เลิกฟัง อ.วิษณุ ได้แล้ว แต่ถ้าอยากเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลก็ชนะอีก

หลายๆ คนอาจจะรู้จักและเคยเลิกฟัง อ.วิษณุ ภูเก็ตกันมาบ้างแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจช่วยให้สามารถเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่ที่ดีและก้าวไกลขึ้นได้อีกด้วย ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจแนวทางการเลือกตั้งใหม่ที่ก้าวไกล ความสำคัญของการมีผู้แทนราษฎรใหม่ เหตุผลที่ควรมีความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งใหม่ และผลกระทบที่ดีที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งใหม่ที่ดีในสังคมและระบบการเมือง

สารบัญ

แนวทางการเลือกตั้งใหม่ที่ก้าวไกล

เลิกฟัง อ.วิษณุ ได้แล้ว แต่ถ้าอยากเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลก็ชนะอีก : Matichon  TV - YouTube

การสร้างแนวทางการเลือกตั้งใหม่ที่ก้าวไกล

เพื่อเลือกตั้งใหม่ที่ก้าวไกล เราควรมีแนวทางการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมและระบบการเมืองได้ แนวทางเหล่านี้อาจ包括การส่งเสริมการเมืองแบบพลวัต การสนับสนุนและส่งเสริมคนใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานราชการ และการสร้างแนวคิดใหม่เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

การเลือกตั้งคนใหม่ที่มีประสบการณ์และความรู้

เลือกตั้งคนใหม่ที่มีประสบการณ์และความรู้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องการก้าวไกลในการเลือกตั้ง ผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ในการทำงานราชการอาจจะมีความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อประเทศชาติ

การสร้างแนวคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง

การสร้างแนวคิดใหม่เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวไกลในการเลือกตั้งใหม่ การพิจารณาแนวคิดที่แตกต่างจากเดิมและการสร้างแนวคิดใหม่ที่เหมาะสมสามารถช่วยสร้างพลังใหม่และความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งใหม่ได้

ความสำคัญของการมีผู้แทนราษฎรใหม่

เลิกฟัง อ.วิษณุ ได้แล้ว แต่ถ้าอยากเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลก็ชนะอีก : Matichon  TV - YouTube

การส่งเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในระบบการเมือง

การมีผู้แทนราษฎรใหม่ในระบบการเมืองช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในระบบการเมือง ผู้แทนราษฎรใหม่ที่มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สามารถช่วยลดการทุจริตและปฏิกิริยาทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมในระบบการเมืองได้

การเป็นตัวแทนที่เก่งก้าวหน้าและให้การบริการที่ดีกับประชาชน

ผู้แทนราษฎรใหม่ที่มีความรู้และความสามารถที่เหนือชั้นสามารถเป็นตัวแทนที่เก่งก้าวหน้าและให้การบริการที่ดีกับประชาชนได้ พวกเขาอาจมีแนวคิดใหม่ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

การเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของรัฐบาล

ผู้แทนราษฎรใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานราชการอาจช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของรัฐบาล การมีผู้แทนราษฎรใหม่ที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของรัฐบาลอาจช่วยให้รัฐบาลเก่งก้าวหน้าและสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้เต็มที่

Read More  ก้าวต่อก้าว...รัฐบาลก้าวไกล EP.14 พิธา พลิกเกมหุ้น ITV เปิดทางสู่นายกฯ

ความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งใหม่

วอนสื่อเลิกกระพือ! ฟังชัดๆ“ภูมิธรรม”ย้ำไม่ตั้งรบ.แข่งก้าวไกล  แม้เจออุปสรรคดัน“พิธา”-Talking Thailand - YouTube

ความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้เลือกตั้งใหม่

ความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้เลือกตั้งใหม่เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกตั้งใหม่ที่ก้าวไกล ผู้เลือกตั้งควรมีความเชื่อมั่นในผู้ที่เลือกเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรใหม่ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่และทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งที่ถูกต้องและโปร่งใส

ความเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งที่ถูกต้องและโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนการเลือกตั้งใหม่ที่ก้าวไกล ผู้เลือกตั้งควรมีความเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งที่สามารถให้ผลการเลือกตั้งที่ถูกต้องและเป็นธรรมได้ และมีความโปร่งใสในกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด

ความเชื่อมั่นในผลลัพธ์และผลกระทบที่ดีจากการเลือกตั้งใหม่

ความเชื่อมั่นในผลลัพธ์และผลกระทบที่ดีจากการเลือกตั้งใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เลือกตั้งควรมี ผู้เลือกตั้งควรมีความเชื่อมั่นว่าผู้แทนราษฎรใหม่ที่เลือกจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมและระบบการเมืองได้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งใหม่นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมอย่างชัดเจน

ผลกระทบของการเลือกตั้งใหม่ที่ดี

ฟาดหนัก ประยุทธ์ ตรรกะวิบัติ วิษณุ นักกม.ไร้จริยธรรม ปธ.ญาติวีรชนฯ  ลั่นฟ้องทุกช่อง : Matichon TV - YouTube

การเลือกตั้งใหม่ที่ดีสามารถมีผลกระทบที่ดีต่อสังคมและระบบการเมืองได้ในหลายๆ ด้าน

การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่ที่ดีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ ผู้แทนราษฎรใหม่ที่มีแนวคิดและแผนการที่ชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการสามารถส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

การพัฒนาเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ำ

ผู้แทนราษฎรใหม่ที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจสามารถสร้างโอกาสใหม่ในการลงทุน สร้างงานที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชั้นสังคมก็เป็นผลมาจากการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่ที่สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับผู้คนทุกกลุ่ม

การสร้างระบบการเมืองที่มั่นคงและเสถียร

การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่ที่ดีช่วยสร้างระบบการเมืองที่มั่นคงและเสถียร ผู้แทนราษฎรใหม่ที่มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สามารถช่วยลดการทุจริต ปรับปรุงระบบการบริหารราชการ และสร้างการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับรัฐบาลได้อีกด้วย

สรุป

วิษณุ ปิดปาก โยนถามคนอื่น หวั่นตอบเรื่องเลือกตั้ง ไม่เป็นธรรมกับ 'ก้าวไกล'  ทำสะดุดตั้งรบ. | MATICHON ONLINE | LINE TODAY

การเลิกฟัง อ.วิษณุ ภูเก็ตอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่ที่ดีและก้าวไกลในการพัฒนาสังคมและระบบการเมืองได้ แนวทางการเลือกตั้งใหม่ที่ก้าวไกล เชื่อมั่นในความสำคัญของการมีผู้แทนราษฎรใหม่ ความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งใหม่ และผลกระทบที่ดีที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งใหม่ที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและระบบการเมืองในประเทศไทย

FAQs

Q: เมื่อเลิกฟัง อ.วิษณุ แล้วผู้แทนราษฎรใหม่จะมีคุณสมบัติอย่างไร? A: ผู้แทนราษฎรใหม่ควรมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานราชการ และมีแนวคิดและแผนการที่ชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

Q: การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างไร? A: ผู้แทนราษฎรใหม่ที่มีแนวคิดและแผนการที่ชัดเจนสามารถสร้างโอกาสใหม่ในการลงทุน สร้างงานที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้

Q: การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชั้นสังคมได้อย่างไร? A: ผู้แทนราษฎรใหม่ที่สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับผู้คนทุกกลุ่มสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชั้นสังคมได้

Q: ผู้แทนราษฎรใหม่สามารถช่วยลดการทุจริตในระบบการเมืองได้อย่างไร? A: ผู้แทนราษฎรใหม่ที่มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สามารถช่วยลดการทุจริตและปฏิกิริยาทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมในระบบการเมืองได้

Read More  ฟาดหนัก ประยุทธ์ ตรรกะวิบัติ วิษณุ นักกม.ไร้จริยธรรม ปธ.ญาติวีรชนฯ ลั่นฟ้องทุกช่อง

Q: การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่สามารถสร้างระบบการเมืองที่มั่นคงและเสถียรได้อย่างไร? A: ผู้แทนราษฎรใหม่ที่มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สามารถสร้างระบบการเมืองที่มั่นคงและเสถียรได้ โดยการปรับปรุงระบบการบริหารราชการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับรัฐบาล

 

เลิกฟัง อ.วิษณุ ได้แล้ว แต่ถ้าอยากเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลก็ชนะอีก [VIDEO]

“เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ว่าที่ ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์มติชนทีวี ถึงความพยายามของบางฝ่ายที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยโยงจากการที่มีผู้ร้อง พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ขาดคุณสมบัติจากการถือหุ้นไอทีวี ย้ำเลิกฟัง วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้แล้ว แต่ถ้าอยากจะเลือกตั้ง ก้าวไกลก็พร้อม เลือกอีกก็ชนะอีก

#matichontv #ข่าวการเมืองมติชน #ก้าวไกล

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

เนื้อหาของวิดีโอ เลิกฟัง อ.วิษณุ ได้แล้ว แต่ถ้าอยากเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลก็ชนะอีก

ไม่ต้องไปฟังอาจารย์วิษณุแล้ว ทุกคนเลิกได้แล้ว เลิกเหอะการเมืองอย่างนี้ ไร้สาระ ไม่สร้างสรรค์ นะครับพ่อ แต่ถ้าจะเลือกตั้งกันเหรอได้ครับอยากเลิกกันมากใช่ไหม รอบหน้าแบบก้าวไกลกว่าหมดคือเราเลือกตั้งได้ทุกเดือนเลยครับก้าวไกลเราไม่มีตังค์อยู่แล้วครับ พวกคุณไหวเหรอท่านป้อมทีอ่ะ ผัวกลับมาเล่นการเมือง มันมีการ ชี้ประเด็นมาสัปดาห์ที่แล้ว แล้วบอกว่า ต่อเนื่องจาก ขับแล้วมันอาจจะเลยเถิดไปถึงว่าอาจจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อม เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เราในฐานะที่เป็น สสเขต พี่เดี๋ยวเขาก็หาเรื่องอื่นมาเรื่อยๆผมตอบ ไม่มีเรื่องนี้เดี๋ยวก็มาเรื่องนั้นคือสุดท้ายเนี่ยทุกคนอย่าไปไร้สาระหมดแล้วครับพวกนี้ เธอเลือกตั้งซ่อมอะไรเรอะ แพ้ก็แพ้แพ้ก็ไปเที่ยวมีตังค์เยอะแยะ รับไปเที่ยวทำใจซะ เข้าใจครับว่าพ่ายแพ้มาเนี่ยยิ่งอยู่ด้วยอำนาจนางเหนือเวลาพ่ายแพ้ทีนึง เสียบ ก็คือผม ผมผมไม่ได้มาเยาะเย้ยอะไรหรอก คือกะ เกือบเข้าใจว่าเจ็บตาคือ วางๆเถอะครับคือ ขอโอกาสพวกเราบ้าง ทำไมครับเราก็ทนอยู่กับพวกคุณมาตั้งนานแล้ว ถ้าเขาบอกว่าขอโอกาสบ้างแล้วก็ ไม่ต้องพิสดารแล้ว ไม่ต้องไปฟังอาจารย์วิษณุแล้ว เลิกได้แล้ว คือขายพยายามเถอะครับผม เรื่องไร้สาระมาให้มันเยอะๆดูเยอะๆ เราหวังว่าจะมีคนหลงเดินมาเหยียบให้มันแน่นแล้วเป็นฐานให้ตัวเองก็เธอบอกว่าเลิกกันเถอะการเมืองอย่างนี้ ไร้สาระ ไม่ต้องสาน นะครับอ้อ แต่ถ้าจะเลือกตั้งกันเหรอได้ครับอยากเลือกตั้งกันมากใช่ไหม รอบหน้าเหลือ 99 บาทหมดคือเราเลือกตั้งได้ทุกเดือนแหละครับก้าวไกลเราไม่มีตังค์อยู่แล้วครับ คือพวกคุณไหวเหรอท่านป้อมทีอ่ะ คุณไหวหรอ คือผมขาวคืออยากเลิกกันมากใช่ไหม คือผมเลยบอกว่าเออ บิวความรู้สึกว่ามันต้องเลือกตั้งซ่อมอะไรเลยครับแล้วก็ เลือกก็ได้ผมเอาแบบอะไรอยู่แล้วสุดท้ายเราก็ทำงาน ทุกวันไหน ช่วงเลือกตั้งแล้วการลงพื้นที่การสัมภาษณ์สื่อการ ทุกวันของผมมันก็เหมือน ก่อนนะครับช่วงนี้ อาจจะเดินเยอะกว่าผมว่าไม่ต้องมาสัมภาษณ์อะไรหรือไปสภา ลงพื้นที่ เหมือนเดิมครับ ถามแฟนผมสิครับว่าผมหยุด ฟุตบอลล่าสุดเมื่อไหร่ เลือกตั้งก็ได้วันไหนก็ได้ครับผมไม่เคยอยู่แล้ว คือต้องถามพี่เพราะว่าจะขึ้นมา ปฏิเสธไม่ได้แฟนคลับเขาก็ห่วง ราคาพอได้ยิน บอกอะไรกับแฟน โอ๊ยอย่าไปเครียดครับอย่าไปเครียดหาเบียร์กินอะไรทำไร ตามใจชอบครับ พี่ตาเป็นนายกอยู่แล้วยังไงรัฐบาลนี้คือ มีตรรกะเดียว มีความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว เปิดโคนันเลย ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องได้เป็นรัฐบาลเพราะเราได้เสียงส่วนใหญ่แล้วเราจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไปแล้วใช่ไหม 313 เสียงอยู่ที่รวมกันแล้ว คือกูจะเอาอะไรอีกใช่ไหมครับ คือมันไม่มีความแปลก อย่างอื่นที่พิสดารที่จะมาทำอันนี้ได้แล้ว ถ้าความ คือผมเชื่อว่าความพิสดารที่คุณอยาก ให้เกิดมากเนี่ย มันก็ส่งผลเสียต่อประเทศนี้ จนทุกคนน่ะไม่อยากเห็นภาพนี้หรอก เพลงคืนสุดท้ายเนี่ยคิดที่ดีครับมี ปกติแพ้เลือกตั้งก็ ไปทำบุญนั่งสมาธิ บางทีอาจจะไม่เน่าก็บอกแฟนขับเร็วด้วยนะไปนั่งสมาธิในวัดทำบุญกันอาจจะเจอกันปรับทุกข์กันก็ได้ หาคนหาคนชนะอะไรก็ อย่าไปเครียด เพราะว่า มันมี มันมีสิ เดี๋ยวนี้เราต้องไปคือเส้นทางนี้แล้วมันดีที่สุด เป็นคำตอบเดียวและคำตอบสุดท้ายก็คือรัฐบาล ผสมของใส่คันเก่า ก้าวก่ายเพื่อไทยและพรรค นี่แหละครับมันก็มีแค่ คำตอบสุดท้าย Dior ที่มันถูกต้อง มันไม่มีคำตอบ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ

Read More  อ.นันทนาชี้ ผู้นำของไทยต่างกันลิบ คนหนึ่งก้าวไกลฉับไว อีกคนติดอยู่ในกะลาแลนด์