ติวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 (พาร์ท เคมี) by พี่ดัมเบล

เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นกลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เราได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการติวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 เพื่อช่วยคุณในกระบวนการเตรียมตัว นี่คือรายชื่อเครื่องมือที่คุณควรมี:

Table of Contents

1. เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณทบทวนและเรียนรู้เนื้อหาที่สอบได้อย่างเต็มที่ ในกรณีนี้ เอกสารประกอบการสอนเพื่อการสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 จะมีข้อมูลที่สำคัญที่คุณควรรู้ เช่น เนื้อหาหลักของวิชา เรื่องราวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 และตัวอย่างของคำถามที่อาจปรากฏในการสอบ

2. คู่มือการเตรียมตัวสอบ

คู่มือการเตรียมตัวสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเตรียมตัวสำหรับการสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 คู่มือเหล่านี้มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณต้องศึกษาและคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ รวมถึงเคล็ดลับและวิธีการในการเข้าสู่สอบอย่างมั่นใจ

 3. แบบทดสอบและข้อสอบเก่า

การฝึกฝนด้วยแบบทดสอบและข้อสอบเก่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมตัวสำหรับการสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 โดยใช้แบบทดสอบจากปีก่อน คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับรูปแบบของคำถามและประเด็นที่สอบได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความพร้อมที่ดีกว่าในการเข้าสอบจริง

4. กลุ่มการศึกษาร่วมกัน

การเรียนรู้ในกลุ่มสามารถช่วยให้คุณมีการศึกษาที่เข้มแข็งและมีการเตรียมตัวสำหรับการสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 ที่ดีขึ้น กลุ่มการศึกษาร่วมกันสามารถให้คุณสอบถามและแบ่งปันความรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีโอกาสเรียนรู้จากความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้อื่นในกลุ่ม

5. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์มากสำหรับการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 คุณสามารถเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่คุณต้องการทบทวน นอกจากนี้ยังมีคอร์สออนไลน์และวิดีโอสอนที่ช่วยให้คุณเข้าใจและเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. กระบวนการเตรียมตัวสอบ

1. ทบทวนบทเรียน

ขั้นแรกในกระบวนการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 คือการทบทวนบทเรียนที่เรียนมา คุณควรจะทบทวนเนื้อหาหลักของวิชาและตรวจสอบความเข้าใจของคุณในเนื้อหานั้น

2. ฝึกทำแบบฝึกหัด

การฝึกทำแบบฝึกหัดเป็นขั้นตอนสำคัญที่คุณควรทำเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 คุณสามารถใช้แบบทดสอบและข้อสอบเก่าเพื่อทดสอบความเข้าใจและความพร้อมของคุณ ฝึกทำโจทย์จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบและเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถาม

3. เข้าร่วมกลุ่มการศึกษา

การเข้าร่วมกลุ่มการศึกษาเป็นวิธีที่ดีในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 คุณสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นที่กำลังเตรียมตัวสอบเช่นเดียวกัน คุณยังสามารถเรียนรู้จากความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้อื่นในกลุ่ม

 4. ใช้เทคนิคการจัดการเวลา

การจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 คุณควรวางแผนเวลาที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพในการทบทวนเนื้อหา ตั้งเป้าหมายเวลาสำหรับการทบทวนแต่ละวิชาและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดขึ้น

7. วิธีการตอบคำถามในสอบ

 1. อ่านคำถามอย่างรอบคอบ

ก่อนที่จะตอบคำถาม อ่านและเข้าใจคำถามอย่างรอบคอบ แน่ใจว่าคุณเข้าใจประเด็นหลักและรายละเอียดของคำถาม

2. วางแผนการตอบคำถาม

เมื่อคุณเข้าใจคำถาม วางแผนว่าจะตอบคำถามอย่างไร เรียงลำดับของความคิดหรือข้อมูลที่จะนำเสนอให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

 3. เขียนคำตอบเป็นข้อความเต็ม

เขียนคำตอบเป็นข้อความเต็มที่มีข้อเท็จจริงและอธิบายอย่างชัดเจน ให้ความเห็นส่วนตัวของคุณในการตอบคำถาม

สรุป

การติวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 (พาร์ท เคมี) คือกระบวนการที่ต้องการการเตรียมตัวอย่างถูกต้องและพร้อมสำหรับการสอบ การใช้เครื่องมือที่จำเป็น เช่น เอกสารประกอบการสอน คู่มือการเตรียมตัวสอบ แบบทดสอบและข้อสอบเก่า การเข้าร่วมกลุ่มการศึกษา และการจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ควรใช้ในกระบวนการติวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 อย่าลืมทบทวนเนื้อหาอย่างละเอียดและฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบ โดยปฏิบัติตามเทคนิคการตอบคำถามให้ถูกต้องและอธิบายอย่างชัดเจนคุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าถึงสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 (พาร์ท เคมี) ได้ที่ลิงก์นี้

FAQ

Q1: มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ใดที่ควรใช้ในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 ไหม?

A1: คุณสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่คุณต้องการทบทวน มีคอร์สออนไลน์และวิดีโอสอนที่ช่วยให้คุณเข้าใจและเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Q2: ทำไมการเข้าร่วมกลุ่มการศึกษาถือเป็นวิธีที่ดีในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64?

A2: เข้าร่วมกลุ่มการศึกษาช่วยให้คุณมีการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและมีการเตรียมตัวสำหรับการสอบที่ดีขึ้น คุณสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นในกลุ่ม และได้รับคำแนะนำจากผู้อื่นที่มีประสบการณ์ในการสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64

Q3: เทคนิคใดที่ควรใช้ในการจัดการเวลาเพื่อเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64?

A3: การจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสอบ คุณควรวางแผนเวลาสำหรับการทบทวนแต่ละวิชาและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดขึ้น เป็นไปได้ว่าคุณต้องการแยกเวลาเพื่อการทบทวนและการฝึกทำแบบฝึกหัดตามความเหมาะสม

ติวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 (พาร์ท เคมี) by พี่ดัมเบล [VIDEO]

ตอนที่สองของการเที่ยวสุราษฎร์ธานี มาแล้วจร้าาาาา เราจะพาไปเที่ยวเกาะเสร็จ กินอาหารทะเล ไปเที่ยวโรงเรียนฝึกลิง ไปซื้อน้ำมันมะพร้าว ติดตามเราได้ที่ ท่องเที่ยวสะดุดตา ยูทูป : / sadoodta เว็บไซต์ : http://www.sadoodta.com เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sadoodtafanpage G+ : https://plus.google.com/+Sadoodta ทวิตเตอร์ : https://twitter.com/sadoodta ไลน์ : @sadoodta

เนื้อหาของวิดีโอ ติวสอบครูผู้ช่วย เอกวิทย์ ปี 64 (พาร์ท เคมี) by พี่ดัมเบล

ก็ Xxx ต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณหลาย โอ๊ยสาวมึงได้ครับราคาพอดีด้วยนะครับ ประพฤติชอบ นามสกุลก็ดีแต่พอ สุดยอดเลยครับน้า วันนี้นะครับหลายพิเศษไม่ได้แจ้งเตือนขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งร้ายจากเพจก่อนหน้านี้มา มีหลายเพจครับอยู่กับ อพาร์ทเม้นท์ด้วยนะครับอยู่ของตัวเองด้วยแล้วก็ อยู่ไปทั่วครับผมนะ เออแล้วก็น้องบอกว่านะครับโปรโมชั่น ได้ครับสำหรับ สำหรับของแถมเมื่อวานที่ใครบอกว่า มาดูไลฟ์แล้วพลาดของแถมไปต้องบอก ตอนนี้อยู่ไหนครับ ไอซ์อยู่เป็นปลื้มเลยนะเนี่ย ไปหามาทั้งหมดนี้คือของแถมครับนี่คือของแถมที่มี 3 พื้นที่ เอามาให้แค่นี้ ไหนครับน้าอะไรที่ อาอยากติวเอกพิเศษนะครับมีแนะนำไหมครับ A Pig ผู้ใดน้อบ่ได้น้อนะครับ เดี๋ยวหาให้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปนะครับ ปฏิพัทธ์เนาะเหนื่อยครับนะ ตรงนี้นะครับก็เหลือ 7 เล่มสุดท้ายใครที่เมื่อวานไม่ทันนะครับตอนนี้เหลือ 77 70 7 เล่มสุดท้ายที่จะเป็นโปรโมชั่นไหมครับสำหรับตัวหนังสือนี้ พี่จะเป็นของแถม นะครับ แล้วก็ เดี๋ยววันนี้เพิ่มเติมพิเศษให้นิดนึงนะครับน้องพิมพ์งานหน่อยครับเขา เขาทำพาสเคมีมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลัง อาอยู่หน้าเพจนะครับน้าฝาก รบกวนหน่อยครับ บอกมุมซอยสรรพากรหน่อยครับ ไม่ได้บอกใครเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรติวพาสเทลเคมีอะไรวะสอน บ่ได้บอกครับ ขออภัยนำหน่อยครับน้องบุญกันหลายเพจก็เลยไม่ได้แจ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่หน้าเพจนะค่ะนี้นะครับพี่ อาจารย์ วัดพลับวัดพระนอนนะครับ ได้ครับพระราชินีกี่ข้อวันนี้เตรียมมาให้ ได้ครับประมาณ 10 ข้อนะครับเต็มๆเลยนะ ได้ครับขอบคุณครับได้ครับยินดีมากเลยนะครับสำหรับ ครัวประดิพัทธ์ในครับ ไปหาพ่อ Xxx แท้ๆเลยเนี่ยนะ นะครับก็ หายากนะครับเปิด จริงๆอยากเปิดนะ ชีวเคมี เอกสาร เห็นลำบากหน่อยครับ แล้วก็ยอดคน พี่น้อยด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้เหลือ 7 เล่มนะสำหรับ โปรโมชั่นใช่ไหมของแถม ใครที่นะครับลงทะเบียนมาแล้วตอนนี้ก็ ครับเด็กๆครับบ่ได้เป็นคลาสอะไรใหญ่โตอะไรมากมายนะครับณห้องนึงก็ประมาณสัก 56 10 คนในคณะที่ตั้งใจไว้ก็เกือบแล้วครับเหลืออยู่ 7 ท่าน นะครับก็ถือว่าของแถมทุกอย่างครบเรียบร้อยนะครับสำหรับรุ่นปี 64 นี้นะ ได้ครับผู้ใดที่กำลังบอกว่า รอตรงนี้อยู่ไหนครับน้าเหลืออยู่ 7 เล่มเท่านั้นนะครับใครตัดสินใจอยู่นะครับล่าช้า ได้ครับเดี๋ยวมาสิครับมาบอกตัวนี้ก่อนนะแต่ว่าทั้งหมด มึงตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของหมดแล้ว หมดแล้วคือหมดเลยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ผลิตเพิ่มแล้วนะเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ ตะลุยโจทย์นะครับ เดี๋ยวเวอร์ชั่นหน้าราคาก็จะสูงขึ้น โอเคถ้าคนที่พี่เขาบอกว่าถ้ามีเอกสารอยู่แล้วก็คือบักแตงโม เดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวมาเจอกันแล้วนะครับก็จะเป็นพระที่มีไหมครับ นิพัทธ์ชีวะไปแล้วนะครับเมื่อวันก่อนนู้นนะครับ Classic เมื่อวาน พักนี้นะครับพี่เขาบอกว่าทิ้งทวนซะหน่อยนะครับจะมาหลายนะครับแล้วก็พวงมาลัยเสร็จปุ๊บก็จะได้มา มาแจ้งรายละเอียดข่าวสารกันด้วย ได้ครับก่อนที่เราจะไปเข้าคอร์สติวกัน แล้วก็ล่าสุดนะครับหาหัวมึงเอ้ย เลื่อนแล้วเลื่อนอีก และขยันเรียนซะเหลือเกิน ก็น่าจะไปดูสถานการณ์นะครับว่าถ้าเปิดประเทศมาบอกเลย อันตรายนะครับน้า แกบอกเพื่อนๆมาเร็วๆนะครับน่าจะยังไม่เด้งกันแล้วก็น่าจะพึ่งแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ Facebook หน้าจอ Notification พึ่งมาเอา 50 คนละนะครับน่ารักมากเลยนะครับ เดี๋ยวที่พักจะมีครับหน่อยครับมาเก็บไว้ให้มันจบครบทั้งหมด 30 เบื้องต้นก่อนนะครับส่วน Part โลกดาราศาสตร์ เดี๋ยวจะหาพยายามหาวันไหนครับดีๆสักหมื่นนึงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาซื้อปลาซิวนะครับส่วนพระที่เป็นโรคประสาทให้เพิ่มไหมครับสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่นะครับ ในค่ำคืนนี้ ทักทายกันเลย ไหวไหมถ้าจะติวพลาสเตอร์มีไหวไหม เพราะว่าอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะไม่ได้บอกว่า อาม่า บอกก่อนนะครับไม่ได้บอกก่อนก็เลยอาจจะไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหม ได้ครับหรือจะเก็บไว้กินวันหลังก็ได้นะไอ้ตัวนี้แหละครับแต่ว่าเบื้องต้นนี้คืออยากจะมาแจ้งว่าไงครับเล่มนี้ 7 เล่ม ไปรับใครที่กำลังรออยู่นะครับรอของรออยู่พี่เขากำลังบอกว่ารบกวนนิดนึงนะคะ ลงทะเบียนสมัครมาแล้ว โอนตังค์มาแล้วชำระมาแล้วนะครับเลยยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับรบกวนลงทะเบียนในลิงค์นิดนึง ลงทะเบียนในศาลแน่นะครับ สวัสดีค่ะมาริสานะคะ ฉันว่าซื้อไปแล้วนะครับ ฉันรู้สึกว่าพวกเธอไม่พร้อมกันนะฮะ ก็ไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกความผิดฉันด้วยที่ฉันไม่ได้แจ้งพวกเธอ ไหวค่ะมาเลยวสันต์ มีผู้เดียวดีกว่าวัย 40 กว่าคนวัย 40 คนมีอยู่ไหวอยู่คนเดียว ถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวเก็บไปวันอื่นก็ได้ตื่นแล้วเดี๋ยวเรามานัดกันอีกสัก 1 วันนะครับเดี๋ยวบ้าๆเลยพอดีเพิ่งไป ไปหลายเพจโรงเรียนมา แล้วก็ น้องก็บอกว่าแจ้งเตือนนิดนึงก็เลยล้างเลยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งมา เอาไหมติวพัทยามีไหม เคมีมีประมาณสัก 10 ข้อหน่อยครับ ไม่ยากไม่ยากเป็นพระที่น่าจะอยู่ในระดับมต้น ได้ครับแต่เป็นมต้นที่ ไม่ให้ก็ น่าสนใจนะข้อสอบหลายๆข้อนะครับช่วยออกข้อสอบปีก่อนหน้านี้มาแล้ว ไหวบ่ ขั่นเธอบ่ไหวฉันก็บ่ ได้คือกัน ตื่น นั่นแหละมันไม่ใช่ความผิดพวกเราเลยนะครับนะเพราะพี่ไม่ได้แจ้งแค่นั้นเองนะครับ เออถ้าไหวพิมพ์ไว้ให้หน่อยนะ ถ้าไหวทิ้งไว้ให้หน่อยแล้วก็อาจจะเป็นสิทธิพิเศษแล้วกันสำหรับคนที่อยู่หน้าร้านตรงนี้ แล้วก็ คนที่ไหนครับกำลังดูลาดเลาอยู่ว่าไอ้อ้น เฮดเดอร์ เหลืออยู่ 7 อันสุดท้ายเลยครับสำหรับผ่อน ก่อนที่จะไปกินกัน อันนี้ไม่ใช่ซิลิโคนอ่อนน้องบอก หนังสือที่ไม่ใช่หนังสือในคอร์สครับเป็นหนังสือแถม ร้องกับคอร์สตะลุยโจทย์ครับเป็นของแถมด้วยนี่ ของแถมตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อวานที่แจ้งไปแล้วว่าของแถมมูลค่า 1790 บาทเนี่ย นี่คือหนึ่งในของแถมนั้นด้วยครับได้หนังสือจะส่งฟรีให้นะที่บ้านเลยนะครับแล้วก็เป็นคอร์ส ด้วยนะครับเดี๋ยวแอบเบิ่งก่อนลืมข้าวคั่ว ได้ครับ เออขอตามเอกสารให้อีกทีนึงแต่ว่าเนี่ยเป็นของแถมของแถมที่เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ 350 ข้อบอก บวกกับข้อสอบเพิ่มเติม 2 ชุด ชุดละ 50 ข้อก็คือประมาณ 400 450 ข้อนะครับสำหรับของแถมนะอันนี้นะครับสำหรับของแถม ได้ครับ นวดวสันต์หน่อยครับนะ ถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตนะครับเอา ส้มก่อนนะครับ ยกมาให้สัญญากับผู้รู้หน่อยครับ นายฉันบอกนะครับ ไปแจ้งข่าวครับแจ้งข่าวสาร นี่เหลืออยู่ประมาณสัก 3 ซื้อหน่อยครับก็คือมีเจ้าของหมดแล้ว 40 43 ท่านนะครับเหลือ 50 เล่มนะครับแล้วก็เมื่อวานเพื่อนก็จองเข้ามา 40 17 ท่านหน่อยครับน้าแล้วก็ เหลืออยู่ 43 ขออภัยหน่อยครับเหลืออีก 7 เล่มนะครับสำหรับใครที่ กำลังเตรียมรออยู่นะครับ ได้ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ ประเทศอะไรมากคนก็บอกว่าเออนะครับเดี๋ยวได้มาแล้วก็มีเวลาหน่อยครับ จะเอา พัชนีซะหน่อยนึงครับและก็ไม่ยากนะครับถ้าใครมาแล้วนะครับพร้อมแล้วก็พิมพ์พร้อมพิมพ์ว่า ไปให้หน่อยกดหัวใจรัวๆนะครับน้าเราจะเริ่มติวจากตัวข้อสอบ แล้วก็เจาะลงไปในส่วนที่เป็นเนื้อหาหน่อยครับน้าสำหรับไล่ขึ้นอีกละ ไหนครับ เริ่มต้นครับ ฮัลโหล เรายังไม่ได้ติดต่อ เอาใหม่เอาใหม่ เออมาแล้วนะครับนี่เริ่มเลยละกันนะครับใครที่ เพื่อนยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับต้องขออภัยด้วยครับกราบขออภัยตรงนี้เลยนะครับ จำบ่ได้แจ้ง ไม่ได้แจ้งใครเลยนะครับอย่าลืมข่าวตัวนะฮะ อย่าลืมนะว่าต้องแจ้งว่าเดี๋ยววันนี้มี LINE แจ้งนิดนึงแล้วก็มีติว PAT เคมีด้วยนะครับเอาเป็นว่าให้พวกเรา 50 กว่าคน แชร์ไปบอกไม่บอกกันเร็วนะครับน้าเดี๋ยวนิติพัฒน์เคมีนะครับเริ่มต้นที่เขาสมิงครับสารในข้อใด ใส่กับจัดเป็นข้อมูล genius แสน สารเนื้อเดียวทั้งหมดเลยนะครับนะ สารในข้อใดจัดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมดเลยนะนึ่งน้ำจิ้มพริกป่น ครับ 2 น้ำกะทิแป้งมันละลายน้ำ 3 คอนกรีต ตายนะครับแล้วก็ 4 หน้ากองคำเอาลองเบิ่ง ออมสินเร็วๆหน่อยครับ ยาชนิดเฉพาะบริษัทนะครับ ฉันบ้างไหม เอากดมั่วไปแล้วใต้มึง ยิ่งเลย Ok นะครับ สารเนื้อเดียวนะครับสารเนื้อเดียวนะ มองปุ๊บนี่นาต้องรู้เลยนะครับว่านี่คือสารเนื้อเดียวเพราะว่ามีองค์ประกอบเพียง 1 อย่าง หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ แม่ได้รับสารเนื้อเดียวไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์แค่หนึ่งอย่างนะแต่ว่ามันอาจจะมีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้แต่เวลา เวลาเรามองไป 3:00 น ยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมสารเนื้อเดียว มองไปแล้วแยกไม่ออกเลยว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้างถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเฮลบลูบอย นี่นะครับมีอะไรอีกอากาศ อากาศก็สารเนื้อเดียวในการมองไปเป็นเนื้อเดียวหมดเลยแต่ก็ถามว่าเนื้อเดียวทั้งหมด เธอผิดคนนี่บ้านเธอมีแต่พริกเหรอ บ้านชนิดหนึ่งมีต้นกาบมะพร้าวกะลามะพร้าวขูดใส่เพิ่มปริมาณ ลดต้นทุนการผลิตเลยครับ โอ้โหมาแล้วมาแล้วนะครับเริ่มทยอยกันมาแล้วขออภัยด้วยนะไม่ได้แจ้งไม่ได้ ไม่ได้ประกาศตัวเลยว่าเดี๋ยววันนี้จะมีพาสเคมีนะครับเดี๋ยวนี้เราติวนี่นะ พระนิพพานนี้เลยครับเป็นพระเคมี ได้ครับหลายคนพึ่งมาบ่รู้ว่าภาพนี้ภาพยังไม่มีเด้อหน่อยครับขอ 1 คนแรก คำตอบข้อนี้ครับสุดยอดเลยนะครับนะ ตอบพ่อ นี่นาคและทองคำครับผม ถูกต้องครับถึงแม้ว่าน่าจะเป็นโลหะนะแต่ว่าเป็นสารละลายในสถานะของแข็ง แสงครับในสารละลาย สารละลายก็คือมองไปเนี่ย คือมันก็มีเนื้อเดียวถูกไหมเราต้องทำแผนผังนี้ให้ได้นะเดี๋ยวพี่รบกวนให้ก่อนนะครับว่าแผนผังเชื้อโรค ก็มีเนี่ยนะครับมันมี การแยกประเภทของสารตามเขาเรียกว่าเนื้อสาร กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ทรัพย์แสนสิครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแฟนหรือว่าสารเนื้อเดียว หรือผสมนั่นแหละครับเจ้าตัวนากเนี่ยจริงๆเขาเป็นสารละลาย อะไรก็จัดอยู่ในกลุ่มของอะไร ของสารเนื้อเดียวเหมือนกัน โอเคไหม ได้ครับน้าเดี๋ยวส่งให้ก่อนสำหรับคนที่หลงลืมกันไปนะครับ เดาข้อ 4 ค่ะ คุณปภาวรินทร์ รีบตอบด้วยความลังเลนิดนึง ตอบด้วยความลังเลนิดนึง ทำอะไรลังเลยกมือขึ้นอนุโมทนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมขอให้เล่นหน่อยครับ Heaven Heaven เอานะครับเอาตัวนี้ให้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่หลงลืมในไปแล้วนะครับก็นิยามของสสารกับสาร สสารกับสารเนี่ยนะครับพ่อมันต้องบอกพี่ตอนแรกที่สมมุติว่าเราเดินไปเจอหน่อยครับ อกุ้งก่อน ปกติเป็นชาติแล้วนะครับ polly นะครับปาเต๊ะเบอร์นี้นะครับแล้วก็ควัน Google สีแดง Alarm แบบนี้เลยครับ เรารู้หรือเปล่าเรารู้ไหมว่าองค์ประกอบของเขาเนี่ยประกอบไปด้วยอะไร turn back แก๊สของเหลว ของแข็งก็ต้องเห็นอยู่นะว่ามีของแข็งของเหลวและแก๊ส แต่เรายังไม่รู้องค์ประกอบหรือว่าแต่ละตัวเนี่ยมันประกอบขึ้นด้วยอะไร นึกว่าไปหา ถ้าอย่างนั้นเร็วๆตรงไอ้น้ำแดงแหละเดี๋ยวกูบอกว่านะพี่ไม่ใช่อาจจะเป็นบิดาก็ได้ถูกไหม ยังไม่รู้องค์ประกอบที่แน่ชัด กระเป๋านี่กระเป๋าเฮ็ดมาจากหยังหนังวัวหรือหนังหมา คือมันยังไม่รู้องค์ประกอบที่แน่นอนใช่ไหมครับคนละนี่ทำมาจากอะไรต่างๆนั้นเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามอง ก็เห็นไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราไม่รู้องค์ประกอบ สิ่งที่เราเรียกผมมาโอเคไหมครับพี่เขาว่าสารและสสารคืออะไรสารต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ สมบัติดังต่อไปนี้อย่างแรกครับต้องอย่างนี้ ได้ครับหรือว่าต้องมีมวล โอเคบ่ได้ครับต้องมีม้วนนะครับหน้าที่เวลาเราไปถามหาปริมาณซื้อเป็นแรงชนิดหนึ่งนั่นก็คือ คือมันต้องมีหมวก เหนื่อยไหมครับมีอะไรอีกไหมครับต้องการที่อยู่ นี่เวลาเธอเห็นฉันนี่เลยครับท่านที่มึงนี่มึงดูดิ ที่อยู่ของฉันคือตรงไหนตรงนี้เหรอครับ แต่ไม่รู้ว่าใช้ประกอบขึ้นจากอะไรแต่แนะนำว่าน่าจะเป็นไขมัน ต้องการที่อยู่มีมวลหน่อยครับเมียลีกมีตัวตนมีตัวตนตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการที่เราใช้ประสาทสัมผัส สัมผัสในทางใดทางหนึ่งนะครับที่สัมผัสเขาได้ ได้รับเอกสารแล้วนะครับมีตัวตนสัมผัสได้มีลิงค์กันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะมองเห็นก็ได้ หรืออาจจะมองไม่เห็น ไม่หายก็คือ มันมีอยู่ ได้ครับ จังหวัดที่ต้องขึ้นเสียสามีแล้ว พลังงานบางอย่าง อาจจะมีอยู่จริงแต่เราไม่สามารถ มองเห็นเขาได้ ผีหลอกผีหลอกเลยครับถ้ายังไม่รู้แน่ชัดเรียกสสาร Master นะครับแต่ถ้ารู้แล้วเรียบร้อยนะครับว่าแต่ละตัวประกอบไปด้วยอะไร ที่เป็นของแข็งประกอบคือ ราคาบอล จังซั่นจังซี่ ได้ครับพี่เขามาสักแสนสิ ครับหรือว่าศาล ว้าว บ่ธรรมดาหน่อยครับได้ไหมได้ไหมได้ไหม กัญญณัชน้องอันฉันจะลืมนะฮะ ไม่ใช่มาสายวันนี้ไม่มีใครมาสายใดๆทั้งสิ้นเพราะมีแอดมินของพี่ มัวแต่ตอบ inbox แอดมินตอบ inbox เธอจองกันมาเมื่อวานเนี่ยนะครับที่มันเป็นโปรโมชั่น ที่แถมคอร์สฟรีพร้อมหนังสือเนี่ย คุณนายให้ฉันมาบอกว่าเหลือ 7 เล่มสุดท้ายแต่นางลืมประกาศว่าวันนี้มีทีมพลาสเคมีคอลเธอ ฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็ให้อภัยนางไป มันหลายเพจอ่ะเนาะน้ำมัน Admin เธอนะฮะอะไรที่เมื่อวานเห็นโปรโมชั่นแล้วนะครับ บอกนิดนึงนะเหลือ 7 เล่มนะครับมันเป็นของแถมลูกเลยครับ แล้ว 6 เรียบร้อย เหลือ 6 เรียบร้อยเมื่อกี้ก่อนเท่าไหร่เหลืออยู่ 7 เล่มด้วยครับที่เหลือมีเจ้าของหมดแล้วตอนนี้เหลือ 6 เล่มแล้วใครที่ ที่ไหนครับอยากเข้ากลุ่มติวนะครับน้าสำหรับรอบนี้นะที่ของแถม ไม่ใช่คอร์สไม่ใช่เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการเรียนอีกชนิดหนึ่ง ก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เป็นไฟล์นะ ได้ครับไปต่อไปต่อนะครับ นอกเหนือจากการที่เรารู้แล้วว่าศาลแล้วก็ศาลได้คืออะไรในครับ มันก็จะมีวิธีการแยกหลายประเภทแต่ 1 เกณฑ์ แต่หนึ่งเกมที่เจอบ่อยมากๆครับก็คือเกมเนื้อสารนะครับ ถ้าเราใช้เนื้อสารในการแบ่งประเภทของสารในครับเราสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมดเนี่ย 2 กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันซ้ายขวาซ้ายขวานี่ จำได้ไหมคะว่าถ้าใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็นอะไรกับอะไรบ้างเอาพี่มากพี่มากเลยครับรบกวนช่วยกันเร็ว พี่มาก่อนก่อนที่เราจะไปรับพริกไปต่อ จะได้ทบทวนไง ได้ครับถ้าใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ เราสามารถแบ่งประเภทของสารออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือจุดพี่มากๆนะครับวันนี้ไม่มีเอกสารแจกให้ไงครับลองพิมพ์มาดูก่อนได้ครับ และกลุ่มที่ 2 เนี่ยคืออะไร 1 3 จุด 23.59 Music หน่อยครับ น้องถามว่า เดี๋ยวนี้กดเอฟเฟคเองแล้วเหรอครับ รถเองนักเลงพอครับ อยากได้สิ่งนั้นก็กดเอง ยิ่งอะไหล่ตัวไหนครับ Admin หน่อยครับ หลายคน มีไหมมีคนแบบ คือทักมาบ่อยอ่ะพี่มาทำแบบนี้ทำยังไงครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดสอนคอร์สสอนทำคอร์สสอนทำ ลายแบบนี้นะครับสนุกสนานนะครับองค์ประกอบมากมายที่ว่ามีคนสนใจบ่ คือก่อนหน้านี้มีคนทักเข้ามาเป็นเพื่อนกูนี่แหละบอกอยากทำแบบให้ดูจังเลยเนี่ยเฮ็ดอันนี้มันใส่อีหยังแนเปิดจังซี่ เอาไฟขึ้นยัง มะเขือเทศแท้นะครับมีคนบอกว่าอยากให้พี่เปิดคอร์สแบบนี้เลยครับ แต่พี่ก็รู้สึกว่า มันมีคนอยากเรียนอยู่บ่คือไม่รู้ว่าจะมีคนอยากเรียนจริงจังหรือเปล่าถ้าไม่อยากเรียนเดี๋ยวพี่เปิดคอร์สเล็กๆให้แล้วกัน ได้ครับว่า ทำข้อสอบออนไลน์หรือว่าทำเป็นแบบว่าจะเสีย อัพไลน์สดสนุกสนานเผื่อพวกเธอไปสอนนักเรียนไงนะครับจะได้สั่ง น้องหน่อยครับ เลิศมหาศาลเนื้อเดียวสารเนื้อผสมว่าเธอ เลือดแท้ไม่แท้นะครับน้าตุ้ยธรรมดาเลยครับไปต่อเลยนะครับถูกต้องเลยนะครับ สังคมที่ 1 ครับเป็นสถานที่ ชื่อว่า homogeneous substance ครับผมแปลว่าเหมือนนั่นแหละได้รับสารเนื้อเดียวเธอหน่อยครับ แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือสารเนื้อผสม heterogeneous แสนสุขแนวความแตกต่างคืออะไรความแตกต่างคือเวลาเห็น เวลาเรามองไปที่หน้าศาลเนี่ยแยกไม่ออกหรอกว่ามันมีองค์ประกอบหนึ่งอย่างหรือมากกว่าหนึ่งอย่างส่วนใหญ่เวลาเรามองก็จะ ลืมไปเลยถูกไหม ได้ครับอาสาเนื้อเดียว น้ำเปล่ากับสารเนื้อเดียวอากาศก็สารเนื้อเดียวกับสารเนื้อเดียว Alcohol ก็สารเนื้อเดียวแ***บาท ถึงแม้ว่าองค์ประกอบมันจะมากกว่า 1 ไม่ออกมาเลยครับที่นี่เราเจาะลงไปในตัวลูกหน่อยครับสารเนื้อเดียวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มนะครับ Pure substance หรือว่าสารบริสุทธิ์ในครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสารละลาย เมื่อสักครู่นี้พูดถึงน้ำอัดลมพูดถึงแอลกอฮอล์พูดถึงน้ำเกลือ จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะอยู่ในกลุ่มสารละลายของบริสุทธิ์เธอ ของบริสุทธิ์หน่อยครับ พระพุทธเจ้าเป็นสารบริสุทธิ์ ไปแยกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ Element นะครับแล้วก็ compound สารประกอบ นิยามนี้น่าจะได้เนาะ ขาดก็คือประกอบด้วยอะตอมของธาตุเพียงแค่ 1 ชนิดนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของอะตอม หรืออาจจะอยู่ในรูปของโมเลกุลธาตุก็ได้นะครับ ไฮโดรเจนเกาะอยู่เป็น h2 นะครับตามประกอบต้องประกอบขึ้นจากธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปนะครับ ถ้ามาทำปฏิกิริยาในอัตราส่วน โดยมวล ได้ครับพี่มันคงที่แน่นอนนะครับเอกสารประกอบถ้าจะแยกแยะให้เป็น หาธาตุโลหะอโลหะและกึ่งโลหะ เม็ดเท่านั้นไม่เท่าแล้วก็ เม็ดพลอย จุดที่ 1 ที่ 2 ก็จะเป็นสารเนื้อผสมก็แยกเป็นคอลลอยกับแขวนลอยนะ 2 ตัว นะครับคนเราจะแขวนลอยเนี่ยนะครับแล้วก็จบแล้วล่ะจริงๆเลยครับแต่ว่า เวลาเราเจอเนี่ยแผนผังในลักษณะประมาณนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอีกหนึ่งเกม เราจะรวมสาร 3 ตัวนี้เข้าไว้ในกลุ่มเดียวกันนั้นก็คือคอลลอยด์แขวนลอย และอีก 1 ตัวท่านแทน กูนี่นะครับ เดิมทีฉันก็สายเนี่ยเขาจัดอยู่ฝั่งซ้ายเลยครับเขาเป็นสารเนื้อเดียวแต่ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของความบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ ไอ้สารละลายตัวนี้หน่อยครับมันก็จะไปอยู่ในกลุ่มหน่อยครับของสารที่เรียกว่าสารผสมหรือว่าของผสมครับ ได้ครับโดย ของผสมภาษาอังกฤษเรียกว่า Mix และมันจะมี 2 ขวดด้วยนะ กลุ่มที่ 1 นี้จัด 2 ตัวนี้คอลลอยด์แขวนลอยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเรียกว่า Mister ajikko แต่อีตัวนี้สารละลาย บ่ได้เฮ็ดพะโล้ก็คือเนื้อมันแบบนี้มันกลมกลืนเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าเขาเป็นสารผสมไหม ได้ครับดังนั้นเนี่ยฮะก็เลยจัด 3 ตัวนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยแต่เราจะเรียกสารละลายว่าเป็น homogeneous มิสเตอร์น้าหน่อยครับน้านี่คือ ไปครับรบกวนให้สลับแผนผังการแยกสาร เธอไปทำอะไรอยู่ อยู่ข้างหลังหาขั่วสู นะครับ เพิ่งเคยชมค่ะขอสอบถาม อธิบายหน่อยค่ะ นะครับทักเข้ามา เลยนะครับณตอนนี้ Admin กำลังตอบอยู่ นอนก่อนเด้อ Facebook ครับเฮียลักษณะประมาณนี้เลยนะครับที่เราไปเจอในคอร์สไงครับก็ เขาเรียกว่าตะลุยโจทย์หน่อยครับตะลุยโจทย์ที่เป็นแนวข้อสอบจริงๆนะครับ 500 ก็ได้ครับแล้วก็ เจาะลงไปแบ่งเป็น Part 4 สีพาสเทล ว่าสิให้ Admin ตอบฉันจะตอบซะแล้ว ไปหาแล้วก็ แล้วก็ลงได้หาแบบนี้ นะครับน้าเนื้อหาส่วนไหนที่บางทีเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ในการประกอบการทบทวนหรือว่าติวเนี่ยนะครับจะได้ไม่เสีย เสียเวลาอ่านเยอะนะครับจะทบทวนกันในลักษณะประมาณนี้เลย เหลืออยู่ที่เล่นนะตอนนี้ เหลืออยู่ 6 เล่มนะครับเมื่อกี้เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ย 7 เล่ม เป็นแค่ของแถมเนาะ ไม่เป็นไร ได้ครับแต่ว่าขอสามารถสมัครเรียนได้นะ เรียนได้ต่อเนื่องเลยนะครับ Ok นะครับ คราวนี้เนี่ยนะครับพอเจอนะครับเจ้าตัวการจำแนกสาร ได้ครับก็แบ่งออกเป็นสารเนื้อเดียวเนื้อผสมถูกไหมครับ มันจะไปอีก แผนผังที่จะเพิ่มเติมให้คือแผนผัง นี่แหละ ของผสม เวลาเราต้องการแยกของผสม คำประสม สติ๊กเกอร์หน่อยครับ เราสามารถแยกออกได้โดยวิธีทางกายภาพที่ออกข้อสอบบ่อยครับ ของผสมมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนนะอย่าเผลอนะ ได้ครับพร้อมผสมมีอะไรบ้างนะครับ คำประสมมีสารละลายคอลลอยด์แขวนลอยถูกไหม 3 ตัวนี้ส่วนใหญ่ที่เราเจอกันแยก 1 คืออะไร ใช้ปุ๋ยกรอง ใช้กล่องกระดาษกรองร่วมกับกระดาษกรองใครบ้างที่จะติดบนกระดาษกรองใครที่จะผ่านแนวข้อสอบบ่อยนะครับ สาร 3 ตัวสารละลายคอลลอยด์แขวนลอยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับตัวไหนตกตะกอนตัวไหนไม่ตก ไม่ออกมานะครับมีข้อสอบบ่อยครับแล้วก็ถ้าเอาสารที่เป็นสารผสมหรือของผสมเนี่ย ไปใส่ใน superga ก็คือกระดาษเซลโลเฟนกระดาษแก้วเนี่ยนะครับ อะไรที่จะเล็ดรอดออกมาได้แต่อะไรที่จะติดอยู่ ได้ครับเพราะฉะนั้นวิธีการแยกของผสมเรียกว่า Accepted ไหมครับหรือว่าการแยกสารแบบกายภาพ พอแยกออกมาเสร็จปุ๊บหลุดปั๊บนะจากของผสมก็จะกลายเป็นไร กลายเป็นว่ามีตัวอย่างนี่แหละ ถ้าเป็นสารละลายเอทานอล เฮ้ยอะไรเนี่ยครับว่าเป็นของผสมเช่นเดียวกัน ไปครับเกิดจากน้ำนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับโดยสัดส่วนเนี่ยนะครับมีน้ำ 30 แล้วก็มีอย 70 ตัวนี้เป็น ตัวทำละลายนะครับ แยกออกมาสมบูรณ์ทรัพย์แสน คือได้เป็นสารบริสุทธิ์ ทีนี้ถ้าต้องการแยกสารบริสุทธิ์ ให้มันออกเป็นทาสเป็นอะไรพวกนี้หน่อยครับน้าก็ใช้วิธีการแยกทางเคมี ดีนะครับน้าได้เป็นสารประกอบแยกกันออกมา เห็นไหม จากโมเลกุลน้ำก็จะกลายเป็น อะตอมของไฮโดรเจน แล้วก็อะตอมของ ออกซิเจนต่อไปว่า ได้บ่ได้บ่ครับได้บ่ถ้าได้ก็ได้ครับไปต่อก็ตัดไปได้เลย ได้ครับเป็นการทบทวน ข้อที่ 2 ครับ ดูวิธีการแยกและ หากเราใช้เกณฑ์ความบริสุทธิ์ใช้ความบริสุทธิ์ มีบริสุทธิ์แล้วว่าจะทำยังไงดี บ่แม่นเด้อบ่แม่นคนละบริสุทธิ์หน่อยครับหากเราใช้เกณฑ์ความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์ในการแยกสาร สารในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสารที่อยู่ใน รูป นี่ครับดูออกไหมว่ารูปคืออะไร เมนทอลโอ๊ยห่าขั่วมึงเอ้ย ดวกไม่ว่าในรูปนี้คืออะไร หมอบอกว่า เออคุณ ลลิตวดีเด้อครับทักเข้ามาในเพจได้เลยนะเดี๋ยวมีน้อง เขารอสแตนบายอยู่ ส่งรายละเอียดให้ พระคงราคา แม่ครับก็ว่ากัน เขาปักหมุดไว้ให้แล้ว เรียบร้อยนะครับนะลองดูนะครับเพราะมิวสิคนิดนึงครับในระหว่างนี้หิวข้าวแล้วดิ ไม่มี 30 นี้หรอมีไหม ลองดูลองดูลองดูต้องชวนไปด้วยกัน 30 วินาทีครับลองชิมดู ได้บ่นี่ เธอจะรู้สึกว่าหมดมัน ลองดูนะคะ แป๊บนึง ดูออกไหมเนี่ย ไอ้ตัวนี้คือนัทริน ได้ครับน้ารินก็คือลูกเป็ดนะ มึงออกมาดิ กรุงเทพออกบ่เดี๋ยว Samsung ก่อน นี่คือลูกเหม็นนะครับแล้วลูกเหม็นเนี่ยถ้าเราใช้เกณฑ์ ความบริสุทธิ์ ไหนครับเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ประเทศเขาเนี่ยเขาจัดอยู่อักษรในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตัวนี้ด้วยนะครับเอารถพี่มาเด้อ ลองพิมพ์มาดูนะครับ น่าจะนั่งถ่าเด้อ กินน้ำชาพร้อมเขายังบ่ทันได้กินพี่น้องกัน ถ้าสงสารฉันบ่ คือบ่ไปหากินหรอคะ นี่มัน เมื่อไหร่ พูดได้กดกดออกไปเลยเด้อ เอาไปเลยนะครับ มึงออกไปเลยไม่ต้องโกรธฉันเสียใจนะ เสียกำลังใจตัวคนมาเฮ็ดหน้าอยากให้เจ้าได้นะครับ เออกูเพิ่งกดกดกดให้กันอย่าท้อนะฮะ เออฉัน เกือบใจอ่อนไหว ไปรับน้องกีฬาคนเดียวเท่านั้นนะฮะ ผู้ใดลูกเจ้าบ่แม่ น้องกีฬาหน่อยครับ น่าจะเป็น คุณแม่นะถ้าเดาไม่ผิด 2.4 กับ 2.4 กับ 2.4 ต้องถามก่อนว่านครินทร์ ถูกไหมครับ น้ำมันพืช สารประกอบมีอารมณ์คิดฮอดผู้สาวบริสุทธิ์ Puma ศรีนครินทร์ 3 ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ถ้าเป็นสารบริสุทธิ์ก็แสดงว่านะครับเขาจัดอยู่ในฝั่ง ซ้ายมือ ของไอ้มายแมพเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม ถังเมื่อสักครู่นี้ ไม่ใช่ศาล ไม่ใช่สารละลายเพราะสารละลายเนี่ยเป็นโฮโมจีเนียสมิกเจอร์ คำตอบหลายคนตอบถูกใจดีใจเย็นๆนะ เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อ เฮ้ยมีคนตอบถูกครับแต่ว่ามีคนตอบผิดบ้างตอบสวยบ้างนะครับ อะไรคือปุ๋ยกับพี่ ลองถามเพื่อนในเฟสดูอะไรคือปุ๋ยหน่อยครับคนบ้านฉันได้ละครับน้าตอบ ปุยฝ้ายหน่อยครับ เมื่อกี้ถ้าเจ้าตัวนี้คือสารประกอบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับมานะ ขออนุญาตย้อนกลับมาทางนี้นึง สารประกอบคือ อกหัก ตอบ ใช้ความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์ใช่ไหม สารประกอบอยู่ตรงนี้ฮะ อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตัวธาตุเลย ได้ครับ แสดงว่าเขาไม่อยากอยู่กับพวกสารละลายนี่ ต้นสาละ พวกฉันดอก โอเคไหมครับอาจจะลองดูครับ ลองใหม่ลองใหม่นะ ได้บ่ เฉลยแล้วกันเนาะ ไม่อยากรบกวนเวลา ทุกท่านเยอะเลยครับ Collision 1 ทองคำและน้ำตาลทราย ทองคำเป็นไร ไม่ต้องทำเป็นธาตุครับ น้ำตาลทรายก็คือ สารประกอบ ซูโครส เอาความบริสุทธิ์ ค่าความบริสุทธิ์ ทองคำกษัตริย์ น้ำตาลทรายจัดอยู่ในกลุ่มเดียว คนเดียวกันนะครับน้ำสลัดที่คอลลอยด์นะแอลกอฮอล์ที่สารละลายนะครับ น้ำยาล้างแผลก็ สารละลายทองเหลือง เพลงละลายทองสัมฤทธิ์ ยังเป็นต้น ครับน้าก็ จริงๆแล้วเนี่ยครับมันจะมีตัวอย่างให้พี่เขาทำแบบนี้มาให้ด้วยนะครับ ใครว่าเป็นตัวอย่างสารละลายในสถานะของแข็งที่เจอบ่อยนะ จริงๆแล้วสารละลายพบได้ 3 สถานะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวและแก๊สนะครับแต่วันนี้พี่เขาบอกว่ามี มีตัวอย่างสารละลายที่ เจอในข้อสอบบ่อยมากๆนะคือสารละลายที่อยู่ในสถานะของแข็ง ได้ครับอาตัวแรกทองเหลือง เวลาเราพูดถึงสารละลายเนี่ยก็จะมีตัวนึงที่เป็นตัวทำละลาย เขาเรียกว่าโทรม นะครับแล้วก็จะมี กลุ่มก้อนที่มันเป็นตัว ตัวละลายในสมัยก่อนคือบ่ตอบถูกใช่ไหม อะไรก็ว่ากันไปนะพวก Zone Root ก็รู้เนี่ยนะครับอาจจะมีมากกว่า 1 อย่างก็ได้นะครับแต่ว่าโซลเว้นท์ มีอะไรครับมีอยู่ 1 อย่างเป็นสาธารณะนะครับ ภาษาอังกฤษมีสังกะสีเป็นตัวทำละลายเนื่องจากว่าองค์ประกอบของเขาเนี่ยนะครับ มีมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์อยู่ในสถานะของแข็งนะ ได้ครับแล้วก็มีตัวทำละลายนะครับ เป็นทองแดงอยู่ที่ 30% ได้ครับมีน้อยกว่า เอาเวลาเราเจอสารละลายทบทวนพร้อมกันนะครับ ตาลายเนี่ยมีอยู่ 2 กรณีถ้าเราจะดูว่านะครับตัวไหนจะเป็นตัวโซเว้นท์หรือตัวไหนจะเป็น Solo 21 พิจารณา เกลือแร่คือสารละลายชนิดนั้นเกิดจากการละลายของสารที่สถานะเดียวกัน กรณีแบบนี้ครับสังกะสีก็ของแท้ แข็งทองแดงก็ขอ ของแข็งถูกไหม นะครับสถานะเดียวกันแบบนี้ให้ดูที่ปริมาณ ตุ่มใสมีหลายตัวไหนเป็นตัวไหนนี่หน่อยตัวนั้นเป็น โอเคไหมครับมีมากเป็นตัวเป็นตัวทำนะครับ มีน้อยก็เป็นส่วนรูทเป็นตัวละลายไป นี่คือกรณีสถานะเดียวกันแต่มันจะมีบางกรณีเช่น แต๋ว น้ำเกลือน้ำเกลือ น้ำเกลือในเกิดจากเรือกับ น้ำใช่ไหมคะของแข็งกับของเหลวเนี่ยนะครับมาละลายกัน สถานะต่างกันแล้วทีนี้อยากรู้ว่าตัวไหนที่เป็น Am หน่อยครับหัวเป็นตัวทำละลายเนี่ยก็ให้ดูที่สถานะปลายทาง สารละลายเนี่ยสถานะเป็นอีหยังฮะถ้าเรามาดูแล้วมันเป็นของเหลวก็ย้อนกลับมาที่ สารที่มันมารวมกันตอนแรกมันละลายกันตอนแรก ตัวไหนที่มีสถานะเดียวกันกับ สารละลายตัวไหนเป็นตัวทำ หิมะ เพิ่มให้ ตัวถัดไปครับที่เจอก็คือ บรอนเซอร์กับสัมฤทธิ์นะฮะสัมฤทธิ์เนี่ยนะครับก็มีทองแดงนะครับเป็นตัวทำแล้วก็จะมีดีบุกตะกั่วเป็นองค์ประกอบ ขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้านายครับน้าว่าใส่สัตว์ ที่ตัวอย่างที่เจอนะเพราะฉะนั้นใครยังจำไม่ได้ก็ไป เพิ่มเติม มี 3 ตัว 5 ตัวนากพิงค์โกลด์นะครับเดี๋ยวก็เป็น สารละลาย ได้ครับที่อยู่ในสถานะของแข็งที่เจอบ่อยนะ ได้ครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ลองไปทบทวนดู เกิดจากทองแดง 80% นะครับที่เหลือก็จะมีทองคำแล้วก็เงิน ได้ครับเป็นองค์ประกอบส่วนลดตามมา ไปรับความที่มันชมพูชมพูแตกต่างกันนี่แหละครับน้ำมันขึ้นอยู่กับ กลับประมาณพรุ่งนี้ด้วย เข้าไปที่ WiFi Hotspot เช่นเดียวกัน ชิ้นส่วนในวงจรไฟฟ้านะครับช่วยควบคุม ไปหาปริมาณกระแส มากน้อยนะครับถ้ากระแสไหลเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ล้มละลาย ไปหลอมละลาย ได้ครับพ่อรอปุ๊บเนี่ยวงจร ได้ครับขาด ไม่งั้นก็เป็นเหมือนกับสวิตช์อัตโนมัติตัวนึงนะ ได้ครับมีพิษมากนะครับ มีตะกั่วนะครับแล้วก็ดีบุก องค์ประกอบ ตัวทำละลาย ได้ไหมได้ไหมครับลองดูข้อที่ 3 รบกวนเพิ่มให้หน่อยครับ ข้อที่ 3 ครับ ลองบอกได้นะครับ การจัดกลุ่มของสารในข้อใดถูกต้องครับ ไม่มีตัวเลือกให้มาทั้งหมด 4 คอลัมน์นะครับ สารบริสุทธิ์คนแรกนะครับคนละ 2 เป็นสารแขวนลอย ได้ครับขอน้ำ 3 เป็นสารคอลลอยด์ แล้วก็ขอรับสิ เป็น Solution หรือว่าเป็น เป็นสารละลายหา ข้อที่ จัดกลุ่มได้ถูกต้องครับผม อะไรนะ ดังไม่ดังไม่รู้กูดมยาดม สังขารกูน่ะไส้ สอนตั้งแต่บ่ายนะ นี่มันกี่ทุ่มแล้วเนี่ย 21:00 น แล้วนะ ม่วนคักเนอะม่วนบ่สนสร ให้นักเรียนตอบ ผู้เรียนพูดจริงเนี่ย ตอบด้วยกัน ให้เพื่อนๆ เอาเด้อหน่อยครับ ถามตอบ 3 สมาคนแรกนะครับนะ ลองดูดีๆนะครับอาสารบริสุทธิ์เมื่อกี้เห็นแผนผังมาสักครู่แล้วใช่ไหมครับนั่นคือความรู้ที่เราจะเอามาใช้ สาวบริสุทธิ์ทองเหลืองตัดทิ้งก่อนได้ไหม ตัดทิ้งเลยครับ มักกะสัน อะไรนะออเจ้า สารละลายนะ อากาศอากาศก็เป็นสารละลายใน แล้วก็ สารส้มสารประกอบในผงชูรส ได้ 2 ข้อนะ ทักมาดูแผงลอยครับ กลับมาแป้งดิบได้ไหม น้ำหมึก น้ำหมึกตัวนี้เป็นคอลลอย เป็นคอลลอยด์ที่มีอนุภาคของแข็ง ไหนครับไปละลาย อยู่ในตัวกลางที่เป็น เป็นของเหลว ครับดังนั้นเฉลยแล้วกันเนาะ อุ้ยเก่ง ข้อ 3 ครับผม ที่เหลือ พระลอยสุพรรณบุรีศาลาที่ถูกต้องตรงเป๊ะเลย ประมาณนี้ ข้อถัดไปครับ ข้อสรุปแล้วทำไมข้อสอบเกิน พร้อมไปกินข้าว 3 อยู่กระโดดมาก็ 5 คนขำ คนทำสไลด์เบลอนะครับไม่เป็นไรให้อภัยได้ ได้ครับกี่โมงครับในระบบต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูก ถูกต้องอ่ะ นะครับก็ เหมือนกับ เป็ดจริงๆนะเนี่ยศาลไอ้ตัวที่มันเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะ คอลลอยด์เนี่ยแบ่งออกได้เป็นคือบ้านเราน่าจะ Have แปลว่า ตำราฝรั่งแยกออกมาเป็น 8 ประเทศเลยนะ แล้วก็ประเภทที่ 8 ก็คือเจ้าตัวนี้แหละ Emotion นะ ฉันคืออะไร Emotion อธิบายสไลด์หน้าถัดไป พูดกันๆ Emotion ก็คือเป็น ศาลนะครับที่เกิดจากการรวมตัวกันของของเหลว ซึ่งก่อนหน้านี้คือ ไม่รวมกัน ไม่รวมกันแต่มันต้องมีตัวนี้ Respect พิมพ์ข้อ 5 เลยนะครับน้าพิมพ์ก็หายไปเลยนะครับพี่เขาบอกว่า ข้อ 4 มันหาย ได้ครับน้าพิมพ์หาเลยเด้อ เอาก็หามาพิมพ์เลยนะครับ ลองดูนะครับ ระบบแรกครับเป็นระบบที่เขาว่าด้วยเรื่องของน้ำซักผ้าที่มีไขมัน มันปนอยู่ในทับทิมคือสบู่ หรือว่าผงซักฟอกถ้ามาก็จะไม่ 2 น้ำสลัด kasaya นะครับก็คือเจ้าตัวน้ำส้มสายชูวีนีก้านะครับ R3 คือน้ำนมหน่อยครับ KFC 4 ก็จะเป็นการย่อยอาหาร ข้อที่ไม่ถูกครับ OK เท่ๆนะครับ ได้นะ เก่ง ได้ครับ เฉลยเลยละกันนะครับ น้ำสลัดครับ น้ำสลัดจริงๆมีไข่แดงใช่ไหมครับซึ่งตัวที่เป็น inspire Assistance อยู่ในไข่แดง เอาทบทวนนะครับอันนี้รบกวนเพิ่มให้ด้วยนะครับ คนที่ตอบข้อสอบนะลูกนะครับน้าไปต่อ เอาลูกของใคร เด็กน้อยจนติดปากฉันขออภัยเด้อ Emulsion เลยครับพี่เค้าเตรียมสไลด์ตัวนี้มา สรุปให้พวกเราด้วยนะครับนั่นก็คือ อย่างที่บอกนะครับมันคือศาลเลยครับที่ บันทึกคอลลอยด์ประเภท 1 มันคือกลอนประเภท 1 หน่อยค่ะ ซึ่งเกิดจากการที่มีของเหลว ได้ครับ ไปละลายในของเหลวอีกทีนึงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ละลายกันนะเร็วเจอกันไหมอะไรกันยกตัวอย่างเช่นน้ำกับน้ำมัน อันนี้ไม่ละลายกัน ต้องใช้ตัวเชื่อมประสานที่เรียกว่า inspire หน่อยครับยกตัวอย่างเช่นพิมพ์ตอบทบทวนพร้อมกัน น้ำสลัดเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเป็นการรวมตัวกันระหว่างวีก้าน้ำส้มสายชูกับน้ำมันพืชคือก่อนหน้านี้ไม่รวม รวมตัวกันที่เฉยๆใช่ไหม นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้แหละครับใครแดง ได้ครับเดี๋ยวจะเป็นตัวประสานนะครับระหว่าง น้ำส้มสายชูกับน้ำมันพืชในข้อใดออกมา มันเป็นเนื้อ แม่ครับน้ำสลัดที่เราบริโภค อันที่ 2 เดี๋ยวพิมพ์ตอบนะอันนี้ถือว่าทบทวนหน่อยครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นการถามตอบกันไปมานะครับ ไม่ได้เลือกถอยแต่ว่า การย่อยไขมัน ออกกําลังกายลดไขมันหน่อยครับ มันคือการร่วมกันระหว่างไขมันกับน้ำยาล้างแผล ใครคืออิมัลซิฟายเออร์ครับลองพิมพ์ตอบแหน่ ลองพิมพ์ต่อไปฮะ บ่ได้เธอก็พิมพ์ตอบฉันหน่อยครับ Admin Yes ถูกต้องเลยลูกนะครับนะ การย่อยไขมันคือเวลาเรากินไขมันเข้าไปเนี่ยนะครับในระบบการย่อยหรือว่าใด สิทธิพิเศษในร่างกายเราเนี่ย ตารางน้ำย่อยใช่ไหมครับแล้วก็ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีอวัยวะตัวนึงที่ไม่ใช่ทางเดินอาหารแต่มีส่วนช่วยในกระบวนการย่อยด้วยนะครับ หลัง 3 ตัว ออกมาแล้วครับเพื่อเป็นตัวช่วย ในการย่อยไขมันด้วยนะครับ ได้ไหมมีคนพิมพ์ตอบไหมถ้าไม่มีเฉลยนะครับผมให้คุณ พิพัฒน์ภูมินะครับสุดยอดเลยเจ้านายครับวันธรรมดานะครับ เยี่ยมครับๆ น้ำดี สร้างจากตับแล้วก็จริงๆก็เอามาเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีก่อนนะครับจนกระทั่ง มีอาหารนะครับในกลุ่มไขมันไหลมาที่บริเวณ หมอนเชลซี นะครับหรือว่าลำไส้เล็ก มีกระบวนการหลั่ง น้ำดีออกมาผสมกันนะครับเพื่อที่จะทำการร่วมกันระหว่างไขมันกับน้ำย่อย lipase ด้วยนะครับ ผ่านมาการขจัดคราบไขมันนะครับก็คือเวลาซื้อพวกเสื้อผ้าของพวกเราเนี่ยนะครับมันเปื้อนไขมัน ได้ครับเราต้องการกำจัดมันออก ได้ครับน้าผลิตภัณฑ์ อันที่เราใช้ก็จะเป็น สบู่ก็ได้นะครับผม หรือแม้กระทั่ง น้ำยาล้างจานผลิตภัณฑ์ซักล้างพรุ่งนี้ ก็จัดว่าเป็นอีโง่ ครับอาบน้ำถูสบู่เนี่ยนั่นแหละใช่เลย นะครับแล้วก็ อันที่ 4 นี่คือสิมันสั้นที่เจอบ่อยมากเลยนะในข้อสอบนะครับใครที่ กำลังเตรียมตัวอยู่นะครับน้าตัวนี้เลยครับน้าต้องจำให้ได้เลยนะฮะ เจอบ่อยๆนะครับน้ำนมหน่อยครับก็น้ำนมกับไขมันในนม เดิมทีก็ไม่ได้รวมกันครับแต่ว่ามี ได้ครับเป็นตัวที่ช่วยในการประสานระหว่างไขมัน กับน้ำนมด้วยนะครับ รถเลยนะครับบายครับ ปภาวรินทร์วันธรรมดานะครับมีรูปให้ดู ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัวอย่างนะ ร่วมนะครับของ ของเหลว 2 ตัวใช่ไหมครับซึ่งเดิมไม่ได้รวมกันเลยนะครับอันบนจะเป็นไร เป็นน้ำก่อนนะครับด้านบนจะเป็น น้ำมันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับของเหลือ 2 ตัวนะครับตัวไหนที่ ความหนาแน่น น้อยกว่าก็จะรออยู่ข้างในครับนะส่วนไหนมากกว่าก็รออยู่ข้างล่าง หรือยังคะ ข้างบนคือข้างบนมันข้างบนมันรออยู่ข้างบนค่ะ รู้อีกแล้วขออภัย จะว่าฉันได้เฉพาะเรื่องร้ายๆ ไม่รับนะ แล้วพอเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปหน่อยครับมันก็จะเป็น การสร้างนะครับ เขาเรียกว่าอะไรนะครับ กลุ่มก้อนหรือที่เรียกว่าไม้เสียบ ซึ่งหมายเซลล์สุริยะ องค์ประกอบเนี่ยนะครับประกอบด้วยฟอสโฟลิพิดเหมือนกับเจ้าตัวประกอบของเซลล์เมมเบรนเลย ได้ครับจะมีส่วนหนึ่งที่เป็น Hydrophilic Head ไฮโล คลินิกอ่ะถูกต้องนะครับถูกต้องให้เราเป็นแบบนี้แหละคือส่วนหัวที่ชอบน้ำ แล้วก็ hydrogel เป็นส่วนหางที่ไม่ชอบน้ำในส่วนหางที่ไม่ชอบมันก็จะจับ ได้ครับแล้วก็กลุ่มก่อนตัวนี้นะครับจากเดิมที่ไขมันไม่ละลายน้ำก่อนหรอก myself เนี่ยนะครับมันก็จะไปหลายๆคน คนกับน้ำ นะครับสามารถที่จะชำระล้างพวกคราบสกปรก ออกไปได้นะครับใน Line ลักษณะของ Emotion ประเภท คุณจะเก่งแท้นะครับไปต่อครับข้อที่ 6 ครับผม อนุภาคในข้อใดที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนนิวตรอนครับอันนี้ต้องใช้ความรู้ในเรื่องของเขาเรียกว่า นิวเคลียร์ symbol สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ผู้ใดลืมแล้วนี่บ่ได้เด้ เจอบ่อยมากเลยครับนะครับหาอนุภาคมูลฐานในปัจจุบันนี้เลยครับอนุภาคมูล พื้นฐานของเราไม่ได้พบแค่อิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนนะ ลึกลงไปถึงระดับควาย Lecithin อ้าว ระหว่างทำข้อสอบนะครับนะ โปรโมชั่นนะครับของแถม ไม่มีของแถมนะหนังสือครับตะลุยโจทย์คอร์สครูผู้ช่วย ป้าขอออเดอร์หน่อยครับแนวข้อสอบประมาณเกือบ 400 กว่าข้อนะครับพร้อมคอร์สเรียนนะ แต่เป็นคอร์สที่เป็นคอร์สตะลุยโจทย์นะครับอันนี้แถมเพิ่มให้นะครับไม่รวมกับที่กำลังจะเปิดใหม่นะ กำลังจะเปิดใหม่ก็แยกอีก ได้ครับเหลืออยู่ 4 เล่มสุดท้ายใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับ บอกว่าเอาเด้อเหลือ 4 เล่มแล้วนะครับน้าโอ๋อยากให้ได้นะครับนะหมากแห้ง ครับเดี๋ยวพี่เขาจัดส่งให้นะครับนะ ข้อ 6 นะครับ ป๊าจะพูดเก่งแท้ เท่ๆ หุ้น พิพัฒน์ขันตีเตชนิธิ คนอ่าน ขันตีเตชนิธิ สกุชชี่เวอร์ เลยครับ อาทิตย์หน้าได้นะคะ 64 64 เอาจริงดิ เอาจริงดิ เจ้าลืมแล้วบ่ อย่าเด้อ เอาเอาอย่างนี้ก่อน ตอบด้วยได้ด้วยได้แบบนี้นี่คือ แม้แต่บาทนี่นะครับเนี่ย ผิดครับผม แป๊บนึงนะ เดี๋ยวขออนุญาตทวนให้นี่แหละ นี่แหละคือรูปแบบวิธีการเรียนครับเจอแนวข้อสอบแบบนี้ปุ๊บ รู้เลยว่าตอบไม่ได้กันส่วน เดี๋ยวถ้าย้อนกลับไปมาดูตรงนี้ครับ สิ่งที่เราต้องใช้ในกระบวนการนะครับในการทำข้อสอบข้อมูลสักครู่นี้นะครับหลายคนละท่านนะขออนุญาตทบทวนก่อน ขออนุญาตทบทวนก่อนครับเราต้องใช้สิ่งนี้ครับที่เรียกว่านิวเคลียร์ symbols หรือว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์ครับ ตอบผิดกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนกันหน่อยนะครับ สัญลักษณ์ที่แสดงตัวนี้คือมันอาจจะมี 3 ตัวนี้แหละมีเ***ซ์หน่อยครับมี a แล้วก็มี แสบตรงนี้แหละหน่อยครับ คืออยากได้นี่ ตัวแรกนี้คือสัญลักษณ์ธาตุแน่นอนคือมันคือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ในตารางธาตุที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละ นะครับนะ แคลเซียม 4ah ไฮโดรเจนอะไรต่างๆณตอนนี้ถูกไหม ไอ้ตัวข้างบนนั่นคือ Mass Number Number คืออะไร เลขมวล ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับอะตอม 1 อะตอมมีมวลของเขานี่มันจะไปออกกันอยู่ที่นิวเคลียร์กับ 99.99% อะไรก็แล้วแต่มันหยุดอยู่ตรงกลาง ซึ่งในครับอนุภาคมูลฐานที่ไปรวมกันอยู่ตรงกลางเราเรียกเขาว่านิวคลีออน โครงสร้างกรดนิวคลีอิก แต่เรามีชื่อเรียกเฉพาะเรียกว่านิวคลีออน ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน 2 กลุ่มครับตัวแรกก็คือ Proton ครับ เป็นอนุภาคมูลฐานที่แสดงอํานาจไฟฟ้าบวกครับ Ok นะครับและอีก 1 ตัวครับมีมวลใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ว่าไม่แสดงอำนาจไฟฟ้าบวกนั้น นิวตรอนครับ แสดงว่าตัวเลขด้านบนตรงนี้เป็นตัวเลขที่แสดงจํานวนโปรตอน รวมอยู่กับ ไม่ใช่พูดเลย ขึ้นทำไมไม่เอาโปรตอนกับนิวตรอนเด้อ 2 ตัวบวกกันก่อน ได้ครับ ซึ่งจะเห็นว่าวิธีสังเกตหรือว่าปกติแล้วเนี่ย มีเลขด้านบนเนี่ยมักจะมีค่าเป็น 2 เท่าของอิเล็กด้านล่าง เลขดังดูห*หรือว่าตัว Z ตัวนี้นะครับมันคืออะตอม Number หรือว่าเลขอะตอม ซึ่งปกติในสภาวะที่เป็นกลางเนี่ยมีเลขอะตอมเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่แสดงอนุภาคมูลฐาน 2 ชนิดเลยในสภาวะที่เป็นกลาง เลขตัวนี้สามารถบอกจำนวนอนุภาคมูลฐานได้เลยคือบอกจำนวนโปรตอนก็ได้ หรือบอกจำนวนอิเล็กตรอนก็ได้นี่นะแต่ต้องดอกจันไว้ว่ากรณีที่เป็นกลาง คณิตศาสตร์สัญลักษณ์นิวเคลียร์ตอนนี้ไม่เป็นการส่วนตัวก็ต่อเมื่อสักครู่นี้อาจจะติดบวกอาจจะติดลบมันคืออะไร ถ้าติดลบต้องต้องต้องย้ำกันนิดนึงนะว่า สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้สำหรับอนุภาคมูลฐานของธาตุใดท่านหนึ่งนะเนี่ย เปลี่ยนได้เฉพาะจำนวนอิเล็กตรอน แบดมินตันนิดนึงนี่นิวตอนนี้มันก็จะเป็นคุณสมบัติเรื่องของไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์เรียกว่า เดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึง ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนไปเวลามันติดประจุถ้าติดประจุลบ คุณเล็กตอนเพิ่มคือรับเข้ามา แต่ถ้าติดประจุบวกแสดงว่าเสียอิเล็กตรอนครับ โอเคไหมฮะทุเรียนใต้ในสัญญาตัวนี้คือเปลี่ยนได้เฉพาะอิเล็กตรอนเลย เอาตามนั้นนะครับกลับมาใหม่กลับมาใหม่เด้อ ซุ้มเจ้าเด้อเอาใหม่เด้อ นะครับ มันต้องจังซี่นะครับนะ โจทย์ถามหาอะไรครับหาจํานวนอิเล็กตรอนหน้าชั้นต้องเขียนแล้วนะครับ ไม่ต้องเขียนแล้วนะครับ จำนวนอิเล็กตรอน แล้วบอกไปแล้วว่าเมื่อกี้ถ้าจะดูจำนวนอิเล็กตรอน โอเคแหละดูเลขอะตอมข้างล่างได้ไหมอันนี้มี 4 4 ตัวอันนี้อะไร หานิวตรอน นิวตรอนเท่าไหร่เนี่ยเอาบน – ล่าง บน – ล่าง 95 ไม่เท่ากัน คนไม่เท่ากัน ฉันต้องเขียนหน่อยครับ แต่ข้อ 2 เนี่ย ถ้าเราจะหาจำนวนอิเล็กตรอน อิเล็กตรอน ดูตรงไหนเป็นจุดแรกให้ดูตรงข้างล่างก่อน เลขอะตอม คลินิกอ้าวนี่ ก้าวหน้าในสภาวะที่เป็นกลางแต่ 4 ประตูครับเป็นไอออน ติดลบครับรบกวนรับขึ้นมาอีก 1 ตัวนะครับแสดงว่าจากเดิมมี 9 อิเล็กตรอนครับรับมาอีก 1 ตัว แสดงว่าอิเล็กตรอนของเฮาตอนนี้มี ติดต่อเด้อหน่อยครับน้า ตอนนี้มาเช็คนิวตรอน นิวตรอนเนี่ยเอาบน – ล่างนะครับเพราะว่าตัวเลขข้างบน เป็นเลขมวลส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกนะ เกิดจากนิวตรอนโปรตอนโปรตอนเท่าไหร่ โปรตอน 9 เอาบน – ล่างลงมาครับจำนวนนิวตรอนก็เลยมีค่าเต้น เท่ากับ 10 ครับดังนั้นข้อนี้ เลยครับขออนุญาตสรุป Order ไหมครับตอบข้อ 2 ครับผมนะฮะ ลืมแล้วบ่ ลืมแล้วบ่ อย่าลืมเด้อ ใครที่ลืมนะครับเรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยคล่องแคล่วในทำนะ ยังไม่คล่องแคล่วนะครับเดี๋ยวมันลืมข่าวไปโดนเติบแล้วไม่ได้เรียนเลยนะครับน้าก็ เพื่อนมีคอร์สซะหน่อยครับเดี๋ยว ขายคอร์สแอบมาเรียนกัน อยากให้เรียนในครับขายของสวยนี่แหละนะครับเนี่ยอยากให้พลาด ฉันไม่อยากให้พวกเธอพลาดนะครับอันนี้เจอบ่อยเจอทุกปี สัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยนะครับนะ ลองดูแก้ตัวอีกสักหนึ่งคนก็ได้ครับ 7 ครับ ก็ถามว่า a และ b เป็นไอโซโทปกันนิยามแล้วนะ ISIS A และ b เป็นธาตุไอโซโทปกันจริงๆแล้วมันจะต้องนิยามไอโซโทปก่อนว่าไอโซโทปต้องเป็นธาตุชนิดเดียวกันเท่านั้น ถามคนละถาด ถามคนละทาง แต่ในกรณีนี้โจทย์เขาบอกมาให้แล้วอ่ะถ้าเขาบอกว่า a กับ B เป็นไอโซโทปกันก็แสดงว่า A B เป็นทาส โอเคป่ะ ปิดแล้วตอนนี้ก่อนนะครับโดยที่เขาบอกว่าเอเนี่ยมีจำนวนโปรตอนเท่ากับ 10 มีเลขมวลเท่ากับสาวก็คือ 20 บีแบบมีจำนวนนิวตรอนมากกว่าอยู่ 2 นิวตรอนลองตอบเรื่องแบบนี้ไหมครับน้าข้อที่ 7 ครับนะฮะ ข้อใดเป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ในครับของ บีครับผม Music วันนี้ขายของ สีเล่มสุดท้ายนะครับระหว่างพวกเรากำลังทำข้อสอบตรงนี้อยู่นะครับนี่คือของแถม นายครับนายเป็นของแถมเด้อผู้ใดอยากได้นะครับพี่เด่นสุดท้าย แอโรบิคยาม 9:00 น 5 ขวบมึงเอ้ยเขายังบ่ทันได้กิน คำตอบ บ่ทันได้ตอบจากคนอยู่ เจ้าท่านบ่ อันแรกก็จะหาว่าเปย์ใช่ไหม A มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ 10 ถ้าโปรตอนขอกินน้ำผึ้งเด้อหน่อยครับ มีโปรตอนเท่ากับ 10 แสดงว่าเลขอะตอมคือ 10 แน่นอน มีเลขมวลเท่ากับ 20 แสดงพลังเชิงอีก 20 ครับ โอเคไหมครับ แล้วถ้าเขาเป็นไอโซโทปกันแสดงว่าอะไรเท่ากันครับไอโซโทป ไอโซโทปคือโปรตอนเท่ากันแสดงว่าเลขข้างล่างของบีเนี่ยนะครับบีเด้อ ขออนุญาตเขียนดี B ข้างล่างต้องเป็น 10 เหมือนกันจ้ะ พระเอกเป็นศิษย์ข้างล่างมีก็ต้องไปติดด้วย เอาตอนไหนตอนนี้เลยครับ ถ้าตัวนี้เป็น 10 แล้วตัวบอกว่ามีจำนวนนิวตรอนมากกว่า a อยู่ 2 นิวตรอน หานิวตรอน ก็ต้องไปดูเลขมวล ได้ครับข้างบนมีอะไร ข้างบนเนี่ยนะ นะครับ เอาบน – ล่างนิวตรอนมีสิทธิ์ กระบี่เนี่ย มากกว่า 2 ตัวครับ ดังนั้นไปเล่นมวยข้างบนเนี่ยนะครับ ก็ต้องมากกว่า 2 ตัวเช่นเดียวกันครับ ดังนั้นบ่ธรรมดาเว้ย ปปส สุดยอด ถือว่าแก้ตัวได้สำเร็จ มั่วนะครับ 7:00 น กับข่อยบ่ สนุกกันไหมจ๊ะขอดมยาดมแป๊บ คุณยายผมนี่แหละ ถ้าเป็นแบบตลับแบบ ได้ๆๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนให้นะครับพอดีพี่เขาทำสไลด์ มาให้พวกเราด้วยนะครับ รบกวน 3 คำนี้นะครับ บ่ได้คือไอโซโทป ไอโซโทปคืออะไรครับไอโซโทปคือ ธาตุชนิดเดียวกันนะ ธาตุชนิดเดียวกัน ครับที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ มีวิธีการจำให้ด้วยนะครับว่าอย่างที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กและด้วยครับ ก็คือโปรตอนก็คือ ใครจำภาษาไทยปปลากับปลาคือจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่ถ้าใครจำภาษาอังกฤษหน่อยครับน้าไอโซโทป ตัวพี่ก็คือโปรตอนเท่ากัน เป็นธาตุเดียวกันย้ำเป็นภาพเดียวกัน ได้ครับที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่เลขมวลไม่เท่ากันก็ได้ เลขมวลตัวนี้เป็นตัวที่บ่งบอกปริมาณนิวตรอนที่ไม่เท่ากัน ไม่เอาก็ได้นะ Good Night สัญลักษณ์ธาตุ 1 ตัว อิเล็กตรอนไม่เท่ากันก็ได้ เดี๋ยวตามไปทีหลังก็ได้ ตะกรุดตอน 5 เปิดกัปตันเลขอะตอมเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนทัน ได้ครับมีตัวอย่างนะของไอโซโทปในครับก็ เป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนหน่อยครับ 3 ไอโซโทปด้วยกันตัวแรกครับนะครับ S11 โปรเทียม สัญลักษณ์คือ H ใหญ่ ได้ครับน้าอันนี้อันที่ 2 ดิวเทอเรียมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขนี้ไม่มีนิวตรอน ถ้าเราเอาบน – ล่างเนี่ยนะครับในโปรแกรมไม่มีนิวตรอนครับ พอขยับมาที่ดินเปรี้ยว บิวเทรี่ยมเนี่ยเอาบน – ล่างเอาหิวตอนเพิ่มขึ้นมา 1 อิเล็กตรอนหนึ่งโปรตอนหนึ่งและอาจมีพอกัน ได้ครับอันที่ 3 ครับน้าไอโซโทปที่ 3 ก็จะเป็นทริปเที่ยว ไปเที่ยวไหนครับ เลขมวลทั้งหมดเป็น 3 ไปหาเอาบน – ล่างออกมานิวตรอนมี 2 เด้อ ได้ครับเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อย สุดยอดบอกพี่เขยสด วิธีทําผัดมาม่า คำว่าไอโซโทนเป็นคนละชนิดกันได้นะเธอ ได้ครับเป็นธาตุคนละชนิดครับแต่มีจำนวนน้อยหนูได้อะไรเท่า นิวตรอน ก็ต้องเป็น ไอโซโทนหนู นิวตรอนเท่ากันครับอย่างเช่นคาร์บอน 14 กับ ไนโตรเจน 15 ครับเอาบน – ล่างนะครับ 14 – 6 เหลือติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก งงเลย แล้ว 8 จ้ะ 15 – 7 กับ 8 เห็นไหมว่าเอาบน – ล่างในจำนวนนิวตรอนเท่ากันแสดงว่าคาร์บอนนะครับ กับไนโตรเจน 2 ตัวนี้นะ ได้ครับเป็น ไอโซโทนซึ่งกันและกัน ได้ครับแล้วก็แคลเซียมหน่อยครับน้ากลับโพแทสเซียมนะครับเอาบน – ล่างออกมาจำนวนหนึ่งเท่ากับ 120 นิยายโซตัสไปครับ ไอโซบาร์ไอโซบ้าอะไรคนจำ of abdominal ก็ได้เลยเป็นชนิดนะ ได้ครับแล้วก็มีเลขมวลนะครับเท่ากัน สังเกตว่าคาร์บอนกับไนโตรเจนตัวนี้ เลขมวลทั้งหมดเท่ากัน นะครับที่ 14 ว่าเป็นไอโซบาร์ ซึ่งกันและกันนะครับ บ่าก็บ่นนะ 4 ตัว กลับด้านบนนะครับสำหรับ Artesunate 30 เท่ากันเลย แม็กครับประมาณนี้เริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะครับ ตอนที่ 8 สนิมคอมเม้นนี่แล้ว แล้วไปบ่ มึงเอาไปตีแม่ มันเร็วไปหรอ โอ๊ยโอเคโอเคได้ค่ะคุณเก่งนะคะเก่งจัง อายุนะฮะ เอาๆๆๆๆข้านะฮะ ชั้น 4 สโลโมชั่น ข้อที่ 8 เด้อ ข้อที่ 8 หน่อยครับ ธาตุชนิดใดมีสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกัน ไปครับ เขาให้มาเป็นโมเดลอะตอมเลยอ่ะมาเป็นโมเดลอะตอมที่เรียกว่าแพลนเน็ต แบตเตอรี่โมเดล คนนี้น่าจะเป็น New โบว์นะ พ่อใหญ่นิ้วเพื่อนรักของไอสไตน์ครับได้เสนอโมเดลขึ้นมาเป็นรูปแบบที่เรียกว่า แพลนเนตตารี่ Model แปลว่า ดาวเคราะห์ เขาจำลองโมเดลขึ้นมาบอกว่าไงครับ การที่อิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆนิวเคลียส มันก็มีพฤติกรรม คล้ายคลึงกับที่ดาวเคราะห์ บริวารของดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์เนี่ยมันโคตรจรรอบ ดวงอาทิตย์ ก็เรียกโมเดลตัวนี้ว่าแพง แบตเตอรี่โมเดล เดี๋ยวนะครับนำเสนอโดยคุณนิว เพื่อนรักของคุณในสไตล์นั่นเอง แตๆ 15:00 น พรุ่งนี้นะครับเป็นโมเดล เป็นอะตอมนะครับของธาตุ 3 ตัวมี ABC เขาอยากรู้แค่ว่า เขาอยากรู้แค่ว่านะครับ สามพราน มีหยังขายครึ่งกัน Keyword คืออะไรครับ สมบัติทางเคมีครับคล้ายคลึงกันซักคล้ายคลึงกันแสดงว่าเขาอยู่ หมู่เดียวกันครับ ไปฮะ อายุผู้เดียวกันเด้อ ถ้าเขาอยู่หมู่เดียวกัน เธอเป็นห่วงฉันไหม ไม่จะไม่ใช่หมูเธอ ไม่ใช่แบบนั้นเด้อไม่ใช่แบบเพื่อนเธอนะครับ หมูก็คือ แนวตั้งแนวตั้งในตารางธาตุในหมู่ 1 อัลคาไลน์หมู่ 2 อัลคาไลน์เอิร์ด ลีน่าขับรถเบนซ์ซิ่งไปฝรั่งเศส เธอเคยท้องวะน่าจะเคยทำกันอยู่นะครับนะ Davis ตอแหล เบนซ์เอาเกย์ในห้องน้ำที่ญี่ปุ่นไป สนุกสนานครับ เขาบอกว่าอะไรครับเวลาที่พวกเราจำได้ใช่ไหมครับ demonologist นะครับคนที่จัดกลุ่มธาตุนะครับ ให้มันอยู่เป็นแบบตารางธาตุตารางธาตุแบบนี้ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ที่เขาจัดเนี่ยเขาอาศัยคุณสมบัติทางเคมี แม่ครับสมบัติมันจะคล้ายคลึงกันแต่เวลามันคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันตามหมู่บ้านอ่ะนะ ตาหมูมาเลยครับหมูก็คือแนวตั้งอ้าวแล้วเวลาจะดูหมูดูอย่างไร ให้ดูที่จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน อิเล็กตรอนครับหรือว่าดูอิเล็กตรอนวงนอกสุดและมีจำนวนเท่ากันหรือไม่ อะตอม a ครับมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวก็ได้ครับ บีครับมีแต่เล็กตอนอยู่ทั้งหมด 2 ตัวนะครับ ฟรีกับพี่วงนอกสุดเด้อหน่อยครับมีอิเล็กตรอนอยู่แค่ 1 ตัวนะครับคำตอบ คนนี้ไร้คนตอบถูกนะครับนะตอบอะไรนะคะตอบถูกค่ะ ตอบข้อ 3 จ้า สุดยอดว่ะ ง่วงแล้วไป เวลามันดึกแล้วเนาะนะครับเอาสิเข้าไปเด้อครับนะข้อที่ข้อที่ 9 ข้อที่ 9 นี่เขาที่ 9 นะ สารละลายคอปเปอร์ 2 ซัลเฟตในครับจำนวน 2 บิ๊กเกอร์ โอนก่อนหรอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อยู่มั้งพี่เขาบอกว่าขอตัวนอนก่อนนะครับ จริง 2 ข้อสุดท้ายพี่ก็บอกว่าให้ชวนหน้านี้ก่อนละกันนะครับว่าจะเป็น การหาความเข้มข้นหน่อยครับซึ่งจริงๆแล้วความทุกข์คนเดียวถ้าในคลาสนะครับอาจจะมีเรื่องของโม Mola mola นะครับแจ้งเข้าไปให้ด้วยนะครับก็ไปแตก ของพี่มอ 4 นิดนึง นิดนึงนะครับเพราะว่า วิทย์กับวิทย์ทั่วไปของเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ทะลุขึ้นไปในเอกของเคมีเท่าไหร่เมื่อปี 61 ปี 61 นี้ออกข้อสอบเรื่องสารกัน ปอบหยิบ เอกวิทย์ทั่วไป ก็เป็นเอกเคมีแล้วก็ไปเองสิบ่ไปขี้ว่ะ อสูร ยากนะครับใครที่เคยสอบปี 61 มาก็จะรู้ว่าปีนั้นเป็นปีพระยานะ เอาคนที่เป็นเอดส์ ไม่ทั่วไป เอกวิทย์เลยไหมครับเพราะมันขึ้นเป็นหลายโพด ที่จริงก็ควรจะอยู่ในระดับมต้นแบบเน้นๆ ได้ครับแล้วก็เพราะว่าหน้างานพวกเรานะจ๊ะ ตั้งแต่ประถมใช่ไหมครับมต้นหน่อยครับแล้วก็ปรากฏอนุบาลอีก เข้ามาบอกว่า อาทิตย์นึงสอบเอกวิทย์นะแต่ว่าสอนจริงๆนะครับได้สอนอนุบาลเลย พรุ่งนี้ก็ไม่จำเป็น หางานกลับตอนสอบ ไปในทางเดียวกันเนาะ ได้ครับแต่ว่าเป็น ได้ครับ ทบทวนความรู้ภาษาอะไรตรงนี้กดให้ตรงนั้นนะครับในการหาความการบอกความเข้มข้นหน่อยครับในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์หรือ เรียกว่าร้อยละเนี่ยนะครับ 3 ตัวที่ต้องทบทวนเลยนะครับเอาเปอร์เซ็นต์ด้วยม้วนครับ weight by weight นะครับน้า M ทวน M slaz รอคุณร้อยครับวันนี้หนึ่งนะ ได้ครับได้ครับเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรนะครับ weight by Volume คือสารละลายนะครับอะไรคนงง ตัวย่อนั่นแหละฉันรู้ว่าเธอรู้นะครับนะ ครับเป็น M2 นะครับส่วนปริมาณสารละลาย ได้ครับคุณร้อยนะครับแล้วก็ 3 ครับร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรได้ครับเบสนุ่ม 1:00 น หน่อยครับ ก็จะเป็น b20b สารละลายนะ ได้ครับแล้วก็คุณหนึ่ง 100 นะครับ ที่นี่นะครับย้อนกลับมาที่ตัวที่ 1 ครับ ก็บอกว่ามีสารละลายเข้มข้นเลยครับ 2 บิล นาฬิกาปลุก เขาเปิดเฟสด้วยครับ มีปริมาตรเข้มข้นดังรูปเลยนี่เขาให้มา ใบแรกปริมาณ 10 ลูกบาศก์เซ็นหน่อยครับ เป็นคนที่ไหนครับ 20 เปอร์เซ็นต์ weight by Volume หน่อยครับหรือว่า 20 เปอร์เซ็น ได้ครับ โดยมวลต่อปริมาตรหน่อยครับแล้วก็อีกใบนึง เป็นคน 10% โดยมวลต่อปริมาตรและปริมาตร 30 หรือเปล่า sentinel รวมกัน อยากรู้ว่าสารละลายปลายทางสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วจะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่าไหร่ ลองดูนะครับในข้อที่ 9 ครับ Music นะครับ ลองดูเด้อครับก่อนนอน คิดเลขนะครับ แล้วตอนนี้ล่ะขี้เล่นนะ 2 เล่มสุดท้ายครับผม อยากให้ได้อยากให้ได้นะครับ เขียนสุดหล่อใช่ไหม ตื่นยังน้อนะครับ ถามหาความเข้มข้นรวมใช่ไหมครับณสิงโตใช้คือ พี่ร่วมเด้อ บีรวมเด้อ เท่ากับ พี่หนึ่ง 2:00 น แม่นบ่เจ้าชู้นี่มันบ่ ดวงฤทัยนะครับมาคนแรกเลยปรบมือให้ก่อน จ๋าถึงกับอึ้งให้ก่อน ฉันหมากแห้ง ฉันต้องทำใจ แม่ครับผู้กล้าเขาตอบก่อนเด้อ ดวงฤทัยบอกว่าบ่ฉันไม่ได้อยากต่อพูดแรกหรอกนะ สวัสดีวันเสาร์พี่ เอ้าไม่ใช่ดวงฤทัยโทษทีกูดูไม่ตอบข้อ 8 โทรหาขั่วมึงเอ้ยสายตาฉันบ่ดี ขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษเด้อ Inugami ใช่ไหมหรือว่าไอจะมีมา นะครับนะ เออตอบมาแล้วครั้งนึงนะครับ ขออภัยขออภัยนะครับยิงตายก่อนนะครับ 1 นัด รีบๆนะครับดูผิดขออภัยนะครับไม่ใช่คุณ ดวงฤทัยเด้อ ให้อภัยฉันเด้อ ฉันชอบเมียจะเข้ากัน ให้ฉันนั่ง ขอดมยาดม ตัวอยากรู้อะไรครับ โจทย์อยากรู้ 4 รวมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้ ในการทำ เอามาแล้วนะครับ ราณี โสมโอนะครับอ่านผิดอัน ดูขออภัยด้วยนะครับ ลองดูนะครับถ้าเราย้ายข้างสมการที่จริงเราสามารถที่จะแทนค่าไม่ได้เลยนะครับพี่หนึ่งพี่หนึ่ง 4 ความเข้มข้นของสารละลายในบีกเกอร์แรกครับแล้วก็ปริมาตร จับ 20 คูณกับ 10 ได้เลยครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 200 นะครับขออนุญาตตัดเลยนะครับนี่คือ 200 พี่สองพี่สองครับหน่อยครับ 10 * 30 ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับ 300 เด้อ 200 + 300 ครับรวมเป็น 500 บาทครับ ตัวอยากรู้สิอยากรู้ความเข้มข้นเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้โจมีรวมเนี่ยเราต้องรวมเลยนะ เพราะเราเอาใบที่ 1 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรรวมกับใบที่ 2 30 ลูกบาศก์เซนติเมตรตัวนี้คือ 40 ลูกบาศก์เซ็นนะครับ สุดท้ายแล้วสมการของเราคือๆรวมครับเท่ากับ 500 หารด้วย 4 ที่เหลือคือสกิลเลขนะ ตัดให้ถูกเด้อเจ้าเด้อ ขั้นต่ำมาถึงนี่แล้วสร้างได้เลย ไปต่อมือถือเด้อเอา 080 ปลอดภัยก่อน ปลอดภัยก่อน ตัด 0 ออกก็ได้ครับน้าเปิ้ลนี่ปลอดภัยสุดแล้วนะครับ 4 อะไรได้ 50 ปีนึงเต็มสีเลยครับ ที่ 2 เป็น 8 จุด 5 คำตอบของเรานะครับ ข้อที่ 3 ครับผม สุดยอดเลยครีมมี่ smile girl Smild ไฮโซ ได้ไหมครับยากบ่ เรื่องนี้ยากไหมครับน้าไม่น่าจะยากนะ น่าจะแค่ กลับไปทบทวนในสิ่งที่ต้องใช้ในครับแล้วก็ดู ทักษะเรื่องของการ คำนวณนะครับสุดท้ายค่ำคืนนี้นะครับ จะได้ไม่ดึกเพราะเราจนเกินไป ถ้าต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ได้ครับเข้มข้น 8% ได้ครับโดยมวลต่อปริมาตรด้วยนะ ในน้ำกลั่นครับปริมาตร 500 cm3 จะต้องชั่งโซเดียม ไฮดรอกไซด์ กี่กรัมครับ โอ้โหขอสุดท้ายแล้วเด้อหน่อยครับเล่นดูเล่นดู เรามี 9 ข้อนะครับแต่จริงๆตัวเลขไม่เป็น ได้ครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพี่ทำงาน งานคร่าวๆหน่อยครับน้าก็ไม่ว่ากัน ไม่กล้าข้อที่ผ่านมาเนี่ย มีข้อไหน ใบพัดเคมีที่เรายังอ่ะ จ๊ะหลงอาจจะลืมนะครับน้าเอาเป็นแนวทางนะในการไปเตรียมตัวอ่าน ไปครับไปทบทวน หัวข้อนี้การแบ่งสารมันบ่ทันได้บ่ทันได้แม่น กลับไปอ่านต่อไปเบิ่งต่อ การคำนวณความเข้มข้นในครับร้อยละในงานพวกนี้ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่กลับไปดูต่อถ้าตอบแล้วยังไม่ถูก ถูกนะครับ รวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ สัญลักษณ์ธาตุในครับเดี๋ยวสิมีเรื่องของพวก กัมมันตภาพรังสีอะไรต่างๆนะครับที่เรามีโอกาส โอกาสจะได้เจอด้วยนะครับในคอร์สสอนอัดแน่น อันนี้ก็ เวลามันน้อย แล้วก็ข่าวล่าสุด พี่ออกมาแล้วนะก็คือว่า เลื่อน สอบครับไปวันที่ 11-12 ธันวาคม นะครับสำหรับกรณีพิเศษเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีเวลาเตรียมตัวกันได้เยอะขึ้นนะครับ ก็หลายคนที่เคยอยู่ในคอร์สเก่าก็น่าจะรู้ ถ้ามันเลื่อนออกไปแบบนี้ก็อาจจะต้องเลื่อนตามไปด้วยคือติวเพิ่มให้ไปด้วยนะครับสำหรับหัวข้อบางข้อที่เรา อาจจะ ได้ครับตอนแรกอาจจะคิดว่าอาจจะไม่ได้ติวแล้วนะครับแต่พอเวลาเขาเลือกเราจะมีเวลาเยอะ เยอะขึ้นครับเราจะได้ แม่ครับประเด็นเนื้อหาบางบทที่หลายๆคน อาจจะไปไม่ทันครับไปติวในคอร์สเพิ่มเติมด้วย ใครยังไม่ลงทะเบียนนะครับนานแล้วอยากจะมาจอยกันนะครับสามารถทักเข้ามาได้เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะ เหลือ 2 เล่มแล้วนะครับที่เป็นของแถมไม่เป็นไรนะครับน้าเดี๋ยวจะบอกว่าของแถมคืออะไรนะครับเดี๋ยว สายหน่อยครับใครที่มีความรู้สึกว่า เอาล่ะทีนี้เนี่ยกูอยากตอบแบบปีสุดท้ายแล้ว คือคือเหนื่อยเห็นใจเลยว่ะ ขอเป็นแสนเอาหลักหมื่นหลักพัน เหนื่อยเนาะ แล้วใครอยากจะบอกว่า ลุยปีสุดท้ายเต็มที่และในโคกปีบ โอ๊ยเรื่องไม่ดีต่างๆนานาเกิดขึ้นมาในชีวิตนะครับนะเฮ็ดงานเฮ็ดงานบ่ถืกนี่ ปีนี้ขอให้สอบติดแล้วกัน ได้ครับพอมี ชื่อนะครับขึ้นบัญชีไว้แล้วก็ ดีไม่ดีเนี่ยเป็นชื่อระดับต้นๆนะครับจะได้เรียกถูก เขาจะได้สบาย แม่ครับคุณแม่สวัสดีกรมสวัสดิการที่ได้รับแล้วพ่อแม่เขาสิได้รับนี้ ก็ ลองดูนะครับอดทนสักนิดนึง นะครับนะเดี๋ยวมาจอยกันสำหรับใครที่ want to your eyes With Me เอาเค้กหน่อย ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 หน้าหน่อยครับ อุ้ยตายแล้วก็เท่ห์แท้นะครับ ตำบล 8% โดยมวลต่อปริมาตรครับแต่ว่าจดให้ตัวเลขนี้มาแล้วนะครับนั่นก็คือตัวเลขข้างหน้าเด้อหน่อยครับ เท่ากับพี่สิ่งที่โจทย์อยากรู้ M ถูกครับ M2 ก็คือเท่าไหร่ครับนี่จดอยากรู้ใช่ไหม ส่วนด้วยปริมาตรคือ 500 หน่อยครับ X 100 ห้ามลืมนะครับเพราะว่าเราทำเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับตัดโต๊ะตัดโช๊คครับ 5 ตรงนี้นะครับเหลือตัวเดียวพอเลยครับน้าขึ้นไปไหนครับ เรียบร้อยครับ 58 40 คำตอบคือ 40 กรัม สุดยอดนะครับน้าประมาณนี้นะครับน่าจะดีกว่านะวันนี้เราเรียนอะไรกันในบ้านนะครับเรามีโอกาสได้จอยอะไรกันเลย มีบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับเราได้พูดถึงเรื่องของ สารและสสารนะครับจะได้ทบทวนกันว่า อะไรที่เรียกว่าสารแม่โจ้ ได้ครับอะไรที่เรียกว่า Space สครับนะแยกกันดีๆนะครับ เกณฑ์ที่ใช้ในการแยกประเภทสารตัวนี้ออกบ่อยมากออกบ่อยจนพี่ถือว่า ตัวนี้มันเป็น ลายแทงนะครับในการที่เราจะไปทำข้อสอบใน Part เคมี เพราะอะไรเพราะถ้าเจอเคมีของมปลายมันก็จะวนอยู่ตรงนี้เห็นไหม มันคือตัวนี้ สารประกอบประกอบแบบไหนอ่ะไอออนิกในแบบโควาเลนซ์มันอยู่ตรงนี้ไงฮะนี่คือลายแทง ของการเรียนเคมีหรือว่าการอ่านหนังสือ วันนี้จะไปสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูว่าตำแหน่งของแต่ละตัวอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับ ตัวที่จะออกถัดมาคือคอลลอยด์ขนาดอนุภาคเป็นอย่างไร 10 กำลังลบ 4 ยกกำลังลบ 7 นะครับ cm หรือเปล่าแผนร้ายมากกว่า 10 กำลังลบ 4 cm ข้อสอบที่มีอยู่ในสไลด์นี้ทั้งหมดครับ อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะใครที่ยังไม่แม่นตัวนี้ไม่รู้ว่าแต่ละตัวคืออะไรสารละลายเมื่อกี้พูดถึงนะ การคำนวณความเข้มข้นสารละลาย จริงๆแล้วเคมีคือแผนผังแผนที่แผนเดียวเลยนะครับแล้วที่เหลือมันจะแตกออกไป สารบริสุทธิ์ที่ออกข้อสอบบ่อยคืออะไร คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์มากจะคงที่ไม่ว่าจะเป็น boiling Point melting Point จุดหลอมเหลวมันอยู่ตรงนี้ครับ กูรีบกูรีบนะกลัวเขาไปนอนนะครับ 30 ก็อยู่ตรงนี้ถ้าจับโลหะอโลหะกึ่งโลหะในตารางธาตุ หมดเลยนะครับการแยกของผสมอยู่ตรงนี้ครับ นคร 108 ประเภทก็อยู่ตรงนี้ครับในครับไม่ว่าจะเป็น solid นะครับไม่ว่าจะเป็น หลายอย่างนะครับนะว่ากันไปนะครับแล้วก็ ว่ากันเรื่องสารละลายใช่ไหมที่เราเจอกันไปนะครับพี่เจอตัวนี้ออกบ่อย ของแข็งที่จริงมีเยอะกว่านี้นะ อันนี้เอาเฉพาะแข็งเฉยๆนะครับ อิมัลชั่น Emotion ก็คืออะไรครับ ก็คือ นึกว่าเป็นคอลลอยด์คอลลอยด์ 1 ใน 8 ประเภทแต่ว่า emulsion แนวข้อสอบเยอะๆ ออกบ่อยมากนะครับนะ เป็นเป็น 18 ข้อสอบที่สุด นะครับที่เหลืออีก 7 ประเภทเนี่ยไปเจอกันในคอร์สหน่อยครับ บอกไว้ก่อนเลยนะครับ พวกธาตุสัญลักษณ์ธาตุต่างๆ ดาราพรุ่งนี้นะครับที่ออกทุกๆปีนะครับเจอบ่อยมากนะครับตอนนี้ค่อยว่ากันไป เอาล่ะครับสำหรับคนที่ สนใจลงคอร์สเด้อครับพอแล้วนะครับใครที่ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับหวังว่าวันนี้ LINE ก็น่าจะมีประโยชน์ ไม่มากก็น้อย ได้ครับสำหรับคนที่แวะเวียนเข้ามาจอยกันทบทวน แต่ใครที่อยากไปต่อในคอร์สเรียนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึง นะครับพอดีว่าจะเปิดวันที่ 20 นี้แล้วนะครับนะ อะไรติดคอคือตัวนี้ครับ ผ่านมาเลยแวะมา นี่คือคอร์สใหม่ที่เราจะเปิดนะ อนาคตใหม่จะมาคลอดใหม่นะครับ Penicillium หน่อยครับ แนวข้อสอบนะครับสรุปจาก 500 ข้อสอบแนวข้อสอบจริง ได้ครับตามที่เคยออกปี 63 ดูซิอะไรมาก นะครับนะ ครอบคลุมสีพลาสติกเคมีชีวะหน่อยครับในราคาคอร์ส 1490 บาท ใครที่เคยเรียนกับพี่ จะบอกว่าอะไรนะ 1499 บาทขออภัยนะครับเลขนำโชคชนะนะครับไม่ใช่หรอกตัวเล็กจิตวิทยาเธอก็รู้ว่าพันห้าใช่ไหม ฉันรู้ว่าเธอรู้นะครับ 2499 บาทให้มันแบบว่า อาทิตย์หน้านิดนึงนะครับน่าจะคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าตรงนั้น ความคุ้มค่าตรงนี้ มันเกิดตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนเลย เพราะอะไร ไปดูของแถม 1499 บาทคุ้มค่าตั้งแต่ยังไม่ลงเรียนครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราจะได้ก่อนที่เราจะเจอกัน ได้ครับเอา 3 ตัวกับพี่ชาย อา 3 ตัวที่จะได้เจอกัน นะครับพี่ฮะ 1499 บาทเมื่อสักครู่นี้คุ้มตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนครับนะครับนั่นก็คือ สิ่งที่เราจะได้รับเมื่อวาน LINE ไปแล้วครับ แล้วก็บอกว่า มันจะได้เล่มนี้ก็คือเล่มนี้นะที่อยู่ในมือพี่นะครับนะครับเป็นหนังสือนะครับ ตัวหน้าที่มีการเสนอให้ดูก่อนนะครับ ตัวหน้าที่เป็นสรุปตายเนี่ยครับตาไม้แบบนั้นด้วยความที่อยากให้พวกเธอ เอาไปใช้ในการทบทวนสอบแบบที่ไม่ต้องเสียเวลาเยอะ Mind Map ครับ ไม้เป็นสีนะครับมันเป็นสีนะครับสรุปเนื้อหาค่อนข้างครอบคลุมหน่อยครับก็อยู่นะ ประถมปลายกับมต้น ได้ครับใช้ได้เลยไหมครับประหยัดเวลาไปเยอะมากๆประสิทธิภาพกัน ทบทวน ดีเลิศประเสริฐศรีมณีเด้งเด้งซ้ายเด้งขวา แล้วก็กลับมาก็บอกเลยนะ เหลืออยู่แค่ 2 แล้วครับ เหลืออยู่แค่ 2 เล่มเท่านั้นที่จะ พี่จะแถมนะ พี่จะได้เอาอันก็ได้ไปแล้วอันได้ไปแล้ว ใครที่ลงมาดิ เรามีอยู่แค่ 50 เล่มครับเพราะว่าไปค้นมาเนี่ยนะครับด้วยความที่คอร์สนี้เป็นคอร์สตะลุยโจทย์เมื่อปี ปีก่อนๆนะครับที่พี่โดนทำไว้ มูลค่าคอร์สละ 990 บาทครับ แล้วก็ใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการติวไปได้เลย สมัครปุ๊บหน่อยครับเดี๋ยวมันจะมีคอร์สติวแต่ว่าถึงเวลาก่อน ได้ครับเดี๋ยวพี่เขาส่งเข้าไปในห้องเรียน ได้หนังสือด้วยได้คอร์สตะลุยโจทย์นี้ด้วยในข้อนี้ก็ 450 พอแล้ว 456 พร้อมการอธิบายในครับเจาะลึกลงไปอย่างละเอียดใครอยากได้ตัวนี้หน่อยครับก็จะอยู่ในมูลค่านี้ด้วย นอกเหนือจากนั้นจะได้ไฟล์ 450 เป็นไฟล์แบบ Restart เหลือเวลาเยอะใครพอมีเวลาเนี่ย อ่านหนังสือไม่ทันนะครับเอาตัวนี้ไปสรุปได้เลยไปแบบไทยๆนะไปสอนกันนี่ พร้อมด้วยสรุปนะครับเนื้อหาอ******ที่มันเป็นวิชาการศึกษา อาจจะต้องมีการอัพเดทเพิ่มเติมนิดหน่อยครับแต่ว่าแกนกลางจริงๆเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะ ทั้งหมดใน 3 ของแถมในกระปุกราคาอยู่ที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเท่าไหร่เนี่ย 90 บาทละ เกินกว่าค่าสมัครคอร์ส 1,400 บาทได้กำไรไป 291 บาท เรียบร้อยตั้งแต่ยังไม่ได้แล้วนะครับ ใครที่มี ได้ 3 อย่างบน บนเจ บนจอเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับแต่ต้องรีบนะค่อยๆคิด เหลือ 2 เล่มคอหรอครับ เหลือแค่ 2 เล่มจริงๆนะครับก่อนที่เราจะไปลงคอร์สกันนะครับน้าถ้าสมัครก็จะได้ทั้งหมด 3 ชุดเลย ได้ครับอันนี้คือคุ้มตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนนะ เดี๋ยวเราเรียนกันจริงๆวันที่ 20 โอเคพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทัน 2 เล่มนะตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ 2 เล่ม พี่จะได้ไปเล่นแล้วจัดส่งให้ฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์ค่าส่ง ไปฮะ ก็แต่ถ้าใครแบบไม่ทัน 2 เล่มสุดท้ายนี้ อย่าเสียใจไปนะครับ ฉันมีให้อีกประมาณ ไม่บอกดีกว่าพี่ทุกอย่างนี้ก่อนว่าอ******ไปเอาใบสรุปเป็นลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ นี่คือตัวอย่างของ Flash Card เลยครับคือมันจะเป็นสรุป นึกขึ้นไปถึง o-net ม 6 นะเพราะที่จริงแล้วประชาชนใบเดียวก็เอาไว้ใช้ในการ ปาร์ตี้เด็กๆเหมือนกันซื้อเด็กม 6 นะครับที่สอบ o-net ไปหาแต่ด้วยความที่ เขายกเลิกไปแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยนะครับคือในการสรุป ไหนครับเนี่ยหา ในการสอบก็ครบทุก Part นะครับ ชีวะหน่อยครับไล่ขึ้นไป ได้ครับขอบคุณนะครับลุงถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดี มากๆมูลค่า 450 บาทสมัครตอนนี้ก็ได้ฟรีเลย ได้ครับแล้วก็ แกะก็จะเป็นรูปสีสันสวยงามครับแต่ถ้าเป็นไฟล์รูปทั้งหมดเลยแล้วก็มี อะไรนะพี่ชาย วิชาการศึกษา มีไหมเปิดให้น้องดูหน่อย ได้สำหรับวงจรเลยครับนายครับ นี่คือ สรุปวิชาการศึกษาครับ แล้วถ้าขออะไรก็ว่ากันไป กลับมาก็ แมวเป็นตัวช่วย อัพเดทเพิ่มเติมนะบางหัวข้อจะเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ วิชาการศึกษานะครับ 75 คะแนนเลยนะ ต้องอัพเดทเพิ่มเติมอันนี้ก็แถมให้ด้วยครับสวยงามครับน้าก็หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร Good Night ครับไล่ไป น้าความสำคัญนะครับน้า ที่มาที่ไป ไปลองไล่เบิ่งเด้อ นะครับนี่คือของแถม ที่นี่ที่ไหนครับ จบเรียบร้อยเหลือ 2 เล่มเท่านั้น ครับใครที่อยากจะมาจอยต่อขอ Detail รายละเอียด ขอสักหน่อยว่าเราจะเริ่มเรียนกันวันไหน ใครที่มาไม่ทันของแถม ไหมครับหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะ เดี๋ยวพี่มีของแถมเซตใหม่ที่นอกเหนือจากนี้ให้อีก นี่คือรายละเอียดคอร์สเริ่มติวกันวันที่ 20 ตุลาคมนี้นะครับ ถึงวันที่ 22 นี้คือตารางเดิมที่เซฟไว้เอาเป็นกิจจะลักษณะไปก่อน แน่นอนว่าจะต้องมีเพิ่มเติมไว้ให้ด้วยนะครับนะ เรียนทุกวันจันทร์พุธศุกร์ครับเวลา 8:00 น ประมาณนี้แหละนะครับไม่ดึก ก็ลุยแนวข้อสอบ 500 ข้อนะครับ สีพลาสติก เคมีชีวะไหนครับโลกดาราศาสตร์ด้วย เอกสารแจกฟรีนะ เป็น PDF เป็นไฟล์ เอาไว้เตรียมสอบเสร็จหน่อยครับนะถ้าจะไปสอนต่อได้ พี่อนุญาต นายครับนายสามารถที่จะนำไฟล์ในไปใช้สอนน้องต่อได้สอนลูกศิษย์ลูกหาต่อได้เลย ยินดีนะครับแต่ทักบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าจะขอ ขออนุญาตนำไปใช้สอนเลย สบายใจได้เลยนะครับจำนวนที่เซฟไว้ตอนนี้เบื้องต้นคือประมาณ 30 ชั่วโมงนะครับอา + แน่นอนนะครับใน Facebook กลุ่มนะ แม่ครับไม่สะดวกเรียนไม่เป็นไรนะครับ ใครที่มาไม่ทันช่วง 20:00 น มาตามย้อนหลังได้ไหมย้อนหลังได้เหมือนปกติแหละครับทุกวันนี้ไม่ต้องบอกแล้วว่าเรียนออนไลน์ ใน Facebook กลุ่มเนี่ย เรียนอย่างไรเรียนเป็นสุพจน์แล้ว แม่ครับนะรูปแบบ Hybrid ครับคือบางครั้งบางกรณี นะครับอาจจะไม่สะดวกจริงๆนะครับที่เราจะทำเป็น วีดีโอไปให้ด้วยนะ นะครับในกรณีที่ติว ผลิตภัณฑ์ติวและหน่อยครับน้ำมันยังไม่จบจริงๆเลยครับ Video sex แสบก็ไปให้ด้วย พัฒนารูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบใด นะครับนะ 1,400 99 บาทครับหน่อยครับจากปกติราคานี้ไม่ดูคอร์ส หลังวันที่ 20 ใครที่มาหลังวันที่ 20 นะครับขออนุญาตคิดเป็นราคาเต็มแล้วกันเนาะหน่อยครับอยู่ที่ 2,500 บาท นับเกินจากวันที่ 20 นะเพราะวันที่ 20 เราจะเริ่มเรียนกันแล้ว ได้ครับใครที่เข้ามาจากหลังวันที่ หลังวันที่ 20 คือเข้ามาวันที่ 21 22 เป็นต้นไปเนี่ยครับพี่จะขออนุญาตปรับราคาขึ้น ไปครับเป็น 2,500 บาทเพราะว่าสิ่งที่ให้เนี่ย หลายคนบอกราคาสูงจังเลยไม่สูงครับ ราคานี้เหมาะสมแล้วกับสิ่งที่เราจะได้รับและสิ่งที่พี่เตรียมไว้ให้ อย่างที่เราเชื่อเห็นนั้นคือแบบนี้คือติวฟรี นะครับถ้าฟรีประมาณนี้ในคอร์สก็น่าจะมากกว่านี้ครับผม น้องเขาเสียตังค์กันมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้ไม่ใช่หนังสือในคอร์สนะครับมีของแถมเฉยๆ แม่ครับเป็นของแถมให้ เฉยๆนะครับ หนังสือให้เขาจะเป็นฝ่ายไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราให้ตรงนี้ เป็นไฟล์ PDF ได้ครับ ประมาณนี้นะครับน้าใครที่ เพื่อฟังติว 3 ครั้ง รู้ตัวเองว่าควรจองคอร์สค่ะ อ้าวมีอายุหมดไหมครับกลุ่มติว อะไรนะ พี่บอกไม่เคยไม่เคยมี หมดอายุครับ เปิดคอร์ส 60 มีเพื่อนเราที่อาจจะไม่มีเวลาในการติวแหละเขาก็ เขาก็ยังไม่ได้ขึ้นบัญชีนะไม่ใช่คนที่เรียนกับพี่ๆทุกคนแล้วบอกติดนะ แต่ก็มีบางคนติดอันดับที่ 3 ค่อยขึ้นมาอีกทีนึง พี่เป็นเพื่อนรุ่นที่แล้วเนี่ยเขาติดเอายังไง คือต้องบอกว่ากลุ่มที่ผมไม่มี ไม่ครับไม่มีวันหมดอายุนะครับเข้าแล้วเข้าเลย ต้นท่าพระจันทร์ เนี่ยตามรอยรุ่นพี่ไป ไปรับนะ ถ้าพวกเขาเหล่านี้ทำได้ไงพวกเธอก็ทำได้ ไม่หมดอายุครับขอซื้อไม่หมดอายุครับแต่ราคาปรับขึ้นแค่นั้นเอง ปี 61 ปี 62 ที่เคยเปิดไว้นะครับไม่รับแล้วนะเพราะว่าไปหาตัวนั้นจะเก่าแล้วนะครับนะแต่ว่า ปีนี้นะครับต้อนรับเพิ่มขึ้นมาใหม่ใครที่อยู่กลุ่มเดิมแล้วอยากอัพเกรดมาเป็นกลุ่มใหม่นะครับก็ ทักเข้ามาได้นะเพราะศิษย์เก่าเนี่ยนะครับพี่ลดให้ 10% ไหนครับ ตลาดนี้ไม่ดึกมากแล้วนะครับขออภัย ได้ครับน้าที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยนะครับใครที่ลงไว้แล้วเดี๋ยววันที่ 20 เจอกันนะ ครับในคอร์สหน่อยครับ เหล่าบรรดาพี่ๆรุ่นก่อนนะครับ ประมาณนี้หมดยัง เรียบร้อยนะครับนะ ไม่ๆไม่บอกหรอก เดี๋ยวให้สบายดีกว่า เดี๋ยวมีของแถมนะครับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับนอกเหนือจากของแถม 3 อย่างที่จะได้นะครับเดี๋ยวจะมีของแถม ได้ครับอีกหนึ่งอย่างมูลค่า 2,500 บาท ของแถมมูลค่า 2,000 บาทนะครับจะถูกแถมเข้าไปให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่จองคอร์สไว้แล้ว แต่ไม่บอกนะว่าคืออะไรเดี๋ยวทุกอย่างไปถึงบ้านจะรู้เองนะครับว่าของแถมที่ให้ไปนะเนี่ยนะครับ ให้ด้วยใจ ให้ไปจ่ายแล้วใครที่ไม่ได้เล่นนี้นะไม่ทันเล่นนี้ ก็จะได้ของแถม IPad ใหม่ที่จะให้ไปด้วยไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียใจตรงนี้นะครับในของแถมที่จะให้ข้อมูลราคาก็ ออกกำลังกายไหมครับอยากให้ ทุกคนได้นะครับรับได้ สิ่งที่ดีๆเอาล่ะครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับ ใครสนใจ ขอรหัสก็ทักเข้ามาหาน้องได้นะครับน้องน้องรอสแตนบายอยู่นะครับลาไปก่อนนะอาจจะไม่ได้ไลฟ์บ่อยแล้วนะครับ เผื่อจะต้องเตรียมตัว ทำคอส แล้วอาจจะต้องไปเตรียมตัวนะครับอยู่ในคอร์ส ไม่รับของเพื่อนๆที่เขาลงไว้แล้วนะครับหน้าเพจอาจจะไม่ค่อยได้มาแล้ว แต่จะมีการทำสรุป อะไรที่มีประโยชน์ประโยชน์ อัพเดทให้ด้วยนะครับ นะ บ๊ายบายครับ ราตรีสวัสดิ์ครับ