ไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. ต้องออก ถ้าดื้อยื่นป.ป.ช.ถอดถอน ปมร้อนกม.ป้องกันอุ้มหาย

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดการไล่บี้ต่อสู้เพื่อถอดถอน ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. จากตำแหน่งประธานรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดการวิวาทและความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย บทความนี้จะเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. และสาเหตุที่ทำให้การถอดถอนตำแหน่งป.ป.ช.เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากถอดถอนป.ป.ช.เป็นความสำเร็จ

สารบัญ

ความหมายของการไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร.

ไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. ต้องออก ถ้าดื้อยื่นป.ป.ช.ถอดถอน ปมร้อนกม. ป้องกันอุ้มหาย : Matichon TV - YouTube

การไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. หมายถึงการกำจัดหรือตามล่าผู้นำที่มีอำนาจในระดับสูง เพื่อให้เกิดการถอดถอนตำแหน่งป.ป.ช.ของเขา นับเป็นการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มีความรุนแรงและต้านทานจากฝ่ายค้าน

ปัจจัยที่เสี่ยงที่สุดของการถอดถอนป.ป.ช.

ไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. ต้องออก ถ้าดื้อยื่นป.ป.ช.ถอดถอน ปมร้อนกม. ป้องกันอุ้มหาย : Matichon TV - YouTube

ความเสี่ยงจากการรวมพลังกันของพรรคการเมืองต่อไป

หนึ่งในปัจจัยที่เสี่ยงที่สุดของการถอดถอนป.ป.ช.คือการรวมพลังกันของพรรคการเมืองที่มีความเป็นกลางหรือค้าน การรวมกันของพรรคการเมืองสามารถทำให้ผู้นำที่ถูกไล่บี้ต้องเผชิญหน้ากับฐานะที่อ่อนแอและสูญเสียความเป็นผู้นำ

ความเสี่ยงจากการสูญเสียความคุ้มครอง

การไล่บี้ผู้นำสามารถทำให้ผู้นำที่ถูกไล่บี้สูญเสียความคุ้มครองทางกฎหมายที่ได้รับเมื่อเป็นผู้นำ การสูญเสียความคุ้มครองนี้อาจส่งผลให้ผู้นำต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายและความเสียหายที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์การไล่บี้ในอดีต

ไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. ต้องออก ถ้าดื้อยื่นป.ป.ช.ถอดถอน ปมร้อนกม. ป้องกันอุ้มหาย : Matichon TV - YouTube

การไล่บี้ผู้นำไม่ใช่เรื่องใหม่ในการเมืองไทย มีการไล่บี้ผู้นำที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น การไล่บี้เพื่อถอดถอนป.ป.ช. สมัยทวารวดี การไล่บี้ผู้นำสังคมอำพราง และอื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเมืองและสังคมในช่วงเวลานั้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากถอดถอนป.ป.ช.

หากมีการถอดถอนป.ป.ช.จากตำแหน่งประธานรัฐมนตรี อาจเกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการเมืองและสังคมในประเทศไทย บางองค์ประกอบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรวดเร็ว ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ การแตกแยกของสังคม และความไม่เสถียรภาพทางการเมือง

วิธีการสิ้นสุดการไล่บี้

ไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. ต้องออก ถ้าดื้อยื่นป.ป.ช.ถอดถอน ปมร้อนกม. ป้องกันอุ้มหาย : Matichon TV - YouTube

การยื่นคำร้องขอถอดถอนป.ป.ช.

หากต้องการสิ้นสุดการไล่บี้ ผู้นำที่ถูกไล่บี้สามารถยื่นคำร้องขอถอดถอนป.ป.ช.ได้ โดยต้องประสานงานกับองค์กรที่รับผิดชอบในการดำเนินกระบวนการดังกล่าว การยื่นคำร้องนี้จะเป็นการเผชิญหน้ากับกระบวนการทางกฎหมายและการตัดสินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเผชิญหน้ากับการต้านทาน

การไล่บี้สามารถสิ้นสุดได้หากผู้นำที่ถูกไล่บี้สามารถเผชิญหน้ากับการต้านทานจากฝ่ายค้าน โดยจะต้องใช้กำลังในการตอบโต้และเชื่อมโยงกับกลุ่มสนับสนุนของตน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไล่บี้

ไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. ต้องออก ถ้าดื้อยื่นป.ป.ช.ถอดถอน ปมร้อนกม. ป้องกันอุ้มหาย : Matichon TV - YouTube

ประเด็นความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังในการตอบโต้

หนึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. คือความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังในการตอบโต้ การเสริมสร้างกำลังในการตอบโต้สามารถทำได้โดยการรวมกลุ่มสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งทางการเมือง และการใช้กลยุทธ์ทางการเมืองในการต่อต้านการไล่บี้

Read More  นักร้องโดนแล้ว ตร.ฟัน "ศรีสุวรรณ" แจ้งความเท็จ ร้องกกต.ยุบเพื่อไทย

ประเด็นความเป็นไปได้ในการกำจัดผู้นำ

ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. คือความเป็นไปได้ในการกำจัดผู้นำ การกำจัดผู้นำสามารถเกิดขึ้นได้โดยการรวมกลุ่มต้านทาน การใช้กฎหมาย และการเผชิญหน้ากับความต้านทานในระดับต่างๆ

สรุป

ภาคประชาชนยื่นถอดถอน "ประยุทธ์-ค.ร.ม.ทั้งคณะ" เหตุเลื่อนพ.ร.บ.อุ้มหาย ทำขัดรัฐธรรมนูญ - YouTube

การไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสังคมและการเมืองในประเทศไทย การถอดถอนป.ป.ช.อาจส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการเมืองและสังคม การสิ้นสุดการไล่บี้สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องขอถอดถอนป.ป.ช.และการเผชิญหน้ากับการต้านทาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไล่บี้รวมถึงคำสำคัญที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลในเหตุการณ์นี้

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

 1. การไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. มีผลกระทบอย่างไรต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศ?
  • การไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. มีผลกระทบที่สำคัญต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและความไม่เสถียรภาพทางการเมือง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้เช่นกัน
 2. มีวิธีการไหนที่ช่วยลดการเสี่ยงจากการถอดถอนป.ป.ช.ได้บ้าง?
  • วิธีการที่ช่วยลดการเสี่ยงจากการถอดถอนป.ป.ช. ได้แก่การควบคุมความสงบเรียบร้อยในการเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง การสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองที่เผชิญหน้ากับการไล่บี้ และการเผชิญหน้ากับการต้านทานที่เกิดขึ้น
 3. ใครเป็นผู้ที่สามารถเรียกร้องให้ถอดถอนป.ป.ช.ได้?
  • ผู้ที่สามารถเรียกร้องให้ถอดถอนป.ป.ช. ได้ คือกลุ่มผู้ประกอบการทางธุรกิจ องค์กรชุด องค์กรภาครัฐ หรือกลุ่มคนที่มีอำนาจในการดำเนินการด้านการเมือง
 4. ถ้าถอดถอนป.ป.ช.ไม่สำเร็จ จะเกิดอะไรขึ้น?
  • หากถอดถอนป.ป.ช.ไม่สำเร็จ อาจเกิดการต้านทาน ความขัดแย้ง และความไม่เสถียรภาพทางการเมืองต่อไป อาจเกิดการแยกแยะในสังคมและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจได้
 5. ประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างกำลังในการตอบโต้?
  • ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างกำลังในการตอบโต้ คือความสำคัญของการเชื่อมโยงกับกลุ่มสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งทางการเมือง และการใช้กลยุทธ์ทางการเมืองในการต่อต้านการไล่บี้

ไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. ต้องออก ถ้าดื้อยื่นป.ป.ช.ถอดถอน ปมร้อนกม.ป้องกันอุ้มหาย [VIDEO]

“เมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) พร้อมคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ให้ถอดถอน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับพวกคณะรัฐมนตรี และ บิ๊กสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แสดงความรับผิดชอบ กรณี จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นการ “ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง” ในการออก พ.ร.ก.เลื่อนการใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานฯ 4 มาตราออกไปโดยไม่มีอำนาจทำได้ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน กทม. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน #ข่าวการเมืองมติชน #MatichonTV #ประยุทธ์

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

Read More  “ปิยบุตร”ไม่เห็นด้วย “ก้าวไกล”เสนอเลือกผู้ว่าฯ-ชี้ปลดล็อกท้องถิ่นคือกระจายอำนาจแท้จริง

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

เนื้อหาของวิดีโอ ไล่บี้ ประยุทธ์ วิษณุ บิ๊กตร. ต้องออก ถ้าดื้อยื่นป.ป.ช.ถอดถอน ปมร้อนกม.ป้องกันอุ้มหาย

วันนี้ พวกเรามาแถลง เรื่อง กรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้การออกพรบของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา และครมนั้น รัฐธรรมนูญ เป็นการออก พระราชกำหนดโดยมิชอบ ซึ่งธรรมดาแล้วในรัฐบาลปกติจะต้องมีความรับผิดทางการเมือง ไม่ยุบสภาก็ลาออก น่าเสียดายและน่าเสียใจที่คำแก้ตัวของ คุณวิษณุเครืองามที่ออกมาไม่นานนั้น สื่อมวลชนถามที่ความรับผิดชอบ ท่านก็บอกว่ายุบสภาไปแล้วไม่รู้จะรับผิดชอบอย่างไร B ซึ่งความเห็นของภาพยนตร์วันนี้ ผมได้แถลง ความคิดเห็นและรายละเอียด ว่า รัฐบาล แม้เป็นรัฐบาลรักษาการพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ จะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง อย่างใดอย่างหนึ่ง ทำไมแล้วถ้าไปชนก็จะต้องดำเนินการต่อไปในทางกฎหมายนะครับวันนี้มีญาติวีรชนผู้สูญหาย เหตุการณ์พฤษภา 35 มาด้วย 3 คน ซึ่งเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีต เรายินดีที่มีกฎหมายฉบับนี้ออกมา แล้วจะสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองได้ การรับผิดชอบกรณีที่มีการเลื่อนไปนั้นก็เป็น เรื่องที่น่าเศร้าอยู่แล้วที่รัฐบาลไม่รับผิดชอบและพยายาม กฎหมายที่เป็นประโยชน์กับสถานะออกไป แต่เมื่อพ. ศ. ที่ออกมาเลื่อนนั้น ไม่ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสามารถลงชื่อออกมาแล้ว ความเห็นของคุณวิษณุเครืองาม ที่บอกว่า เป็นเรื่อง ที่ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ถือว่าเป็นความเห็นที่ใช้ไม่ได้นะครับ เนติบริกรนักกฎหมายมือหนึ่งของรัฐบาล รัฐบาลปกติต้องลาออก แต่รัฐบาลของท่านบอกไม่มีความผิดเพราะ ยุบสภาแล้วนะครับ แล้วก็บอกว่า รัฐบาลต้องลาออกถ้าไม่ลาออกแสดงว่าไม่มีมารยาท นิทานพูดเอง ก็เป็นคำถามต่อไปว่าแสดงว่ารัฐบาลของท่านไม่มีมารยาทใช่หรือไม่ ดังนั้นข้อเรียกร้องของเราก็คือว่า คุณวิษณุเครืองามในฐานะรองนายกมนตรีและเป็นมือกฎหมาย ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองให้เกิดขึ้น แม้ว่าจะยุบสภาไปแล้วก็ตาม การรับผิดชอบนั้นทำได้หลายวิธีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายนะครับและให้ปลัดกระทรวงต่างทำหน้าที่แทน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทั้ง คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 รปภสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องพลเอกประยุทธ์ ครม. รักษาการทุกท่านได้แสดงผลลัพธ์ทางการเมือง เป็นเวลา 7 วันแล้ว ยังไม่มีท่าที ชอบใดๆออกมา ทำร้ายคุณวิษณุก็มาแก้ตาก ทางการเมือง ดังนั้น นอกจากเราเรียกร้องในวันนี้แล้วในโอกาสต่อไป ญาติวีรชนพฤษภา 35 ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจะดำเนินการไปยื่นคำร้องต่อปปช ให้ถอดถอนพระเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายวิษณุเครืองาม บอกนายกดนตรี นะครับ ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้เวลา 9:30 น เนื่องจากจงใจฝ่าฝืน บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการออกพรกเลื่อนการใช้พรบป้องกันการทรมานออกไป ทำลาย ระบบนิติรัฐและนิติธรรม จริงแล้วก็ชอบเรื่องนี้ดีและมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปนะครับ อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้แล้วหากปปชยังล่าช้า ประชาชน พยายามดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลอาญา รวมถึงแจ้งความ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปนะครับ ข้อหาความผิดตามมาตรา 157 ต่อไป ต้องดูหลังจากปปชพี่นะเรื่องนี้นะครับ เครือข่ายภาคประชาชน เรียกร้องให้รัฐบาล รับผิดชอบ กรณีที่การ ออกพรกไม่ชอบ และขัดตำรวจนะครับ โดยให้ ลาออก และหยุดปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยที่สุดเราอยากเห็นภาพกัน ออกมาขอโทษประชาชนทั้งคณะนะครับ เพราะ ข้อเสนอทั้ง 5 ท่านที่นำเสนอกันในวันนี้ ชัดเจน และการเลื่อนการใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีความผิดสำเร็จ นะครับ ดังนั้น ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุด ที่เราเห็น ชัดเจนหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา คุณวิษณุเครืองามรองนายกและมือกฎหมาย ที่พักกันเรื่องนี้ อนุมัติเรื่องนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนละเลยไม่ได้นะครับเพราะว่านำเสนอเรื่องนี้ต่อรัฐบาลโดยตรง ดังนั้นคงจะต้องมีการตรวจสอบว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมาที่ ยังไม่ได้ถูกที่นานี้ ต้องคาดโทษด้วยการระดับสูงและดูด้วยว่ามีการดำเนินการตามกฎหมาย ตั้งแต่ บังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ตามที่คุณนิรุตเสนอไป นะครับ รวมถึง ที่นา ในเรื่องของความผิดที่เราอยากเห็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ถ้ากฎหมายดำเนินการไปตามปกติ เราให้สัตยาบันกับองค์การระหว่างประเทศไปแล้ว นะครับ มันก็จะมีผลผูกพัน ที่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศมาตรวจสอบด้วย ดังนั้นการพยายามชะลอของ ผู้บริหารระดับสูงในสตชรวมถึง นายกรัฐมนตรี เป็น เครื่องมือหนึ่งที่จะชะลอพระธรรมอำนาจนิยมในการ ซ้อมทรมานและอุ้มหายประชาชน ให้ผมอยู่ต่อไป เป็นเครื่องมืออาชญากรรมโดยรัฐ เหมือนเดิมต่อไปหรือไม่ นี่เป็นความผิด สำเร็จที่ท่านควรขอโทษประชาชนอย่างชัดเจนนะครับ ที่ทำให้กระบวนการที่ทำล่าช้า ถ้าปชปไม่กินนะเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าที่เราจะตรวจสอบนะครับวันอังคารนี้ตัวแทนเยาวชน เขาจะไปร้องปปช ตามที่แจ้งไว้ในเวลา 9:30 วันอังคารนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ ไก่ที่เป็นขับไม่ได้เลยนอกจาก ในสภา สวัสดี ประยุทธ์ ก็ลา ประกาศเบิกแล้ว ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาอีก เสียง น้อย discard บอกว่า หมดเวลาสำหรับคุณประยุทธ์หมดเวลาสำหรับทหาร ประยุทธ์อยากจะแสดงความเสียใจและเคารพกฎหมายควรจะลาออก จากรักษาการ อายุกี่ปี เพราะว่าดูดได้ ตัดสินโดยข้อบังคับเห*้ยทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามมติ ตูด ที่ไป ยกเว้นพระราชกำหนด มาตรา เราจึงได้จัดเวทีวันนี้ขึ้นเพื่อจะบอก แล้วก็ทบทวนประวัติศาสตร์ให้ฟังว่า เรื่องไม่เป็นเรื่องเล่นๆ สังคมไทยมันเป็นเรื่องจริงจังในระดับโลก ที่เราเรียกกันว่าสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยจะเคลื่อนย้ายไปได้จะเดินไปได้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษย์ชนจะต้องมีอยู่ วันนี้ยังไงก็ต้องขอบ รัฐบาลประยุทธ์ที่สามารถออกรถใหญ่ฉบับนี้ออกมาได้ ปกติก็คือตัดไปฉลองบางมาตราฉบับนี้เพราะได้ทุกเวลา มาทุกนาทีที่พัทยาจังหวัดที่ไม่ถูกบังคับใช้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่า ฎีกาตู้ขายเกิดขึ้นกี่ราย รีบในการที่จะทำให้ บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพเตี้ยกว่าเป็นความตาย ประชาชน ผมคิดว่าพี่พูดว่าจะบวชเพื่อจะเห็นความสำคัญของกฎหมาย และเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภาคม ซึ่งประจวบกับการหาย แหวน พูดได้เหตุการณ์พฤษภาคม จะคุยกับจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกนนิ้ว QR Code ได้เลยครับ

Read More  "ปลอดประสพ"อัด"บิ๊กตู่"เบื่อจังเลย ทู่ซี้อยู่ทำไม หลีกทางคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารได้แล้ว