Voxpopเสียงประชาชน:”พิธา”รอดปมหุ้นสื่อ รับไม่ได้เพื่อไทยสลับขั้ว ไม่อยากให้ลุงกลับมา

สวัสดีครับ! ในยุคที่เสียงประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในการประชาธิปไตย หนึ่งในช่องทางที่ช่วยให้เสียงของประชาชนเป็นไปในทางที่ถูกต้องและแสดงความคิดเห็นของส่วนใหญ่คือ การนำเสนอเสียงของประชาชนผ่านสื่อมวลชน หนึ่งในสื่อมวลชนที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ “พิธา” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอความคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย

Voxpop: เสียงประชาชนที่สำคัญ

Voxpopเสียงประชาชน:"พิธา"รอดปมหุ้นสื่อ รับไม่ได้เพื่อไทยสลับขั้ว ไม่อยากให้ลุงกลับมา:Matichon TV - YouTube

ก่อนที่จะเริ่มต้นพูดถึง “พิธา” ก็ควรทราบถึงคำว่า voxpop กันก่อน เนื่องจาก voxpop เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของสื่อมวลชนที่นำเสนอเสียงของประชาชนให้เป็นที่รู้จักและรับรู้กันมากขึ้น โดย voxpop มีความหมายว่า “เสียงของประชาชน” หรือ “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน” ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการที่สื่อมวลชนใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในยุคปัจจุบัน

พิธา: การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา “พิธา” เป็นช่องทางที่ใช้ในการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคในหุ้น การเลือกตั้งทางการเมือง หรือการเสี่ยงโชคในเรื่องต่างๆ ซึ่งการเสี่ยงโชคในหุ้นมักจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากการลงทุนในหุ้นมีผลต่อเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย

สื่อมวลชนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

Voxpopเสียงประชาชน:"พิธา"รอดปมหุ้นสื่อ รับไม่ได้เพื่อไทยสลับขั้ว ไม่อยากให้ลุงกลับมา:Matichon TV - YouTube

สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและส่งเสริมความคิดเห็นของประชาชน อย่างไรก็ตาม บางครั้งสื่อมวลชนอาจมีกระแสเสียงเพียงฝ่ายเดียวหรือมีแนวโน้มที่จะแสดงอคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจเกิดขึ้นเมื่อมีความคิดเห็นของส่วนใหญ่ประชาชนได้รับการสนับสนุนและรวบรวมผ่านสื่อมวลชนอย่าง “พิธา”

Read More  "ประยุทธ์" ฉุนเจอบี้ให้โชว์สปิริต เก็บของพ้นทำเนียบ อ้างเป็นห่วงบ้านเมืองทุกวัน

ความไว้วางใจของประชาชนใน “พิธา”

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการไว้วางใจของประชาชนใน “พิธา” คือความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส ประชาชนมักมองหาข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นภาพรวมเมื่อต้องการสรุปความคิดเห็น การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและความโปร่งใสในกระบวนการนำเสนอเสียงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ “พิธา” ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

ผลกระทบของ “พิธา” ต่อการเมืองไทย

มาร์ค จัดหนัก ส.ว. เรียกร้องรัฐบาลแห่งชาติ ซัด พวก_ูก็ออกไปเลือกตั้งมาแล้วไง - YouTube

เสียงประชาชนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองในประเทศไทย การรับฟังเสียงของประชาชนและการนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเมืองอาจมีผลต่อผลลัพธ์ทางการเมือง บางครั้งการเสียงต่างๆ ที่ได้รับผ่านทาง “พิธา” อาจมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย โดยตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งทางการเมือง การแก้ไขนโยบายทางการเมือง หรือการปฏิรูปทางการเมือง

“พิธา” และอนาคตของสังคมไทย

“พิธา” มีความเป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม อนาคตของ “พิธา” ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงในกรอบกฎหมาย การเผชิญกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการใช้สื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม การที่ “พิธา” สามารถสร้างอิทธิพลทางการเมืองอย่างต่อเนื่องได้จะต้องเผชิญกับความท้าทายและการวิจารณ์ในทางประสาทธิภาพ

สรุป

เอื้อยtalk:เจาะใจ8ว่าที่ส.ส.ก้าวไกล เบื้องหลังยุทธการยึดเมือง คนปากน้ำต้องการเปลี่ยนแปลง:Matichon TV - YouTube

ในยุคที่สื่อมวลชนและเสียงของประชาชนมีบทบาทสำคัญในการรู้ความเป็นจริงและการสร้างความคิดเห็น การนำเสนอเสียงของประชาชนผ่านสื่อมวลชนเช่น “พิธา” มีอิทธิพลที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย การไว้วางใจของประชาชนใน “พิธา” จำเป็นต้องมีการสื่อสารที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ เพื่อให้ “พิธา” สามารถเป็นช่องทางในการเสริมสร้างเสียงของประชาชนให้เป็นอิทธิพลทางการเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคตของสังคมไทย


FAQs

 1. นี่คือ voxpop หรือเสียงประชาชนคืออะไร?
  • Voxpop หมายถึง เสียงของประชาชน หรือการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนเพื่อเป็นที่รู้จักและรับรู้มากขึ้น
 2. “พิธา” เป็นอะไรและทำไมมันสำคัญ?
  • “พิธา” เป็นช่องทางที่ใช้ในการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในหลายๆ เรื่อง และมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย
 3. สื่อมวลชนสามารถมีผลในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้หรือไม่?
  • ใช่, สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและส่งเสริมความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย
 4. “พิธา” เอื้ออำนวยต่อพรรคการเมืองใดๆ หรือไม่?
  • “พิธา” ไม่มีการแสดงอคติต่อพรรคการเมืองใดๆ แต่เนื่องจากมีการรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป อาจมีแนวโน้มที่จะมีความคิดเห็นตามกระแสที่แข็งแกร่งมากกว่าฝ่ายอื่น ๆ
 5. “พิธา” สามารถเชื่อถือได้เป็นแหล่งข้อมูลเสียงของประชาชนหรือไม่?
  • “พิธา” ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในแง่ของการเสริมสร้างเสียงของประชาชน แต่สำหรับการเชื่อถือเป็นแหล่งข้อมูลเสียงของประชาชนจะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในกระบวนการนำเสนอ
Read More  "อรรถจักร์":เพื่อไทยต้องสู้กับเผด็จการร่วมกับก้าวไกล ถ้าหนีไปก่อน เพื่อไทยตายแน่ !

 

Voxpopเสียงประชาชน:”พิธา”รอดปมหุ้นสื่อ รับไม่ได้เพื่อไทยสลับขั้ว ไม่อยากให้ลุงกลับมา [VIDEO]

ทีมงาน มติชน Voxpop เสียงประชาชน มั่นใจ “พิธา”รอดปมถือหุ้นสื่อ เพื่อไทยสลับขั้วรับไม่ได้แน่นอน อยากให้พิธาเป็นนายกฯ-ไม่อยากให้ลุงกลับมา พอกันที

#MatichonTV #voxpopเสียงประชาชน #รัฐบาลในฝัน

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv

เนื้อหาของวิดีโอ Voxpopเสียงประชาชน:”พิธา”รอดปมหุ้นสื่อ รับไม่ได้เพื่อไทยสลับขั้ว ไม่อยากให้ลุงกลับมา

ผมก็คิดว่ามันก็เป็นตามหลักประชาธิปไตยน้องที่มีสิทธิ์ที่จะร้อง คิดว่ารอดนะคะไม่งั้นเขาก็คงไม่มาเล่นการเมืองนะน้องว่าอยากให้พี่ดาเป็นเหมือนกันค่ะแล้วก็คิดไม่ออกว่าใครจะมาเป็น แผนที่ยิ่งค่ะ พวกลุงทั้งหลายกลับมาค่ะ ที่มันเป็นสื่อที่โดนปิดไปแล้วและหุ้นก็คือศูนย์จุดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้อ่ะเราอ่ะ อะไรมาแบบเป็นประเด็นน่ะ ปิดไปตั้งแต่กี่ปีที่แล้วอ่ะ คิดว่ารอดเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิด เพราะว่าสื่อมันก็ปิดไป นานแล้วเนาะแต่ก่อนกูผิดแล้วก็คิดว่ารอดนะคะไม่งั้นเขาก็คงไม่มาเล่นการเมืองอ่ะเนาะ ทุกอย่างก็ต้องเคลียร์เรียบร้อยก่อนที่จะลงมาเล่นการเมืองอยู่แล้ว คิดว่าไม่น่ามีอะไรหนูคิดว่ารอดค่ะเพราะว่าเขาเก่งนะคะ น่าจะแบบไม่ใช่เรื่องที่จะมาแทน เป็นประเด็นใช่ค่ะ เอาจริงๆก็คือไม่ได้รู้ลึก ขนาดนั้นเรื่องหุ้นสื่อของคนที่ทาค่ะก็คิดว่าเขาน่าจะ มีวิธีออกมารับมือ ในเรื่องนี้ได้อ่ะค่ะ คิดว่าคิดว่าเขาน่าจะผ่านมันไปได้นะคะเพราะว่าเขาเขาก็ดูก่อนหน้านี้เขาก็ดูมีปัญหา เขาทำ ในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างว่าเขาจะก้าว เขาคิดว่า เขาจะมีวิธีแก้ปัญหารับมือ ก็คิดว่าน่าจะหล่อนะเพราะว่าเขาก็ถือหุ้นมาตั้งแต่แรกไง ก็ในเมื่อแบบเขา เคยเป็น เมย์เข้าวงของการ เกี่ยวกับงานการเมืองมาแล้วก็น่าจะถือว่ามีการกลั่นกรองมา ระดับ 1 ผมก็คิดว่ามันก็เป็นตามหลักประชาธิปไตยที่มีสิทธิ์ที่จะร้องว่า เขามีปัญหา ทางด้านนี้ มันเป็นพรหมด้านนี้นะ อ๋อคิดว่า รุ่นนี้มันก็ Successmore ปิดไปแล้วนะคิดว่ามันไม่น่าจะทำอะไรได้ ผมก็คิดว่าน่าจะรอดนะครับเพราะว่าบริษัทเขาปิดไปนานแล้ว ก็คงจะเป็นอันดับ 2 นะครับที่ขึ้นมาแทน ก็คงเป็นคุณสายแล้วนะครับ เชียร์คุณเศรษฐา พอดี พอดีว่า บอกว่าชอบเขาเป็นการส่วนตัวด้วยนะเหมือนกัน ถ้าไม่ได้ไปหนูก็ อดีต อยากให้เขาเป็นเมียเขาไม่อยากให้ใครมาเป็นใช่ค่ะเพราะว่าเราเลือกเขาแล้ว คิดว่าอยากให้พี่ทาเป็นเหมือนกันค่ะแล้วก็คิดไม่ออกว่าใครจะมาเป็น แผนที่หรือว่าในตอนนี้นะคะ ถ้าแบบ ลองก็น่าจะเป็นกุ้งยิงค่ะ รังสิมันต์โรมเลยครับ รหัสลองไปไม่เป็นครูมิ้งเพื่อไทยก็ ก็ในเมื่อไทยเข้าเป็นอันดับ 2 ที่ได้ คัดเลือกมาในการ I love ตั้งของประชาชนนะคะก็ ลองไปก็จะเป็นภาษาไทยคุณลุงด้วยนะครับ ผู้หญิงค่ะ ไม่รู้ว่าหนูรู้สึกว่าเขาเหมาะสมมากกว่า 88 ปีทำมาเยอะแล้วค่ะ ใช่ค่ะ แบบมันล้าหลังแล้ว ก็ พูดตรงๆว่า ไม่โอเคเราไม่ได้ดีกว่าค่ะ รู้สึกว่าคือ ตอนที่ช่วงที่เขาโปรโมทหาเสียงอ่ะ เขาดูเหมือนแบบว่ามีจุดยืนที่ว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เข้าอยู่ข้างประชาชนแต่ถ้าทำแบบนั้นก็คงแบบ รู้สึกไม่โอเคค่ะไม่ชอบ เหมือนคุณผิดคำพูดเราอ่ะก็รับไม่ได้ค่ะไม่อยากให้ให้แบบ พวกลุงทั้งหลายกลับมาค่ะใช่ รับไม่ได้แน่นอนค่ะ เธอก็คงรับไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่า คือมันเห็นมากันอยู่ยาวๆแล้วก็ขัดนานแล้ว แล้วหนูก็คิดว่าถ้ากลับไปอีกไปเป็นเหมือนเดิมก็คงแบบไม่โอเคอ่ะค่ะในเมื่อเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่รู้ ผมก็คิดว่าเขาก็ไม่ควรที่จะร่วม คิดว่าไม่น่าจับมือ ฝั่งเผด็จการหรอคะ ถ้ากล้าก็ลองดูชายค่ะ ดูคลิปจบแล้วยัง

Read More  ปลูกไม้ง่ายในคอนโด 10 ต้นที่ไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงาม ยังช่วยฟอกอากาศให้ดีขึ้นด้วย!