เจาะใจ:โตโต้ ปิยรัฐ ไม่เคยกลัว ต่อให้ยุบก้าวไกลก็มีก้าวใหม่ ประชาชนไม่ยอมแน่นอน

โตโต้ ปิยรัฐ นับเป็นบุคคลที่มีเสถียรภาพและมีผลงานสำเร็จต่อเนื่อง ในฐานะเด็กหนุ่มที่มีความฝันอันใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม โตโต้ ปิยรัฐไม่เคยกลัวที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ แม้ว่าอาจมีความยากลำบากและอุปสรรคที่มาพร้อมกับการเป็นผู้นำ

สารบัญ

การเดินทางของโตโต้ ปิยรัฐ

เจาะใจ:โตโต้ ปิยรัฐ ไม่เคยกลัว ต่อให้ยุบก้าวไกลก็มีก้าวใหม่  ประชาชนไม่ยอมแน่นอน : Matichon TV - YouTube

โตโต้ ปิยรัฐมีการเดินทางที่ยากลำบากในช่วงเยาวชน เขาเจอกับความยากลำบากในเรื่องการศึกษาและความยากลำบากในชีวิตส่วนตัวอีกมากมาย แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไร โตโต้ ปิยรัฐก็ไม่ยอมแพ้ พร้อมที่จะเอาชนะความยากลำบากในหนทางที่ตั้งใจไว้

ความไม่กลัวและความกล้าหาญ

ก้าวไกล"ไม่ยอม"เพื่อไทย" ยันต้องนั่งเก้าอี้ประธานสภา เพื่อผลักดัน 3  วาระสำคัญ: Matichon TV - YouTube

โตโต้ ปิยรัฐเป็นบุคคลที่ไม่กลัวเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ต้องการความกล้าหาญหรือการแสดงความคิดเห็นที่กล้าหาญกับประชาชน โตโต้ ปิยรัฐเคยตัดสินใจที่สำคัญเพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชนโดยที่ไม่กลัวผลสิ้นเปลือง

ความก้าวหน้าต่อเนื่อง

มติชนคลิป - มติชนออนไลน์

ความเป็นที่รู้จักของโตโต้ ปิยรัฐไม่ได้อยู่เพียงแค่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่เขาเป็นบุคคลที่มีการเคลื่อนไหวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดยั้งในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โตโต้ ปิยรัฐเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม

ความสนับสนุนที่ไม่แพ้ราคาของประชาชน

มติชนคลิป - มติชนออนไลน์

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โตโต้ ปิยรัฐเป็นผู้นำที่ได้รับความเชื่อมั่นอันแน่นอนคือความสนับสนุนที่ไม่แพ้ราคาของประชาชน โดยประชาชนเชื่อมั่นในความเป็นธรรมของโตโต้ ปิยรัฐและวิสัยทัศน์ในการนำทางที่เข้าใจถึงความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง

สรุป

โตโต้ ปิยรัฐเป็นบุคคลที่ไม่เคยกลัวและไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบาก ผ่านการเดินทางที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนับสนุนจากประชาชนที่ไม่แพ้ราคา โตโต้ ปิยรัฐเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนทั้งประเทศให้เห็นว่าไม่ว่าจะยุบก้าวไกลแค่ไหน ก็ยังมีก้าวใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอน

คำถามที่ถามบ่อย

โตโต้ ปิยรัฐมีผลงานสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้คนเชื่อมั่นในความสามารถของเขา?

โตโต้ ปิยรัฐมีผลงานที่มีความสำคัญอย่างมากที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน อย่างเช่น:

  1. การสนับสนุนการศึกษา: โตโต้ ปิยรัฐมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในประเทศ โดยมีโครงการที่สนับสนุนการศึกษาให้ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ และการสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ที่สภาพการศึกษายังไม่เท่าเทียมกัน
  2. การส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น: โตโต้ ปิยรัฐให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและกลาง การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการสร้างโอกาสในการทำงานและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นั้น
  3. การป้องกันการทุจริต: โตโต้ ปิยรัฐมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในระดับท้องถิ่นและรัฐบาล โดยมีการเสริมสร้างสภาวะการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานของรัฐบาลให้โปร่งใส และการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานที่เป็นธรรม

โตโต้ ปิยรัฐเคยเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตอย่างไร?

โตโต้ ปิยรัฐเคยเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่เด็กๆ จนถึงขณะที่เขาเป็นผู้นำ อย่างไรก็ตาม เขาไม่ยอมแพ้และไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทาย บางครั้งเขาต้องเผชิญกับความคิดและคำวิจารณ์ที่ไม่เป็นกันเอง แต่โตโต้ ปิยรัฐจะใช้ประสบการณ์และความเข้าใจในแง่ดีเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

ความกล้าหาญของโตโต้ ปิยรัฐเป็นอย่างไร?

โตโต้ ปิยรัฐมีความกล้าหาญที่ไม่กลัวที่จะตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นของตน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่กล้าหาญต่อประชาชน หรือการตัดสินใจที่ท้าทายแม้จะเผชิญกับความคิดและคำวิจารณ์ โดยโตโต้ ปิยรัฐมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและเพื่อประโยชน์ของสังคม

โตโต้ ปิยรัฐมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอนาคตอย่างไร?

วิสัยทัศน์ของโตโต้ ปิยรัฐในการพัฒนาอนาคตคือการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและไม่มีความไม่เท่าเทียม การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางและเพื่อการอนาคตที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์ของโตโต้ ปิยรัฐคือการพัฒนาประเทศให้เติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

ทำไมโตโต้ ปิยรัฐถึงได้รับความสนับสนุนอย่างมากจากประชาชน?

โตโต้ ปิยรัฐถึงได้รับความสนับสนุนอย่างมากจากประชาชนเนื่องจากความไว้วางใจในความสามารถของเขาและความก้าวหน้าที่เขาได้ทำไปจากผลงานที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา การดูแลผู้มีสิทธิพิเศษและผู้ที่อยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก รวมถึงการกระทำที่เพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐบาล ความสนับสนุนอย่างมากจากประชาชนเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความหวังในโตโต้ ปิยรัฐว่าเขาจะสามารถนำประเทศไปสู่ที่ดีกว่าในอนาคต

เจาะใจ:โตโต้ ปิยรัฐ ไม่เคยกลัว ต่อให้ยุบก้าวไกลก็มีก้าวใหม่ ประชาชนไม่ยอมแน่นอน [VIDEO]

“สัมภาษณ์พิเศษ : โตโต้ ปิยรัฐ จงเทพ ว่าที่ ส.ส. พรรคก้าวไกล ไม่เคยวิตกความเสี่ยงการเมือง ต่อให้ยุบพรรคก้าวไกลก็มีพรรคก้าวใหม่ ประกาศไว้เลย ประชาชนไม่ยอมแน่นอน รังแกพรรคประชาชนได้ แต่จะกลับมามากกว่าเดิม

#MatichonTV #พรรคก้าวไกล #thepolitics

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

เนื้อหาของวิดีโอ เจาะใจ:โตโต้ ปิยรัฐ ไม่เคยกลัว ต่อให้ยุบก้าวไกลก็มีก้าวใหม่ ประชาชนไม่ยอมแน่นอน

วันนี้ชวนคุณโตโต้ ปิยรัฐจงเทพนะครับว่าที่สสก้าวไกลบางนาพระโขนงครับมาแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ ไม่ได้เจอกันนานเลยอย่างแรกแสดงความยินดีก่อน น้าเอากับคนละก้าว แต่ว่า เนี่ยมีเรื่องอีกแล้วเนี่ยวันนี้หลังจากที่มีประเด็นขึ้นมาคุณโตโต้มีการ พูดดิว่าเวิร์คที่สุดคืออาจต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกันเลยนะผมอยากจะถาม กูจะตั้ง 2 ประเด็น เอาเรื่องแรกก่อน เรามอง เข้าไปในสิ่งที่ พิธาและแนวที่เริ่มมีการออกมา เรามองเรา หมายถึงนะ 2 คือว่า เรื่องนี้มันเกิดจริงมาส่งผลกระทบกับเรานะเราพร้อมหรือเปล่า การรับมือเรื่องนี้ ขับขี่อย่างนี้ต้องเรียนตามตรงกับว่า ทุกคนที่ก้าวเข้ามาสุพรรณ ก้าวไกลหรือแม้แต่อดีตพรรคอนาคตใหม่เดิมอยู่ไหนครับ ตั้งแต่คุณธนาธรจนมาถึง ถึงคุณพิธายุค 90 ไกลทุกคนรู้ครับว่าตัวเองจะต้องเผชิญ ก็พูดหลายครั้งครับว่า เรารู้ครับว่า หมายปลายทางของเรามันไกลเหลือเกินและยิ่งใหญ่เหลือเกินฉะนั้น กว่าจะไปถึงวัดประสาท ตรงมากมายอยู่แล้วนะครับ เรื่องนี้ทั้งผมในฐานะว่าที่สสเองแล้วก็สมาชิกพรรค เตรียมพร้อม ตลอดแม้กระทั่งคนที่ทำมาโดน คดีมีคดีความ Dialect ก็ตาม ชั้น 3 ก็ตาม เราบอกว่า เราพร้อมต่อสู้ทุกข้อกล่าวหา แล้วก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่เรามี รวมถึงเราก็มั่นใจว่า เสียงที่พี่น้องประชาชนเลือกให้เรามาถึง 14 ล้านเสียงเนี่ยนะครับ และเลือกสสก้าวไกลอย่างถล่มทลายในหลายเขตนี้ ผมก็มั่นใจได้ว่านี่คือฉันทามติ กดแล้วนะครับแม้แต่หลายคนจะบอกว่า ก็มันเป็นเรื่องของประชาชนแต่นี่เป็นเรื่องขององค์กรอิสระ เราก็ยินดี เราพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ กลับไม่ได้ปฏิเสธแต่ที่สำคัญคือเรายืนยันว่าหลักฐานเราพร้อมที่จะ ตอบดีๆก่อนนะครับ เรื่องที่ 2 คือเรามองว่าส่วนตัวผมนี่แหละครับก็คง ไม่ได้มองไกลขนาดที่ว่าเราต้องมาเข้าสู่กระบวนการจะต้อง ล้มการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งกันใหม่หรือ เป็นโมฆะหรือ แม้กระทั่งเอา 29 ไปออกไปแล้วมั้ง เพราะว่ามันไกลเกินกว่าจะไป ถึงจุดนั้นกลับไม่งั้น ประเทศไทยเสียหายครับ หลายคนยังบอกเองนะ ท่านสวนะครับหลายท่านก็พูดชัดเจนว่าพร้อมที่จะให้กูคิดถ้าให้โอกาสกู เป็นนายกรัฐมนตรีก็มองว่าเราอยากเห็นประเทศเดินหน้าครับ วันนี้ประเทศไทยบอกช้ำมามากแล้วผมคิดว่าเราน่าจะถึงเวลาที่ต้อง OPPO ประเทศกำลังพัฒนาช่วยกัน คิดแค่นี้ครับตอนนี้ครับ ลิขิตคือในหัวตอนนี้คือใช้ว่าขอทำงานก่อนยังไม่ได้คิดถึงฉากที่ว่าจะเกิดอะไรเลวร้ายอะไร อะไรเกิดขึ้นไม่เลย ไม่ตื่นเลย คือเข้างานวันแรกถ้าจำได้มีการประชุมสัมมนา ทั้งผู้สมัครและอดีตผู้สมัครลงทะเบียน RE ผู้สมัครที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบนี้เข้าไปก็ ที่ชลบุรีนะครับ วิสาขบูชาชัดเจนครับว่า วันนี้ไม่ใช่วันที่เราจะมาฉลองชัยชนะ เพราะว่าเป้าหมายของเรานั้น มันไก่เกิดครับ แต่ วันนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่เราจะบอกกับทุกคนว่า วันทำงานของเรา เราไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่ จะเกิดขึ้นต่อตัวหัวหน้าหรือต่อตัวพักหรือกับตัวเอง เราทำงานนะครับเมื่อเขาให้เราทำงานวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของเรา เราทำเราจะได้ไม่เสียใจทีหลัง วันนี้ ทำงานอย่างเดียวครับ สนใจเป้าหมาย ที่ทางไปนู่นเขาตั้งธงไว้เราไม่ได้มี แตะกดไม่ได้นะกูจะตบผมถามแทนพี่น้องประชาชนที่เขาอาจจะเลือกคุณพ่อมาเขาบอกอ้าวแล้วถ้าต้องถึงเวลาต้อง ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่จริงๆต้องแข่งกันจริงๆ พร้อมหรือเปล่า มั่นใจหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราเคยได้มาคนจะยังบ่นให้เราอยู่ เออผมไม่รู้นะว่ามันจะไปออกข้อใดหรือกฎหมายไหน จัดให้มีการเลือกตั้ง ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเลือกตั้งเขต ที่มีสสของก้าวไกลทั้งหมด หรือไม่อันนี้ ผมไม่อาจจะไป พิสูจน์ได้ว่ามัน อยากได้ผมยังมองไม่ออกเลยแม้กระทั่งคุณวิษณุพูดเองขออนุญาตเอ่ยนาม ตัวเองก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะไปออกลูกไปต่อให้ผู้ร้อง ไปร้องในส่วนของประเด็นของ คุณสมบัติของสสที่ได้รับการรับรองจาก นายก ขออนุญาตสรุปว่าวันนั้น มีนักวิชาการและขอร้องหน่อยครับ ผมคิดว่า ผมก็ยัง มองไม่ออกว่า กกตจะให้มีการเลือกตั้งหมายถึง ไม่น้อยนะครับ 100 กว่าเขต 112k ที่สำคัญคือ ผมคิดว่าถ้าประชาชนไม่ยอม กลับไม่ยอมแน่นอน เอาล่ะถ้ามันไปถึงจริงผม เต็มใจผมคิดว่าไม่มีทางนะไม่มีทางเลยนะ แต่ถ้ามันจะออกรูปนั้นจริงคือเป็นเรื่องราวของนิยายนั่นแหละครับถ้ามันนั้นมัน ผมผมคิดอย่างนี้นะ ก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็นพรรค นึกว่าจะชื่ออะไร ระดับประชาชนพร้อมที่จะโอบอุ้ม แล้วพร้อมที่จะตอบโต้กลับด้วยปากกาไม่ต้องไป คุณเคยยุบ อนาคตใหม่มาแล้วทุกคนก็ มีแต่บอกว่าโอ้โหก้าวไกลไม่มีทางที่จะได้ถึง Popular vote ได้ถึง อนาคตใหม่ เพราะวันนั้นเราก็อ้างว่าไม่มีพัด ไทยรักษาชาติและเพื่อไทยส่งไม่ครบ แล้วก็ เอาทฤษฎีต่างๆมา เพื่อมาบอกว่าก้าวก่ายไม่มีทาง ทางที่จะทำได้ เหมือนอนาคต ได้ครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการท่านไหนไม่ว่าจะเป็นครูท่านไหนก็ตามเราจำได้ครับ แม้กระทั่งสัปดาห์สุดท้าย โทรของ บางระจันบางช่องทีวีดัง ก็ยังให้ก้าวไกลหยุดอันดับ เพทายเลยไม่ได้ติดฝน ที่จะเป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาล อย่าประเมินประชา วันนี้ถ้าไม่มีก้าวไกล อาจจะมีก้าวใหม่ อาจจะมี 9 ไกลกว่าเดิมหรือ 9 อะไรก็ตามแต่ และการเลือกตั้งครั้งนั้น จะเป็นการ ตอกหน้าผู้มีอำนาจว่า ประชาชน แล้วผมเชื่อว่าเราจะเข้ม กับไอ้นี่ไม่ได้พูดถึงชื่อพรรคใหม่ใช่ไหม ไม่ได้ คือมันจะมีการตั้งครั้งใด ประชาชนเข้าใจแล้วว่าต้องเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้าง เพราะยิ่งทำให้ประชาชนไม่ได้มองคู่ต่อสู้ของก้าวไกลหรือ คู่ขัดแย้งของเก่าเป็นเรื่อง เศรษฐกิจไม่ได้มอง คู่ขัดแย้งคู่ต่อสู้ก้าวไกลว่าเป็นเรื่องของปากท้องแล้วนะ เขามองไปถึงว่า สิ่งที่มันอยู่ในโครงสร้างอำนาจของประเทศไทยนี้ถึงเวลาต้องแก้ไขปรับปรุงเขาจึงถล่มทลายให้ กับข้าวไก่ นี่คือสิกิน ทั้งนี้ทฤษฎีอะไรก็ถูก กลมแล้วหมูทั้งหมดว่า ไม่จริงที่บอกว่า รวมอนาคตใหม่ เพื่อนเก่าไปไม่ได้ เสียงกระบะที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งแก้รัฐธรรมนูญให้ก้าวเพื่อข้าก้าวไกลรอบล่าสุดนี้ ก็ไม่ใช่ว่าเขาใกล้จะตาย เห็นไหมครับว่าเราเกิดใหม่เหมือนฟีนิกซ์เหมือนนกฟีนิกซ์ เชื่อกันว่าหลังจากนี้เราก็จะ ได้รับการ ยอมรับจากพี่น้องประชาชนทั้งหลาย หากมีการเลือกตั้งใหม่ นึกว่าจัดอีก 4 ปีหรืออีก กี่ปีก็ตามแต่ คุณโต้งมาประโยคนึงบอกว่าถ้ามันเกิดกรณีแบบนั้นเนี่ยประชาชนไม่ยอมแน่นอนผมเริ่มเห็น เห็นผิดๆตรงนี้นะอย่างกรณีวันสองวันไม่เห็นคุณอานนท์นำภา พอบอกว่าพร้อม ถ้าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวเจอกัน เนี่ยคือคนพอฟังปุ๊บก็ตีความได้แหละถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ก้าวไกลคือมีบล็อกแน่นอน สิ่งที่คนก็คนก็สงสัยนะอันนี้ผมถามให้ประชาชนอีกเหมือนกันจริงๆเนี่ยคุณโตเองก็คือ เคยเดินอยู่ ถนนมาก่อน เราจะวางคนขับตัวเองยังไงว่าคืออะไรคือ เราจะเอาเราอยู่เวรแทนนักการเมืองเราไม่ยุ่งละ Roblox เป็นสสด้วยนะลงมาน้ำด้วยเป็นไปได้ไหม วิ่งหนีค่ะป้า ตอนที่อนาคตใหม่ ยุบนะครับผมเองก็เป็นเจ้าหน้าที่พักนะ เป็นเป็นคนหนึ่งที่ทำงานในพระ อยู่จนกระทั่งวันที่เราถูกยุบ ได้ครับ ผมรู้สึกในใจว่าโอ้โห เราอุตส่าห์พยายามอาศัยช่องทาง ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกต้องชอบธรรมที่สุดแล้วโดยการตั้งพรรคการเมืองต่อสู้ในอุดร แล้วถ้ามีคนเห็นด้วยเขาก็เลือกเราไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เลือกเราพยายามขายไอ้ดีอ่ะขายนโยบาย ขายอุดมการณ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการที่มัน ต้องเหมาะสมและก็ ให้ประชาชนได้รับการยอมรับ รักสุดท้ายแล้วก็ไม่เท่าบ้านเรา มาทำลายบ้านเรา เราก็ออกไป กลับในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ในฐานะที่ผู้ที่ใช้อำนาจทางตรง บอกกับผู้มีอำนาจว่าหนูไม่ยอม วันนั้นผมไม่ได้คิดคนเดียวครับ มีพี่น้องประชาชน และก็เจ้าหน้าที่พักที่หลายคนตกงาน ส.ส. ของพรรคหลายคนตกงาน อดีตผู้สมัครหลายคนตกงานและก็อยากจะบอกว่าพี่บ้านของเราโดนเผาถ้าเราไม่สู้ แล้วเราจะ เป็นปากเป็นเสียงพี่น้องประชาชนต่อไปได้อย่างไร ผมจะออกไปร่วมกับพี่น้องประชาชน ฉะนั้นผมตอบแทนไม่ได้ครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น หากมี เหตุการณ์ สำรวย กลับแต่ผมบอกในฐานะตัว ตรวจของผมเองได้ว่า ผมเองก็คงจะอยู่นิ่งไม่ได้ในฐานะประชาชน หากวันหนึ่งผม ต้องออกมาปกป้องบ้านของผมและ ป้องกระบวนการที่ เราเรียกร้องมาโดยตลอดคือ ขอความผิด คำที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ประเทศไทยก็เดินได้ แค่นั้นเองครับ แต่มันมีจุดนึงนะกูจะเตะนัดเป็นจุดที่อาจจะอยู่ในระหว่างการถกเถียงเรื่องนี้ก็คือว่าเอาเหล้า เรามาถึงจุดที่มันมีการเลือกตั้งมีตรงนี้แล้วเราไม่ควรจาก ไม่ควรจะไปเคลื่อนไหวบนท้องถนนแล้ว อีกมุมหนึ่งของคนที่เขาคิด กูบอกว่าให้ไม่ได้สิ เราต้องออกมาปกป้องเสียงเราสิ มันมีการ เสียอยู่ตรงจุดนี้คุณส้มมองว่า สถานการณ์มันควรจะอยู่ตรงไหนมากกว่า อย่างนี้เลยครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่า อำนาจในทาง อธิปไตยของประชาชนนั้นมันใช้ได้ 2 อ้อมแล้วนะทำโต๊ะ อ้อมก็คือนี่แหละครับผ่านตัวแทนของ ไปภาคกลาง ผลักดันนโยบาย เรียกร้องไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ทำไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุน งั้นก็ไป ประชาชนก็ทำมาหากินได้ตลอด แล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านสภาผู้แทนราษฎร เกือบนาที แต่อำนาจทางตรงที่ปักบทบาทและจำนวนรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเรียกร้อง อาการเบื่อเมีย คือพี่น้องประชาชนออกไปรวม ที่สาธารณะ เรียกร้อง ของเสียงกูเองส่งไปถึงผู้มีอำนาจ นั่นคือสิ่งที่ได้รับรองโดยวัตถุ ไม่รู้ผมสรุปไปหรือเปล่า ปตทก็ได้ครับตอนแรก ได้ยิน อำนาจทางตรงเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่ชอบธรรมและสวยงามเสมอสำหรับประเทศประชาธิปไตย ผมยืนยันว่าถ้าวันนึงเขาสามารถ พยายามผลักดัน อ้อมไปแล้วมันไม่ได้รับผล ผลตอบรับได้ที่ ทางปิดประตูตาย อำนาจทางตรงจะถูก นี่คือระบบ กลับแล้วไม่มีใครต้องจัดตั้งไม่มีใครต้องบังคับออกมา ทุกคนจะออกมา และนี่คือสิ่งที่ผมประเมิน ไหวและเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดย ธรรมชาติ Ok ok เห็นภาพนี้ ชวนไปตกคุยกับคณะว่าที่สสเขตกันบ้างตอนนี้ เท่าที่ผมสังเกตนะ ก้าวก่ายเนี่ย เขาเคลียร์เรื่องการเมืองเสร็จเขาลุยเลย ตั้งแต่คุณพิธา ไปเจอไปเจอองค์กรต่างๆวิโรจน์ชนสวย แล้วเราเห็น ว่าที่สสเขตหลายคนเนี่ย ทำงานลงพื้นที่แล้วนะ คุณโตก็อยู่ไหนอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยใช่ไหม ที่ลงพื้นที่ทำงานเป็นสิ่งที่พักอาศัยมาเลยหรือเปล่า ผมว่ามันเป็นธรรมชาติของของผู้สมัครหรือว่าที่ส.ส. ของพรรคนี้อยู่แล้วครับ ถ้าก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าเราก็ทำงานตลอด กลับก่อนเลือกตั้งกล้อง Aesthetic มาเป็น NGO ออกมา มาเป็นผู้นำ นิสิตนักศึกษา หรือว่าประชาชนในแต่ละกลุ่มอาชีพ พักนี้ขัด คนที่ ทำงานมาก่อนที่จะเป็นโสด ฉะนั้นผมก็กล้าพูดได้ว่าเราก็ทำงานเป็นปกติยังเห็นผม ไปช่วยคนก่อนหน้านี้ผมก็ยังช่วยคนเหมือนเดิมวันนี้ไม่มีตำแหน่งตอบตกลงก็ยังต้องไป สิ่งที่ผมทำมาโดยตลอด พักไม่ต้องบอกเรื่องนี้และก็ทุกคนก็รู้ ที่สำคัญคือผมว่าพักชักด้วยการเปิดหรือว่าวันที่ 2 เลยทำไปเพราะว่า พักต้องเดินสายไปแถลงข่าวบ้างประชุมร่วมกับพรรคนั้นพรรคนี้บ้างแต่ผู้สมัคร ไปทะเลาะกับใครใครจะแช่งใครจะด่าใครเราจะไม่สนใจแล้วก็ทำ นี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเราไป นำหน้าไปแล้วผู้สมัครไปก่อน ไปเคลียร์เรื่องกับเรื่องอะไรด้วยใช่ไหม นี่คือทำลุยเลย คุยด้วยคือก่อนหน้านั้นก็เรื่องนักเรียนตีกันแต่เพียงแต่ว่าไม่เป็นประเด็น นาฬิกา ที่มีนักเรียนอาชีวะ ทำร้ายนักเรียนมัธยม ก็หน้าแหกกันไปตอนนี้ตำรวจก็จับได้แล้วอันนี้ผมก็ไปเป็นแต่ว่า เมื่อเป็นเยาวชนเราก็ไม่อยากนำออกสื่อเพราะว่า เป็นเป็น กลับรถเสร็จน้องไปก็เลยไม่ได้นำเสนอไป แต่ว่าก็เป็นคนทำงานเป็นกะว่าไม่ได้นำเสนอ ก็ถือว่าได้ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่สถานการณ์การ กระทบกระทั่ง ไม่รู้ว่าผมอยู่แล้วมันก็เลยมีประเด็นนี้เข้ามาเยอะหรือว่าเพราะเหตุนี้มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้ว ส่วนใหญ่ เป็นเรื่อง อภิวาท ทำร้ายกันหรือแม้กระทั่งหยัง เช่นกรณีล่าสุดก็ Application ดึง ใช้บริการที่ไป ทำร้ายผู้ใช้ทางเท้าบาทวิถี ก็อยู่ในเขตของผมเลยครับ โอเคเดี๋ยวผมได้กี่เปอร์เซ็นต์ ผมว่าคนสนใจเอาเรื่องเรื่องผู้ให้บริการรถนี่ก่อน ปัญหาเราคืออะไรนะ ขยายความสั้นๆคนฟังจะได้เข้าใจเป็นคนประเทศตามมาก่อน คือคือแอปสีเขียวแป๊บนึงละกันนะคะแป๊บเดียว ซึ่งบริการขนส่ง ผู้โดยสารแล้วก็วันนั้นเขาน่าจะขน ส่งรับบริการส่งอาหาร แล้วเขาได้ขับขี่รถบนทางบาทวิถีหรือเปล่า เพื่อที่จะไปส่งและไปรับอาหาร แต่ พอขับขึ้นบนฟุตบาท เขาไปเที่ยวกัน หนุ่มออฟฟิศท่านหนึ่งที่กำลังจะกลับบ้าน เขาก็เลยมีปากมีเสียงกันเสร็จแล้วเขาก็ลงมือ ตบไป 1 ทีกับ ประชาชนที่ใช้บัตรวิธี ฝนตกไปปุ๊บก็มีพิษไง ฝนตกไปปุ๊บก็มีแต่ทะเลาะกันแล้วก็ขับรถหนี ศิลปะเลยออก ทีวีหลายช่องสื่อทำ หน้าที่รายงานไป สุดท้ายแล้วตำรวจก็ มีการตาม หา บุคคลในภาพ ก็คือป่าชายที่ทำร้ายเขานะครับ ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ ปรากฏว่า ไปตรวจไม่เจอทะเบียนรถ ได้ครับผมก็เลยไปสืบเสาะหาเองว่าทำไมถึง ถึงไม่มีทะเบียนรถ ก็ทราบว่านี่คือช่องโหว่ ของกฎหมายหรือในผู้ประกอบการรายนี้ว่า เขามีข้อจำกัด ผู้ที่จะขับ บริการนี้ 1 รถจะต้องเป็นรถที่เป็นชื่อของตน ทะเบียนจะต้องตรงกับ ใบหน้า นั่นก็นั่นก็คือสิ่งที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ถ้าดูทะเบียนรถแล้วที่มาส่งของแล้วหน้าตรงกับใน App แต่เขาเนี่ย เขาถอดทะเบียนออก เพื่อที่จะ ใช้รถคันนั้นและ รวมถึง เขาเรียกว่า ID ID ของ พูดง่ายๆว่าสวยไอ้ดีมาขับ ก็เลยต้องถอดทะเบียน เรื่องของเรื่องมันเลยเป็นเรื่องลำบากตำรวจที่จะต้องไปตามดู แม้กระทั่งรถ ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ จดทะเบียนไว้กับ บริษัทนี้ มีกี่คัน เทพมหานคร แล้วเป็นคนที่เป็นคน ไปตามกัน มันก็เลยเป็นเรื่องยุ่งยาก ที่ดีที่ทางตำรวจเองก็พยายาม บทบาทนักแรกของ Windows นะ ว่าที่สสนี่คือตัวกลางเลยนะ คือคอยตับ ค่อยไปเคลียร์ปัญหาต่างๆเป็นตัวกลางคอยห้ามคนทะเลาะกันตอนไหน คือคนคนจะฮักหลายคนจะรู้สึกว่า อาการที่เป็นแบบก้าวไกลเนี่ยต้องเข้าสภาอภิปรายตอนนี้ยังไม่มีสภาแต่ว่าอาจจะมอง หลักการใช้กฎหมายใช้เยอะพวกงานแรกๆนี่คือเป็นตัวกลาง ถูกครับที่ล่าสุดมีคนหนักใจเหมือนกันเพราะว่า มีผู้ป่วยทางจิต ถือไม้เบสบอลมาคอย อ้วนเตี้ยในพื้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแล้วก็คอยเปิด เครื่องกระจายเสียงเหมือนหอกระจายข่าว เหมือนเวลาพี่น้องมุสลิมเราจะละหมาด เขาจะเปิดเป็นยังไง เปิดทั้งวันทั้งคืนแล้วรู้ไหมครับเนื้อหามันน่าสนใจตรงที่ว่า สิ่งที่เขาเปิดนั่นน่ะ เป็นเรื่องราวสมัยสุจินดาคราประยูรที่มีการ รัฐประหารแล้วก็ออกมา เขากลายเป็นคนหนึ่งซึ่งออกมาต่อสู้ในวันเวลานั้นเขาจำภาพในเหตุการณ์วันนั้น แล้วมีแล้วผมสอบถามคนใกล้ชิดเขาบอกว่าเขาถูกทหาร จับกูไปในวันที่เขา ออกมาประท้วงถือธง ธงชาติอยู่ข้างๆคุณจำลองศรีเมืองวัดเขามีภาพด้วยนะครับเขาเอาภาพออกมา คนที่ต่อสู้มาสมัยปี 3 สุดท้ายแล้วก็ถูกทำร้าย อันนี้อันนี้เป็นปากคำของคนใกล้ชิดได้กลับ ถูกทำร้ายจนกระทั่ง เขาสติไม่ดี เขาก็จำภาพเก่าวนเวียน อยู่อย่างนั้น แล้วเขาทำงานดีๆนะครับเป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้าด้วยนะครับ เหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอย อ่านให้ฟังหน่อยสิ อดีตพนักงานการไฟฟ้าด้วย ผมก็สงสารเขาอยากจะไปคุยกับเขาปรากฏว่าเขาเขาไม่คุย เด็กกับผู้หาญก็พยายามไปนั่งเฝ้าตั้งแต่ 17:00 น ถึง 19:00 น กว่า แต่เขาก็เปิด รายการของเขาเมื่อ 3 เมื่อปี 35 วนอยู่อย่างนั้นน่ะ เรื่องเกี่ยวกับ อย่างนี้ก็มีครับมันก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วฝากท่านสสด้วยฝากสสก้าวไกล ผมก็ หาวิธีการวันนี้ก็เลยได้คุยกับ นายแพทย์ จิตเวชเขาบอกว่ามีพรบเกี่ยวกับสัตว์ สุขภาพจิตอยู่เดี๋ยวๆผม รับมาอ่านแล้วเดี๋ยวผมไปดูว่าพรบตัวนี้จะเข้าไปช่วยเหลือจัดการเรื่องนี้ยังไง สรุปนี่คือ 299 อันนี้คือทำทุกเรื่องใช่ไหม คือหยัง ลูกเด็กเล็กแดงคนแก่ที่คนตีกันคือทั้งหมด ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่โดยอำนาจนะครับจริงๆแล้วผมไม่มีอำนาจ สสนิติบัญญัติเท่านั้น ไม่ได้เหนียวหน้าตั้งหน้านี้ 1 ท้องถิ่นก่อนเลย 2 อำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นอำนาจของทางนิติบัญญัติไม่ได้มีอำนาจบริหารในส่วนของท้องถิ่น ในส่วนของปกครองนะครับ ไม่สามารถทำได้เลย แต่ที่เราทำอยู่นี่ ทำโดยสามัญสำนึก ทำโดย ความคาดหวังของประชาชนแค่นั้นเอง เจ้าหน้าที่มาฝึกงาน แล้วก็คอยหาข้อมูลแล้วหาจุดอ่อนจุดแก้ไข แล้วเราไปดูให้มันเข้ากับงาน สภาวะ เราจะเอา ฝากเอาเสียงเราเนี่ยไปทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหรือแก้ปัญหาได้มาก Ok ครับคุณโต้งผมผมทิ้งทางนี้ละกัน คือปฏิเสธไม่ได้นะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย แฟนคลับหรือว่ากองเชียร์ก้าวไกลหรือคนที่ลุ้นให้มีการพยาบาลเกิดขึ้นในข้อกังวล กับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้เนี่ย อยากจะบอกอยากจะสื่อสารให้เขาหน่อยไหม แต่ก็เรื่องราวเวลาเนี้ย คืออยากให้พี่น้องประชาชน ติดตามข่าวสารที่เป็นเรื่องถูกต้องและดีแล้ว กับพี่น้องประชาชน จักรยานติดตามมากก็เครียด เผลอเครียดก่อน ผู้แทนอยู่ตอนนี้เพราะว่าผมลงพื้นที่ทุกวันเนี้ย คำถามที่ยอดฮิตที่สุดคือ เมื่อไหร่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ เมื่อไหร่ คุณคิดจะพ้นข้อครหา พรรคก้าวไกลจะไปรอดไหม ทุกคำ ถามเหมือนกับที่ผู้สื่อข่าว และอยากรู้ เพราะว่าประชาชนอยากรู้ ผมก็ตอบ วันนี้ก็จะตอบเหมือนเดิมคือว่า พี่น้องประชาชนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที กลับวันนี้ก้าวไกลก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด หากวันหน้า มันจะเกิดอะไรขึ้น เรามั่นใจว่าวันนั้นก็จะยังมีเราอยู่ ไม่ครับไม่ต้องห่วง เราก็จะอยู่กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะหมด จะเป็นห่วงคุณวิทยา เป็นห่วงผู้แทนของท่านที่ท่านเลือกเข้าไป ถ้าวันนั้นเป็นคนใหม่ที่มาแทนที่ทาวันนั้นเป็นคนใหม่ที่มาแทนโตโต้หรือลูกเกดหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นฝ้า พี่น้องประชาชน ดอกโสน เขาจะกลับ แล้วเอาให้พวกเราเข้าไปในมากกว่าเดิม ถ้าเขาจะเอาเราออก 151 คน ก็เอาเข้าไป 251 นะครับ เกินครึ่งไปเลยค่ะ นี่คือสิ่งที่ประชาชนทำได้ ต้องกลัวครับตราบใดที่ประเทศนี้ ยังยึดมั่นระบบนับหัวอยู่คือนับมือพี่น้องประชาชนอยู่ไม่ต้องกลัวครับ ไฮไลท์ฟุตบอล โอเคบางคนบอกว่า ตอนนี้ 150 รอบหน้า 300 รอบหน้าก็ 300 ไม่เข้าใจกัน ล็อคหน้าจอ Ok ok ขอบคุณมากครับคุณมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุยกับคุณโตโต้ปิยรัฐจงเทพ ได้ครับว่าที่สสก้าวไกล พระโขนงบางนา น้าบอกอย่า อย่าเพิ่งไปคิดถึงจุดนั้นมันอาจ อาจจะออกแนวนิยายไปไหนตอนนี้ ยืนยันนะตัวว่าที่สสก้าวไกลทุกคนก็เดินหน้าทำงานนะครับไม่ได้คิดตรงตรงจุดนั้นเลย ถ้าจะถึงวันไหนก็ค่อย ค่อยว่ากันแต่ถ้าเป็นกรณีว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับ ไปจุดที่เราไม่อาจคาดคิดได้ เชื่อมั่นว่าประชาชน ไม่ยอมแน่นอน แล้วบอกว่าอย่าประเมินไป ความเห็นดึงแล้วก็บอกว่า ถ้าถึงจุด วันที่มันเกิดอย่างนั้นแหละประชาชนเขาทนไม่ได้นะครับ ออกมาเนี่ย มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นอำนาจทางตรงของเขาที่อยากจะแสดงออกมา ในเมื่ออำนาจทางอ้อมที่เขาแสดงไปแล้วมันมันไม่เห็น ตรงนี้แต่กลับแล้วฝนจะตกก็บอกว่ายืนยันว่า ถ้าวันเวลาถึงตรงนั้นจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะที่เขาต้องออกไปยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่ลังเล จุดนัด อยู่กับพี่น้องประชาชนและก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนที่ชวนคุณโตโต้นะครับที่รัก เจ็บมาคุยกันกับสถานการณ์แล้วบอกว่าไม่ต้องกังวลนะพี่น้อง คนที่เชียร์ก้าวก่าย บอกว่าตอนนี้กังวลกับผู้แทนอีกด้วยซ้ำไป ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวี แจกคิวอาร์โค้ดได้เลยครับ

Read More  "พิภพ ธงไชย" ไล่ประยุทธ์ หมดเวลาแล้ว ศาลรธน.ชี้ผิดชะลอ กม.อุ้มหาย