เชียงใหม่คนเดียวตลอดไป ไหว้พระดึงสติ อยู่กับตัวเอง

เชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วในประเทศไทย แต่นอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยม ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไหว้พระและการอยู่กับตัวเองของคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปที่นับถือศาสนาพุทธอย่างสุดซึ้ง ในบทความนี้ เราจะสำรวึมเกี่ยวกับวิถีชีวิตและคุณค่าทางวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไป รวมถึงความสำคัญของการไหว้พระและการอยู่กับตัวเองในชีวิตประจำวัน

I. ที่มาของการเชียงใหม่คนเดียวตลอดไป

เชียงใหม่คนเดียวตลอดไป ไหว้พระดึงสติ อยู่กับตัวเอง | Nn.lardapha - YouTube

เชียงใหม่คนเดียวตลอดไปเป็นแนวคิดที่ก่อตั้งมาจากความเชื่อของคนเชียงใหม่ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากองค์ประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้สอนให้คนเชียงใหม่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสุขสมบูรณ์ โดยเริ่มต้นจากคุณค่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

II. วิถีชีวิตของคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไป

Nn.lardapha - YouTube

A. ความเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไป

คนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความเป็นศรัทธาในทุกประเด็น การใช้ชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นหนึ่งกับความสุขภาพที่ดีและความสมดุลของจิตใจ

B. ประสบการณ์และความทรงจำที่สำคัญ

คนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปมีประสบการณ์และความทรงจำที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การเลี้ยงดูวัดและผู้ปกครอง ไปจนถึงการศึกษาและการทำงาน พวกเขาค้นพบความสุขในความเรียบง่ายและความพอเพียงในชีวิตประจำวัน ที่มีความสำคัญไม่เพียงแต่สิ่งมีค่าทางเงินและวัสดุ แต่ยังมีความสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างคน การช่วยเหลือศิษย์ฝึกซ้อมของพระภิกษุ และการอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติ

III. การไหว้พระและศาสนาในชีวิตประจำวัน

Nn.lardapha - YouTube

A. วัฒนธรรมการไหว้พระในเชียงใหม่

การไหว้พระเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไป พวกเขามีความเชื่ออันยิ่งในพระพุทธรูปและวัดเป็นสถานที่สำคัญในการฝึกฝนใจและสืบสานธรรมชาติ การไหว้พระถือเป็นพิธีทางศาสนาที่สร้างความสงบและช่วยในการศึกษาธรรมชาติของตนเอง

B. สถานที่สำคัญในการไหว้พระ

ในเชียงใหม่มีสถานที่ไหว้พระที่มีความสำคัญอย่างมาก รวมถึงวัดพระสิงห์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และวัดพระอารามหลวง ทุกวันศุกร์ของเดือน เชียงใหม่จะมีประเพณี “วันเสาร์แดง” ซึ่งเป็นวันที่คนเชียงใหม่จะไปไหว้พระที่วัดและทำบุญเพื่อให้มีความสุขและโชคลาภในชีวิตประจำวัน

IV. ความสำคัญของการอยู่กับตัวเอง

ปล่อยใจ ep.1 สวัสดี แนนโสดแล้วค่ะ @เชียงใหม่| Nn.lardapha - YouTube

A. การศึกษาและการเรียนรู้

คนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ พวกเขาเชื่อว่าความรู้และการพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิต

B. การทำงานและการพัฒนาตนเอง

คนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปมีความเต็มใจในการทำงานและการพัฒนาตนเอง พวกเขามุ่งหวังที่จะเติบโตและพัฒนาทักษะในงานของตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและความเจริญ

V. ผลกระทบที่ดีที่คนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปนำมาให้

Nn.lardapha - YouTube

คนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปมีผลกระทบที่ดีต่อชุมชนและสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ วัฒนธรรมการไหว้พระและการอยู่กับตัวเองของพวกเขาช่วยสร้างความสงบและความเข้มแข็งให้กับชุมชน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเชียงใหม่

VI. สรุป

เชียงใหม่คนเดียวตลอดไปเป็นหนึ่งในความเชื่อและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีคุณค่าทางวัฒนธรรม พวกเขาได้รับผลกระทบที่ดีทั้งในเรื่องของความสงบและความสุขในชีวิตประจำวัน และให้การเจริญเติบโตในชุมชนและสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่

FAQs

1. ความเชื่อของคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปมีผลต่อชุมชนอย่างไร?

ความเชื่อของคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปมีผลในการสร้างความสงบและความเข้มแข็งให้กับชุมชน พวกเขามีความเต็มใจในการช่วยเหลือศิษย์ฝึกซ้อมของพระภิกษุและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่มีอยู่

2. วิถีชีวิตของคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปมีคุณค่าอย่างไร?

วิถีชีวิตของคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปมีคุณค่าในความเรียบง่ายและความพอเพียง พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความเป็นศรัทธา และมีการเน้นความสุขภาพที่ดีและความสมดุลของจิตใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

3. สถานที่ไหว้พระที่สำคัญในเชียงใหม่คืออะไร?

ในเชียงใหม่มีสถานที่ไหว้พระที่สำคัญอย่างมาก บางสถานที่ที่น่าสนใจได้แก่วัดพระสิงห์ที่มีความสำคัญมากในเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุยาวนับพันปีและเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปพระสิงห์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่

4. การไหว้พระมีประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวันของคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไป?

การไหว้พระในชีวิตประจำวันของคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไปมีประโยชน์อย่างมาก มันช่วยให้พวกเขามีความสงบและมีความมั่นคงในจิตใจ การไหว้พระยังช่วยให้พวกเขามีศักยภาพในการพัฒนาจิตใจและปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น

5. ทำไมการอยู่กับตัวเองมีความสำคัญต่อคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไป?

การอยู่กับตัวเองมีความสำคัญอย่างมากสำหรับคนเชียงใหม่คนเดียวตลอดไป เพราที่เขาเห็นคุณค่าในการเป็นผู้เชี่ยวชาญและสำคัญในการพัฒนาตนเอง การอยู่กับตัวเองช่วยให้พวกเขามีเวลาในการสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และพัฒนาทักษะและความสามารถใหม่ๆ อีกทั้งยังช่วยให้พวกเขามีเวลาในการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ เพื่อสร้างความสมดุลในชีวิต

เชียงใหม่คนเดียวตลอดไป ไหว้พระดึงสติ อยู่กับตัวเอง | Nn.lardapha [VIDEO]

กดติดตาม Naan Lardapha (น้องนี) ได้ที่นี่

เนื้อหาของวิดีโอ เชียงใหม่คนเดียวตลอดไป ไหว้พระดึงสติ อยู่กับตัวเอง | Nn.lardapha

จัดสำรับอาหารไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ตอนนี้นะ ถั่วลันเตา กุ้งกะเพรานะคะ ตอบมาเลย หม้อน้ำแกง ป่าปลากุเลามามาดองน้ำปลา ออกเดินทางจ้า ไปก่อนนะคะเดี๋ยวตกเครื่องค่ะ สาธุ ไปละนะคะไปแล้วนะคะ ไป 3 วันค่ะ เชียงใหม่ คนเดียว ตีคนนะคะวันนี้กลับนะแม่ หลายคนก็คิดว่าจะไปไหนทำอะไรเปิดขึ้นมาเพิ่งดูมั้ง ลืมตอนนี้เลยกำลังมุ่งหน้าไปเกิดจากชวนเพื่อนแล้วไม่มีใครว่าง ถ้าไปคนเดียวมันจะเป็นยังไงมันมีอะไรที่ ไปแล้วมันน่าจะได้พัก ผักใต้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปละกันเชียงใหม่เพียงใจอะไรประมาณนี้ วันแรกอาจจะไปนอนอยู่นิมมานจะใช้ชีวิตอยู่ในนิมมานเนาะวันที่ 25 ก็จะเข้าไปในโรง โรงแรมนะคะก็จะนอนพักผ่อนที่โรงแรมและกา ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมไม้เซลฟี่คู่ใจของดิฉันนะคะ พร้อมกับรีโมทที่สามารถกดชัตเตอร์ได้ 100 รอบนะก็เอาไว้ถ่ายรูปนะคะของเรา แล้วก็ทาครีมด้วยนะคะว่าตอนนี้แล้วแต่งหน้าก่อนละกันนะเพราะว่า ตอนอยู่นิมมานคาเฟ่มันเยอะเราต้องถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยไม่งั้นมันจะแบบ เซลฟี่ มีอะไรเลยเนี่ยตรงเนี้ย ทันอยู่ไหมคะ แค่คนสุดท้ายใช่ไหมคะ ข้อสุดท้ายเท่านั้นค่ะแต่ยังทานค่ะ เคถึงเรียบร้อยนะคะไม่งั้นก็รอกระเป๋าอยู่แล้วก็ไปบุกรถมานะคะจากสนาม บินเข้าไปตัวนี้มานะคะก็เป็นเรทราคาคือ 200 คือดูจากในแก๊สแล้วแหละแกก็ 200 อันนี้ก็ 200 ก็เลยเลือกเอาละกันเพราะว่าออกไปแล้วได้เลยนะไม่ต้องรอแจกคนก็เยอะอยู่นะว่าเชียงใหม่ นี่กลับมาคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินโรงแรมนะคะแล้วก็จะพาไปดูห้อง ตัดนานแล้วก็จะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปไหว้พระแล้วกันเนาะแพลนวันนี้ก็จะเป็นอะไร ไดมิเตอร์ของเรานะคะ ชื่อว่า ที่นี่มาก ยังไม่ถึงเวลานั้นมาถึงก่อนเวลานะ อยากได้ตอน 14:00 น แล้วจะไปหาอะไร ไม่รู้จะกินอะไร แต่ว่าอยู่ในวิมานและเดินเอาแล้วกันเดี๋ยวนัดเจอกันที่เลิกกันที่ตัวกันที่ป่า เราจะประเดิมกินอาหารเหนือดีไหม อาหารญี่ปุ่นน่ะ พูดแล้วแป๊บ กินก็ได้ชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวเปิดโลเคชั่นไปให้นะ กินเจ เสร็จไป 1 ล้านแล้วนะคะ อิ่ม แต่ว่าเรากำลังจะตายอีก 1 ล้านเพราะว่าบอกอยากกินอาหารเหนือก็เลย search มาเจอ ดำรงค์ก็สวยนะคะแต่ก็แอบเซ็กซี่ขยี้หัวใจ นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะต้องอกเนียนสุดๆเลยนะคะเนื้อเงินคืนไปกับผิวเลย ก็คือ ปิดไฟฉาย ตัวชุดไหนก็สามารถ แหม่มลุกเข้ากันได้หมดเลย มีคนเสียงดังได้ ถ้าใครยังไม่เคยไปเชียงใหม่นะจะบอกว่านี่มานะเลิศมาก ไม่ต้องนั่งรถเขาเดินถึงกันหมดเลยแบบอยู่ตรงนี้เดินไปซอย 5 ซอย 6 ไม่หมดเลยเดินทางอยู่ซอย 17 ของกินก็จะเยอะ นะคะ หรืออยากไปดูโทรศัพท์ ดูแบบก่อน เพราะว่าฉันอยู่คนเดียวไง จะทำแยกละ เที่ยวไหนป่ะ แป๊บนึงขอดูก่อนนะสรุปเลยมานี่คือที่พัก วันนี้คือไส้อั่วดำรงค์นะคะ ที่น้องแนน ตามหาเครื่องติดกับที่พักหน่อย OK ลำบากไปอีกแบบนึงนะตรงลงเองอะไรเองเดินเอง ตั้งกล้องเอง เริ่ม โอ๊ยอีสุดๆเลยค่ะทุกคน แต่ว่าเรากำลังมุ่งหน้านะคะไปไหว้พระกันดีกว่าค่ะเดินทาง ทางโดย Grab เออเมื่อกี้ตั้งอยู่สนามบินน่ะก็เลยถามพี่มาส่งที่โรงแรมนะคะ อยู่เชียงใหม่ถ้าเกิดไม่อยากโดนหลอกค่าแท็กซี่แบบว่าจะฟันมาเขาจะแบบ เหมารถเขาบอกให้แกไปเลยนะคะจะได้ราคาที่มาตรฐาน ตรงที่นั่งอยู่อ่ะแล้วก็ไปตรงรอยทวาร ประตู จะไปไม่เคยที่จะไปปีที่ถามและเขาจะเป็นการไปสักการะทุกๆปีนะคะเพิ่มความเป็นสิริ เดี๋ยวไปถึงหน้างานก็จะไปชมบรรยากาศกันนะคะ วันนี้อยู่กับตาลเข้มนะคะ บอกว่าถ้าเลื่อนตู้ใบนี้ จะได้ยินเสียงเหมือนช้างร้อง ออกเสียงฟิวส์นี้ ไม่ต้องการกลับไปเหมือนเดิม ตัวคนเดียว แล้วก็วิ่งต่อไป อันนี้ที่นี่เขาจะมีให้ทานน้ำฟรีด้วยนะ ก็ เดินไหว้พระ อิ่มใจ จะบอกว่าที่หน้านานมาบูชาพระพิฆเนศเราก็พาแม่ กลับบ้านด้วยนะว่าปีนี้น่ะ อยากลงไปเล่นก่อนวะ เอาองค์ไหนกลับบ้านดีไหมน้อบ้านใหม่ใกล้เสร็จแล้วด้วย เราก็มาต่อกันอีกวันนึงนะคะชื่อวัดม่อนอะไรนะคะคุณพี่ ม่อนกุเวรนะคะคือพอดีนั้นเรียก Grab ที่แกก็น่ารักมากบอกว่าถ้าเกิดมาไหว้แล้วนะ ในไหนก็มาต่ออีกทีนึงละกันนะคะก็เลยเหมาที่เข้ามาเลยนะคะใกล้ถึงแล้ว วันนี้จะเป็นคลิปปล่อยใส่คนเดียวแล้วก็มาต่อเนื่องเลย ปลอดภัยเที่ยวคนเดียว เธอ แล้วกันนะจะพาไปดูนะตอนนี้ติดมาก มากทำปากอ่ะ ไม่มีชุดอร่อย สักการะก่อนแป๊บนึง เห็นที่ไหนเจ้า แมนบ่ ปิดแล้วหรอคะ แก้วสุดท้ายนี่พี่เขาน่ารักมากทำให้แก้วนึง สรุปจำได้ยังเจ้า มาถ่ายรูปกัน ดาราเลยหรอ ขอบคุณค่ะพี่ก็น่ารักดีอ่ะ รีบคืนเลย คนละ 20 ไงพี่ คุยกันตกลงกันที่ปลากระป๋องอะไรบอกคนละ 20 อ่ะพอมาถึงที่นี่จะให้ 50 OK รอได้เวลา อยากถ่ายรูปกับพี่ป๋องสุดหล่อไง ดูห้องพักกันนะคะ อุ้ย เข้ามาคือน่ารักมากเป็นทีม นะคะก็จะเติบโต ก่อนเลยนะ แล้วก็เดินมา ทางนี้ ญี่ปุ่นญี่ปุ่น ของหนูล่ะเป็นญี่ปุ่นหมดเลย ที่แท้น้ำนะคะ แล้วก็มีห้องอาบน้ำนะคะ เอ๋ แล้วก็เดินวนออกมา แล้วก็จะเป็น ห้องนอนค่ะ ห้องน้องมีน้องหมีน่ารัก วิวก็ต้องพิมพ์มาแบบนี้นะคะทุกคนค่ะ รถอยู่นะ ข้าวผัดอยู่ในจอมานะคะวันที่หน้าจอ รวม vat รวมทุกอย่างแล้วค่ะจะตกอยู่ที่ประมาณ 7 พันกว่า ได้มาวันธรรมดานะ ก็มี Bath bomb ให้ snack ในห้องทานได้หมดเลยนะคะอาหารเช้ามีไป น้ำกาแฟแล้วก็ฉาบ หรือว่ามากินดื่มแบบนี้ เดี๋ยวไปเปลี่ยน ไปถ่ายรูปเล่น จะได้คุ้ม ค่าโรงแรมที่ต่างเนื้อเพลง อันนี้คือบิลนะ จะลองให้พี่พนักงานเขาลองถ่ายรูปให้แล้วกันออกมาได้หรือเปล่า ผลงาน เบลอ เบอร์ นี่คือข้อเสียของการมาคนเดียวคือไม่มีปัญหา มุมสูงมุมต่ำมุมเลยอ่ะ ไข่ด้วยนะ กินข้าวนะคะ เหมือนเดิม ปิดจุกนะคะ อาบน้ำจะไปล้างหน้า ไปค่ะ 27 องศา องศาแล้ว อยู่คนเดียว กำลังเดินออกมา เกลือ หา หาดนะคะ แต่ว่า มื้อนี้จะไม่เหงาเพราะว่ามีเพื่อนมาทานด้วยนะ วิธีการเลิกกระท่อมเป็นบาป หมาหลงหมาล่า เชียงใหม่หมาล่าเยอะมากนะคะ แล้วเราเป็นคนชอบกินหมาล่าอยู่แล้ว เดี๋ยวกำลังมุ่งหน้านะคะ ร้านหมาล่าเพราะว่านัดกันไปเจอกับเพื่อนทั้งร้านนะคะ เพราะว่ามันใกล้ไงก็เลยบอกว่ามันอยู่โรงเรียนมาน่ะ เดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว แม่มันรถเอามา Lazada เต็มหม้อนะคะ ขา ไม่เคยค่ะครั้งแรก เอาติ๊กได้เลยหรอคะ ได้ค่ะอุ๊ยไปก็เลยมาแล้วจะรักค่ะเปิดตัวละครค่ะ กินข้าวกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเอาไปไหนต่อ Drink drank Drunk เพื่อนสาวมาที่นี่มาเชียงใหม่ช่วงนี้อยู่เชียงใหม่ตลอดเลยไม่รู้ว่าหนุ่มเชียงใหม่มันเป็นยังไง สองสาวเล่าเรื่อง คนจ้ะ บุฟเฟ่ต์เอาไว้คุ้มนะคะ แม่ไม่กินเผ็ด ฝั่งนี้ฝั่งมาล่า อยู่ตรงนี้จ้า รวมตื่นสภาพ ปอนด์ ถามนี่ อันนี้คือทำเหมือนเมืองนอกมากๆเลยอ่ะเหมือนแบบอยู่ในตึกแล้วก็มีบอกแต่ละชั้นจะเป็นแต่ละร้านไปเลย รถเกินแกเปิดดิ ไม่เข้า ห้ามเกิน 3 คน น่าสัมผัส ประตูขนาด เคลื่อนที่ ปิดวิทยุ กูไม่เกี่ยว ข้อสำคัญประตูด้วยค่ะ ไปๆนะ พื้นที่ ปิดป่ะเนี่ย เอาไว้ปิด หลานน่ารักมากคนเราเหมือนแบบ ฟิลเลอร์ใต้ตาเชียงใหม่ ซื้อของเธอกับหลานกับคุณน่ารักมากคิดถึงอยากกิน จ่อยนะคะชอบชอบชื่อนี้มากๆ แต่ว่าหมด อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวรอดูหน้าตาของผิวหน่อยค่ะ อันนี้คือหน้าตาของเปรี้ยวเลยนะคะวิ่งด้วยค่ะ น่ารักมากรสชาติก็ดีมากของเจ๊รัตน์ยังไงคะ กระชับเป็นไง ตรงนะที่รัก ที่ร้านนะคะ Senegal ต้องการ ปกติแล้วประเทศไทยคือ 40 ดีกรี 55 ล้างแผลแล้วนะ Covid ตายแล้วนะ มาๆพี่สาวเริ่มมาค่ะ ที่สุดในโลกจริงๆนะคะพี่จิ นานจังวะ แอลกอฮอล์คือขึ้นเลยอ่ะ ขึ้นจมูกเหมือนน้ำยาล้างเล็บก็ยังไม่เคยกินแอลกอฮอล์นะคะจะได้ไม่ต้องรอเอาน้ำยาล้างเล็บมาดม กลิ่นเดียวกันเลย อาบน้ำนอนละ เซียนใหญ่จริงด้วย นอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปไหนว่ากันอีกทีนึงนะคะ จะจีบน้องแนนคนเดียวตลอดไป กระต่าย เช้านี้ที่เชียงใหม่ อามือชามือชาเท้า รถที่สุด วิธีการก็คืออีกแล้ว ได้ค่ะ วันนี้เช้านี้ใส่ Nissan มีแฟน แฟชั่นบอกว่าภาคเหนือ คือเป็นไหม เราก็ไป นิ่ม ก็ไม่ได้เหงาเท่าไหร่แต่ว่ามีความ ลื่นแล้วทิ้งตัว กลับมาเป็นระยะนะคะ เอา LINE มาตอบด้วย ทางด่วนตรงนี้ ก็จะตัดต่อ กูเก่งเกินนิศาเก่งเกินนะคะ ใครสนใจ ฮ่าๆๆ ไปอีก 70 กว่ามาหา เลิกแล้วมาร้านใต้ถุนบ้านนะคะ ทางเข้าบ้าน ไปขายข้าวหลาม โอ๊ยน้อ ใครเคยมาแล้วบ้างเราบอกหน่อย ของเก่าโบราณ ใต้ถุนบ้าน เช้านี้มาถึงแล้วก็ต้องต่อแถว อร่อย Honda เดี๋ยวแม่ทำให้กิน โทรไปหาไม่กินหรือว่าแบบ โรงเรียนอะไรฮะ บันทึก ไข่กระทะ งานก็สั่งเซตอาหารเช้ามาด้วยนะคะ ขนมปังขนมปังแท่งกรอบ ขนมปังนุ่มมาก สั่งน้ำชาเย็นกับน้ำส้มมาด้วย จะหาใครมาร้านนี้ เผื่อใจเลยเนาะ อย่าหิวมาก ตัวเองทำแบบ เราไปหน่อยเพราะว่าพนักงานน้อย คนเยอะ หลังคาอีเสร็จแล้วนะคะหมดไป 365 บาทค่ะถือว่าคุ้มมากนะ เพราะว่าอิ่ม 2 คนอิ่มสุดๆเลยก็คือ ถ้าจะสั่งทุกเมนูของเขาแล้วนะคะก็คือมี โจ๊กหมูใส่ไข่พิเศษนะคะแล้วก็มีขนมปังแฮมชีสไม่พอ ก็คือเศษอาหารเช้าด้วย Breakfast ยังไม่หมดนะคะน้องแนนจัดไปไข่กระทะแล้วตบท้ายด้วยขนมปังปิ้งแต่เมื่อกี้ลืมถ่ายเพราะว่า แบบใหญ่ๆแล้วก็ชาเย็น ชาเย็นแล้วก็น้ำส้มมีใครมาแล้วอยากทำงานคืออร่อยหมดเลยทุกอย่างนั้นแหละเอาแบบว่า เหม็นๆขัดๆเลยพี่แนน ทำให้หนูเลยนะ ขนมปังปิ้งคือรสมากนุ่มหอมเนยกรอบนอกนุ่มใน เราก็น้ำส้ม อร่อยมาก นมกลมกล่อมสามรสเกินจริงมากจะอร่อย แล้วก็โจ๊กหรือถึง ยอดมันหวานเลยอ่ะคือลดมากที่สุด 3 อย่างนี้นะคะให้จัดอันดับเลย เดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าไปเก็บกระเป๋าเสร็จเอาแล้วไปต่ออีก 1 โรงแรมดีกว่านะคะ ได้ทำการจองไว้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะ เปียกเปียกเลยอ่ะแค่ตอนนี้เราก็เช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ รอเตรียมไป วัด ทิพย์มณีนะคะอีกวัดนึงเนาะพี่มาเชียงใหม่ครั้งนี้เหมือนแบบแหวนบุญหน่อยนะคะก็บอกว่ามา เสริมสร้างความปรองเลยนะคะก็เปลี่ยนแล้วนะคะเป็นรายการใส่ใจนะคะ รุ่นนี้คือ SJ 08 นะคะก็คือจะเป็นเสื้อครอป ที่มีโครงแล้วก็มีฟองน้ำมาในตัวนะคะตัวนี้ กระต่ายเดินออกชิวๆได้เลย แล้วเพื่อนก็บอกว่านั่งไม่ได้ทำหน้าอกส่วนหลายคนชอบทักว่าแบบอกหมอไหนอะไรยังไง เล่าให้ฟังหน่อยอันนี้ไม่ได้ทำหน้าอกอ่ะคือถ้าเกิดเราเลือกใส่ Flowchart มันก็ทำให้เราเหมือนปาก ก็สวยไง เพราะมีโครงและมีฟองน้ำในตัว ก็ใส่แมทช์กับเสื้อก็ได้นะจ๊ะ คงต้องอย่างนั้นแหละ ก็ไปอีกลูกได้เลย เป็นโอมาย แล้วก็บรรยากาศภายในวันนี้นะคะเป็นไม้ ไม้แกะสลัก หมดเลยนะคะ แล้วก็ร่มเย็น สุดๆ ไปเลย อิ่มอกอิ่มใจค่ะอาใครได้ดูคลิปนี้นะคะสักการะได้เลยค่ะ ไว้ตั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหาสิ กิจกรรมทำกันดีกว่า ที่เชียงใหม่มีกิจกรรมให้ทำเยอะมาก แล้วก็เป็นจังหวัดที่อากาศ คนข้างดี มากๆเหมาะกับการทำกิจกรรมนะคะอย่างนั้นเนี่ยมาเชียงใหม่กี่ร้อยพัน ก็ไม่เคยนะคะที่จะมาเล่นอันนี้เลยส่งแกงเนี่ยเป็นลางนี้ ความปลอดภัย แต่ก็จะเล่น เดี๋ยวมารอดูว่าของนายจักรีหรือเปล่า แม่ เอาขาวางตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้นะคะเอาไว้ทำอะไร ความปลอดภัย OK นอนละ หน้าสู่ที่พักนะคะ พักแล้ว อะไรกูกำลังกาย ญี่ปุ่นสุดๆ ออนเซ็น คุณสวยมาก และนี่คือห้องพักของเราค่ะ ญี่ปุ่นสาวสวย ตูดเดินมายัง เราเราก็ไม่สน โอ้มายก๊อด สวยมากธรรมชาติมาก ฟังเสียงน้ำไหล ตรงนี้อันนี้เป็นที่กั้นระหว่างห้องห้องนะคะ คลิปโป๊ญี่ปุ่น ที่รักก็มาตรงนี้ ตรงนี้เป็นที่แช่ออนเซ็นนะคะอยู่ในห้องเนี่ยจะมีออนเซ็นแยก นะคะ เขาก็บอกว่าเปิดดิเปิดประตูไว้แล้วก็แค่ Content ดูทีวีไปได้ไหมคะ แล้วก็เป็นห้องเข้าห้องน้ำ ไปตรงนี้ก็จบ กระโปรงกับเต่า วันนี้ก็นอนกับเจ๊รัตน์นะคะเจ๊รัตน์มานอน เป็นเพื่อนค่ะ ผอม ญี่ปุ่น เกินเหตุ เดี๋ยวไปทานอาหารไม่หลับเพราะหน้าจอก็หาย ชมบรรยากาศคือตอนเนี้ย อากาศเย็นแค่ 20 องศา ขึ้นหนาวมากเปลี่ยนชุดก่อนเขาอยู่ไม่ได้หนาว สวัสดีค่ะ ถ้าจะเลยค่ะ เป็นความผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นกับดอย คำให้คำตอบมาตั้งนานนะคะเป็นไร พาเสียว สวัสดี ก็ไม่หมด อร่อยอร่อย กลับมาเรียบร้อยนะคะ ปาก หนูจ๋าค่ะกินไปแล้วนะคะ เป็นโรงประดิษฐ์นะคะ พี่หาปันปัน ข้าวหน้าหมูอร่อยมาก อันนี้คือ บัตรเรียนดีมากๆเลยค่ะ ค่ะ มากับวิวนี้ สวยเกินพี่สาวเราเขาเปิดประตูรับลมอ่ะ ตอนนี้อากาศหนาว มันก็จะแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้มากลางผิดอ่ะ เกินเลยไม่ได้เตรียมตัว เดี๋ยวเขาไปทานก่อนเพราะว่าที่นี่อาหารอร่อย เหมือน วิ่งนะ W กับบรรยากาศนี้ค่ะ วันนี้นะคะก่อน พี่จ๋าขึ้นมาที่พักอ่ะ ก็ไปแต่นี้ต่อไปที่ตาม ม่อนแจ่มนะคะ อยู่กับเมียเขาจะอร่อยมากเนื้อแน่น เกจ์วัดลมตัวจะออกไปทางเปรี้ยวมากกว่า ส่วนตัวเป็นคนชอบกินของเปรี้ยวก็โอเค 1 กล่องใหญ่อัดแน่น ร้อยเดียว มาออนเซ็นค่ะสวยมากเป็น Garden นะคะ บ่นี่คือพี่ศึกษาอันนี้ 41 องศานะคะแล้วก็ ในหม้อนั่นนะคะ 18 องศา อากาศตอนนี้ 12 องศาค่ะ ดอกไม้ บรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยอ่ะ ดีมากอาจจะเป็นที่อาบน้ำนะคะ อ๋อแล้วก็แบบนั่งชมก่อนได้อะไรได้ ขออนุญาต Admin ด้วยนะคะ ลดกรดลดกรดมีสาว เริ่ม อยู่ในบ่อแล้วนะคะคือต้องบอกก่อนว่าที่นี่นะคะ ตามที่เขาเลย ที่รักเดี๋ยวตื่นในห้องนอนเรานะคะ ตลาดไทยก็ต่างกันออกไปนะที่พี่สอนนะคะก็จะเป็นพลาสติกก็คือของส่วนรวมนะคะ สามารถปิดเฟสได้แล้วก็ ถ่ายรูปได้นะคะ เอาอีกก็บอกว่าพ่อมาลงแล้วใช่ป่ะฟิวมากอากาศ อากาศข้างล่างเลยนะตัวนี้ที่ 40 องศานะคะเกินนะคะ ไม่เกิน 15 นาทีนะทุกคนแล้วก็รีบอาบน้ำเย็นนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะ อากาศดีขอดูหนังแป๊บนึง มีค่ะ เราก็สามารถวางไป สุโขได้นะคะ ทุกที่ทุกเวลารักอีกครั้งก็ได้เพราะจังเลยไม่กล้าไง เป็นรุ่นไรก้าวขึ้นรถเกิน พี่กานนะคะก็คือ รองเท้านักเรียน ออกมาแล้วก็วนๆ ขย่ำน้องได้เลยแบบนี้ ขยับได้เลย หัวหน้าจะกลับมาคืนตรงเดิมตามสเต็ป ได้เลย พัฒนาฉบับนะคะเดี๋ยวเช็คกับค่ายอื่นก็ได้นะคะ มันก็อยู่กับเราเลยค่ะ ติดแน่นเลยค่ะ นั่นเลยค่ะ ไม่หลุด รถเกิน ใครนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะก็ซื้อในราคา 300 บาทแล้วก็จะ หลั่งใต้ จะเอาจะเป็นเศรษฐี ฟินมากเลยปากรู้เลยว่าแอบกินของมา เราก็ไม่ทานอาหารเช้านะคะ บิลนี้ เกินพี่สาว ดื่มหนักมาก บรรยากาศ พูดนะแต่ว่าแบบตัวยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้มีเวลา หรือว่าไม่อยากนั่งเครื่องไกลนะคะ นึกว่าจะไม่ตอบโจทย์ พักผ่อนผ่อนคลายเลย อาหารเช้ายังเป็นแบบว่าบล็อก นะคะ อาหารญี่ปุ่นเลย จะบอกว่าตักน้ำยาง สลัดโรล จะถามว่า American Breakfast ก็มีเหมือนกัน มาสั่งได้เหมือนกันแล้วแต่คน ญี่ปุ่นอยู่แล้ว อันดับ 1 กัญญาลงมาจากดอยจากพี่บอยนะคะพี่บอยลอยม่อน รถมาแล้วแปะคอนแทคไว้ให้นะ บริการดีถึงใจค่ะราคาน่ารักด้วยขอบคุณพี่บอยนะคะก่อนกลับนะคะแวะมาทาน ได้ๆๆ ซอย ผู้ใหญ่ไหม กินนี้ค่ะ หลากหลายน้ำ เราก็ ไม่เลือกค่ะ จิ้งจกน้ำ ดีกว่า รถเกินได้มีที่เล่นเนี่ย รถเกิน ปีเลยหรอ ไปเลยหรอคุณแม่ได้ทุกปีเลยหรอคะ รถเกิดแล้วคุณแม่ ทุกสิ่งทุกอย่างละ ข้าวซอยไก่ แกงเขียวหวาน คุยรถก่อน เราไปกินข้าวซอยมาแล้ววันแรกเพราะวันนี้ได้มาแบบ ผมก็เร่งไม่ขึ้นลิฟท์เท่าไหร่มึงจะเอาแว่นตัดหัวก่อน OK ปล่อยผมชอบยุ่งอะนะฉัน ขอชิมก่อน น้ำข้นมะระอร่อยมากตามมาด้วย สีน้ำเงินเข้ม แต่พอมาลองกิน ไม่เข็ดอีกสักจานสิเกิด น้ำลายแตก อร่อยมากเดี๋ยวต้องมี 22 Time รถตู้ละขนมจีนน้ำยาข้นมาก ติดตาม 10 แพ็คลงเลย พลอย อร่อยมากถูกใจมาก ถูกใจน้องสาวมาก หวานคือน้ำน้ำน้ำน้ำยาเขาเลยนะ ถูกต้องแล้วราคาเบามาก 30 เติมเต็ม fill ว่ะ ถึงบ้านแล้วนะคะ ค่าขนมจีนเสร็จใช่ไหมเราก็จะตกเครื่อง Live True รายนะครับ แล้วก็ขึ้นเครื่องที่เขาจะปลดล็อค หาอะไรกินตั๊กแตน ฉันจะลืมจะถึงบ้านแล้ว คลิปตบนี่ แม่ก็เลยบอกว่าถึงบ้านแล้วปลอดภัย ไก่ละไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมานะเป็น 3 วัน 2 คืนแบบเต็มอิ่ม ใจไม่ออกอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวคนเดียวไปเลย ก็ไม่มีคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นก็มี คนเดียวหรือว่ากันเนาะ ชะนีน้อยคนหนึ่ง ออกเดินทาง เดี๋ยวนกน้อยตัวนี้จะบินมาไหนอีกนะคะ