กว่าจะเป็น..หมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม

เพชรบ้านแพง โกสุมพิสัย คือหมอลำคณะสาวน้อยที่มีความฝันและความมุ่งมั่นในการเป็นหมออย่างแท้จริง มหาสารคามเป็นสถานที่ที่เธอเติบโตและได้รับการศึกษาในวิชาการแพทย์ ในบทความนี้เราจะได้รู้จักกับเพชรบ้านแพง โกสุมพิสัย และเรื่องราวที่เธอผ่านมาเพื่อสร้างเส้นทางสู่อาชีพหมอลำคณะสาวน้อยได้ใกล้ชิดขึ้น

Table of Contents

ทางสายวิทยาการ

กว่าจะเป็น..หมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม - YouTube

เพชรบ้านแพง โกสุมพิสัยเป็นคนที่มีความสนใจในทางสายวิทยาการ ตั้งแต่วัยเด็ก เธอมักจะสอบถามและสำรวจสิ่งต่าง ๆ เพื่อค้นหาคำตอบในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้ ความอยากรู้ที่เธอมีได้ส่งผลให้เธอก้าวเข้าสู่สายวิชาการทางการแพทย์

ความใฝ่ฝันในวัยเด็ก

อาลัยหมอลำดัง...ผู้ก่อตั้งวงหมอลำ "สาวน้อยเพชรบ้านแพง" - 77 ข่าวเด็ด

เพชรบ้านแพง โกสุมพิสัยมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นหมอเพื่อช่วยเหลือผู้คนและสร้างสังคมที่ดีขึ้น ในวัยเด็กเธอได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและครูในการพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้และทักษะชีวิต ความฝันนี้ได้ก่อให้เกิดการแข่งขันและความสำเร็จในทางวิชาการในอีกช่วงหนึ่งของชีวิตเธอ

การเตรียมตัวเข้าสู่วิชาการทางการแพทย์

อาลัยหมอลำดัง...ผู้ก่อตั้งวงหมอลำ "สาวน้อยเพชรบ้านแพง" - 77 ข่าวเด็ด

เพื่อติดตามความฝันของเธอในการเป็นหมอ โกสุมพิสัยได้มีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่วิชาการทางการแพทย์ การเตรียมตัวนี้รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความรู้ทั่วไปในระดับสูง เธอยังได้เลือกเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เพื่อเตรียมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพหมอลำคณะสาวน้อยในอนาคต

การเรียนรู้และประสบการณ์ในหลักสูตรการศึกษา

ประวัติ หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง จากอดีตถึงปัจจุบัน - YouTube

เพชรบ้านแพง โกสุมพิสัยได้ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการแพทย์ที่มหาสารคาม เธอได้รับการฝึกฝนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ระบบทางเดินหายใจ, ระบบทางเดินอาหาร และหลายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของร่างกายมนุษย์ การเรียนรู้ในหลักสูตรนี้เตรียมเธอให้พร้อมที่จะเข้าสู่การฝึกงานและการเรียนรู้ในโรงพยาบาล

การฝึกงานและการเรียนรู้ในโรงพยาบาล

เกาะติดชีวิตประวัติเรื่องราวหมอลำเพลินคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง ตอนที่1 -  YouTube

เพื่อประสบความสำเร็จในวิชาการและเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพหมอลำคณะสาวน้อย เธอได้มีโอกาสฝึกงานและเรียนรู้ในโรงพยาบาลท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้เธอได้รับประสบการณ์จริงในการดูแลผู้ป่วยและเรียนรู้การจัดการสถานการณ์ทางการแพทย์ในสภาวะจริง การฝึกงานและการเรียนรู้ในโรงพยาบาลยังเป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างทักษะระบบการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบต่อผลงานทางการแพทย์

การแข่งขันและความสำเร็จในวิชาการ

อาลัยหมอลำดัง...ผู้ก่อตั้งวงหมอลำ "สาวน้อยเพชรบ้านแพง" - 77 ข่าวเด็ด

เพชรบ้านแพง โกสุมพิสัยเป็นนักเรียนที่มีความพยายามและมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ภารกิจในการแข่งขันและความสำเร็จในวิชาการได้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นใจให้กับเธอ ผลงานที่ดีในการแข่งขันทางวิชาการช่วยเป็นประกายแห่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการก้าวสู่อาชีพหมอลำคณะสาวน้อยในอนาคต

ก้าวสู่อาชีพหมอลำคณะสาวน้อย

อาลัยหมอลำดัง...ผู้ก่อตั้งวงหมอลำ "สาวน้อยเพชรบ้านแพง" - 77 ข่าวเด็ด

เมื่อเพชรบ้านแพง โกสุมพิสัยสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการแพทย์ เธอก้าวสู่อาชีพหมอลำคณะสาวน้อยที่เธอฝันไว้ การตั้งคำถามและค้นคว้าในวัฒนธรรมของหมอลำ เพื่อทำให้เธอสามารถเชื่อมโยงกับผู้ป่วยและสังคมได้อย่างราบรื่น ความมุ่งมั่นและความสามารถในการให้การช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมืออาชีพ

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นหมอลำคณะสาวน้อย

 

สำหรับผู้ที่ต้องการตามรอยเพชรบ้านแพง โกสุมพิสัยในการเป็นหมอลำคณะสาวน้อย นี่คือคำแนะนำสำหรับคุณ:

  • มีความมุ่งมั่นและความอดทนในการเรียนรู้และประสบความสำเร็จในวิชาการ
  • ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการแพทย์และวงการหมอลำ
  • เตรียมตัวให้พร้อมด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพหมอลำคณะสาวน้อย
  • เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการบริการสาธารณสุข
  • พัฒนาทักษะการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับผู้ป่วยและสังคม
  • รักษาสุขภาพที่ดีและสมดุลในชีวิตประจำวัน

สรุป

ยายแหลม จากเสียงอีสาน..สู่สาวน้อยเพชรบ้านแพง - YouTube

ในการเป็นหมอลำคณะสาวน้อย เพชรบ้านแพง โกสุมพิสัยเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามในการเติบโตและเป็นมืออาชีพในวงการแพทย์ ด้วยความพร้อมที่เธอได้รับจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในโรงพยาบาล เธอจะสามารถให้การช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q1: การศึกษาในหลักสูตรการแพทย์ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่?

A1: หลักสูตรการแพทย์ใช้เวลาประมาณ 6 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติในโรงพยาบาล

Q2: อาชีพหมอลำคณะสาวน้อยมีโอกาสทำงานที่ไหนบ้าง?

A2: หมอลำคณะสาวน้อยสามารถทำงานในโรงพยาบาลท้องถิ่นหรือโรงพยาบาลเอกชน อาจมีโอกาสทำงานในภูมิภาคและต่างประเทศ

Q3: ทำไมการเรียนรู้ในโรงพยาบาลถือเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาในหลักสูตรการแพทย์?

A3: การเรียนรู้ในโรงพยาบาลช่วยเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยและการจัดการสถานการณ์ทางการแพทย์ในสภาวะจริง

Q4: มีคำแนะนำใดสำหรับการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรการแพทย์?

A4: คำแนะนำสำหรับการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรการแพทย์คือ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของหลักสูตร ศึกษาหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่สนใจ และเตรียมตัวให้พร้อมทางการศึกษาและทักษะที่จำเป็น

Q5: เพื่อนร่วมห้องเรียนสามารถสนับสนุนเพื่อนเพชรบ้านแพง โกสุมพิสัยได้อย่างไร?

A5: เพื่อนร่วมห้องเรียนสามารถสนับสนุนเพื่อนให้กำลังใจในการเรียนรู้และการเติบโต ร่วมเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ และช่วยเหลือในงานบ้านหรือโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

กว่าจะเป็น..หมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม [VIDEO]

ขอบคุณแฟนคลับ ที่เมตตาและดูแลกันมาตลอดครับ คลิปนี้ขอบคุณหนุ่มโจ พ่อแหลม และทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพง ที่ดูแลทีมงานเป็นอย่างดีครับผม ติดต่อโฆษณา โทร. 081-239-3512 [email protected] ติดต่องานแสดงวงโปงลางสะออน คุณน้ำ LINE ID : kitchapat64 โทร : 089-969-4164 อีเมล : [email protected] youtube : / @eedponglang facebook fanpage : https://www.facebook.com/satakdaktub123 ig : https://www.instagram.com/eed_ponglang/ ข้าวแต๋นโปงลาง อร่อยถึงใจ ผลิตจากข้าวไทย 100% สนติดต่อ https://bit.ly/2GKQwSu โทร 086-361-9868 #สะแตกแดกตับ #สาวน้อยเพชรบ้านแพง #ซอยจุ๊

เนื้อหาของวิดีโอ กว่าจะเป็น..หมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม

อะไรครับ 10 Like ขนาด 10 ไร่ 2 งาน 800 บาท ตลอดเวลา อยู่กับหมอลำ กลับบ้าน ดีตัวเองหนีไปต่างประเทศ เนี่ยกดไม่ได้ บ้านหลังนี้ บ่มี บ้านลุงโจบ่ครับ บ่แม่นคนหนูบ่ครับ บ่แม่น สวัสดีครับผู้ชมครับ สไตล์กลับบ้านแล้วครับมื้อนี่ เดินทางมาหาคณะหมอลำซิ่ง เป็นระดับ ต้นของประเทศเลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ ทำไมต้องมาที่นี่ ผมใฝ่ฝันว่าอยากให้เห็นว่าอาณาจักรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอย่างใดซึ่ง สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยครับ หมอลำคณะนี้ครับ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆครับ จากรุ่นสู่รุ่น วันนี้ อี๊ดโปงลางสะออนและทีมงานจะแตกแดกตับนะครับ ก็เลย เดินทางมาที่สำนักงานของเขาที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าการทำบุญ ทำยังไงถึงจะได้ อยู่ได้ยาวนานขนาดนี้น่าจะใกล้ขนาดนี้ อนาคตจะเป็นยังไงล่ะตอนนี้มันเฮ็ดจังได๋อยู่มื้อนี้เตรียมของมาครับ ว่าจะลาบก้อย หมูสิ เด็กสาวอายุ 15 มี ศิลปินดังหลายคน ย้ายมาอยู่นำเพิ่น อี๊ดโปงลางสิไปขอมาอยู่นำไผสิเป็นจังได๋ข้างนอกมาครับผมเขาเฮ็ดงานนำกัน เรือนกระจก มีพายุมนุษย์ครับ ล้อรถ สวัสดีครับที่รัก กีฬาแม่บ้านลุงโจ สวัสดีครับ สำนักงาน กินป่ะ แม่บ้านอ้วนเป็นหมูครับ ได้อยู่ค่ะจำนวนนะครับ ฮ่าๆๆ มาของานเฮ็ดกับหนุ่มโจ ตำแหน่งว่างบ่ทันดอก พอมีอยู่ค่ะเข้าไปหา เมื่อคืนขายรถดีกว่า แม่มึงเอ้ย อยู่ไสน้อ ขอโทษนะครับเด้อ สวัสดีครับลุงโจครับ พี่น้องอาณาจักร ธรรมดา กินข้าวก่อนนะครับแม่ อี๊ดโปงลางมานี่ นี่แหละ โอ๊ยไหววิธีการบัดกรี ทุกเวลาครับบ่มีบ่ครับ ยิ่งใหญ่ๆ เพราะว่านี่คือชุดเล็ก Mini ชุดเล็กกว่าครับพอดีเลย ไส้ มาขอสิ จุ๊บ ใหญ่สุดมันตกยุค 20 11 เมตร พี่ดิ ต่อลำโพงไปอีกสายฝนมันตกอยู่ 3 อันนี้มินิจิ๊บจิ๊บๆ ดูในรูปแบบ นะครับของ คำว่า Mini Concert เจ็บคอตรง ลดขนาดลง ไลฟ์สดอาทิตย์ละตอนนี้ นะครับ ประมาณเดือนละ 2 ครั้งต่อไปเดือนละ 300 บาทครับ เอากี่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเก็บเอามาจากตั้งแต่แรกว่าจังได๋ล่ะ เอ็มพีสะเดิดรักตอนนี้อยากให้มาหานมโตหลาย นะครับ เริ่มต้นเป็นไงล่ะตอนนี้เฮ็ดหยังอยู่ เอาเหมือนกัน เอามาฝากแหน่ แ***พ่อมึงตาย เพิ่งเข้าบ้าน ขอบคุณครับขอบคุณ มื้อนี่สิพ่อกับลุงโจเรื่องราวต่างๆและกัน ไปกินข้าว ตรงหน้ากันพี่น้องมาฮอดน่าจะไปได้ปั๊บก็ต้องกิน กินกันกินข้าวกันสักหน่อยไหมครับ บุญยังคุณโทรหาหนุ่มโจคนก็ปฏิเสธเลยโว้ย หาเพื่อนครับ จะกลับยังไงมาเยี่ยมมาเยือน พาแม่ค้ามาดูนี่ ตลาดพระนอนมานอนบ้านผมเด้อ แมว ยื่นสินเชื่อบ้าน มื้อนี่สิได้บ่ ไม่รู้นี่แหละกูพูดอยู่นี่แหละอยู่กับยายนุ้ย ผลบอล มื้อนี่ มีแอบที่ฝากมาหาคำถาม เ***ๆคนอีสานนมโตให้ได้ตอบบ่ตอบอีกเรื่องนึงก่อนเด้อ เขาเรียกว่าเป็น อัครสถานหรือว่า เป็นอาณาจักรของลุงโจสาวน้อยเพชรบ้านแพง อะไรครับ เพิ่งเบิกอยู่นี่ 10 ไรขนาด 10 ไร่ 2 งาน 10 ไร่ 2 งาน เนี่ยตอนนี้ หางานนี้เป็นของ สถานที่โดม อาบแล้วอีกหางาน เป็นของ ต้นเหตุหน้ามัน ปฐม โทรหากินบ่ได้บ่นี่มันหน้าฝนบ่นี่ ที่นี่ที่ไหน ผมบ่ได้เฮ็ดหน้า ให้เด็กกิน เพราะว่า ไล่หนี ครับ เพิ่นว่ามันจะได้เข้าเป็นรอยกูอยู่ ป๊าเพิ่งซื้อที่ตรงนี้ เพิ่งซื้อวันนี้ได้ไงครับ คือบ่โดน เป็นหวัด เป็นไม้อ่อนๆอ่อน ถ้าฝน เมื่อคืนกัน ฝนตก ตั้มสมประสงค์ ข้อใดต่อไปนี้ครับ น่ากอดครับ ยอดเป็นหลุมเป็น ยอดก็คือวัน พี่เป็นห่วงนะเอาไหมเขาลงลิ้นให้ว่าคือประมาณนี้แหละครับ เพิ่งขึ้น ทำบุญไป บอกทีเด็ดบอล ซึ่งผมขออนุญาตมองหน้า ลุงสมบุกเบิกใหม่หมดเลยแม่นบ่ได้ว่าตังค์มาโดนแล้วแม่นบ่ เอาตรงๆ เพื่อนๆที่อยู่ในห้องน่ะ ข้อใดเป็นผู้พามาซื้อ หลังจากสงกรานต์ ผู้ตั้งวงซะหน่อยแ***พอผม ระวังโจร ซื้อแล้วโทรมาเข้ามา เฮ็ดหยังออกมาอยู่ เดี๋ยวผมเอาเข้าไปรับเลย เอาไว้มันตีไก่มีคนโทรมาเฮ็ดอันนี่บ่โดน ซื้อไว้แล้วก็มาถม 800 บาท 800000 บาท ถือว่าแต่คุณมาสร้างเป็นโดมไม่เอาไว้เอาไว้ถ้าเก็บของเอาไว้ เป็นหม่องจังซี่เลยซ้อม คิดว่าเจ้าของอยู่เมืองนอกเลย ผมอยู่เยอรมัน 24 – เบลเยี่ยม 24 ครับ แล้วก่อนหน้านี้คือสาวเล่นแพง สภาพอากาศ ที่ตกต่ำ หรือว่าช่วงนั้นปัญหา ภายในวงปั่น หาเงิน ปัญหาองค์กร นะครับแล้วก็งานปีนั้น แล้วก็นอนคิด เปิด YouTube การ์ดหม้อน้ำ กระจก เฮ็ดแบบได๋ คือมันต้องมีดวงเป็นของตัวเอง ลุงโจ ไปอยู่เมืองนอกมาก่อน เฮ็ดหยังอยู่ไสครับ ซึ่งตอนนี้หนูก็อยู่อยู่แล้ว แม่ก็เลยไปหา ไม่ต้องพิมพ์ข้างนอกตลอดเวลาคือเกิดมาบ่ได้ อยู่กับหมอลำ ช่วงนี้งานช่วงงานอาจจะน้อยลงก็เลยไปหากินต่างประเทศ ประยุทธ์ ด้วยงานบ่มีด้วยพ่อกับแม่เป็นหนี้ ผักบุ้งมามันบ่ถูก มันเป็นช่วง ช่วงที่ห่วงของกราฟ กังหัน พูดดังๆ กลับบ้าน เท่ากับพวกเรา ไม่ต้อง ดีตัวเองหนีไปต่างประเทศ เพื่อจะ อนาคตเราต้องมา ไปข้างนอก กลับมาได้เงินมา โทรมาเฮ็ดหยัง พี่น้องครับ เป็นแฟนที่เป็น อาจารย์ครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพง ลุงโจมาใหม่ๆผมยัง ตอนนั้นน่ะ ผมก็เพิ่งติดตามตอนนั้นเห็นหนูอยู่ อยู่หลักหลักหมื่นหลักแสนเองช่วงแรกที่เห็น ตีคู่กับส่องสเตตัส บ้าน เหม็นขี้มาก ก็ถือว่าลุงโจคนนี้ คุณมีความเป็นกลุ่มการคนสร้างมาจนแบบว่า จากโลกโซเชียลมันแพงโตมากขนาดนี้เวลา Kapook กูง่วงมาก โอ้โหที่ว่าเป็นนักบริหารซึ่ง จริงๆแล้วนี่คุณหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่บริหารวงในขณะนี้ มันบ่แม่นธรรมดาเลยพี่น้อง การบริหาร เอาคนออกคนเข้าเรื่องรถเวลาต่างๆ วงจรคือ เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่กำลังดังตอนนี้ ตอนนี้สมาชิกประมาณกี่คนครับ 200 กว่า 200 กว่าชีวิต แล้ว เดี๋ยวช่วงโควิด ครูบาวงศ์หนูได้ยังไงให้เขา ให้เขามานั่งอยู่กับเขา คือด้วยเขาต้องปรับ Kanninich คิดว่าจะหายไปจากระบบเข้ามาวิเคราะห์มึงแล้วเนี่ย กลับจากบ้านเราจะปรับยังไง ปรับยังไงให้เรา เอาชีวิตรอด เข้าเฟสไม่ได้ ให้องค์กรเอาให้องค์ครับเอานี่ คือได้ ได้ได้ ได้ได้มีรายได้ ยกตัวอย่างเช่น ทัน สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจครึ่ง ถึง YouTube คนอิสลามอยู่ลาน ตอนนี้เพจ 990000 เขื่อน ก็เลยต้องอาศัยเพศตรงนี้ล่ะครับ ศิลปินนักแสดง ประมาณ แมวล่ะ กระจายรายได้ให้ผลอย่างนี้รายได้เรื่องเจ้าของอยู่ ไปตรงมือแต่ว่ารายได้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะ พี่จะรอเลี้ยงได้ ตอนนี้ตัวเองได้ พี่น้องครับ บางคนยังน้องๆผมขออนุญาต ก็อยู่ด้วยกันตอนนั้นมีงานก็หลายๆคนก็ต้องไปเปิดร้านอาหารบางคนก็ไปขายแหนมใครๆก็คือต้อง บางอย่างมันก็ต้องมีอาชีพ ยางหุ้มโซฟาสร้างอาชีพให้ทีมงานขึ้นมาเพื่อรักษา บ้านหลังนี้ไว้ให้มันยังอยู่ตรงนี้สำคัญ หลักแนวความคิดเพิ่มนะครับ ปัจจุบันก็คือว่าตังค์ สวยยังกับกระจายกันอยู่ 3 วันของอยู่ ต้นคิดว่ากลับก็มีนะเพราะว่าคือหล่อจักพอเราจัด รายการ ลําเพลินออนไลน์ ครับ อยู่ไปอยู่มา เหงา เหงา แล้วกะ ก็คือ เป็น Mini ครับ กฎระเบียบ ขอสปอนเซอร์เจ้าคือหลายแท้ คอนเสิร์ตของกุ้ง เหงาเป็นปีบ่ครับ Donny แต่เป็นที่พักของนักแสดง แมวกาฟิว ที่พักของนักแสดงที่ กลับบ้านที่แบบว่าคือ เป็นนักแสดง ที่ใกล้ฉันอยู่ตรงนี้ ว่างอนาคตว่าจังได๋ครับมันแพงเฮา จากนี้ไปหลังโควิดสินมั่นคง ตูมตามมากแล้วผมมาเนี่ย เพราะว่าเกษมณีเหลือเกิน ที่ว่าเกษียณ รับของพี่ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆ ที่สนับสนุนเป็นแห้งใจบ่ใช่เป็นการทำคลิปคลิปลง youtube เพลง ศิลปิน ซับไทยเพลงละตินอเมริกาเท่ากับ เอาดีๆนะครับ ครับแล้วกะว่าจะเป็นทางด้าน บนเวทีหนาว พี่น้องไปสนับสนุนจะไปเรียนต่างประเทศ มาช่วยมันเอาลงไปแล้วพี่น้อง งานๆผมเห็น เสนอให้พี่หน่อยดิ ในช่อง หนุ่มตัวนี่คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่ หลายๆคณะตรงนี้บ่ โซเชียลไม่สำคัญหลาย ในยุคนี้เนาะ จะต้องรอเลี้ยง เริ่มเริ่มเริ่มเริ่ม ประชุม ทำอย่างไร อะไรยังไงมันก็ขึ้นมาเป็นผู้นำโซเชียล อย่างที่บอกนะครับ ผู้ใดที่เป็นแฟนคลับที่มึงอยู่ตอนนี้ ผู้เ****วอย่าถิ่มได้ขึ้นห้อง เราต้องมีอย่างน้อยมีช่องมีเพจอะไรเป็นของตัวเองเพราะว่าอนาคตถ้าเราไม่มีอย่างที่ผมบอก เราจะคุยกับคนอื่นลำบาก ต่อรองกับคนอื่นยาก สร้างช่องทางตัวเอง เริ่มตั้งแต่มื้อนี้บ่มีตังค์ซะ ขออนุญาตส่งเป็นพรุ่งนี้นะคะ กลับมาจากเมืองนอก จับโทรศัพท์มา เลือกตอนนั้นน่ะจำได้ว่าผมนั่งกินข้าวกับยายแหลม กินข้าวกับข้าว ยังไม่มี YouTube ครับได้ทุกวันนี้ แต่เราคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องโทรแล้วมันเป็นคนรับมา ขับเอา Content เอาเรื่องราวใส่มาเฮ็ดเป็นเรื่องเป็นราว นะครับดีที่ว่า งูใหญ่แหลมเข้ามา มีคนใหม่นะ หมอลำ YouTube Mate ทำเกี่ยวกับ ขับรถอยู่ หลังเวที ตระกูลสมเด็จหลัง เหมือนอาหารกิน เขาอยากรู้ว่ากลุ่มเงียบๆ ครับสวัสดีครับ เฮ็ดหยังแหน่ครับ ดูเยอะเลย นอนอยู่หลังเมรุ เล่นปะทะเมฆพัตรนั่น อยู่จังได๋กินจังได๋ว่านั่น บอกแล้วไงว่าสร้างสตอรี่ให้วง แล้วก็เฮ็ดให้แต่ละคนก็มีแฟนคลับพี่น้องครับ หลังเลขที่เป็นจังได๋คนฮู้จักคนนั้นคนนี้นมโชว์ห*ไป เป็นผู้สื่อข่าวด้านหลังเลยบ่ได้ไปเบิ่งนาในช่องของเปิ้ล เหตุเกิดเสน่ห์กลับกลายเป็นว่าคนรู้จัก สมาชิกในวงคนหลาย ไม่รับสายแฟนคลับบางคนกลับมาคนนั้นคนนี้ รวมกันเป็นร้อย มันเฮ็ดไม่ได้ ไข่ข้น หาทีมงานคนอยู่ ขยายก็ไปเรื่อยๆ เฮ็ดหยังอยู่ วันหยุดงานบ่ ไปเฮ็ดหยังเมียกันบ่ พ่อ พ่อครับมาหาครับพ่อเลี้ยงมายังครับเฮ็ดหยังอยู่น้อ เพราะมันยังบ่ทันเฮ็ดหยังแค่นี้แหละ เฮ็ดหยังอยู่บ่หลานแม่ สวัสดีครับ สินค้าของ ผมจะตื่นเต้นไปนอนทั้งที่ผมเคยเจอยายแหลมในรายการหมอลำฝังเพชรแล้วผมเป็นกรรมการอยู่ บ่ได้เฮ็ดหยังสิ น้ำตาจะไหลเพราะว่า เฮาไม่เคย เห็นมันอยู่ข้างเวทีต่างๆหน่อยละกัน มึงโทรกลับไป คนใส่ทองให้หน่อย คนใส่ทอง หนังโป๊ฝรั่งเอกเจ้าของ หลวงพ่อกำลังเอก วิธีการดู ที่เพชรเกษมจบหรือว่าอีหลี เอาแรงมาก เพลาเพลิน คำขึ้นอีก ไปอุ่นแกงเห็ด ขึ้นรถเขาถามหามึงเอาคือบ่ได้เงียบไปวัดเครื่องชั่ง กินข้าวแลงกินข้าวกับแกงเห็ด เที่ยวยังบ่บ่บ่แดก พรุ่งนี้ลูกหลานเอาหนังมาตอนนั้นพ่อก็หาบ่ได้ ยังไม่มี ติดตั้ง esport เอาแล้ว กระเป๋ากับน้ำมาสู่พ่อคุณพี่สบายเด้อเจ้าของ เนี่ยกดไม่ได้ ครับ เอาตั้งไว้ตั้งไว้ ประวัติลูกชิ้นเนื้อเลยแม่นบ่ เสาวนีย์ คลื่นเล็กน้อย ขอกราบครูบาอาจารย์ โทรหาลุงโจมาเยือน เป๊ปซี่ stalactic หายันต์มหา มึงโทรหรือยังเนี่ย งานนอก เ***กัน ขอรายการที่ 1 จริงใจ ต้องเอาสิพ่อกินล่ะคุยกันนะพี่น้องเนาะ พี่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ กินข้าวกินน้ำค** ไปนินทานมโจมีเข็มขัดถามแล้วผมจะไปทานเหล้าอีกเดือนนึง ถามหลายอย่างจะได้แฟนครับ FC astana ฝากมา ไปรับมึงเอ้ยแม่มึงเอ้ย ใช่แล้วครับ บ่คือกันบ่คอร์ด ครับผม ครับพ่อพ่อเคยเบิ่งอื่นบ่
อะไรครับ 10 Like ขนาด 10 ไร่ 2 งาน 800 บาท ตลอดเวลา อยู่กับหมอลำ กลับบ้าน ดีตัวเองหนีไปต่างประเทศ เนี่ยกดไม่ได้ บ้านหลังนี้ บ่มี บ้านลุงโจบ่ครับ บ่แม่นคนหนูบ่ครับ บ่แม่น สวัสดีครับผู้ชมครับ สไตล์กลับบ้านแล้วครับมื้อนี่ เดินทางมาหาคณะหมอลำซิ่ง เป็นระดับ ต้นของประเทศเลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ ทำไมต้องมาที่นี่ ผมใฝ่ฝันว่าอยากให้เห็นว่าอาณาจักรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอย่างใดซึ่ง สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยครับ หมอลำคณะนี้ครับ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆครับ จากรุ่นสู่รุ่น วันนี้ อี๊ดโปงลางสะออนและทีมงานจะแตกแดกตับนะครับ ก็เลย เดินทางมาที่สำนักงานของเขาที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าการทำบุญ ทำยังไงถึงจะได้ อยู่ได้ยาวนานขนาดนี้น่าจะใกล้ขนาดนี้ อนาคตจะเป็นยังไงล่ะตอนนี้มันเฮ็ดจังได๋อยู่มื้อนี้เตรียมของมาครับ ว่าจะลาบก้อย หมูสิ เด็กสาวอายุ 15 มี ศิลปินดังหลายคน ย้ายมาอยู่นำเพิ่น อี๊ดโปงลางสิไปขอมาอยู่นำไผสิเป็นจังได๋ข้างนอกมาครับผมเขาเฮ็ดงานนำกัน เรือนกระจก มีพายุมนุษย์ครับ ล้อรถ สวัสดีครับที่รัก กีฬาแม่บ้านลุงโจ สวัสดีครับ สำนักงาน กินป่ะ แม่บ้านอ้วนเป็นหมูครับ ได้อยู่ค่ะจำนวนนะครับ ฮ่าๆๆ มาของานเฮ็ดกับหนุ่มโจ ตำแหน่งว่างบ่ทันดอก พอมีอยู่ค่ะเข้าไปหา เมื่อคืนขายรถดีกว่า แม่มึงเอ้ย อยู่ไสน้อ ขอโทษนะครับเด้อ สวัสดีครับลุงโจครับ พี่น้องอาณาจักร ธรรมดา กินข้าวก่อนนะครับแม่ อี๊ดโปงลางมานี่ นี่แหละ โอ๊ยไหววิธีการบัดกรี ทุกเวลาครับบ่มีบ่ครับ ยิ่งใหญ่ๆ เพราะว่านี่คือชุดเล็ก Mini ชุดเล็กกว่าครับพอดีเลย ไส้ มาขอสิ จุ๊บ ใหญ่สุดมันตกยุค 20 11 เมตร พี่ดิ ต่อลำโพงไปอีกสายฝนมันตกอยู่ 3 อันนี้มินิจิ๊บจิ๊บๆ ดูในรูปแบบ นะครับของ คำว่า Mini Concert เจ็บคอตรง ลดขนาดลง ไลฟ์สดอาทิตย์ละตอนนี้ นะครับ ประมาณเดือนละ 2 ครั้งต่อไปเดือนละ 300 บาทครับ เอากี่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเก็บเอามาจากตั้งแต่แรกว่าจังได๋ล่ะ เอ็มพีสะเดิดรักตอนนี้อยากให้มาหานมโตหลาย นะครับ เริ่มต้นเป็นไงล่ะตอนนี้เฮ็ดหยังอยู่ เอาเหมือนกัน เอามาฝากแหน่ แ***พ่อมึงตาย เพิ่งเข้าบ้าน ขอบคุณครับขอบคุณ มื้อนี่สิพ่อกับลุงโจเรื่องราวต่างๆและกัน ไปกินข้าว ตรงหน้ากันพี่น้องมาฮอดน่าจะไปได้ปั๊บก็ต้องกิน กินกันกินข้าวกันสักหน่อยไหมครับ บุญยังคุณโทรหาหนุ่มโจคนก็ปฏิเสธเลยโว้ย หาเพื่อนครับ จะกลับยังไงมาเยี่ยมมาเยือน พาแม่ค้ามาดูนี่ ตลาดพระนอนมานอนบ้านผมเด้อ แมว ยื่นสินเชื่อบ้าน มื้อนี่สิได้บ่ ไม่รู้นี่แหละกูพูดอยู่นี่แหละอยู่กับยายนุ้ย ผลบอล มื้อนี่ มีแอบที่ฝากมาหาคำถาม เ***ๆคนอีสานนมโตให้ได้ตอบบ่ตอบอีกเรื่องนึงก่อนเด้อ เขาเรียกว่าเป็น อัครสถานหรือว่า เป็นอาณาจักรของลุงโจสาวน้อยเพชรบ้านแพง อะไรครับ เพิ่งเบิกอยู่นี่ 10 ไรขนาด 10 ไร่ 2 งาน 10 ไร่ 2 งาน เนี่ยตอนนี้ หางานนี้เป็นของ สถานที่โดม อาบแล้วอีกหางาน เป็นของ ต้นเหตุหน้ามัน ปฐม โทรหากินบ่ได้บ่นี่มันหน้าฝนบ่นี่ ที่นี่ที่ไหน ผมบ่ได้เฮ็ดหน้า ให้เด็กกิน เพราะว่า ไล่หนี ครับ เพิ่นว่ามันจะได้เข้าเป็นรอยกูอยู่ ป๊าเพิ่งซื้อที่ตรงนี้ เพิ่งซื้อวันนี้ได้ไงครับ คือบ่โดน เป็นหวัด เป็นไม้อ่อนๆอ่อน ถ้าฝน เมื่อคืนกัน ฝนตก ตั้มสมประสงค์ ข้อใดต่อไปนี้ครับ น่ากอดครับ ยอดเป็นหลุมเป็น ยอดก็คือวัน พี่เป็นห่วงนะเอาไหมเขาลงลิ้นให้ว่าคือประมาณนี้แหละครับ เพิ่งขึ้น ทำบุญไป บอกทีเด็ดบอล ซึ่งผมขออนุญาตมองหน้า ลุงสมบุกเบิกใหม่หมดเลยแม่นบ่ได้ว่าตังค์มาโดนแล้วแม่นบ่ เอาตรงๆ เพื่อนๆที่อยู่ในห้องน่ะ ข้อใดเป็นผู้พามาซื้อ หลังจากสงกรานต์ ผู้ตั้งวงซะหน่อยแ***พอผม ระวังโจร ซื้อแล้วโทรมาเข้ามา เฮ็ดหยังออกมาอยู่ เดี๋ยวผมเอาเข้าไปรับเลย เอาไว้มันตีไก่มีคนโทรมาเฮ็ดอันนี่บ่โดน ซื้อไว้แล้วก็มาถม 800 บาท 800000 บาท ถือว่าแต่คุณมาสร้างเป็นโดมไม่เอาไว้เอาไว้ถ้าเก็บของเอาไว้ เป็นหม่องจังซี่เลยซ้อม คิดว่าเจ้าของอยู่เมืองนอกเลย ผมอยู่เยอรมัน 24 – เบลเยี่ยม 24 ครับ แล้วก่อนหน้านี้คือสาวเล่นแพง สภาพอากาศ ที่ตกต่ำ หรือว่าช่วงนั้นปัญหา ภายในวงปั่น หาเงิน ปัญหาองค์กร นะครับแล้วก็งานปีนั้น แล้วก็นอนคิด เปิด YouTube การ์ดหม้อน้ำ กระจก เฮ็ดแบบได๋ คือมันต้องมีดวงเป็นของตัวเอง ลุงโจ ไปอยู่เมืองนอกมาก่อน เฮ็ดหยังอยู่ไสครับ ซึ่งตอนนี้หนูก็อยู่อยู่แล้ว แม่ก็เลยไปหา ไม่ต้องพิมพ์ข้างนอกตลอดเวลาคือเกิดมาบ่ได้ อยู่กับหมอลำ ช่วงนี้งานช่วงงานอาจจะน้อยลงก็เลยไปหากินต่างประเทศ ประยุทธ์ ด้วยงานบ่มีด้วยพ่อกับแม่เป็นหนี้ ผักบุ้งมามันบ่ถูก มันเป็นช่วง ช่วงที่ห่วงของกราฟ กังหัน พูดดังๆ กลับบ้าน เท่ากับพวกเรา ไม่ต้อง ดีตัวเองหนีไปต่างประเทศ เพื่อจะ อนาคตเราต้องมา ไปข้างนอก กลับมาได้เงินมา โทรมาเฮ็ดหยัง พี่น้องครับ เป็นแฟนที่เป็น อาจารย์ครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพง ลุงโจมาใหม่ๆผมยัง ตอนนั้นน่ะ ผมก็เพิ่งติดตามตอนนั้นเห็นหนูอยู่ อยู่หลักหลักหมื่นหลักแสนเองช่วงแรกที่เห็น ตีคู่กับส่องสเตตัส บ้าน เหม็นขี้มาก ก็ถือว่าลุงโจคนนี้ คุณมีความเป็นกลุ่มการคนสร้างมาจนแบบว่า จากโลกโซเชียลมันแพงโตมากขนาดนี้เวลา Kapook กูง่วงมาก โอ้โหที่ว่าเป็นนักบริหารซึ่ง จริงๆแล้วนี่คุณหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่บริหารวงในขณะนี้ มันบ่แม่นธรรมดาเลยพี่น้อง การบริหาร เอาคนออกคนเข้าเรื่องรถเวลาต่างๆ วงจรคือ เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่กำลังดังตอนนี้ ตอนนี้สมาชิกประมาณกี่คนครับ 200 กว่า 200 กว่าชีวิต แล้ว เดี๋ยวช่วงโควิด ครูบาวงศ์หนูได้ยังไงให้เขา ให้เขามานั่งอยู่กับเขา คือด้วยเขาต้องปรับ Kanninich คิดว่าจะหายไปจากระบบเข้ามาวิเคราะห์มึงแล้วเนี่ย กลับจากบ้านเราจะปรับยังไง ปรับยังไงให้เรา เอาชีวิตรอด เข้าเฟสไม่ได้ ให้องค์กรเอาให้องค์ครับเอานี่ คือได้ ได้ได้ ได้ได้มีรายได้ ยกตัวอย่างเช่น ทัน สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจครึ่ง ถึง YouTube คนอิสลามอยู่ลาน ตอนนี้เพจ 990000 เขื่อน ก็เลยต้องอาศัยเพศตรงนี้ล่ะครับ ศิลปินนักแสดง ประมาณ แมวล่ะ กระจายรายได้ให้ผลอย่างนี้รายได้เรื่องเจ้าของอยู่ ไปตรงมือแต่ว่ารายได้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะ พี่จะรอเลี้ยงได้ ตอนนี้ตัวเองได้ พี่น้องครับ บางคนยังน้องๆผมขออนุญาต ก็อยู่ด้วยกันตอนนั้นมีงานก็หลายๆคนก็ต้องไปเปิดร้านอาหารบางคนก็ไปขายแหนมใครๆก็คือต้อง บางอย่างมันก็ต้องมีอาชีพ ยางหุ้มโซฟาสร้างอาชีพให้ทีมงานขึ้นมาเพื่อรักษา บ้านหลังนี้ไว้ให้มันยังอยู่ตรงนี้สำคัญ หลักแนวความคิดเพิ่มนะครับ ปัจจุบันก็คือว่าตังค์ สวยยังกับกระจายกันอยู่ 3 วันของอยู่ ต้นคิดว่ากลับก็มีนะเพราะว่าคือหล่อจักพอเราจัด รายการ ลําเพลินออนไลน์ ครับ อยู่ไปอยู่มา เหงา เหงา แล้วกะ ก็คือ เป็น Mini ครับ กฎระเบียบ ขอสปอนเซอร์เจ้าคือหลายแท้ คอนเสิร์ตของกุ้ง เหงาเป็นปีบ่ครับ Donny แต่เป็นที่พักของนักแสดง แมวกาฟิว ที่พักของนักแสดงที่ กลับบ้านที่แบบว่าคือ เป็นนักแสดง ที่ใกล้ฉันอยู่ตรงนี้ ว่างอนาคตว่าจังได๋ครับมันแพงเฮา จากนี้ไปหลังโควิดสินมั่นคง ตูมตามมากแล้วผมมาเนี่ย เพราะว่าเกษมณีเหลือเกิน ที่ว่าเกษียณ รับของพี่ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆ ที่สนับสนุนเป็นแห้งใจบ่ใช่เป็นการทำคลิปคลิปลง youtube เพลง ศิลปิน ซับไทยเพลงละตินอเมริกาเท่ากับ เอาดีๆนะครับ ครับแล้วกะว่าจะเป็นทางด้าน บนเวทีหนาว พี่น้องไปสนับสนุนจะไปเรียนต่างประเทศ มาช่วยมันเอาลงไปแล้วพี่น้อง งานๆผมเห็น เสนอให้พี่หน่อยดิ ในช่อง หนุ่มตัวนี่คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่ หลายๆคณะตรงนี้บ่ โซเชียลไม่สำคัญหลาย ในยุคนี้เนาะ จะต้องรอเลี้ยง เริ่มเริ่มเริ่มเริ่ม ประชุม ทำอย่างไร อะไรยังไงมันก็ขึ้นมาเป็นผู้นำโซเชียล อย่างที่บอกนะครับ ผู้ใดที่เป็นแฟนคลับที่มึงอยู่ตอนนี้ ผู้เ****วอย่าถิ่มได้ขึ้นห้อง เราต้องมีอย่างน้อยมีช่องมีเพจอะไรเป็นของตัวเองเพราะว่าอนาคตถ้าเราไม่มีอย่างที่ผมบอก เราจะคุยกับคนอื่นลำบาก ต่อรองกับคนอื่นยาก สร้างช่องทางตัวเอง เริ่มตั้งแต่มื้อนี้บ่มีตังค์ซะ ขออนุญาตส่งเป็นพรุ่งนี้นะคะ กลับมาจากเมืองนอก จับโทรศัพท์มา เลือกตอนนั้นน่ะจำได้ว่าผมนั่งกินข้าวกับยายแหลม กินข้าวกับข้าว ยังไม่มี YouTube ครับได้ทุกวันนี้ แต่เราคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องโทรแล้วมันเป็นคนรับมา ขับเอา Content เอาเรื่องราวใส่มาเฮ็ดเป็นเรื่องเป็นราว นะครับดีที่ว่า งูใหญ่แหลมเข้ามา มีคนใหม่นะ หมอลำ YouTube Mate ทำเกี่ยวกับ ขับรถอยู่ หลังเวที ตระกูลสมเด็จหลัง เหมือนอาหารกิน เขาอยากรู้ว่ากลุ่มเงียบๆ ครับสวัสดีครับ เฮ็ดหยังแหน่ครับ ดูเยอะเลย นอนอยู่หลังเมรุ เล่นปะทะเมฆพัตรนั่น อยู่จังได๋กินจังได๋ว่านั่น บอกแล้วไงว่าสร้างสตอรี่ให้วง แล้วก็เฮ็ดให้แต่ละคนก็มีแฟนคลับพี่น้องครับ หลังเลขที่เป็นจังได๋คนฮู้จักคนนั้นคนนี้นมโชว์ห*ไป เป็นผู้สื่อข่าวด้านหลังเลยบ่ได้ไปเบิ่งนาในช่องของเปิ้ล เหตุเกิดเสน่ห์กลับกลายเป็นว่าคนรู้จัก สมาชิกในวงคนหลาย ไม่รับสายแฟนคลับบางคนกลับมาคนนั้นคนนี้ รวมกันเป็นร้อย มันเฮ็ดไม่ได้ ไข่ข้น หาทีมงานคนอยู่ ขยายก็ไปเรื่อยๆ เฮ็ดหยังอยู่ วันหยุดงานบ่ ไปเฮ็ดหยังเมียกันบ่ พ่อ พ่อครับมาหาครับพ่อเลี้ยงมายังครับเฮ็ดหยังอยู่น้อ เพราะมันยังบ่ทันเฮ็ดหยังแค่นี้แหละ เฮ็ดหยังอยู่บ่หลานแม่ สวัสดีครับ สินค้าของ ผมจะตื่นเต้นไปนอนทั้งที่ผมเคยเจอยายแหลมในรายการหมอลำฝังเพชรแล้วผมเป็นกรรมการอยู่ บ่ได้เฮ็ดหยังสิ น้ำตาจะไหลเพราะว่า เฮาไม่เคย เห็นมันอยู่ข้างเวทีต่างๆหน่อยละกัน มึงโทรกลับไป คนใส่ทองให้หน่อย คนใส่ทอง หนังโป๊ฝรั่งเอกเจ้าของ หลวงพ่อกำลังเอก วิธีการดู ที่เพชรเกษมจบหรือว่าอีหลี เอาแรงมาก เพลาเพลิน คำขึ้นอีก ไปอุ่นแกงเห็ด ขึ้นรถเขาถามหามึงเอาคือบ่ได้เงียบไปวัดเครื่องชั่ง กินข้าวแลงกินข้าวกับแกงเห็ด เที่ยวยังบ่บ่บ่แดก พรุ่งนี้ลูกหลานเอาหนังมาตอนนั้นพ่อก็หาบ่ได้ ยังไม่มี ติดตั้ง esport เอาแล้ว กระเป๋ากับน้ำมาสู่พ่อคุณพี่สบายเด้อเจ้าของ เนี่ยกดไม่ได้ ครับ เอาตั้งไว้ตั้งไว้ ประวัติลูกชิ้นเนื้อเลยแม่นบ่ เสาวนีย์ คลื่นเล็กน้อย ขอกราบครูบาอาจารย์ โทรหาลุงโจมาเยือน เป๊ปซี่ stalactic หายันต์มหา มึงโทรหรือยังเนี่ย งานนอก เ***กัน ขอรายการที่ 1 จริงใจ ต้องเอาสิพ่อกินล่ะคุยกันนะพี่น้องเนาะ พี่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ กินข้าวกินน้ำค** ไปนินทานมโจมีเข็มขัดถามแล้วผมจะไปทานเหล้าอีกเดือนนึง ถามหลายอย่างจะได้แฟนครับ FC astana ฝากมา ไปรับมึงเอ้ยแม่มึงเอ้ย ใช่แล้วครับ บ่คือกันบ่คอร์ด ครับผม ครับพ่อพ่อเคยเบิ่งอื่นบ่