที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้มีการเข้าใจและเห็นภาพรวมของปัญหาและสามารถหาทางออกได้ การสนทนายังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างบุคคลและกลุ่ม และสร้างพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและเสริมสร้างความเข้าใจกันระหว่างกัน

บทบาทของพิธีการ “อุ๊งอิ๊ง” ในรัฐบาล

อุ๊งอิ๊ง"ยังไม่คุย"พิธา"เรื่องรัฐบาล "ทักษิณ"ยันว่าจะกลับ ก.ค.นี้แน่  แต่ไม่ได้ระบุวัน: Matichon TV - YouTube

พิธีการ “อุ๊งอิ๊ง” เป็นการเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้มีอำนาจตัดสินในการเผชิญกับสถานการณ์ที่สำคัญ โดยประกอบไปด้วยการปรึกษากับผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง การใช้พิธีการ “อุ๊งอิ๊ง” เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีการสนทนาที่มีประสิทธิภาพและการตัดสินใจที่ดีขึ้น

Read More  พ.ต.อ.วิรุตม์ เดือดประณามรบ. เลื่อนใช้กม.ป้องกันอุ้มหาย ขัดรธน. ส่อไม่เคารพรธน. - ปชช.

รายละเอียดเกี่ยวกับการสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” และ ประชุมครม.

อุ๊งอิ๊ง"ยังไม่คุย"พิธา"เรื่องรัฐบาล "ทักษิณ"ยันว่าจะกลับ ก.ค.นี้แน่  แต่ไม่ได้ระบุวัน: Matichon TV - YouTube

ในการสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” นักการเมืองจะมาปรึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารรัฐ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ต้องการการแก้ไขหรือการตัดสินใจ หรือเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อการเมืองและสังคม การสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือการหาวิธีแก้ไขปัญหาและการสร้างความเข้าใจกันระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจและผู้ที่ถูกควบคุมด้านการเมือง

การคุยของ “อุ๊งอิ๊ง” กับสมาชิกครม.

อุ๊งอิ๊งค์"ยัน "ทักษิณ"กลับแน่ก.ค.นี้ แต่ยังไม่รู้วันไหน - The Journalist  Club

ในการสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” นักการเมืองที่มีตำแหน่งสูงอยู่ในรัฐบาลจะได้รับเชิญเข้าร่วมสนทนา โดยจะมีการเสนอเรื่องราวหรือปัญหาที่ต้องการการแก้ไข และมีการเสนอวิธีการแก้ไขหรือข้อสรุปที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การคุยของ “อุ๊งอิ๊ง” กับสมาชิกครม. เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและดำเนินการทางการเมือง

ประเด็นสำคัญในการสนทนา

อิ๊งค์” ย้ำ “ทักษิณ” กลับไทย ก.ค. “ชลน่าน” คาด กกต. รับรอง ส.

ปัญหาในระบบการเกณฑ์กำหนดตำแหน่งทางการเมือง

การเกณฑ์กำหนดตำแหน่งทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอาจมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส การส่งเสริมการประกวดราชการ และการป้องกันการทุจริตทางการเมือง ประเด็นนี้อาจเป็นเรื่องที่จะถูกสนทนาและพิจารณาในการปรับปรุงระบบการเกณฑ์กำหนดตำแหน่งทางการเมือง

แผนการบริหารรัฐ

แผนการบริหารรัฐเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล ประเด็นนี้อาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การแบ่งส่วนงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานภายใต้รัฐบาล การจัดทำแผนแม่บท และการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงานของรัฐบาล

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและความเจริญของประเทศ การสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” อาจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เช่น การสร้างโอกาสในการทำงานและการลงทุน การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น และการส่งเสริมอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ

ผลกระทบของการสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” ต่อรัฐบาลและประชาชน

อุ๊งอิ๊งค์" ย้ำ "ทักษิณ" กลับไทย ก.ค.แต่ยังไม่กำหนดวัน | เนชั่นทันข่าวค่ำ |  NationTV22 - YouTube

การสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” สามารถมีผลกระทบต่อรัฐบาลและประชาชนได้ในหลายด้าน อย่างเช่น

  1. การเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลและประชาชน: การสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” เป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาและดำเนินงานทางการเมือง
  2. การสร้างความโปร่งใส: การสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาสนใจและติดตามการดำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งสร้างความโปร่งใสและช่วยเพิ่มความไว้วางใจในรัฐบาล
  3. การดำเนินการแก้ไขปัญหา: ผลสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” อาจส่งผลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งอาจมีผลต่อการพัฒนาและความเจริญของประเทศ

การประเมินผลและการตอบสนองจากประชาชน

อุ๊งอิ๊ง” ย้ำไทม์ไลน์ “ทักษิณ” กลับไทยแน่ ก.ค.นี้ - สำนักข่าวไทย อสมท

การประเมินผลและการตอบสนองจากประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบของการสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือการส่งเสริมการเข้าร่วมในกระบวนการการตัดสินใจทางการเมือง

บทสรุป

การสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันของประเทศไทย มันเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาและดำเนินงานทางการเมือง นอกจากนี้ยังสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความไว้วางใจในรัฐบาล โดยการสร้างพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจและประชาชน


FAQ 1: “อุ๊งอิ๊ง” มีตำแหน่งในรัฐบาลอย่างไร?

ตอบ: “อุ๊งอิ๊ง” ไม่ได้เป็นตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาล แต่เป็นบุคคลสำคัญในการสนทนาและการตัดสินใจในระดับสูงของรัฐบาล ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งและนักการเมืองชาวจีนที่มีผลกระทบต่อการบริหารรัฐและการตัดสินใจทางการเมืองในประเทศไทย

FAQ 2: “อุ๊งอิ๊ง” มีบทบาทอะไรในการประชุมครม.?

ตอบ: “อุ๊งอิ๊ง” เป็นบุคคลที่เชิญเข้าร่วมการประชุมครม. ซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมการสนทนาและการตัดสินใจในเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อการบริหารรัฐ และการดำเนินงานของรัฐบาล บทบาทของ “อุ๊งอิ๊ง” อาจเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกครม.

Read More  พิธา ไม่กังวล ไม่ประมาท เจอ 3 ด่าน สกัดนั่งนายกฯ ลั่นจัดตั้งรัฐบาลได้แน่

FAQ 3: ความสำคัญของการสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย?

ตอบ: การสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” มีความสำคัญอย่างมากเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย เนื่องจากมันเป็นโอกาสในการหาทางออกและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การสนทนาช่วยให้มีการเข้าใจและเห็นภาพรวมของปัญหาและสามารถพบทางออกที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจและประชาชนในการจัดการสถานการณ์ที่ท้าทาย

FAQ 4: การสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” มีผลกระทบอย่างไรต่อประชาชน?

ตอบ: การสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” มีผลกระทบต่อประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน การสร้างความโปร่งใสในรัฐบาล และการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่อประชาชน

FAQ 5: มีเรื่องราวจากการสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” ที่น่าสนใจอะไรบ้าง?

ตอบ: เรื่องราวจากการสนทนา “อุ๊งอิ๊ง” ที่น่าสนใจอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเมืองที่สำคัญ หรือเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม อาจมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพูดคุยหรือข้อสรุปที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างความตื่นเต้นและน่าสนใจในการติดตามเนื้อหาของการสนทนา “อุ๊งอิ๊ง”

“อุ๊งอิ๊ง”ยังไม่คุย”พิธา”เรื่องรัฐบาล “ทักษิณ”ยันว่าจะกลับ ก.ค.นี้แน่ แต่ไม่ได้ระบุวัน [VIDEO]

“อุ๊งอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรค พท. พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2023 โดย น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยเรื่องร่วมรัฐบาล คุณพิธาน่าจะยุ่ง “ทักษิณ”ยันจะกลับ ก.ค.นี้แน่ ขณะที่ นพ.ชลน่าน บอกว่า วันที่ 6-7 มิ.ย.จะมีการประชุม กก.เปลี่ยนผ่าน
#matichontv #ข่าวการเมืองมติชน

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

Read More  ปลูกไม้ง่ายในคอนโด 10 ต้นที่ไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงาม ยังช่วยฟอกอากาศให้ดีขึ้นด้วย!

เนื้อหาของวิดีโอ “อุ๊งอิ๊ง”ยังไม่คุย”พิธา”เรื่องรัฐบาล “ทักษิณ”ยันว่าจะกลับ ก.ค.นี้แน่ แต่ไม่ได้ระบุวัน

สวัสดีค่ะ วันนี้ขอญาติ ล้อหมุนเงินของหมุนก่อน ระวังนะคะ OK ปิดหน้า เคค่ะ แต่ละเพศ แน่นอนว่าตอนนี้ เราก็จะผลักดัน นโยบาย ขี้เกียจ กับเรื่องการ เท่าเทียม เราก็จะ ประกันให้เกิดขึ้นให้ได้แน่นอนค่ะ เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆ ชุดต่อไป จะต้องผลักดันเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆเลยแน่นอนเพราะว่า ความเท่าเทียมหรือว่าความหลากหลาย สำคัญมากๆเราก็ไม่ควรจะมีเรื่องเพศ เป็นตัว กำหนด ในการเป็นตัว Limited ให้ชีวิตของเราดำเนินได้ได้ ได้ไม่เต็มที่ได้ไม่เต็ม เราต้องร่วมกัน เพราะว่าตอนนี้เราก็ ได้ตกลงเจรจา แล้วก็จะต้องทำร่วมกัน ในส่วนตัวของเขาเองก็ต้องหักกันเรื่องนี้ ยังไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่า คิดว่าคุณน่าจะยุ่งมากอยู่ ก็ที่ผ่านมาก็ไปเลี้ยงลูกค่ะก็ยุ่งเช่นกันแต่ว่าติดตามข่าวตลอดนะ แล้วก็มีความเคลื่อนไหวยังไงก็เอาใจช่วยอยู่ค่ะ ค่ะก็คิดว่าจริงๆอยากมาร่วมตั้งนานแล้วล่ะงานนี้แล้วก็เผอิญโอกาสเหมาะพอดี ในเรื่องของการจัดเวลาของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ที่ทำงานนี้วันเวลาที่เกิดขึ้นได้ก็จะดีมากๆเลย ขอทักมาร่วมด้วยค่ะอยากมา ถ้าวันนี้เจอกันคงจะทักทายก่อนนะคะแล้ว แต่ว่าถ้าเป็น ในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องการทำงานเนี่ยคงจะคุยผ่านทางพักจะดีกว่าจะได้เป็นแฟชั่นนะคะแต่ว่า เจอกันยังไงรู้จักคนที่ทำมานานอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเจอก็ทักทายแน่นอนค่ะ ฟ้าใสจะง่ายกว่าแล้วค่ะเสียงไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าท่านจะให้ร้องด้วยยินดีค่ะ ค่าขอบคุณมากนะคะ ตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะวันไหนจะทราบแล้วนักข่าวนะครับไม่พลาดแน่นอน ภายในเดือนกรกฎาคมหน่อยครับว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าวันที่ยังไม่ได้ระบุค่ะ อะไรนะคะ ยังๆยังเป็นคำลักษณะเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้บอกบัญชีค่ะ ยังเลยค่ะยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์ม แต่ว่าฉันก็ยังยืนยันว่ากรกฎาคมแต่วันที่นี่ยังไม่เปิด กลับมาอย่างไร มาคนเดียวเลยลบทิ้งไปรับอะไรนั่นสิ ไปรับดีไหมของลูกไม่อยากไปรับ อยากไปรับไปรับด้วยจะได้กลับมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตื่นเต้นอะไรมากกว่านี้แล้วจะบอกค่ะ เธอเองบอกเราตั้งแต่แรกนะคะว่าเคารพการตัดสินใจของคุณพ่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงอีกให้กำลังใจเต็มที่ยังไงก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทางพรรคมีการผลักดันในเรื่อง เรื่องบาป ฝันดีครับ สักพักเราก็ให้ความสำคัญ การที่ เข้ามามีส่วนร่วมในวันนี้เนี่ย โรงพักก็จัด คณะบุคคล เข้ามาร่วม ขบวนพาเหรดด้วย แล้วก็ออกแถลงการณ์แนะนำพัก รายการที่จัดหนัก เรื่องของ เสมอภาคความเท่าเทียม ความหลากหลายทางเพศ ประเด็นเรื่องของกฎหมายที่ค้างอยู่สะพานเนี่ย มันเป็นความตั้งใจของเธอ ครับพี่จะผลักดันน้ำท่วม ไม่น่าจะมีประเด็นอะไร ต้นไม้ที่มีอยู่เนี่ย มันก็เป็นกฎหมายที่จะ รับรองสิทธิ ของพี่น้องประชาชน 10 นิ้วนานๆนะครับมันเป็นกฎหมายที่รับรองสิทธิ์ไหมครับก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นในสภา ยินดีอย่างยิ่งครับเต็มที่ ผ่านไปหลายวันแล้วการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้มีการพูดคุยกันหรือว่าหารือ ประเด็นที่ยังตกค้างกันได้ตกผลึกบ้างยังครับ ตั้งแต่วันที่ 30 มานะครับที่เรามีการนัดหมายประชุมกันที่พรรคเพื่อไทย ในวันที่ 6 แม่ทัพของคณะกรรมการประสานงาน ชุดเปลี่ยนถ่านกับ 7 คณะกรรมการตามภารกิจ ก็จะมีการมาประชุมกันที่พรรคเพื่อไทย นัดหมายกันเรียบร้อยนะครับ 10:30 น แต่ละคณะ เขาก็จะมาพบปะพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับในเรื่องอ่ะครับ แล้วก็จะมีการประชุมระดับหัวหน้าพรรค พรรคร่วมได้ครับ ที่จะ ตามวาระงานว่ามันมีความก้าวหน้ามากน้อยขนาดไหนอย่างไรเพราะว่า เราเองล่ะครับหมายถึงพักกันเราพักกันสักเท่าไหร่เขาเนี่ย ได้วางแนวทางไว้กับผักบุ้งเมื่อไหร่จะใช้พลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนได้ครับพี่นะเนี่ย อาการพูดคุยพลังงานในวันที่ 6 มันก็จะเป็นความก้าวหน้าในวันที่ 7 ด้วยนะครับ คณะกรรมการที่ตั้ง หน่วยงานเราเราตั้ง เบื้องต้น a77 ภารกิจนะครับ 7 ธุรกิจถามว่าในวันที่ 6 นี้ ทางกรรมการประสานงานที่เขามีการพิจารณาการขนาดจะเพิ่มภารกิจ เพราะว่าเรามี กัน บันทึกความเข้าใจร่วมกัน MOU 21-23 ข้อนะครับ มันก็จะดูเป็นเรื่องไปธุระกิจเนี่ยแต่ละพรรคก็จะส่งตัวแทนเข้ามาร่วม แต่ละคณะธุรกิจนะครับเตรียมพร้อม ส่งไปร่วมไรครับแล้วแต่ละ มันเป็นภาระงานที่เราเสนอนะครับเป็นเชิงของ แนวทางการทำงานได้ครับหรืออาจจะเสนอเป็นเชิงวิสัยทัศน์เพื่อสังคม เป็นภาระทางสังคมที่จะผลักดันถามว่ามันเร่งด่วนจำเป็นขนาดไหนก็มีหลายเรื่องนะครับ ครับหลายเรื่องที่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการคายพลังงาน ก็เห็นมีคณะทำงานเขาเขาจะพูดเรื่องนี้แล้วก็เรียนมีข้อเสนอเป็นข้อเสนอเชิง วิสัยทัศน์ได้นะครับไม่ได้ไปบีบบังคับรัฐบาลรักษาการเขาปัจจุบันที่จะให้เขาทำ อย่างไรไม่ทำอย่างไรแต่เป็นข้อเสนอแนะถ้าเขาเห็นว่าพนักงานที่เราเสนอเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่จะนำแก้ปัญหาให้ กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยมันก็เป็นไปในทางที่ดีนะครับที่เขาจะนำไปปรับใช้ ถามว่ากกตรับรองผลงานไหม ปกติเวลาถึงวันที่ 13 กรกฎาคมคือเขาต้องรับรองโดยเร็วนะครับ รับรองโดยเร็วแต่ไม่ช้าเกิน 60 วันแต่ต้องไม่เกิน 60 วันอาทิตย์เป็น เป็นสภาพบังคับตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเห็นเลยถามมาว่าจะรับรองภายในเดือนนี้ คิดว่าจะเร็วที่ว่าจะเร็วนะครับอาทิตย์หน้า หรือกลางเดือนก็น่าจะเห็นผลชัดเจนน่ะครับ จบแล้วนะครับ