แฉหมดเปลือก ราคาส่วยสติ๊กเกอร์ ส่วยซ่อนรูป ปธ.สหพันธ์ขนส่งฯ ดับเครื่องชน

เครื่องชนในการขนส่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์และสินค้าที่อยู่บนรถได้ อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อคนขับขี่และผู้โดยสาร ดังนั้น สหพันธ์ขนส่งฯ หรือ ปธ.สหพันธ์ขนส่งฯ จึงมีนโยบายที่เข้มงวดในการจัดหาสติ๊กเกอร์สำหรับใช้ในรถขนส่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้

หลักการใช้สติ๊กเกอร์ในระบบการขนส่ง

แฉหมดเปลือก ราคาส่วยสติ๊กเกอร์ ส่วยซ่อนรูป ปธ.สหพันธ์ขนส่งฯ ดับเครื่องชน : Matichon TV - YouTube

สติ๊กเกอร์เป็นส่วนสำคัญในระบบการขนส่ง เพราะมีหลายประโยชน์ที่สำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมในอุตสาหกรรมนี้ โดยหน้าที่หลักของสติ๊กเกอร์คือการช่วยให้สามารถระบุและระบายตัวของยานพาหนะได้ง่ายขึ้น รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ของบริษัทที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมขนส่งนี้ นอกจากนี้ สติ๊กเกอร์ยังมีบทบาทในการเพิ่มความปลอดภัย โดยสามารถระบุรถหรือที่มาของสินค้าได้ จึงทำให้ลดความเสี่ยงจากการสูญหายของสินค้าหรือการปลอมแปลงในระหว่างการขนส่งได้มากยิ่งขึ้น

ภาพรวมเกี่ยวกับการตั้งราคาสติ๊กเกอร์

ปธ.สหพันธ์ขนส่งฯ ดับเครื่องชน แฉหมดเปลือก ราคาส่วยสติ๊กเกอร์ ส่วยซ่อนรูป เต็มถนน

การตั้งราคาสติ๊กเกอร์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมขนส่งนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการกำหนดราคา อย่างเช่น วัสดุที่ใช้ในการผลิตสติ๊กเกอร์ ขนาดของสติ๊กเกอร์ ปริมาณการสั่งซื้อ รวมถึงความซับซ้อนในการออกแบบ ทุกปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อราคาสติ๊กเกอร์ นอกจากนี้ยังมีการใช้รูปแบบต่างๆในการกำหนดราคาสติ๊กเกอร์ ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของราคาต่อหน่วย ราคาตามขนาดหรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าและตลาด

ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในสติ๊กเกอร์

แฉหมดเปลือก ราคาส่วยสติ๊กเกอร์ ส่วยซ่อนรูป ปธ.สหพันธ์ขนส่งฯ ดับเครื่องชน : Matichon TV - YouTube

การตั้งราคาสติ๊กเกอร์นั้นไม่ได้รวมเพียงแค่ต้นทุนการผลิตสติ๊กเกอร์เท่านั้น แต่ยังมีต้นทุนที่ซ่อนอยู่ภายในด้วย อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของต้นทุนเหล่านี้สามารถทำให้ราคาสติ๊กเกอร์สูงขึ้นได้ ต้นทุนที่ซ่อนอยู่สามารถประกอบด้วยค่าซ่อมบำรุง ค่าเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ เช่นเมื่อสติ๊กเกอร์มีการชำรุดหรือสูญหาย และค่าลบเครื่องหมาย หรือค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดสติ๊กเกอร์ที่เก่าออกจากพื้นผิวยานพาหนะ

เคล็ดลับสำหรับการประหยัดต้นทุนสติ๊กเกอร์

วิโรจน์ แฉเพิ่ม ! สติกเกอร์ส่วยทางหลวง ฟันเงินปีละกว่า 2 หมื่นล้าน - YouTube

หากคุณกำลังมองหาวิธีในการลดต้นทุนสติ๊กเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมขนส่ง คุณสามารถนำเคล็ดลับต่อไปนี้มาใช้ได้:

 1. เลือกวัสดุที่เหมาะสม: การเลือกวัสดุที่มีคุณภาพและความเหมาะสมสามารถช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้ เนื่องจากสติ๊กเกอร์ที่ดีมักมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
 2. ออกแบบที่เหมาะสม: การออกแบบสติ๊กเกอร์ให้มีความง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่ใช้รายละเอียดที่ซับซ้อนสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สีพื้นที่ตัวหนังสือแทนการพิมพ์สีเพื่อลดต้นทุนเพิ่มเติมได้อีกด้วย
 3. การสั่งซื้อจำนวนมาก: การสั่งซื้อสติ๊กเกอร์ในปริมาณมากสามารถช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้ โดยร้านค้าหรือผู้ผลิตสติ๊กเกอร์มักจะมีการส่งเสริมโปรโมชั่นหรือส่วนลดเมื่อสั่งซื้อในปริมาณมากขึ้น
 4. การใช้ระบบ PTSP: สหพันธ์ขนส่งฯ ใช้ระบบ PTSP เพื่อควบคุมราคาสติ๊กเกอร์และเพื่อสร้างความโปร่งใสในการตั้งราคา ทำให้ลูกค้าได้รับราคาที่ยุติธรรมและไม่มีการเอาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ

ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการตั้งราคาสติ๊กเกอร์ในอุตสาหกรรมขนส่งให้เป็นไปตามเป้าหมายของคุณ โดยใช้ต้นทุนที่เหมาะสมและลดต้นทุนซ่อนอยู่ในระบบ นอกจากนี้ การใช้ระบบ PTSP ยังเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความโปร่งใสและความเท่าเทียมในการตั้งราคาสติ๊กเกอร์ในอุตสาหกรรมขนส่ง

สรุป

การราคาสติ๊กเกอร์และต้นทุนที่ซ่อนอยู่เป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมขนส่ง เพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการตั้งราคาและลดต้นทุนได้ การเลือกวัสดุที่เหมาะสม การออกแบบที่เหมาะสม การสั่งซื้อในปริมาณมาก และการใช้ระบบ PTSP เป็นเคล็ดลับที่สามารถช่วยให้ธุรกิจขนส่งเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ราคาสติ๊กเกอร์เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจและเพิ่มความโปร่งใสในตลาด หากคุณต้องการประหยัดต้นทุนสติ๊กเกอร์ในอุตสาหกรรมขนส่ง คุณสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้มาใช้ได้เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมนี้

Read More  "พิภพ ธงไชย" ไล่ประยุทธ์ หมดเวลาแล้ว ศาลรธน.ชี้ผิดชะลอ กม.อุ้มหาย

FAQs

 1. Q: สติ๊กเกอร์สำหรับการขนส่งสามารถใช้กับยานพาหนะทุกประเภทได้หรือไม่?
  • A: ใช่ สติ๊กเกอร์สำหรับการขนส่งสามารถใช้กับยานพาหนะทุกประเภทได้ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก รถโดยสาร และยานพาหนะสาธารณะอื่นๆ
 2. Q: การเปลี่ยนสติ๊กเกอร์บนรถหลังจากติดตั้งแล้วเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?
  • A: ใช่ การเปลี่ยนสติ๊กเกอร์บนรถหลังจากติดตั้งแล้วอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าสติ๊กเกอร์ใหม่ และค่าแรงงานในการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์
 3. Q: PTSP คืออะไรและมีบทบาทอย่างไรในการตั้งราคาสติ๊กเกอร์?
  • A: PTSP หมายถึง Public Transportation Service Platform ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบราคาสติ๊กเกอร์ในอุตสาหกรรมขนส่ง เพื่อสร้างความโปร่งใสและเท่าเทียมในการตั้งราคาสติ๊กเกอร์
 4. Q: สติ๊กเกอร์สำหรับขนส่งมีอายุการใช้งานเท่าใด?
  • A: อายุการใช้งานของสติ๊กเกอร์สำหรับขนส่งขึ้นอยู่กับวัสดุและการดูแลรักษา สติ๊กเกอร์ที่ถูกออกแบบและผลิตด้วยวัสดุที่คุณภาพมักมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
 5. Q: มีวิธีใดสำหรับการล้างทำความสะอาดสติ๊กเกอร์เก่าออกจากยานพาหนะ?
  • A: สามารถใช้น้ำสบู่อ่อนและเช็ดด้วยผ้านุ่มในการล้างทำความสะอาดสติ๊กเกอร์เก่าออกจากยานพาหนะได้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องเป่าลมหรือเครื่องฉีดน้ำเพราะอาจทำให้สติ๊กเกอร์ลอกหลุดได้

สัมภาษณ์:อ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่าตีความหุ้นไอทีวี ไม่สนใจเจตนารมณ์ ไม่เห็นหัวประชาชน [VIDEO]

“ที่พรรคก้าวไกล นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มอบหลักฐานเกี่ยวข้องกับส่วยสติ๊กเกอร์ให้กับ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกล หลังเข้าพบและประชุมร่วมกับพรรคก้าวไกล เนื่องจากปัญหาเรื่องส่วยรถบรรทุกและการคอรัปชั่นต่างๆ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 #ข่าวการเมืองมติชน #MatichonTV #ก้าวไกล

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

เนื้อหาของวิดีโอ สัมภาษณ์:อ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่าตีความหุ้นไอทีวี ไม่สนใจเจตนารมณ์ ไม่เห็นหัวประชาชน

อันนี้โดนประจำเลยครับ เราก็ เรื่องอย่างนี้เรามีคลิปอยู่นะครับ ว่าเขา รีดไถเรายังไงเรียกเงินเรายังไง มีการออกสติ๊กเกอร์ยังไง อย่างนี้ถ้าอยากจะรู้เรื่องเดี๋ยวผมจะมอบรายละเอียด ช็อตเด็ดๆให้ท่าน นำไปเผยแพร่ได้ครับ สติ๊กเกอร์ ราคามันก็มีตั้งแต่อนุบาล นะครับ ประถมมัธยม แล้วจนกระทั่งมหาลัย สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่า สติ๊กเกอร์ราคา 3000 บาทถึง 5000 บาท ดีแล้วครับ แล้วก็จาก 6,000 8,000 ก็มี นอกจาก 10 ถึง 15 บาทก็มี 150 บาทก็มี ลดจาก 10,000 บาทเป็น 20,000 บาท 2517 นั่นก็คือ Premium ครับ สามารถที่จะบรรทุกน้ำหนัก Unlimitz ได้ ถามว่าในประเทศไทยเรา ถนนหนทาง ที่ก่อสร้างมาเป็นเงินหลายแสนล้านนะครับ ก็มาถูกทำลาย โดยส่วนทิกเกอร์ เราสมควรที่จะเปิดหน้าตรงนี้ให้ ข้าราชการที่ มีจิตใจอยากจะรับอามิสสินจ้างได้ ได้มีการ ตื่นตัวสักทีนะครับ ว่าสิ่งที่ท่านได้ทำมา สมควรที่จะหยุดได้เลยนะครับ อย่างที่ท่านวิโรจน์บอกนะครับ สมควรจะหยุดได้รู้ตัวแล้วก็หยุด แล้วครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท่านสสพิษณุโลก ได้บ่ พวกเรามาเราก็มีความมั่นใจว่าเรามาถูกที่ถูกทางแล้ว แล้วครับ วิธีการจำหน่าย สติ๊กเกอร์สวยนะครับ จะมีตำรวจ ระดับ ชั้นล่างนะครับ ก็ตั้งแต่นายสิบ นายดาบในจารึกที่ต่างๆ ก็จะมาเรียกรถ ให้จอดรถจะให้เบอร์โทรศัพท์เรา บอกว่าให้โทรไปเคลียร์กับเจ้านายเขา เราก็ไม่รู้ว่าเจ้านายครับมีแต่เบอร์โทรศัพท์ นะครับ เราเสร็จแล้วเราก็บอกว่าในองค์กรของสหพันธ์เราไม่มีการเคลียร์ โทรมาบอกอีกทีปั๊บแล้วก็ถูกกดดันมาตลอดแล้วครับรถ 1 คันนี้จะเดินตรวจ รอบรถ มีความผิดหมดเลยแล้วแต่ที่จะจ้างมาทำดูสิครับว่า ไฟราวบนหลังคาของรถบรรทุกเข้ากรมหน่วยที่ 5 ดวง ขอดูประไพนพ ขณะนี้เองเนี่ยบัง ที่ รถ ที่ออกผลิตมาเนี่ยค่อนข้าง ที่จะเป็นรถที่ทันสมัยแล้ว เขาสามารถที่จะติดไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้ก็เพิ่มมาอีก 2 ดวง ท่านรู้ไหมครับว่าถูกตำรวจ ออกใบสั่งครับแคบไฟ 2 ตัวนะครับ สถานที่เราไม่เข้าไปร่วมกลุ่มกับเขา วันนั้นสิ่งที่เรา ในนามขององค์กรสหพันธ์เนี่ยเราต่อสู้มาตลอดเราไม่ยอม ได้ครับท่านก็บอกว่าความหลากหลายของสติ๊กเกอร์มันมีหลายรูปแบบ เล่าสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านทุกวันนี้นะครับ ว่า ท่านขับรถ ไปต่างจังหวัด ท่านเอายกตัวอย่างเราจะไปเหนือ ถ้าต้องผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทองสิงห์บุรีต่างๆท่านด้วยครับว่าลิมิต City ความเร็วเท่าไหร่ นะครับ จะรู้ไหมครับว่า ครุภัณฑ์กล้อง CCTV จะต้องมีคุรุภัณฑ์กำหนดอยู่ แต่ทุกวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ไปจ้างเอาซอส เข้ามาติดตั้ง เราก็ ได้รับ ค่าใบสั่งต่อ 1 ใบ นะครับ 20 บาทครับ วันนึงนะครับ ทั่วประเทศไทยเนี่ยมีรถวิ่งอยู่หลายสิบล้านคัน ท่าน ผมคิดเอาตัวเล็กง่ายๆนะครับ แค่วันละ 2 แสนคันก็ได้ที่ถูกบริษัท เงินตรงนี้เอาซองไปเท่าไหร่ เราตำรวจ จะได้ เปอร์เซ็นต์จาก การนำจับที่เท่าไหร่ นะครับ ถามว่าสาเหตุที่ ตัวจับเนี่ยท่านสังเกตไหมครับว่า เคยเห็นป้ายลิมิต City เนี่ยว่าความเร็วเท่าไหร่แล้วเนี่ยบางทีเราวิ่งไป 560 กิโลเมตร เราจะเห็นชัดๆ อยากได้ต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกเป็นระยะระยะ ได้ครับ ไหนๆแล้วการที่จะควบคุมการจราจรให้มีกฎระเบียบทาง หน่วยงานของรัฐดูหน่อยครับจำเป็นที่จะต้อง โปรโมทว่า ความเร็วในสถานที่นี้ ความเร็วเท่าไหร่ แผนที่โรงพยาบาลดูหน่อยครับ บางจังหวัดกำหนดไว้ 90 บางจังหวัดกำหนด 110 ต่างจังหวัดก็กำหนด 120 เราก็บอกนะครับ ว่าใบสั่งมาถึงบ้านแล้วเจ้า นะครับถามว่า ตำรวจได้อะไรตรงนี้ เงินค่าปรับ 1,000 บาทตำรวจจะได้ 70% เรามีรางวัลชี้จับอีก 15 เปอร์เซ็นต์เท่ากับ 85 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือส่งข้อความครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนกับส่วนชาวโลก เท่าไหร่ครับ หม้อเบอร์กับคุณพอลป่า โดยการไม่มีการปรากฏแจ้ง ป้าย City Limit ขึ้นมา อาการคนที่เป็นสัญจร บนท้องถนนเนี่ย เราก็ไม่สามารถว่าแต่ละจังหวัดเขาให้ลิมิตที่เท่าไหร่ เล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเรียน ไหนๆก็ไหนๆแล้ว สิ่งที่ท่านเห็นทุกวันนี้รถบรรทุก ซึ่งธรรมดาก็จะมีกฎหมาย ให้วิ่งเลนซ้าย อย่างเดียวแต่ตอนที่ท่านเห็นไหมครับ รถจะวิ่งเลนขวา ถามว่า กลุ่มที่ ทำได้ยังไง ได้ครับ ก็เพราะว่าเขาต้องเคลียร์ มันจะมีค่าเคลียร์อย่างนี้นะครับ 1,000 1,500 สำหรับ รถที่วิ่งขวา แล้วครับ แล้วก็ มีรถเกียร์แบบแต่งสวยด้วยแต่ดันด้วย นะครับ เรื่องอย่างนี้นะครับทวด พื้นที่ประเทศไทยที่มี ถนนเห*้ย มีแต่สวยชอบลูกอยู่ทั้งนั้นเลย ในวันที่ที่ผมออกมาก้า ผู้ตัดสินประชาชนทั้งหลายก็เพราะว่า อยากได้น้อย ความตั้งใจของท่านสสวิโรจน์โดยพรรคก้าวไกลเนี่ย สามารถทำให้เราออกมาชี้แจงเรื่องนี้ได้ครับ มีอะไรไหมครับผมจะได้บอกตรงนี้ ถูกต้องครับอันนี้โดนประจำเลยครับ เราก็ เรื่องอย่างนี้เรามีคลิปอยู่นะครับ ว่าเขา รีดไถเรายังไงเรียกเงินเรายังไง มีการออกสติ๊กเกอร์ยังไง นะครับ ถ้าอยากจะรู้เรื่องเดี๋ยวผมจะมอบรายละเอียด ช็อตเด็ดๆให้ท่าน นำไปเผยแพร่ได้ครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวี สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับ

Read More  เลิกฟัง อ.วิษณุ ได้แล้ว แต่ถ้าอยากเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลก็ชนะอีก