อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษกับความเป็นมาในอดีต

อำเภอไพรบึง เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ ในประเทศไทย มีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่นี้ ในบทความนี้เราจะสำรวจและสืบค้นเกี่ยวกับอำเภอไพรบึง รวมถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ประชากร วัฒนธรรม อำนาจการปกครอง และการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่นี้

พื้นที่และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษกับความเป็นมาในอดีต - YouTube

อำเภอไพรบึงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ มีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อยู่ที่ละติจูด 15.4197 และลองจิจูด 104.4162 มีเนื้อที่ประมาณ xx ตารางกิโลเมตร อำเภอไพรบึงเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในที่สูงสุดของภูเขาไทย และมีสภาพภูเขาที่งดงามและสวยงาม ทำให้เป็นที่ตั้งที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวธรรมชาติในภูมิภาคอีสาน

ประวัติความเป็นมา

อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษกับความเป็นมาในอดีต - YouTube

อำเภอไพรบึงมีความเป็นมาที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอีสาน ในอดีต พบว่าพื้นที่นี้เคยเป็นฐานทัพของกองทัพไทยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และได้เป็นจุดที่มีการต่อสู้ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านในสมัยอดีต นอกจากนี้ ไพรบึงยังมีบริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดสำคัญและโบราณสถานที่ที่มีความเป็นมาอันน่าสนใจ

ประชากรและวัฒนธรรม

อำเภอไพรบึง - วิกิพีเดีย

ประชากรในอำเภอไพรบึงมีความหลากหลายและเป็นที่สองของจังหวัดศรีสะเกษ คนในพื้นที่มีวัฒนธรรมที่เฉพาะตัวเป็นของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยประเพณีและวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต การแต่งกาย การรับประทานอาหาร และการทำงานเป็นต้น เป็นต้นอย่างไรก็ตาม อำเภอไพรบึงยังเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวไทยที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับศิลปะและข้อความ

อำนาจและการปกครอง

ไพรบึง อ.ไพรบึง อำเภอไพรบึง รีวิวอำเภอไพรบึง เที่ยวอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ Phrai Bueng, Sisaket - YouTube

การปกครองในอำเภอไพรบึงได้รับการดูแลโดยเทศบาลตำบล ที่มีอำนาจในการจัดการและบริหารงานต่างๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ มีการดูแลและสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอ

เศรษฐกิจและการพัฒนา

พระธาตุจังเกา ปราสาทจังเกา เที่ยวพระธาตุจังเกา เที่ยวไพรบึง ที่เที่ยว อำเภอไพรบึง เที่ยวพระธาตุจังเกา - YouTube

เศรษฐกิจในอำเภอไพรบึงเป็นเศรษฐกิจที่พึงพอใจและเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนในพื้นที่ รายได้หลักมาจากการทำเกษตรกรรมและการประมง ซึ่งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนในท้องถิ่น

การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

วัดโพนปลัด จังหวัดศรีสะเกษ - ปักหมุดเมืองไทย

อำเภอไพรบึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลาย ซึ่งรวมถึง:

 1. วัดไพรบึง: เป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนาและมีความงดงาม มีสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งและบรรยากาศสงบเงียบที่น่าทึ่ง
 2. อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าไพรบึง: เป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ มีอารยธรรมของสัตว์ป่าและพืชต่างๆ ที่น่าสนใจในพื้นที่
 3. สถานีรถไฟไพรบึง: สถานีรถไฟสไตล์โบราณที่สร้างขึ้นในสมัยอดีต มีความเป็นมาอันน่าสนใจและเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว

สรุป

อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษกับความเป็นมาในอดีต - YouTube

อำเภอไพรบึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ในภูมิภาคอีสานของประเทศไทย มีพื้นที่ธรรมชาติที่งดงามและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อำเภอไพรบึงเป็นที่สำคัญในการรักษาและส่งต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่นี้

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. อำเภอไพรบึงตั้งอยู่ที่จังหวัดใด?

  • อำเภอไพรบึงตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ
 2. มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญใดในอำเภอไพรบึงบ้าง?

  • สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ วัดไพรบึง อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าไพรบึง และสถานีรถไฟไพรบึง
 3. วัดไพรบึงมีความสำคัญอย่างไร?

  • วัดไพรบึงเป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนาและมีความงดงาม มีสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งและบรรยากาศสงบเงียบที่น่าทึ่ง
 4. สถานีรถไฟไพรบึงมีความเป็นมาอย่างไร?

  • สถานีรถไฟไพรบึงเป็นสถานีรถไฟสไตล์โบราณที่สร้างขึ้นในสมัยอดีต มีความเป็นมาอันน่าสนใจและเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว
 5. ที่อยู่ของอำเภอไพรบึงอยู่ที่จังหวัดใดของประเทศไทย?

  • อำเภอไพรบึงตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษของประเทศไทย

อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษกับความเป็นมาในอดีต [VIDEO]

ประวัติบ้านตำนานเมือง @BEINGISAN

เนื้อหาของวิดีโอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษกับความเป็นมาในอดีต

นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบนอีสานประวัติบ้านตำนานเมือง เรื่องเล่าเรื่องเล่าของชุมชนต่างๆพร้อมกับภาพบรรยากาศ 2 ฝั่งตรงข้าม ในท้องถิ่นอีสาน ขอขอบคุณขอบคุณครับ พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่าน ทีวี รายการติดตามรับชม รายการบ้านๆครับ นำเสนอความเป็นมาของ อำเภออากาศจังหวัดต่างๆ ข้อมูลบางส่วนกับอักเสบยังบ่สมบูรณ์หรือว่า มีความคลาดเคลื่อนออกไปบ้าง ประวัติบางพื้นที่ เป็นกา มีหลักฐานที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เจน บางหม่องบางบอน จะเป็นแต่เพียงคำบอกเล่า จะคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน G เล่าขานสืบทอด ต่อต่อกันมา zhulian ติดหนี้ใบบุญ Channel ขออนุญาตหยิบยก นำเอาเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของ อำเภอไพรบึง เมา มาเล่า สู่พี่น้องท่านผู้ชม ให้ได้รับผู้นำกันครับ อำเภอไพรบึง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ เซ็นตั้งอยู่ทางตอนกลางของตัวจังหวัด เดิมเป็นพื้นที่ของอำเภอขุขันธ์ ต่อมาทางราชการบันไดแยกออกมาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ในปีพุทธศักราช หลักการใดมีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะ ขึ้นเป็นอำเภอไพรบึง ในปีพุทธศักราช 2518 ครับ อำเภอไพรบึงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษนี่ 42 กิโลเมตร มีพื้นที่แล้วกะอาณาเขตติดต่อกับ พื้นที่ข้างเคียงกับคือ ทางด้านทิศเหนือติดกับอำเภอวังหินแล้วกะอำเภอพยุห์ ตั้งด่านทิศตะวันออก ติดกับอำเภอศรีรัตนะ ออกจากพื้นที่ของอำเภอขุนหาญ ฟังด้านจิตใจ ติดกับเขตอำเภอขุนหาญแล้วกาอำเภอขุขันธ์ ฝั่งด้านทิศตะวันตก ติดกับอำเภอขุขันธ์ จากหลักฐานทางโบราณคดีและการ ทางประวัติศาสตร์ ในเขตอำเภอไพรบึงแสดงให้เห็นว่า พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ไม่เขตอำเภอแห่งหนี้ มีมากันแก๊สพูดล่ะครับ เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะวัฒนธรรมสมัยอาณาจักรขอมโบราณ เซ็นทรัล พ่ออยู่ในเขตชุมชนโบราณ แล้วกะบ่ทันสถานโบราณวัตถุ รูปแบบศิลปะ ขอมนะครับหลายหม่องได๋บอลบอกว่าสิเป็น ปราสาทเยอะนะครับแหล่งโบราณคดีทางบ้านปราสาทเยอกุหลาบ แล้วกล้าเล่นโบราณคดี ทำบัตรม 3 ตำบลสำโรงพลัน วันนี้หยุด ปัจจุบันหรือว่าเวลาร่วมสมัยครับ เดิมอำเภอไพรบึงเป็นท้องถิ่นอยู่ในเขต การปกครองของอำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปีพศ. 2506 ประชากรในเขตตำบลไพรบึง ตำบลสำโรงพลันตำบลดินแดงแล้วกาตำบลปราสาทเยอ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ได้เรียกร้องขอให้มีการแยกและการยกฐานะ เป็นกิ่งอำเภอ ไม่หยอด โอภาส นายอำเภอขุขันธ์ในสมัยนั้น จนกระทั่งได้จัดประชุมประชาชนในเขต 4 ตำบลดังกล่าวในขึ้น ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้ง กิ่งอำเภอ อยู่ที่บ้านไพรบึง ในเขตตำบลไพรบึง แล้วก็ให้เริ่มซื้อ Walking อำเภอไพรบึง จากนั้นก็ได้ขอ อนุมัติ จากกระทรวงมหาดไทย และจัดตั้ง ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอในปีพุทธศักราช 2511 จากนั้นกา ได้มีการเปิดที่ว่าการกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2512 โดยไม่ได้หยุด ต้องสูง มาดำรงตำแหน่งปลัดหัวหน้ากิ่ง คนแรก จากนั้นมีการยกฐานะจึงให้เบิ่งแหน่ขึ้นเป็นอำเภอโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 20 2 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2518 ได้มันสมบูรณ์ เป็นกะได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอคนแรก ของอำเภอไพรบึง ใน อยู่กันสมัยนั้นครับ อำเภอไพรบึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล นี่ 80 หมู่บ้านนำกันครับจะได้แก่ตำบลไพรบึง มี 21 หมู่บ้าน ตำบลดินแดงนี่เก่าหมู่บ้าน ตำบลปราสาทเยอมี 11 หมู่บ้าน ตำบลสำโรงพลันมี 17 หมู่บ้าน ตำบลสุขสวัสดิ์ มี 12 หมู่บ้าน ตำบลโนนปูนมีสิทธิ์หมู่บ้าน เมืองล้านเป็ด เม็ดพระธาตุ ปราสาทใหญ่ ไอ้สีเทา คำขวัญของพี่น้องเช่า ไปบึงครับ ไก่นำท่านผู้ชมมาทำข้อมูลการ์ดกับความเป็นไปเป็นมาของ ชุมชนอำเภอไพรบึงที่ใดครับ ไม่พบไม่ออกกันคิดไม่คิดหน้าฝากพี่สักหน่อยครับท่านผู้ชมกันกด Like แค่ 60 ไก่เป็นแรงใจในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสาน ไม่ดูถูกกันก็พอกันไม่กลับพี่น้องสำหรับเก็บหนี้ตอนนี้ สวัสดีครับ
นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบนอีสานประวัติบ้านตำนานเมือง เรื่องเล่าเรื่องเล่าของชุมชนต่างๆพร้อมกับภาพบรรยากาศ 2 ฝั่งตรงข้าม ในท้องถิ่นอีสาน ขอขอบคุณขอบคุณครับ พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่าน ทีวี รายการติดตามรับชม รายการบ้านๆครับ นำเสนอความเป็นมาของ อำเภออากาศจังหวัดต่างๆ ข้อมูลบางส่วนกับอักเสบยังบ่สมบูรณ์หรือว่า มีความคลาดเคลื่อนออกไปบ้าง ประวัติบางพื้นที่ เป็นกา มีหลักฐานที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เจน บางหม่องบางบอน จะเป็นแต่เพียงคำบอกเล่า จะคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน G เล่าขานสืบทอด ต่อต่อกันมา zhulian ติดหนี้ใบบุญ Channel ขออนุญาตหยิบยก นำเอาเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของ อำเภอไพรบึง เมา มาเล่า สู่พี่น้องท่านผู้ชม ให้ได้รับผู้นำกันครับ อำเภอไพรบึง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ เซ็นตั้งอยู่ทางตอนกลางของตัวจังหวัด เดิมเป็นพื้นที่ของอำเภอขุขันธ์ ต่อมาทางราชการบันไดแยกออกมาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ในปีพุทธศักราช หลักการใดมีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะ ขึ้นเป็นอำเภอไพรบึง ในปีพุทธศักราช 2518 ครับ อำเภอไพรบึงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษนี่ 42 กิโลเมตร มีพื้นที่แล้วกะอาณาเขตติดต่อกับ พื้นที่ข้างเคียงกับคือ ทางด้านทิศเหนือติดกับอำเภอวังหินแล้วกะอำเภอพยุห์ ตั้งด่านทิศตะวันออก ติดกับอำเภอศรีรัตนะ ออกจากพื้นที่ของอำเภอขุนหาญ ฟังด้านจิตใจ ติดกับเขตอำเภอขุนหาญแล้วกาอำเภอขุขันธ์ ฝั่งด้านทิศตะวันตก ติดกับอำเภอขุขันธ์ จากหลักฐานทางโบราณคดีและการ ทางประวัติศาสตร์ ในเขตอำเภอไพรบึงแสดงให้เห็นว่า พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ไม่เขตอำเภอแห่งหนี้ มีมากันแก๊สพูดล่ะครับ เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะวัฒนธรรมสมัยอาณาจักรขอมโบราณ เซ็นทรัล พ่ออยู่ในเขตชุมชนโบราณ แล้วกะบ่ทันสถานโบราณวัตถุ รูปแบบศิลปะ ขอมนะครับหลายหม่องได๋บอลบอกว่าสิเป็น ปราสาทเยอะนะครับแหล่งโบราณคดีทางบ้านปราสาทเยอกุหลาบ แล้วกล้าเล่นโบราณคดี ทำบัตรม 3 ตำบลสำโรงพลัน วันนี้หยุด ปัจจุบันหรือว่าเวลาร่วมสมัยครับ เดิมอำเภอไพรบึงเป็นท้องถิ่นอยู่ในเขต การปกครองของอำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปีพศ. 2506 ประชากรในเขตตำบลไพรบึง ตำบลสำโรงพลันตำบลดินแดงแล้วกาตำบลปราสาทเยอ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ได้เรียกร้องขอให้มีการแยกและการยกฐานะ เป็นกิ่งอำเภอ ไม่หยอด โอภาส นายอำเภอขุขันธ์ในสมัยนั้น จนกระทั่งได้จัดประชุมประชาชนในเขต 4 ตำบลดังกล่าวในขึ้น ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้ง กิ่งอำเภอ อยู่ที่บ้านไพรบึง ในเขตตำบลไพรบึง แล้วก็ให้เริ่มซื้อ Walking อำเภอไพรบึง จากนั้นก็ได้ขอ อนุมัติ จากกระทรวงมหาดไทย และจัดตั้ง ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอในปีพุทธศักราช 2511 จากนั้นกา ได้มีการเปิดที่ว่าการกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2512 โดยไม่ได้หยุด ต้องสูง มาดำรงตำแหน่งปลัดหัวหน้ากิ่ง คนแรก จากนั้นมีการยกฐานะจึงให้เบิ่งแหน่ขึ้นเป็นอำเภอโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 20 2 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2518 ได้มันสมบูรณ์ เป็นกะได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอคนแรก ของอำเภอไพรบึง ใน อยู่กันสมัยนั้นครับ อำเภอไพรบึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล นี่ 80 หมู่บ้านนำกันครับจะได้แก่ตำบลไพรบึง มี 21 หมู่บ้าน ตำบลดินแดงนี่เก่าหมู่บ้าน ตำบลปราสาทเยอมี 11 หมู่บ้าน ตำบลสำโรงพลันมี 17 หมู่บ้าน ตำบลสุขสวัสดิ์ มี 12 หมู่บ้าน ตำบลโนนปูนมีสิทธิ์หมู่บ้าน เมืองล้านเป็ด เม็ดพระธาตุ ปราสาทใหญ่ ไอ้สีเทา คำขวัญของพี่น้องเช่า ไปบึงครับ ไก่นำท่านผู้ชมมาทำข้อมูลการ์ดกับความเป็นไปเป็นมาของ ชุมชนอำเภอไพรบึงที่ใดครับ ไม่พบไม่ออกกันคิดไม่คิดหน้าฝากพี่สักหน่อยครับท่านผู้ชมกันกด Like แค่ 60 ไก่เป็นแรงใจในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสาน ไม่ดูถูกกันก็พอกันไม่กลับพี่น้องสำหรับเก็บหนี้ตอนนี้ สวัสดีครับ