เศรษฐกิจเมืองโคราชทรุดหนัก! แห่ประกาศขายโรงแรม-อาคารพาณิชย์ทั่วเมือง: Matichon TV

เมืองโคราชเป็นหนึ่งในเมืองหลักที่มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่เมื่อต้นปี 2023 สภาพเศรษฐกิจในเมืองโคราชถูกทำลายอย่างรุนแรงจากผลกระทบของโควิด-19 และสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่แน่นอน องค์กรและธุรกิจในเมืองโคราชต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย เป็นทั้งโรงแรมและอาคารพาณิชย์ที่เผชิญกับปัญหาความว่างเปล่าและการลดรายได้ที่สูงขึ้น จึงเกิดกระบวนการประกาศขายโรงแรมและอาคารพาณิชย์ทั่วเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางทางเศรษฐกิจในเมืองโคราชอย่างเน้นที่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

Table of Contents

สภาพเศรษฐกิจในเมืองโคราช

เศรษฐกิจเมืองโคราชทรุดหนัก! แห่ประกาศขายโรงแรม-อาคารพาณิชย์ทั่วเมือง: Matichon  TV - YouTube

การเงินและการลงทุน

สภาพเศรษฐกิจในเมืองโคราชมีการลงทุนในตลาดทรัพย์สินที่หลากหลาย เช่น อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมการผลิต การลงทุนจากต่างประเทศก็มีการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนา ซึ่งเมืองโคราชมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวมากมาย เช่น ภูเขาที่สวยงาม และวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

อุตสาหกรรมและการค้า

เมืองโคราชมีฐานะที่แข็งแกร่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย และอุตสาหกรรมเกษตรกรรม เมืองโคราชเป็นศูนย์กลางการค้าและการค้าขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก

ผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน

เศรษฐกิจเมืองโคราชทรุดหนัก แห่ประกาศขายโรงแรม-อาคารพาณิชย์ทั่วเมือง

โรงแรมและอาคารพาณิชย์ในเมืองโคราช

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้โรงแรมและอาคารพาณิชย์ในเมืองโคราชประสบความยากลำบาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวลดลง ธุรกิจการท่องเที่ยวและการประชุมสัมมนาตกต่ำ ทำให้ความใช้จ่ายในการเช่าโรงแรมและอาคารพาณิชย์ลดลง และมีการวางแผนปรับโครงสร้างธุรกิจในส่วนของโรงแรมและอาคารพาณิชย์ให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง

การประกาศขายโรงแรมและอาคารพาณิชย์

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ทรุดหนัก มีการประกาศขายโรงแรมและอาคารพาณิชย์ทั่วเมืองโคราชเพื่อลดความเสี่ยงและปรับทิศทางธุรกิจในเมืองโคราช การขายอาคารพาณิชย์และโรงแรมเหล่านี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในตลาดทรัพย์สินที่มีราคาถูกและโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในอนาคต

สาเหตุของการประกาศขาย

เศรษฐกิจเมืองโคราชทรุดหนัก แห่ประกาศขายโรงแรม-อาคารพาณิชย์ทั่วเมือง

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจในเมืองโคราชต้องปรับตัวเพื่อรองรับมาตรการควบคุมโรค การตัดสินใจประกาศขายโรงแรมและอาคารพาณิชย์เป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน

ปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ

สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนทำให้ธุรกิจในเมืองโคราชประสบความลำบาก การลดรายได้และการเงินที่จำกัดทำให้ธุรกิจในเมืองโคราชต้องปรับตัวและหาวิธีการทำกำไรที่ยั่งยืนในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดการ

เศรษฐกิจเมืองโคราชทรุดหนัก แห่ประกาศขายโรงแรม-อาคารพาณิชย์ทั่วเมือง

การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ปัจจุบัน เมืองโคราชต้องกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยมาตรการที่เหมาะสม เช่น การสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ การสร้างโครงการสาธารณูปโภค และการสร้างอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนา

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเป็นส่วนสำคัญในการก้าวข้ามสถานการณ์ปัจจุบัน เมืองโคราชควรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการท่องเที่ยว เช่น การสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวทางการเรียนรู้ และการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

การก้าวข้ามอุปสรรค

เศรษฐกิจเมืองโคราชทรุดหนัก แห่ประกาศขายโรงแรม-อาคารพาณิชย์ทั่วเมือง

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

เพื่อให้เศรษฐกิจในเมืองโคราชก้าวข้ามอุปสรรคได้สำเร็จ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างพันธมิตรในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างธุรกิจสามารถสนับสนุนการเติบโตของเมืองโคราชในอนาคตได้

การสร้างความน่าเชื่อถือในการลงทุนในเมืองโคราช

เพื่อดึงดูดนักลงทุนมาเข้าลงทุนในเมืองโคราช สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความน่าเชื่อถือในการลงทุน โดยการมีระบบที่ชัดเจนในการปกป้องสิทธิ์และการประกันความเสี่ยงให้แก่นักลงทุน รวมถึงการมีการวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นระยะยาวในการใช้ทรัพยากรที่มีให้ใช้ในเมืองโคราช

การกำหนดแนวทางในอนาคต

Matichon Online on Twitter: "เศรษฐกิจเมืองโคราชทรุดหนัก แห่ประกาศขายโรงแรม- อาคารพาณิชย์ทั่วเมือง . . https://t.co/MMfQaeNItT. . #เศรษฐกิจ #โคราช  https://t.co/mtLjvwiu6B" / Twitter

การพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยว

เพื่อให้เมืองโคราชเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ โดยการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์

การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนธุรกิจในเมืองโคราชให้เติบโตและยั่งยืน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ โดยการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และการให้บริการที่มีคุณภาพในการทำธุรกิจ

สรุป

เมืองโคราชเป็นเมืองที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ทรุดหนัก การประกาศขายโรงแรมและอาคารพาณิชย์ทั่วเมืองเป็นผลมาจากผลกระทบของโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน แต่เมืองโคราชยังมีโอกาสในการก้าวข้ามอุปสรรค ผ่านการพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยว การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และการกำหนดแนวทางในอนาคตที่สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

เศรษฐกิจเมืองโคราชทรุดหนัก! แห่ประกาศขายโรงแรม-อาคารพาณิชย์ทั่วเมือง: Matichon TV [VIDEO]

จากการสำรวจในตัวเมืองโคราช พบว่าอาคารพาณิชย์ ห้องเช่า ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมต่างๆ ได้มีการนำป้ายประกาศขายมาติดไว้เป็นจำนวนมาก อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขาถนนอัษฎางค์ ซึ่งเป็นห้างท้องถิ่นเก่าแก่ เปิดมานานเกือบ 40 ปี ก็ได้ปิดกิจการลงไป โดยมีการปิดป้ายประกาศให้เช่าสถานที่ขายของแทน เช่นเดียวกับโรงแรมศรีพัฒนา ถนนสุรนารี ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่เปิดมานานกว่า 50 ปี ก็ได้ทำการปิดตัวลง พร้อมปิดป้ายประกาศขายโรงแรม รวมทั้งได้นำโต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในโรงแรม มาตั้งขายให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเลือกซื้อทุกวันเสาร์-อาทิตย์ อีกด้วย
#matichontv #ข่าวสังคมมติชน

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv

เนื้อหาของวิดีโอ เศรษฐกิจเมืองโคราชทรุดหนัก! แห่ประกาศขายโรงแรม-อาคารพาณิชย์ทั่วเมือง: Matichon TV

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่ประเทศไทยที่มีการปลดล็อคมาตรการโคบิดนายทีนพร้อมทั้งเปิดประเทศเพื่อเร่ง ในประเทศไทยให้ฟื้นตัว หลังประสบกับปัญหาการระบาดของไวรัส covid มาหลายปี แต่ว่าจากการสำรวจเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา กลับเพราะว่าบรรยากาศการทำมาค้าขายสบเส้าอย่างมากนะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี ในเขตเทศบาลนครราชสีมาเพิ่มขึ้นแต่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและร้านต่างๆโดยรอบลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี ลานย่าโมกลับเงียบเหงา แทบจะไม่มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนทำให้ร้านขายของฝากที่มาเช่าอาคารพาณิชย์ หน้าร้านย่าโมทนแบกรับภาระค่าเช่าไม่ไหว ต้องปิดตัวไปหลายร้าน เช่นเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าแต่ละวันแทบจะไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนเลย นางติชิลาบูรณะอายุ 54 ปีแม่ค้าขายผลไม้แช่อิ่มหน้าลานย่าโมกะว่าตั้งแต่มีการ ระบาดของไวรัสโควิชนายทีนเมื่อ 3 ปีที่แล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบสักการะย่าโม หายไปเกือบหมด กระทั่งตอนนี้แม้จะมีการปลดล็อคมาตรการต่างๆแล้วก็ตามนักท่องเที่ยวที่มาก็มักจะผ่านไปเลย เพราะไม่มีที่จอดรถทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจ ในตัวเมืองโคราชซบเซามาก ตึกรามบ้านช่องห้องเช่า ห้างท้องถิ่นและโรงแรมต่างๆมีการปิดป้ายประกาศขายกันจำนวนมาก อยู่ในตัวเมืองทำมาค้าขายอะไรไม่ได้เลยอยากฝากรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะช่วยกระตุ้น ให้เมืองโคราชกลับมาฟื้นตัวเร็ว จากการสำรวจในตัวเมืองโคราชเพราะว่าอาคารพาณิชย์ห้องเช่าห้าง สินค้าโรงแรมต่างๆมีการนำป้ายประกาศขายมาติดไว้จำนวนมาก อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าสาขาถนนอัษฎางค์ ซึ่งเป็นห้างท้องถิ่นเก่าแก่เปิดมานานเกือบ ปีก็ปิดกิจการลง มีการติดป้ายประกาศให้เช่าสถานที่ขายของแทน เช่นเดียวกับโรงแรมศรีพัฒนา ถนนสุรนารี ภายในเขตเทศบาลนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่เปิดมานานกว่า 50 ปีก็ทำการปิด ปิดตัวลง ปิดป้ายประกาศขายโรงแรมรวมทั้งได้นำโต๊ะเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในโรงแรม มาตั้งขายให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเลือกซื้อทุกวันเสาร์อาทิตย์ นายศักดิ์ชายผลพานิชประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าเศรษฐกิจ กองเมืองโคราชเริ่มซบเซามาตั้งแต่การระบาดของ จนถึงตอนนี้ แม้ว่าจะมีการเปิดประเทศปลดล็อคมาตรการต่างๆแต่เสร็จ ก็ยังไม่ฟื้น ตัวอย่างเต็มที่อาจจะเกิดจากภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพ สูงขึ้นทำให้ คนเที่ยวน้อยลง แล้วผู้ประกอบการต่างๆยังไม่มีเงินทุนที่จะลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบ กับการโรงเรียนต่างๆ นักท่องเที่ยวน้อยลง จะได้มีการประกาศขายโรงแรมเพื่อนำเงิน เงินที่ได้ไปลง ยังไงก็ตามทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการหารือกับหน่วยงาน ต่างๆทั้งภาครัฐและภาค พื้นที่จัดเก็บ แคมเปญส่งเสริมการท่อง ท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ คาดว่าจะเริ่มมี ส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้น การท่องเที่ยวในตัวเมืองโคราชให้กลับ กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว ดูคลิปจบแล้วอย่าลืม ติดตามแล้ว