ฉีดโฟมช่องชาร์ป กันลามไฟ โรงแรมเมย์/โรงแรมมาร์ช ที่พัทยากลางBy.เฮียบอมฐ์ จ๊กมก

ในโรงแรม เฟอร์นิเจอร์และวัสดุสิ่งปลูกสร้างมักมีบางส่วนที่อาจเป็นตัวช่วยในการกระจายเปลวไฟ หากเกิดเหตุอัคคีภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องน้ำของโรงแรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ ด้วยเหตุนี้ การใช้โฟมช่องชาร์ปเป็นการรักษาความปลอดภัยจากการลามไฟในห้องน้ำของโรงแรม จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

Table of Contents

ทำความเข้าใจกับความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไฟในห้องน้ำโรงแรม

ฉีดโฟมช่องชาร์ป กันลามไฟ โรงแรมเมย์/โรงแรมมาร์ช ที่พัทยากลางBy.เฮียบอมฐ์  จ๊กมก - YouTube

การเข้าใจความเสี่ยงในการกระจายไฟในห้องน้ำของโรงแรมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากห้องน้ำมักมีวัสดุที่อาจสร้างเปลวไฟได้ง่าย เช่น เศษกระดาษที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เผื่อไว้ในห้องน้ำ หรือสารเคมีที่อาจเกิดการเผาผลาญขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ในห้องน้ำของโรงแรม

 ความสำคัญของความปลอดภัยจากอัคคีภัยในโรงแรม

ฉีดโฟมช่องชาร์ป กันลามไฟ โรงแรมเมย์/โรงแรมมาร์ช ที่พัทยากลางBy.เฮียบอมฐ์  จ๊กมก - YouTube

1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห้องน้ำของโรงแรม

เมื่อมีไฟไหม้เกิดขึ้นในห้องน้ำของโรงแรม ผู้เข้าพักอาจต้องเผชิญกับอันตรายที่เกี่ยวข้องได้ และการอพยพอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากช่องทางออกจากห้องน้ำอาจจำกัด อันเนื่องมาจากขนาดของห้องน้ำหรือลักษณะสถานที่ที่อยู่

2 ผลที่ตามมาจากไฟไหม้ห้องน้ำในโรงแรม

เมื่อเกิดไฟไหม้ในห้องน้ำของโรงแรม ผลที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ความเสียหายทางทรัพย์สิน และแม้กระทั่งอันตรายต่อชีวิตของผู้เข้าพัก ซึ่งอาจทำให้กลับมาเสียหายในทางกำลังใจและฐานะทางธุรกิจได้เช่นกัน

 แนะนำโฟมอุดช่องว่างเพื่อป้องกันอัคคีภัย

รับฉีดโฟม กันลามไฟ โรงแรมต้องมี By.เฮียบอมฐ์ จ๊กมก - YouTube

1 Foam Gap Fillers คืออะไร?

โฟมช่องชาร์ปเป็นวัสดุที่ใช้ในการป้องกันการกระจายไฟไหม้ โดยมีลักษณะเป็นฟองน้ำที่ยืดหยุ่นและสามารถรักษาความแข็งแรงได้ เมื่อถูกนำเข้าไปใช้ในช่องว่างของห้องน้ำ โฟมช่องชาร์ปจะเต็มช่องว่างและป้องกันให้ไฟไม่สามารถลามไปยังช่องว่างอื่น ๆ ได้

2 โฟมอุดช่องว่างป้องกันการลุกลามของไฟได้อย่างไร

โฟมช่องชาร์ปช่วยป้องกันการกระจายไฟไหม้ได้ด้วยการกั้นทางผ่านของไฟฟ้า โดยป้องกันไฟจากการข้ามไปยังช่องว่างอื่น ๆ ในโรงแรม ทำให้เกิดการกั้นและควบคุมไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์ของการใช้โฟมอุดช่องว่างในห้องน้ำของโรงแรม

รับฉีดโฟม กันลามไฟ โรงแรมต้องมี By.เฮียบอมฐ์ จ๊กมก - YouTube

1 มาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยขั้นสูง

การใช้โฟมช่องชาร์ปในห้องน้ำของโรงแรมช่วยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยจากการลามไฟ โดยลดความเสี่ยงในการเผาผลาญของไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 โซลูชันที่คุ้มค่า

การใช้โฟมช่องชาร์ปเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำและเหมาะสมกับงบประมาณของโรงแรม โดยสามารถปรับใช้ได้กับห้องน้ำทุกแบบและขนาด

3 กระบวนการติดตั้งง่าย

ขั้นตอนการติดตั้งโฟมช่องชาร์ปง่ายและไม่เกินพื้นที่ห้องน้ำมากนัก ทำให้สามารถติดตั้งได้เร็วและง่าย

 กรณีศึกษาโรงแรมที่ใช้โฟมอุดช่องว่าง

EP4 ตอน3 นกนอนเปิดแอร์ ดีหรือไม่!!! (รายการบอมบินอิสระ) เฮียบอม จ๊กมก -  YouTube

1 กรณีศึกษาโรงแรมมายา

โรงแรม Maya ที่ตั้งอยู่ในพัทยากลางเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ได้นำเอาการใช้โฟมช่องชาร์ปเพื่อป้องกันการลามไฟในห้องน้ำของโรงแรม ผลลัพธ์ที่ได้รับคือการลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ในโรงแรมได้เป็นอย่างมาก

2 กรณีศึกษา Hotel March

โรงแรม March ในพัทยากลางเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้โฟมช่องชาร์ปในห้องน้ำเพื่อป้องกันการลามไฟ การประยุกต์ใช้โฟมช่องชาร์ปในโรงแรม March ทำให้มีการป้องกันความเสี่ยงจากไฟไหม้ในห้องน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

 ขั้นตอนการติดตั้งโฟมอุดช่องว่างในห้องน้ำโรงแรม

EP4 ตอน3 นกนอนเปิดแอร์ ดีหรือไม่!!! (รายการบอมบินอิสระ) เฮียบอม จ๊กมก -  YouTube

1 การประเมินรูปแบบห้องน้ำ

ก่อนติดตั้งโฟมช่องชาร์ปในห้องน้ำ ควรทำการประเมินรูปแบบและขนาดของห้องน้ำเพื่อเลือกใช้โฟมช่องชาร์ปที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่นั้น ๆ

2 การเลือกประเภทของโฟมอุดช่องว่างที่เหมาะสม

การเลือกใช้โฟมช่องชาร์ปที่เหมาะสมสำคัญ เนื่องจากมีหลายแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของห้องน้ำได้ตามความเหมาะสม

3 ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้งโฟมช่องชาร์ปทำได้อย่างง่ายดาย โดยแค่ใส่โฟมช่องชาร์ปลงในช่องว่างของห้องน้ำและรอให้เกาะสนิทกับผนัง

 การบำรุงรักษาและตรวจสอบโฟมอุดช่องว่าง

EP4 ตอน3 นกนอนเปิดแอร์ ดีหรือไม่!!! (รายการบอมบินอิสระ) เฮียบอม จ๊กมก -  YouTube

1 แนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาเป็นประจำ

การดูแลรักษาโฟมช่องชาร์ปเป็นระยะหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโฟมยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟไหม้

2 การตรวจสอบตามกำหนดเวลา

การตรวจสอบโฟมช่องชาร์ปตามกำหนดเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของโฟมช่องชาร์ป และกรณีที่พบปัญหา เช่น โฟมช่องชาร์ปแตกหรือชำรุด ควรดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนทันที

เคล็ดลับความปลอดภัยจากอัคคีภัยเพิ่มเติมสำหรับโรงแรม

รับฉีดโฟม กันลามไฟ โรงแรมต้องมี By.เฮียบอมฐ์ จ๊กมก - YouTube

1 อุปกรณ์ตรวจจับควันและสัญญาณเตือนไฟไหม้

การติดตั้งเครื่องตรวจจับควันและเครื่องเตือนไฟไหม้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้

2 แผนการอพยพและเส้นทาง

การเตรียมแผนการอพยพและเส้นทางหนีไฟให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถอพยพออกจากโรงแรมได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้

3 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากไฟไหม้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์เหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง

 บทสรุป

รับฉีดโฟมช่องชาร์ป กันลามไฟ ที่พัทยา รอบที่2 By.เฮียบอมฐ์ จ๊กมก - YouTube

ในสรุป การฉีดโฟมช่องชาร์ปเพื่อป้องกันการลามไฟในห้องน้ำของโรงแรมเมย์และโรงแรมมาร์ชที่พัทยากลางเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยการใช้โฟมช่องชาร์ปช่วยลดความเสี่ยงจากไฟไหม้และเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้เข้าพัก อย่างไรก็ตาม การใช้โฟมช่องชาร์ปควรมาพร้อมกับมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมเช่น เครื่องตรวจจับควันและเครื่องเตือนไฟไหม้ แผนการอพยพและเส้นทางหนีไฟ รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากไฟไหม้ เพื่อให้โรงแรมมีระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้สูงสุด

FAQs

1. การติดตั้งโฟมช่องชาร์ปใช้เวลานานเท่าไหร่?

การติดตั้งโฟมช่องชาร์ปในห้องน้ำไม่ใช่เรื่องที่ใช้เวลานานมาก โดยส่วนมากจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

2. โฟมช่องชาร์ปมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่?

โฟมช่องชาร์ปมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยมักจะมีอายุการใช้งานระหว่าง 10-15 ปี อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบและดูแลรักษาโฟมช่องชาร์ปอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คงความสมบูรณ์และประสิทธิภาพในการป้องกันไฟไหม้

3. การติดตั้งโฟมช่องชาร์ปทำให้ห้องน้ำดูสกปรกหรือไม่?

ไม่ใช่ การติดตั้งโฟมช่องชาร์ปไม่ได้ทำให้ห้องน้ำดูสกปรก โฟมช่องชาร์ปมีลักษณะที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง ห้องน้ำยังคงดูสะอาดและสวยงามเหมือนเดิม

4. การติดตั้งโฟมช่องชาร์ปสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือต้องใช้ช่าง?

การติดตั้งโฟมช่องชาร์ปสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้ช่างเฉพาะทาง แต่ถ้าหากคุณไม่มั่นใจหรือต้องการความแน่นอน คุณสามารถเรียกรับบริการจากช่างซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งโฟมช่องชาร์ปได้

5. การใช้โฟมช่องชาร์ปจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงแรมได้อย่างไร?

การใช้โฟมช่องชาร์ปเป็นวิธีที่คุ้มค่าและมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่ต่ำ โดยไม่ต้องใช้เงินจ่ายเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงความปลอดภัย นอกจากนี้ การลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ในโรงแรมยังช่วยลดค่าเสียหายทางทรัพย์สินและช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เข้าพัก

ฉีดโฟมช่องชาร์ป กันลามไฟ โรงแรมเมย์/โรงแรมมาร์ช ที่พัทยากลางBy.เฮียบอมฐ์ จ๊กมก[VIDEO]

 

ขอขอบคุณโรงแรมเมย์และโรงแรมมาร์ช ด้วยเจ้าคะ
ที่ตัดสินใจทำเพราะ เนื่องจากสถานประกอบกิจการโรงแรม
ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการป้องกันเพลิงไหม้ลุกลาม
จึงมองหาตัวช่วยในการจัดการช่องโหว่นี้ จึงได้เห็นความสามารถ
ของพียูโฟม ด้วยนวัตกรรมใหม่ สุดน่าทึ่ง! ที่ทางบริษัทเรา
กำลังทำการบุกเบิกกับผู้ประกอบการโรงแรม ในงานนี้
เรามีการทดลองเผาไฟใส่โฟมกันสดๆที่หน้างาน
มีทั้งความตื่นเต้น และเปิดโลกใหม่ให้โรงแรมยุคใหม่!
เชิญรับชมครับบบบผม
ขอบคุณที่ไว้วางใจ ของทางบริษัท ธนะบอมฐ์ คอนทรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด
โปรดติดตาม การทำงาน ของทีม ธนะบอมฐ์ (TG)
============================================
#ฉีดโฟมช่องชาร์ป #พัทยากลาง #บริษัทธนะบอมฐ์ 🦅
============================================
โปรโมชั่น พิเศษ ถ่ายทำคลิป โปรโมท ลงช่องยูทูป
TG รับฉีดโฟมทั่วโลก และ บินโดรนเก็บภาพมุมสูง 4k ไลฟ์สด ฟรี!
============================================
ย้ำ!ยังไม่มีบริษัทไหนรับทำกู้แพ พร้อมอุดรอยรั่วให้
มีแค่บริษัทธนะบอมฐ์ คอนทรัคชั่นกรุ๊ปจำกัด เจ้าเดียวเจ้าคะ
🕍บริษัท ธนะบอมฐ์ คอนทรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด
🙏รับจ้าง ฉีดโฟมทุ่นลอยน้ำ : ถูกที่สุดในโลก
🚢รับฉีดเรือประมงไม้ เรือเหล็ก เรือพลาสติก เรือสแตนเลส
🚤ฉีดเรือยาง เรือดูดทราย
🛥ฉีดทุ่นลอยน้ำ โป๊ะข้ามฟาก ทุ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย
🛢ฉีดถังพลาสติก 200 ลิตร หรือ ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
🛳สร้างแพร้านอาหาร แพรีสอร์ท โป๊ะข้ามฝากเรือ
🕍ฉีดห้องเย็น รถห้องเย็น พื้นห้องเย็น รถตู้ปรับอากาศ
💈ฉีดท่อพลาสติก ท่อ PVC ผ้าใบกันผักตบชวา
🛠ฉีดตามที่ลูกค้าต้องการ ซ่อม แพ ทุ่น กู้เรือ หรืออื่นๆ
💒รับพ่นโฟมหลังคา ห้องเย็น ห้องเก็บเสียง กั้นความร้อน
🏩รับทำโครงเหล็กแพทุ่นลอยน้ำตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 👇
📲0️⃣6️⃣1️⃣8️⃣9️⃣7️⃣8️⃣9️⃣7️⃣9️⃣ คุณธนะบอมฐ์
📲0️⃣6️⃣2️⃣5️⃣6️⃣2️⃣4️⃣1️⃣4️⃣2️⃣คุณหมวย
📲0️⃣9️⃣4️⃣9️⃣9️⃣1️⃣9️⃣5️⃣5️⃣0️⃣คุณบอมบ์ จ๊กมก
📲0️⃣8️⃣2️⃣5️⃣6️⃣5️⃣9️⃣1️⃣9️⃣8️⃣คุณหมวย
ลิงค์ Line 🆔: https://line.me/ti/p/mQlKqkHRdA
ลิงค์ Line 🆔: https://line.me/ti/p/d797A4Yhyy
Line:🆔 TG7989
Line:🆔 nun_boom
📝 Bio: https://instabio.cc/4061303AzWRi9
🌐 Website: http://www.thanabom.com/
💻 Youtube: / jokmoktv
📱 TikTok: https://www.tiktok.com/@dj.bomjokmok
📸 Instagram: https://www.instagram.com/ig_bjm/
📬 Twitter: https://twitter.com/djbomjokmok
✉️ E-mail: [email protected]

เนื้อหาของวิดีโอ ฉีดโฟมช่องชาร์ป กันลามไฟ โรงแรมเมย์/โรงแรมมาร์ช ที่พัทยากลางBy.เฮียบอมฐ์ จ๊กมก

ระบุดูเบื้องต้นการโอน ที่ทำชมเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะคือช่องชาร์ป ในบนดาดฟ้านะชั้นบน น่าจะละเอียดนิดนึงนะสำหรับการที่เราไม่ให้ ผมเนี่ย ไหลย้อนลงไป แฟชั่นยากไหมยากไหม ตัวอย่าง เกือบชั่วโมงแล้วน้ำสมเนื้ออันนี้ช่าง Project เราเลยนะ สั่งตรงมาจากอเมริกา ค่าตัวแพงมากครับ ข้าวจานน้ำพริก ถุง สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับผมที่พัทยากลาง ออกจากโรงแรมออกัส พัทยา ซึ่งเราจะบอกนิดนึงครับว่าตอนนี้ทางเราออกครับ มี 2 ตึกซึ่งเป็นตึกใหม่ล่าสุดมาแล้ววันนี้นะครับตึกเมย์ยังทำ หลวงปู่ฮก ตอนนี้กำลังพูดถึง The Mask ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กำลังไล่สีลงไป เรือจากชั้น 7 ลงไปถึงชั้น 1 ครับ วันนี้ ใหญ่กว่าเยอะกว่า ฟังนะฟังมันเยอะกว่า อันนี้ก็คือช่องที่ฉีดเสร็จแล้วครับ อาจจะเป็นการได้เห็นกันนะครับ ของเรานะ คือเราจะทำการฉีดเนื้องานจะเป็นอย่างนี้ใช่ ไม่มีผลใดๆต่อ ปิดไฟ เราจะทำ จะทำอะไร นี่คือระดับ ใช่ครับนานไหมครับ จะยากตรงที่ผม ใช้เวลานิดนึง วันนี้มีทั้งหมดกี่ช่อง 11 ช่องทางไปพัทลุง มันก็เสร็จแล้ว ผู้ประกอบการหลายท่านที่เป็นเจ้าของโรงแรม ครับนะแจ้งให้ทราบนิดนึงนะคะตอนนี้ระบบทางกฎหมายนะได้ออกมาปีนึงนะว่าต้อง อีกา ที่กำลังฉายที่ช่องชาร์ป รวมไปถึงช่องอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ ไม่ติดแน่นอนครับ คือไม่ลามต่อนี่คือช่องช้าพี่ถ้าไม่อยากจะให้ไปฉีดกันนะนี่ก็คือผลงานที่อยากให้ทุกคนได้เห็น นี่คือผลงานของเรานะคะ หนังเหนียวหมดแล้ว ก็มีห้องแม่บ้านแม่บ้าน เป็นห้องแม่บ้านที่ห้อง แว่นตาผู้ก่อการโรงแรมนะครับผม มาคนเดียวมาปีนี้เองนะครับต้องให้ความดูแลหรือความปลอดภัยให้กับ Puma สถานที่สำคัญมากเลยนะ ก็ต้องใช้ กระดาษติดข้างล่างคือว่าเวลาเราขี่ตรงไปเนี่ย คงจะไหลลงไปได้น้อยที่สุดเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่กล้าโทรมันก็จะไหลย้อนไปเยอะครับจะทำให้มันเลอะเทอะ เพื่อนมากๆขึ้นมาอีก ชั้นบนลงมาชั้นล่าง ไม่ให้ลูกไปมากกว่านี้ เหมือนกันครับ กระดาษแข็งกระดาษแข็งที่เก่า เราลองไว้เพื่อไม่ให้โฟมเนี่ยลงไปแล้วก็ใช้ความสูงอยู่ที่แคร่ 30% ครับตามมาตรฐานเลย ให้ช่างดูวิธีการจีบ แล้ววันนี้เข้าสู่วันที่ 3 ของตึกวันนี้เราทำการ ช่องชาร์ปนะครับอยากชมช่องของโรงแรมต่างๆนั้นนะครับไม่ควรนะครับพี่ ทำการฉีดเยอะเกินไปเอาแค่ 30 cm ก็ออกแล้วทำการให้ผู้ประกอบการหลายๆคน ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเราด้วยแค่ 30% นั้น นี่คือ 30 cm นะครับแค่นี้นะครับ ไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องขึ้นมานี่คือกันลามไฟแล้วไม่รู้เบื้องต้นการโอน ที่บนดาดฟ้า สถานที่ทดลองใช้ 1 กระปุกออมสินกระดาษแข็ง แล้วเราจะมา ต่างประเทศที่ได้ง่าย ท้องแข็ง หาทุนทำการปิด ลูกไม่ให้ ไหลลงไปเยอะ มากกว่านั้น หนังโป๊ ขอดูด้านในด้วยนะ ที่ทำชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคือช่องชาร์ป ในบนดาดฟ้านะชั้นบน น่าจะละเอียดนิดนึงนะสำหรับการที่เราไม่ให้ Home ไหลย้อนลงไป เยอะนะนี่ก็จะมีหลายอยู่แล้วครับเพราะว่า น้ำตาจะไหลเหมือนลาวา เป็นรูนิดเดียวก็จะไหลลงไป คนนั้นแล้วเราต้องทำการ เก็บงานให้ดี แฟชั่นยากไหมยากไหม ตัวอย่าง ใช้เวลาเกือบชั่วโมงแล้วน้ำส้มนะอันนี้ช่าง Project เราเลยนะครับ ที่สั่งตรงมาจากอเมริกา ค่าตัวแพงมาก ข้าวจานน้ำพริกถุง ตกลงแล้วนะสำหรับการฉีดโฟมกันลัง ไฟในตึก M น้าก็นึกไม่ถึงมันจะเป็นตึก รถใช้เวลา รวยคนเดียวนะติดตามกันมานะครับบริษัทธนบรรณผม ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการฉีดโฟม จะทำไฟตามโรงแรมต่างๆ แจ้งเลยนะครับว่าตอนนี้ณโรงแรมที่ยังห้ามการฉีด ต่อมาได้เลยครับของบริษัท สถาบัน โอเคจบ ตรงไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ท่องทุกสิ่งเราด้วยนะครับวันนี้ ในการฉีด โป๊ ที่ช่องชาร์ป และต้องขอขอบคุณนะครับ โรงแรม และโรงแรมเมย์ โรงแรม March วันนี้ขอลา